Guolástus- ja riddoministar Lisbeth Berg-Hansen (Bargiidbellodat)

Riegádan: 1963

Guolástus- ja riddoministtar ovddasvástida politihka guolástus- ja mearradoalu surggiin, ja guolástusdearvvašvuođa ja guolástusčálggu, oadjebas mearabiebmu ja kvalitehta, mearadutkan, hápman, mearrajohtolaga siskkáldas struktuvrra ja dustehus fáhkka nuoskkideami vuostá.