ONa ja humanitára gažaldagaid ossodat

Ekspedišuvdnahoavda Kjersti E. Andersen

Hálddahuslaš čállingoddi

Oktiiordnejeaddji ovddasvástádus das mii guoská ossodaga stáhtabušeahttaoasi ráhkadeapmái, ja vel das mii guoská mearriduvvon bušeahta čuovvoleapmái, ođđasisjuohkimiin jna. Doarjjahálddašeapmi, dás maiddái hálddašandagaldumit, čuovvolanbarggut, ráđđeaddin, statistihkka jna. Riikkarevišuvdnaáššit, čilgehusat stáhtarehketdoaluide ja dakkáraččat. Hálddahuslaš doarjundoaimmat.

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat: