Ohcan dokumeantaarkiivvas

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Dokumeantaráju birra

Dokumeantarájus leat dieđut maid ovddeš ráđđehusat leat almmuhan. Ovdamearkka dihtii leat preassadieđáhusat, sártnit, artihkkalat ja ođđasat ovddeš ráđđehusáigodagas doppe. Dokumeantarájus leat maid dokumeanttat maid sisdoallu ii leat šat gustovaš, ovdamearkka dihtii boarásmuvvan johttičállosat.

Dokumeanttat mat sirdojuvvojit rádjui, eai ođasmahttojuvvo, ja dieđut leat danne historjjálaččat.

 

 

 

 • Sisdoallošládja

  Ođđasat

Čájeha 901-903 oktiibuot 903 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Sámi ja Norgga leavggat ráddehuskvartálas sámi álbmoga beaivvi

  05.02.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 11/2003 Beaivemearri: 05.02.2003 Sámi ja Norgga leavggat ráđđehuskvartálas sámi álbmoga beaivvi Ráđđehus sávvá sámiide lihku sámi álbmoga beivviin, ja vuosttaš gearddi levgejuvvo sihke sámi ja Norgga leavggain ráđđehuskvartálas

 • Sámi leavgga geavaheapmi cállo Norgga láhkii

  20.12.2002 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 138/2002 Beaivemearri: 20.12.2002 Sámi leavgga geavaheapmi čállo Norgga láhkii Ráđđehus evttoha ahte sámi leavgga geavaheapmi galgá čállot sámeláhkii ja láhkii mii guoská levgemii gielddaid almmolaš visttiin. Ráđđehus evttoha

 • VIIDDIDA RÁVTTOŠVUOMI ÁLBMOTMEAHCI GOS LEA MÁILMMI DAVIMUS BEAHCEVUOVDI JA MÁ?GGAŠLÁJAT CÁZÁDATMEAHCCI

  19.12.2002 Preassadieđáhus Miljøverndepartementet

  Gonagas lea stáhtaráđis odne mearridan viiddidit Rávttošvuomi álbmotmeahci Finnmárkkus ja seammás ásahit Rávttošvuomi suodjemeahci. Dáppe lea máilmmi davimus beahcevuovdi ja máŋggašlájat čázádatmeahcci. Guovlu lea guhká leamaš sámi geavahan- ja