Ohcansekšuvdna

Ohcanpolitihkka. Rahpat ođđa bohkanguovlluid petrovladoaimmaide. Áššit mat gusket petrovladoaimmaide Barentsábis ja Lofuohtas. Almmuhit blohkaid, šiehtadallamat ja juolludit ohcanlobiid. Hábmet ja čuovvolit konsešuvnnaid. Ovddalgihtii gealbudit vuođđudusaid.

Ohcanpolitihkka. Rahpat ođđa bohkanguovlluid petrovladoaimmaide. Áššit mat gusket petrovladoaimmaide Barentsábis ja Lofuohtas. Almmuhit blohkaid, šiehtadallamat ja juolludit ohcanlobiid. Hábmet ja čuovvolit konsešuvnnaid. Ovddalgihtii gealbudit vuođđudusaid.