Stáhtačálli Erik Sandsmark Idsøe (Guovddášbellodat)

Doaibmagođii: 22.10.2021
Loahpai doaimmastis: 11.11.2022

Erik Sandsmark Idsøe lea justiisa- ja gearggusvuođaministtar Emilie Enger Mehl stáhtačálli.

Erik Sandsmark Idsøe (Gb) lea justiisa- ja gearggusvuođaministtar Emilie Enger Mehl stáhtačálli. Son lea leamaš stáhtaráđi Emilie Enger Mehl politihkalaš ráđđeaddi golggotmánu 14.beaivve rájes golggotmánu 22.beaivve 2021 rádjai.

Sandmark Idsøe lea leamaš Jenny Klinge ja Jan Bøhler guovtto politihkalaš ráđđeaddi Stuoradikkis. Ovdal dan barggai son Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanttas.

Sandmark lea čađahan masteroahpu buohtastahttinpolitihkas Bergen Universitehtas ja Freie Universität Berlinas. Son lea maid váldán oahpu nationála gearggusvuođas ja heahtehálddašeamis Politiijaallaskuvllas.”