Oskku, eallinoainnu ja kulturgáhtten ossodat

Ossodagas lea ovddasvástádus oskku- ja eallinoaidnopolitihka ja bajit ovddasvástádus Diehtojuohkindoaimmahaga foandda ja soahtehávdebálvalusas. Ossodat galgá maid ovdánahttit riikka politihka arkiiva-, girjerádjosa-, girjjálašvuođa- ja giellasuorggis, ja ovttastahttit kultursuorggi riikkaidgaskasaš áššiid. Ossodat hálddaša orgánaid ja institušuvnnaid, earret eará doarjjaortnega Norgga girkui, ja dáid surggiid guoskevaš lágaid ja njuolggadusaid.

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

  • OK1

    Galgá ovddasvástidit etáhtastivren- ja kulturgáhttendoaimmaid.

  • OK2

    Galgá ovddasvástidit osku- ja eallinoaidnopolitihka.