Ekspedišuvdnahoavda Bjørn Olav Megard

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Bargo- ja searvadahttindepartemeanta

Sámi ja minoritehtapolitihkalaš ossodat

E-poasta: bom@kmd.dep.no
Telefovdna: 22 24 70 31