Historjjálaš arkiiva

NRK – Teknologiijaneutrála mediadivat

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

- Olbmuid mediadábit rivdet jođánit. Erenoamážit nuorat válljejit ovdamearkka dihtii pc ja neahttabreahta tv sadjái. Dát mearkkaša ahte mii fertet jurddašit eará láhkai maiddái NRK ruhtadeami hárrái, dadjá kulturministtar Linda Hofstad Helleland.

Kulturministtar almmuha odne stuorradiggedieđáhusa "Eit moderne og framtidsretta NRK – finansiering og innhaldsplikter" (ođđadárogillii)". Dieđáhusas válddahallet earret eará mo NRK galgá ruhtaduvvot boahtteáiggis.

- NRK lea okta min deháleamos kulturásahusain ja sihkkarastá buori mediafálaldaga olles álbmogii. NRK lea ovdu mas lea stuorra servodatárvu, ja danne berre searvevuohta ain ruhtadit NRK. Ii oktage dieđe mo mediageavaheapmi ovdána, muhto ráđđehus áigu sihkkarastit ahte NRK-ruhtadeapmi lea buorre ja stáđis maiddái boahtteáiggis. Oažžun dihtii dán, de mii oaivvildat ahte lea riekta ruhtadit NRK teknologiijaneutrálalaččat, dadjá Hofstad Helleland.

Departemeanta buhtte dálá liseanssa ja bargá viidáseappot modeallain ruhtadit NRK várrejuvvon mediadivada bokte mii ii leat čadnon dihto apparáhtaide nugo dálá liseansa lea. Evttohuvvo ahte várrejuvvon mediadivada sáhttá bearrat juogo dállodoallodivadin, nugo Rimmeridlávdegoddi evttohii, dahje várrejuvvon vearrun juohke olbmo namas. 

- Lea dehálaš ahte várrejuvvon mediadivadis lea buorre, sosiála profiila, ja ahte dat lea álbmoga mielas rehálaš. Danne válddahat mii dállodoallodivada lassin guokte iešguđet vearromodealla, mas ovdamearkka dihtii sáhttá váldit vuhtii sin geain lea heajumus dienas, dadjá kulturministtar.

Go modeallat lea válddahallon, de dat árvvoštallojit dábálaš ruhtadanortnega ektui stáhtabušeahtas.

- Go ráđđehus ovddida rávvaga boahttevaš NRK-ruhtadeami birra, de deattuhuvvojit vuollegis hálddahuslaš golut, unnán byrokratiija, stáđis ruhtadeapmi, iešmearrideapmi NRK:i ja ahte ortnet ii dagat govttohis erohusaid divada juohkášumi dáfus, dadjá kulturministtar Hofstad Helleland.

Eanet konklušuvnnaid birra stuorradiggedieđáhusas "Eit moderne og framtidsretta NRK" (ođđadárogillii)