Ekspedišuvdnahoavda Steinar Undrum

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Ođasmahttin- ja hálddahusdepartemeanta

Gilvopolitihkalaš ossodat

Ekspedisjonssjef Steinar Undrum

E-poasta: stu@nfd.dep.no
Telefovdna: 22 24 48 16