Historjjálaš arkiiva

2021 stáhtabušeahtta:

Nana doaimmat máŋggabealatvuođa ja dásseárvvu ovddas

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus áigu 2021 bušeahttaárvalusain nannet dáidda- ja kultureallima, valáštallama ja eaktodáhtolaš doaimmaid girjáivuođa, nu ahte eambbosat sáhttet daidda searvat.

–  Dáidagis ja kultuvrras lea áidnalunddot sajádat, mas sáhttet addit saji máŋggabealat ovdanbuktimiidda, geahpedit gaskka olbmuid gaskkas ja čatnat olbmuid oktii. Go mii fátmmastit olbmuid viidát nu ahte máŋggalágan olbmot servet, de mii ovddidit oktasaš vuoiŋŋa ja searvevuođa. Muhto girjáivuohta ii boađe iešalddes, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja.

Kulturdepartemeanta áigu danin áŋgiruššat nannosit máŋggabealatvuođa ovdii 2021 bušeahttaevttohusain.

Bajit dási ulbmilin lea ahte dáidda, kultuvra, valáštallan ja eaktodáhtolaš bargu galget fátmmastit buohkaid, geahčakeahttá sohkabeallái, orrunbáikái, čerdii, oskui, seksuála sodjui, doaibmadássái, sosiála dahje ekonomalaš duogážii.

Girjáivuođa lasiheapmi lea guovddážis ollu áŋgiruššamiin, maid Kulturdepartemeanta ovddida 2021, earret eará dáin:

  • Oktiibuot leat evttohan juolludit sullii 30 miljovnna dasa ahte jotket ja nannejit barggu máŋggabealatvuođa ovdii, searvadahttimiin ja dásseárvvuin dáidda- ja kultursuorggis dan bokte ahte dorjot ásahusaid ja aktevrraid, geat leat ohcan doarjaga máŋggabealatvuođabargui. Ráđđehus dáhttu Norgga kulturráđi ain koordineret riikkaviidosaš dáidda- ja kultureallima máŋggabealatvuođa ovddidanbarggu.
  • Ráđđehus háliida lasihit girjáivuođa dan oktavuođas go rekruterejit eanet olbmuid dáidda- ja kultureallimii. Ráđđehus evttoha earret eará láhčit dili mánáid ja nuoraid viiddis taleantaovddidanbargui. Oktiibuot evttohit juolludit dasa 29 miljovnna
    Ráđđehus árvala nannet dánsunsuorggi 11 miljovnnain kruvnnuin. Buoret infrastruktuvrrain ja eanet doaimmaiguin besset eanebut searvat.
  • Ráđđehus árvala ásahit sierra doarjjaortnega, masa juolludit 8 miljovnna kruvnno, ja mainna nannejit barggu vealaheami, rasismma ja vaššiságaid vuostá. Eaktodáhtolaš organisašuvnnat ja báikkálaš eiseválddit sáhttet ohcat doarjaga doaimmaide, maiguin ovddidit girjáivuođa ja gulahallama.
  • Ráđđehus evttoha nannet Lhbtiq-organisašuvnnaid doarjjaortnega 2 miljovnnain kruvnnuin. Organisašuvnnat barget mávssolaš barggu negatiiva guottuid geahpedemiin lhbtiq-olbmuid vuostá.