Ekspedišuvdnahoavda William Christensen

Leder avdelingen for klima, industri og teknologi (KIT)

E-poasta: William.Christensen@oed.dep.no
Telefovdna: 22 24 62 34

Leder avdelingen for klima, industri og teknologi (KIT)