Gulahallanhoavda Hanne Gjørtz

Preassaoktavuohta

Portrettbilete av Hanne Gjørtz

E-poasta: hanne.gjortz@kud.dep.no
Telefovdna: +47 22 24 70 83
Mátketelefovdna: +47 95 75 52 13

Bajás