Riddosekšuvdna

Riddosekšuvnna ovddasvástádus lea mearrajohtolat, mearrasihkarvuođa eastadeapmi ja fáhkka nuoskkideami gearggusvuohta. Sekšuvdna čuovvola Našunála johtolatplána doaimmaid mat gusket mearrajohtolahkii ja mearrasihkarvuođa eastadeapmái, dás hámmanpolitihkka, hámman- ja mearraláidodoaimmat, gálvofievrredeapmi geainnuid nalde meara nala ja maritiima infravuogádaga doaibma ja dibašteapmi. Sekšuvnna ovddasvástádus lea riddohálddašansuorggi servodatsihkarvuohta ja gearggusvuohta. Sekšuvnnas lea ovddasvástádus čuovvolit Jan Mayen servodaga doaimmaheami ja hálddaša Gádjunsearvvi stáhtadoarjaga. Ossodaga ovddasvástádus leat maid hámman- ja mearračázádatláhka, loksenláhka (ofelastin-), oasit Svalbard-biraslágas ja nuoskkidanlágas. Ossodaga ovddasvástádus lea maid stivret etáhtaid Riddodoaimmahaga ja Oljogáhtten ja mariidnabirrasa guovddáža. Sekšuvdna bargá buoridit suorggi diehto- ja mearridanvuođu, ee. statistihkaid, gálvojođuanalysaid, johtolatmodeallaid ja servodatekonomalaš analysaid vuođul.

Riddosekšuvnna ovddasvástádus lea mearrajohtolat, mearrasihkarvuođa eastadeapmi ja fáhkka nuoskkideami gearggusvuohta. Sekšuvdna čuovvola Našunála johtolatplána doaimmaid mat gusket mearrajohtolahkii ja mearrasihkarvuođa eastadeapmái, dás hámmanpolitihkka, hámman- ja mearraláidodoaimmat, gálvofievrredeapmi geainnuid nalde meara nala ja maritiima infravuogádaga doaibma ja dibašteapmi. Sekšuvnna ovddasvástádus lea riddohálddašansuorggi servodatsihkarvuohta ja gearggusvuohta. Sekšuvnnas lea ovddasvástádus čuovvolit Jan Mayen servodaga doaimmaheami ja hálddaša Gádjunsearvvi stáhtadoarjaga. Ossodaga ovddasvástádus leat maid hámman- ja mearračázádatláhka, loksenláhka (ofelastin-), oasit Svalbard-biraslágas ja nuoskkidanlágas. Ossodaga ovddasvástádus lea maid stivret etáhtaid Riddodoaimmahaga ja Oljogáhtten ja mariidnabirrasa guovddáža. Sekšuvdna bargá buoridit suorggi diehto- ja mearridanvuođu, ee. statistihkaid, gálvojođuanalysaid, johtolatmodeallaid ja servodatekonomalaš analysaid vuođul.

Bajás