Historjjálaš arkiiva

Nannejuvvon ovttasbargguin eastadit dopengeavaheami

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

– Lean hui ilus go mii dál nannet ja formaliseret ovttasbarggu gaskal politiija ja Antidoping Norge, cealká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen.

Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge og politidirektør Odd Reidar Humlegård undertegner avtale om om forebygging og bekjempelse av doping. Bak besegles avtalen med et håndtrykk mellom Valgerd Svarstad Haugland, styreleder i Antidoping Norge og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
Anders Solheim, Antidoping Norge beaivválaš jođiheaddji ja politiijadirektevra Odd Reidar Humlegård vuolláičálliba šiehtadusa movt eastadit ja vuosttaldit dopengeavaheami. Valgerd Svarstad Haugland, Antidoping Norge stivrajođiheaddji ja justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen válddiiga goabbat guoimmiska gihtii go duođašteigga šiehtadusa dohkkeheami dás duogábealde. (Govven: JD)

– Lean hui ilus go mii dál nannet ja formaliseret ovttasbarggu gaskal politiija ja Antidoping Norge, cealká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen.

Politiijadirektoráhtta ja Antidoping Norge leaba otne vuolláičállán ovttasbargošiehtadusa movt eastadit ja vuosttaldit dopengeavaheami.

Dopengeavaheami eastadanbarggus galget politiija ja Antidoping Norge ovttasbargat doaimmaid ja oktasaš beroštumiid oktavuođas, guđet guimmiideaset juohkit dieđuid ovdáneami ja ođđa treanddaid birra riikka siste ja olgoriikkas, ovttasbargat buoridan dihte gelbbolašvuođa dopengeavaheamis, dopenávdnasiid vuovdindoaimmaid ja suollefievrridemiid birra, ja buoridit máhtolašvuođa dopenávdnasiid birra. Ovdamearkkat dien maŋimuš čuoggái: movt ođđa ávdnasat klassifiserejuvvojit, ávdnasiid namat, movt dat doibmet, geavahanguovllut ja hápmi.

Politiija ja Antidoping Norge galget maid lonohallat statistihkaid, treanddaid ja eará áigeguovdilis dieđuid dopengeavaheamis, ja juogadit dieđuid vuovdindoaimmaid ja suollefievrridemiid birra, ja veahkkálagaid hukset gelbbolašvuođa sáhkavuoruid ja oahpahusdoaimmaid bokte.