Stáhtačálli Magnus Thue (Olgešbellodat)

Magnus Thue

Čujuhus: Kongens gate 8, Dep 0032, Oslo
E-poasta: Magnus.Thue@nfd.dep.no
Mátketelefovdna: 922 49 113

Magnus Thue (r.1980) lea čađahan stáhtadieđalaš masteroahpu Oslo universitehtas ja das deattuhuvvui riikkaidgaskasaš politihkka.

Thue lea ovdal leamaš Minerva doaimmahushoavda ja politihkalaš ráđđeaddi Olgešbellodaga stuoradiggejoavkkus. 

Bajás