Historjjálaš arkiiva

Viiddis áŋgiruššan kvalitehta ovdii buot mánáidgárddiin

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Máhttodepartemeanta

Ii oktage ráđđehus leat vuoruhan kvalitehta mánáidgárddiin nu ollu go dát ráđđehus. Ráđđehus árvala jagi 2016 geavahit 440 miljovnna kruvnnu áŋgiruššat kvalitehta ovdii. Dat lea historjjálaš dáhpáhus ahte mánáidgárddit ožžot seammalágan eavttuid, beroškeahttá leat go priváhta dahje gielddalaš mánáidgárddit.

-Ráđđehus hukse máhttoservodaga, ja bargu álggahuvvo juo mánáidgárddis. Dan geažil áŋgiruššat allakvalitehtalaš mánáidgárdesajiid ovdii. Mii áigut fuolahit ahte buot mánát galget oažžut buori álggu eallimis, cealká máhttoministtar Torbjørn Røe Isaksen. 

Kvalitehta deháleamos

Ráđđehus árvala lasihit juolludusa 160 miljovnna kruvnnuin jagi 2016 buoridan dihte kvalitehta mánáidgárddiin. Dat mearkkaša ahte ráđđehus áigu jagi 2016 geavahit 440 miljovnna ovddidit kvalitehta.

RÁĐĐEHUSA STÁHTABUŠEAHTTAÁRVALUS 2016
Áŋgiruššat kvalitehta ovdii buot mánáidgárddiin
Logut miljovnna kruvnnuin

Joatkkaoahppu mánáidgárdeoahpaheddjiide

Ráđđehus áigu addit veahkkebargiide geat juo barget mánáidgárddiin vejolašvuođa čađahit fágareivve dahje mánáidgárdeoahpu. Dan lassin ráđđehus árvala doaibmabijuid loktet gelbbolašvuođa buot mánáidgárdebargiin, ovdamearkka dihte jođihanoahpu jođiheddjiide. 

Ovttalágan meannudeapmi

Ráđđehus árvala juolludit 180 miljovnna kruvnnu heaittihit ruhtadanerohusaid priváhta ja gielddalaš mánáidgárddiid gaskka. Priváhta mánáidgárddiid doarjja lassána 98 proseanttas 100 prosentii, dan supmi ektui maid gielddalaš mánáidgárddit ožžot.  Dat mielddisbuktá ahte priváhta mánáidgárddit ožžot seamma ollu almmolaš doarjaga go gielddalaš mánáidgárddit. 

- Dalle lea dát suorgi juksan ođđa olahusa, dadjá Røe Isaksen.  

Ođđa ruhtadanvuogádat

Priváhta mánáidgárddiid ruhtadanortnet rievdaduvvo 2016 rájes. Ođđa ortnega bokte galgá  ruhtadeapmi šaddat álkibun ja deaivileappot. Nuppástusat penšuvdna ektui mielddisbuktet ahte priváhta mánáidgárddit ožžot unnit doarjaga. Muhto dan sadjái lasihuvvo fas doarjja priváhta mánáidgárddiide 98 proseanttas 100 prosentii. Nu ahte priváhta mánáidgárddit ožžot ođđa ortnega bokte doarjaga gokčat buot goluid.  

Diehtojuohkin- ja rekruterenbargu

Ráđđehus háliida ahte eanet mánát dakkár bearrašiin geain leat vuollegis bálkkát ja unnitlogugielat mánát galggašedje oažžut mánáidgárdesaji. Ráđđehus árvala juolludit 10 miljovnna kruvnnu vai gielddat sáhttet váhnemiidda addit buoret ja ulbmillaš diehtojuohkima. 

-Mii háliidat muitalat man dehálaš dat lea ahte mánát ohppet dárogiela vuđolaččat. Jos mánát  ohppet dárogiela mánáidgárddis juo, de šaddá álkibun álgit skuvlii, dadjá Røe Isaksen.