Almmolaš háhkamiid váiddanammagoddi (AHVN)

Almmolaš háhkamiid váiddanammagoddi meannuda váidagiid almmolaš háhkamiid vástesaš lága rikkumiid oktavuođas ja dán lága vuođul addojuvvon láhkaásahusa rihkkumiid oktavuođas. Nammagoddi addá rávvejeaddji cealkámušaid ja galgá váikkuhit dasa ahte riiddut almmolaš háhkamiid hárrái čovdojuvvojit bevttolaš, beallátkerahtes ja vuđolaš vuogi mielde.

Almmolaš háhkamat váikkuhit mearkkašahtti láhkai bevttolašvuhtii ja ruhtageavaheapmái almmolaš suorggis, ja doibmet seammás dehálaš márkanin ealáhusaide.

Iskkadallamat mo dálá hálddašanvuogádat Norggas doaibmá almmolaš háhkamiid dáfus, lea čájehan ahte lea stuorra dárbu ásahit molssaeavttot riidočoavdinmálle dábálaš duopmostuollogieđahallama sadjái. Addin dihtii johtilat, hálbbit váidinvejolašvuođa skáhppojeaddjiide vuolit riidodásis Stuorradiggi mearridii ođđa § 7 a lasihemiin láhkii almmolaš háhkamiid birra ahte galgá ásahuvvot sierra sorjjaskeahtes váiddanammagoddi almmolaš háhkamiid várás. 

Ráđđehus lea dán čuovvolan ja lea ráhkadahttán sierra láhkaásahusa váiddanammagotti doaimma várás, mii mearriduvvui gonagaslaš resolušuvnnain skábmamánu 15. b. 2002. Váiddanammagoddi doaibmagođii ođđajagemánu 1. b. 2003. 

Váiddanammagottis lea čállingoddi ja nammagoddi mas leat oktiibuot 10 lahtu. Nammagotti nammada Ráđđehus ja dan lahtut leat muhtumassii sorjjasmeahttun advokáhtat ja muhtumassii fagaolbmot duopmostuoluin ja universitehtain. Sii nammaduvvojit fágalaš vuođuset geažil ja sin čoahkádus galgá sihkkarastit teorehtalaš ja praktihkalaš vásáhusaid ja máhtu. Juohke áššái servet golmmas nammagotti lahtuin.