Konsešuvdna sekšuvdna (KS)

Sekšuvdna galgá meannudit konsešuvnnaid ja čázádatbuođđumiid bággolonistemiid, čáhcefápmorusttegiid, bieggamilluid ja eará energiijarusttegiid, fápmojođđasiid, gáidduslieggasa ja riikkalaš luonddugássarusttegiid. Dan lassin konsešuvdnaáššit fápmovuođđudusaid oastimiid oktavuođas ja oasusháhkankonsešuvnnat. Čuovvolit ja dárkkistit devdet go ovdalis juogaduvvon lobit mearriduvvon eavttuid.

Sekšuvdna galgá meannudit konsešuvnnaid ja čázádatbuođđumiid bággolonistemiid, čáhcefápmorusttegiid, bieggamilluid ja eará energiijarusttegiid, fápmojođđasiid, gáidduslieggasa ja riikkalaš luonddugássarusttegiid. Dan lassin konsešuvdnaáššit fápmovuođđudusaid oastimiid oktavuođas ja oasusháhkankonsešuvnnat. Čuovvolit ja dárkkistit devdet go ovdalis juogaduvvon lobit mearriduvvon eavttuid.

Bajás