Oskku, eallinoainnu ja kulturgáhtten ossodat

Ossodat galgá ovddasvástidit osku- ja eallinoaidnopolitihka ja Norgga girku váldohálddašeami ja das lea bajitdási ovddasvástádus hálddašit Diehtojuohkindoaimmahaga foandda ja soahtehávdebálvalusa. Ossodat galgá maid ovddidit riikka politihka arkiiva-, girjerádjosa-, girjjálašvuođa- ja giellasuorggis , ja ovttastahttit kultursuorggi riikkaidgaskasaš áššiid. Ossodat hálddaša juolludemiid ja doarjagiid stáhtalaš ja ii-stáhtalaš orgánaide ja ásahusaide, ja guoskevaš lágaid ja njuolggadusaid.

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

  • OK1

    Galgá ovddasvástidit etáhtastivren- ja kulturgáhttendoaimmaid.

  • OK2

    Galgá ovddasvástidit osku- ja eallinoaidnopolitihka ja Norgga girku.