Eanadoallo- ja biebmoministtar Bård Hoksrud (Ovddádusbellodat)

Doaibmagođii: 31.08.2018
Loahpai doaimmastis: 22.01.2019

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringes landbruks- og matpolitikk.

31.08.2018 - Eanadoallo- ja biebmoministtar 
16.10.2013 -  5.6.2015 Stáhtačálli Johtalusdepartemeanta

The Ministry of Transport and Communications

Stuoradiggeáigodagat

Telemárkku várreáirras nr 3, 1997 – 2001, OB
Telemárkku várreáirras nr 1, 2001 - 2005, OB
Telemárkku áirras nr 2, 2005 - 2009, OB
Telemárkku áirras nr 2, 2009 - 2013, OB
Telemárkku áirras nr 3, 2013 - 2017, OB
Telemárkku áirras nr 3, 2017 - 2021, OB

Miellahttuvuohta stuoradiggelávdegottiin

2005-2009
Persovnnalaš  várrelahttu, Válmmasteaddji fápmuduslávdegoddi, 16.06.2009 - 30.09.2009
Miellahttu, Fievrridan- ja kommunikašuvdnalávdegoddi, 19.10.2005 - 30.09.2009
Miellahttu, Válgalávdegoddi, 10.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Persovnnalaš várrelahttu, Válmmasteaddji fápmuduslávdegoddi, 20.06.2013 - 30.09.2013
Nubbin nubbijođiheaddji, Fievrridan- ja kommunikašuvdnalávdegoddi, 20.10.2009 - 30.09.2013

Miellahttu, Válgalávdegoddi, 08.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017
Miellahttu, Válgalávdegoddi, 08.10.2013 - 16.10.2013

Miellahttuvuohta sáttagottiin

2005-2009
Sáttatolmmoš, ON váldočoahkkin, 01.10.2007 - 16.10.2013

2009-2013
Persovnnalaš várrelahttu, Stuoradikki sáttagoddi Eurohpá sihkkarvuođa ja ovttasbargoorganisašuvnna (OSSE) parlamentáralaš čoahkkimii 04.11.2009 – 30.09.2013

Miellahttuvuohta joavkostivrrain

2005-2009
Miellahttu joavkostivrras, Ovddádusbellodat, 05.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Miellahttu joavkostivrras, Ovddádusbellodat, 07.10.2009 - 30.09.2011

Oahppu

VK Vuovdin ja kantuvra, gávpefágat 1990
Jo1 og Jo2 Vuovdin ja kantuvra, márkanfievrrideapmi 1991-1992

Bargoduogáš

Gávpemielbargi, Vi-To Matsenter 1987-1993
Sadj. gávpehoavda, ICA Haugtun AS 1994-1996
Gávpehoavda, Spar Vestskogen 1997-1998

Luohttámušdoaimmat

Gieldapolitihkalaš doaimmat

Bamble gielddastivrraáirras 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011

Fylkkapolitihkalaš doaimmat

Fylkkalávdegotti várrelahttu, Telemárku 1999-2003, 2003-2007

Almmolaš luohttámušdoaimmat

Dearvvašvuođa- ja fuolahuslávdegotti jođiheaddji, Bamble 1995-2003

Váiddalávdegotti jođiheaddji, Bamble 1995-2003, jagi 2007 rájes

Skiensfjordens kommunale kraftselskap stivralahttu 1999-2000
Hálddahuslávdegotti jođiheaddji, Telemárku 1999-2003
Gielddaid Guovddášlihtu miellahttu 2000-2005
Siskkáldasstrukturlávdegotti jođiheaddji, Telemárku 2003-2005
Seastinbáŋkkuvuođđudusa DNB NOR Váldočoahkkima miellahttu jagi 2004 rájes

Luohttámušdoaimmat bellodagas

Iešguđet luohttámušdoaimmat Telemárkku OBN 1989-1995, ovdaolmmoš 1996

Iešguđet luohttámušdoaimmat Bamble OBN 1990-1996

OBN guovddášstivralahttu 1996-1999

OB organisašuvdnačálli 1998-1999, gieldapolitihkalaš ráđđeaddi 2001-2002

OBN ovdaolmmoš 1999-2002

OB guovddášstivralahttu 1999-2002, 2010 rájes

Politihkalaš ráđđeaddi OB stuoradiggejoavkkus 2001

BTV Guovllučálli, OB 2002-2005

Eará hálddahuslaš luohttámušdoaimmat

H&H Eiendom AS stivralahttu jagi 2004 rájes

Bajás