Ossodatdirektevra Kristin Ryan

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

Sámi ja minoritehtapolitihkalaš ossodat

E-poasta: krr@kmd.dep.no
Telefovdna: 22 24 48 49
Fáksa: 22 24 95 38