Historjjálaš arkiiva

Govain lea bargo- ja searvadahttinministtar Hadia Tajik

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Støre ráđđehus

Almmustahtti: Bargo- ja sosiáladepartemeanta