Ovdasiidu

Historjjálaš arkiiva

2011 Stáhtabušeahtta

Lasihuvvon vearrodietnasat 2010:s

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Gielda- ja guovlodepartemeanta

Ođđa meroštallamat duođaštit ahte suohkaniid vearrodietnasat lassánit sullii 800 miljovnna ruvnnuin 2010:s.

Ođđa meroštallamat duođaštit ahte suohkaniid vearrodietnasat lassánit sullii 800 miljovnna ruvnnuin 2010:s.

- Dáid ruđaid sáhttet suohkanat adnit buorideames iežaset ekonomalaš dili, ovdamearkka dihte velggiid máksit, lohká gielda- ja guovloministtar Liv Signe Navarsete.

Leat ođđa dieđut vearrodietnasa birra mas lea ođasmahtton vearrodienas meroštallan. Lassáneapmi oktiibuot lea sullii 800 miljovnna ruvnno, 650 miljovnna ruvnno suohkaniidda ja 150 miljovnna ruvnno fylkkasuohkaniidda.

2010 suohkanlaš suorggi dietnasiid duohta lassáneapmi lea meroštallojuvvon 7,1  miljárdda ruvdnui. Dán jahkái lea dušše friddja dietnasiid lassáneapmi meroštallojuvvon 3,9 miljárdda ruvdnui.

Gielda- ja guovlodepartemeanta preassatelefovdna: 22 24 25 00.