Riikkaidgaskasaš ovttastahttinovttadat (RIO)

Ovttadagas lea ovttastahttinovddasvástádus EO/EES áššiide Oljo- ja energiijadepartemeanttas. Oktavuohta EO-kommišuvnnain, ESA:in ja earáiguin direktiivvaid birra mat gusket Oljo- ja energiijadepartementii, čađahuvvo ovttas gullevaš fágaossodagain.

Ovttadagas lea ovttastahttinovddasvástádus EO/EES áššiide Oljo- ja energiijadepartemeanttas. Oktavuohta EO-kommišuvnnain, ESA:in ja earáiguin direktiivvaid birra mat gusket Oljo- ja energiijadepartementii, čađahuvvo ovttas gullevaš fágaossodagain.

Ovttastahttinovttadaga ovddasvástádus lea ovddidit ja čuovvolit Oljo- ja energiijadepartemeantta riikkaidgaskasaš strategiijaid ovttas fágaossodagaiguin. Strategiijaid mihttomearri čalmmustahttit makkár beroštumit Oljo- ja energiijadepartemeanttas leat eará riikkain, doaimmat/proseassat maiguin Oljo- ja energiijadepartemeanta háliida  bargat, ja manlágan doaimmaid vuoruha. Mátkkiid, čoahkkimiid ja eará doaimmaid čađaheamis galgá čielggaduvvot makkár fágaossodagas lea váldoovddasvástádus.