Historjjálaš arkiiva

Ođđa ortnet man mielde vearuhit opšuvnnaid smávva áiddo álggahuvvon fitnodagain

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Ruhtadandepartemeanta

Ráđđehus árvala ođđa ja buoret ortnega man mielde vearuhit opšuvnnaid, vai smávva áiddo álggahuvvon fitnodagat sáhttet buorebut háhkat ja bisuhit bargiid.

– Ođđa ortnet mielddisbuktá ahte smávva áiddo álggohuvvon fitnodagaide gánnáhišgoahtá geavahit opšuvnnaid bálkágaskaoapmin. Ráđđehus háliida veahkehit fitnodatálggaheddjiid  álggahandásis, dadjá finánsaministtar Siv Jensen (OB).

Ortnega bokte ožžot smávva áiddo álggahuvvon fitnodagat buoret máksinnávccaid ja dainna lágiin sáhttet fállat gilvovuoimmálaš bálkkáid. Ođđa ortnega mielde galget smávva fitnodatbargiid opšuvdnaovdamunit, ráddjejuvvon 30 000 kruvdnui, vearuhuvvot go ossosat lonistuvvojit.

Dálá njuolggadusaid mielde vearuhuvvo opšuvdna maid oažžu barggu oktavuođas easkka dalle go opšuvdna lonistuvvo oasusin.  Dat sáhttá smávva áiddo álggahuvvon fitnodagaide addit váttisvuođaid go daid árvvu lea váttis meroštallat, ja ossosiid sáhttá leat váttis vuovdit lotnunáiggis. Bargiide sáhttá šaddat váttis máksit vearrorehkega lotnunáiggis. Fitnodahkii sáhttá šaddat lossat máksit bargoaddidivada.

Ráđđehus evttoha ortnega oasusfitnodagaid várás mat dan áiggi go opšuvdna juolluduvvo eai leat boarrásat go guhtta jagi. Fitnodagain ožžot eanemusat logi bargi ja sis eai galgga doaibmaboađut dahje balánsasupmi eanet go 16 miljovnna kruvnnu. Ortnet doaibmagoahtá ođđajagimánu 1.b.2018 ja gusto ođđa bargiide. Eaktun beassat mielde ortnegii lea ahte bargis lea opšuvdnašiehtadus unnimusat golbma jagi ovdal go lonistuvvo. Ortnegis leat maid gáibádusat mat gusket earret eará bargi bargoáigái, ja bargi eaiggátvuođaráddjemii ja almmolaš berošteddjiide. Evttohuvvon ortnet mielddisbuktá ahte guoskevaš fitnodagat ožžot stáhtadoarjaga, ja nu fertege  ESA notifiseret ja dohkkehit ortnega, ovdalgo fápmuduvvo.

Evttohuvvo ahte ortnet galgá doaibmagoahtit ođđajagimánu 1.b.2018, dainna eavttuin ahte ESA  dan dohkkeha.