Historjjálaš arkiiva

Dábálaš doaibmadássái máhccama plána iešguđet muttut

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: regjeringen.no

Dađistaga go boahkuhit eambo olbmuid, dárbbašuvvo bajit dási plána, man mielde geahpedit riikkaviidosaš njoammuneastadanráddjehusaid, ja man mielde servodagas dađistaga máhccet dábálaš doaibmadássái.

Ráđđehus lea Dearvvašvuođadirektoráhta ja Álbmotdearvvašvuođainstituhta rávvagiid vuođul mearridan plána, man mielde servodat máhccá dábálaš doaibmadássái iešguđet muttuid bokte. Plána vuolggasadjin lea doaibmadássi, mii lei ovdal njukčamánu 25. beaivvi.

Plána váldun lea iešguđet muttuid bokte geahpedit riikkaviidosaš ráddjehusaid. Pandemiija oktavuođas leat dattetge ollu fáktorat, mat leat eahpesihkkarat, ja danin plána árvvoštallojuvvo ođđasit geassemánus dahje árat.

Fágaetáhtat ávžžuhit álggahit dábálaš doaibmadássái máhccama vuosttaš muttu, go nagodit kontrolleret epidemiija. Dat mearkkaša, ahte njoammunlogut ja man sakka olbmot dávddain buhcet lea leamaš dássidis, vuollegaš dásis sullii golbma vahku. Ráđđehus árvvoštallá ráddjehusaid ložžema golmma váldoášši dáfus: man muddui njoammunlogut ovdánit, makkár kapasiteahtta dearvvašvuođabálvalusas lea ja gallása leat boahkuhan.

Njoammuma kontrolleren eaktuda, ahte oaidnit bohtosiid guđege muttus, ovdalgo árvvoštallat viidásut lávkki maŋit muddui. Ádjána sullii golbma vahku dahkat dárbbašlaš guorahallamiid ja árvvoštallamiid ovdalgo mearridit lávkejitgo maŋit muddui. Árvvoštallama vuođđun leat dieđut, eaige mearriduvvon beaivvit.

Mielddusin lea tabealla, mas oainnát maid ráddjehusaid guđege muttus geahpedit.