Historjjálaš arkiiva

Ráđđehus ásaha Birasdirektoráhta

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Birasgáhttendepartemeanta

Ráđđehus lea mearridan ovttastahttit Luondduhálddašandirektoráhta (LD) ja Dálkkádat- ja nuoskkidandirektoráhta (Klif) ovtta etáhttii, dan namma galgá leat Birasdirektoráhtta, ja dat doaibmagoahtá suoidnemánu 1.b.2013 rájes.

Ráđđehus lea mearridan ovttastahttit Luondduhálddašandirektoráhta (LD) ja Dálkkádat- ja nuoskkidandirektoráhta (Klif) ovtta etáhttii, dan namma galgá leat Birasdirektoráhtta, ja dat doaibmagoahtá suoidnemánu 1.b.2013 rájes.

-Dáinna ovttastahttimiin oažžut beaktilet čađaheami biraspolitihkas. Iešguđetge birasčuolmmat gullet lávgalagaid oktii, ja ferte oktavuođas geahččat earret eará dálkkádat-, áibmo- ja čáhcebargguid. Dál leat barggut beare haga organiserejuvvon ivttábeaivvi birashástalusaid mielde. Mii dál dahkat biraspolitihka buorebun, beaktileabbon ja eambbo ollislažžan, dadjá birasgáhttenministtar Bård Vegar Solhjell.

Dálkkádat- ja nuoskkidandirektoráhta dálá ovddasvástádussii gullá earret eará dálkkádat, muddet industriija, birasmirkkuid ja doabbariid luoitimiid. Luondduhálddašandirektoráhta ovddasvástádus lea šattuid, elliid ja eanadagaid luondduvalljivuohta.

Ollu dáin ovddasvástádussurggiin gullet lávgalagaid oktii. Váldočilgehussan bargat nuoskkidemiiguin lea ahte galgá suddjet luonddu ja luondduvalljivuođa. Dat mii dáhpáhuvvá dálkkádatsuorggis lea mearrideaddjin luonddudillái. Luondduhálddašandirektoráhta ja Dálkkádat- ja nuoskkidandirektoráhta ovttastahttin dagaha ahte birashástalusat gieđahallojit eambbo ollislaš ja beaktilet lági mielde.

Birasgáhttendepartemeanta lea duhtavaš bargguin maid dát guokte direktoráhta dássážii leaba bargan, muhto dárbu ovttastahttimii lea lassánan. Birasdirektoráhtta šaddá čielgaset ja eambbo oidnosis eiseváldi dakkár áiggis gos máŋggabealat birashástalusat gullet lávgalagaid oktii. Ođđa direktoráhtta oažžu birasáššiin stuorát váikkuhanfámu, sihke oktasaš jođihangotti ja buoret ovttastahttima bokte, dadjá Bård Vegard Solhjell.

Oktiibidjan álkidahttá ja buorida stivrengulahallama gaskal departemeantta ja direktoráhta, ja viidáset fylkkamánniiguin ja suohkaniiguin.

Maŋŋel oktiibidjama ođđa direktoráhtas bohtet leat ossodagat sihke Troanddimis ja Oslos ja bargoveahka goappeš báikkiin vástida dan bargiidlogu mii dál Klif:s ja LD:s lea. Birasdirektoráhta bajitdási jođihangoddi galgá leat Troanddimis.

-Mis leat nanu fágabirrasat dan guovtti gávpogis maid eat hálit biđget. Jus mii livččiimet sirdán direktoráhtain nuppi, de livččiimet mii láivudan nuppi suorggi máŋgga jahkái ovddasguvlui. Birashástalusat ovddasguvlui, maiguin lea dehálaš bargat, mearkkašit ahte midjiide lea buoremus joatkit nanu fágabirrasiiguin Troanddimis ja Oslos, dadjá Solhjell.

Ođđa Birasdirektoráhttii virgáduvvo direktevrra nu fargga go vejolaš. Direktoráhttadirektevrrat láhčet dili ovttastahttimii dassážii go ođđa direktevra álgá bargui.