Ekspedišuvdnahoavda Per Håkon Høisveen

E-poasta: phh@oed.dep.no
Telefovdna: 22 24 63 80
Mátketelefovdna: 901 94 203

Ansvarlig for vassdrags- og energirett.

Bajás