Historjjálaš arkiiva

Ráđđehusa viiddideapmi

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Stáhtaministara kantuvra

Ráđđehusšiehtadallamat Hotell Jeløy Radios 2018 guovtti álgo váhkkus geavai nu ahte bellodagat Olgeš, Ovddásdusbellodat ja Gurut mearridedje ođđa ráđđehusvuođu: Jeløy-vuođđu.

Dat mearkkaša ahte Solberg ráđđehusas, nammaduvvon 2013:s, leat leamaš mielde Olgeš ja Ovddádusbellodat, hui fargga viiddiduvvo vel ovttain bellodagain – Gurut.

Ii leat nappo mihkkege ođđa ráđđehus mii ceggejuvvo. Ráđđehus ii luoba, muhto viiddiduvvo, ja bissu ain Erna Solberg ráđđehussan. Dahje Ráđđehus Solberg.

Áidna ovdamearka mii gávdno 1945 rájes, das ahte ráđđehussii lea lasihuvvon okta dahje eanet bellodagat doaibmi ráđđehussii, lea Kåre Willoch ráđđehus. Ráđđehus lei čielga Olgeš-ráđđehus 1981 nammadeamis. 1983 geassemánus ráđđehus viiddiduvvui Risttalaš Álbmotbellodagain ja Guovddášbellodagain.

Maŋŋelgo bellodagat dál leat soahpan ođđa ráđđehusvuođu, man mielde galget politihkket, dasto boahtte lávki lea juohkigoahtit stáhtaráđđeboasttaid bellodagaid gaskkas. Dakka maŋŋil go leat geargan juohkimis, de lea báhcán bargun válljet rievttes stáhtaráđi rievttes departementii.

Ođđa stáhtaráđit nammaduvvojit stáhtaráđis, dahje liige stáhtaráđis. Maŋŋel stáhtaráđđečoahkkima bohtet ođđa stáhtaráđit deaivvadit olbmuiguin Šloahttašiljus, ja vulget dasto vuohččan departemeantakantuvrraide ovddasvástideaddji stáhtaráđđin. Doppe sii deaivvadit loahppi stáhtaráđiiguin, geat geigejit sidjiide čoavdagiid mii mearkkaša ahte sii váldet badjelasaset ovddasvástádusa departemeanttas.