Ovddeš stáhtačálli Tore Hattrem (Olgešbellodat)

Riegádan: 1962

Kalender

Taler og artikler

Bio

Tore Hattrem ble utnevnt til statssekretær i Utenriksdepartementet i september 2015. Hans viktigste ansvarsområder er sikkerhetspolitikk, nordområdene, spørsmål knyttet til USA, Russland, Eurasia og Canada, samt humanitære spørsmål, menneskerettigheter og fred og forsoning.

Hattrem har arbeidet i Utenriksdepartementet siden 1992. Før han tiltrådte som statssekretær var han ekspedisjonssjef i Regionavdelingen. Han var ambassadør til Afghanistan fra 2010 til 2012 og ambassadør til Sri Lanka fra 2007 til 2010. Han var avdelingsdirektør og leder for Seksjon for fred og forsoning fra 2002 til 2007. Han har vært rådgiver i Enhet for FNs sikkerhetsråd (2000–2002), og har tjenestegjort ved Norges faste delegasjon til FN og WTO i Genève (1997–2000) og ved den norske ambassaden i New Delhi (1994–1997). Han har dessuten arbeidet i UDs FN-seksjon (1992–1993).

Før Hattrem begynte i Utenriksdepartementet arbeidet han som førstekonsulent i Finansdepartementet, og han har flere års erfaring som offiser i Forsvaret.

Han har tidligere ledet det norske tilretteleggerteamet i fredsprosessen mellom den filippinske regjeringen og den kommunistiske bevegelsen National Democratic Front of the Philippines.

Tore Hattrem har mastergrad i statsvitenskap (cand.polit.) og en B.Sc.-grad i økonomi og statsvitenskap. Han ble uteksaminert fra befalsskolen i 1982.