Doaimmahathoavda Nina Økland

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Kultur- ja girkodepartemeanta

Ekspedisjonssjef Nina Økland

E-poasta: nina.okland@kud.dep.no
Telefovdna: 22 24 80 34

Økland lea Kulturdepartemeantta Mediaossodaga jođiheaddji.