Kultuvrra, norggaoahpisteami ja protokollaossodat

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Olgoriikadepartemeanta

Ekspedišuvdnahoavda Merete Brattested
Ossodatdirektevra Ole Terje Horpestad

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat: