Historjjálaš arkiiva

Ráddidus oajvvat namáv Nordlánnda julevsáme namman Nordlánda fylkkaj

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

Ráddidus rádjá uddni láhkaproposisjåvnåv Stuorradiggáj gånnå oajvvat Nordlánda fylkkaj vaddet almulasj julevsáme namáv. Ja nav de oadtju fylkka guokta fylkanamá, dárruj (Nordland) ja julevsábmáj (Nordlánnda).

- Sámegiella ja kultuvrra le bævrá moatten sajen Nordlándan. Guovtegielak namá fylkajda guovlojn gånnå sámegiella ja kultuvrra le nanos, sjaddá ájnnasin gå galggá sámegielav ja identitiehtav tjalmostuhttet. Ráddidussaj le ájnas vaj fylkka oadtju almulasj julevsáme namáv dajna gå julesáme giellaguovllo le Nordlánda fylkan, javllá   guovllo- og digitaliserimministar Linda Hofstad Helleland.

Álggo dán ássjáj boahtá Nordlánda fylkadikkes mij stuorra ieneplågujn le oajvvadusáv dåhkkidim. Nordlánda fylkasuohkan le oassen sámegiela háldadimguovlos, mij duola dagu merkaj sámegiella ja dárogiella libá dássásasj giela.

- Ráddidus le dættov biedjam dasi gå fylkasuohkanin lij ietjanis miella julevsáme bálldnammaj. Mån lev ávon gå Nordlánda fylkka le mierredam almulasj sáme namáv mij le bájkálattjat aneduvvám, javllá suohkan- ja ådåsmahttemministar Nikolai Astrup.

Ådå almulasj julevsáme namma sjaddá ilmmusit gå logojt, galbajt ja namájt rievddadi stáhtalasj suorgijn, gånnå goappátja namá galggi aneduvvat. Nordlánnda le tsáhkedis fylkka gånnå li ienep sámegiela háldadimrájáj sisbielen. Fylkasuohkanin le aj miella vaj nuorttasáme ja oarjjelijsáme namá aneduvvi diedojn ma fylkasuohkanis vuolggi.