Historjjálaš arkiiva

Govain lea bargo- ja sosiálaministtar Torbjørn Røe Isaksen

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Bargo- ja sosiáladepartemeanta

Her finner du portretter av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Du finner flere bilder fra Arbeids- og sosialdepartementet på Flickr.