Stáhtačálli Per Botolf Maurseth (Sosialistalaš Gurutbellodat)

Riegádan: 1969

Oahppu:
Dr. Polit i servodatekonomiijas, Osllo universitehta (2001)
Cand. Oecon, Økonomisk Insitiutt (Ekonomalaš instituhtta), Osllo universitehta (1995)

Bargovásihus:
2005-2006: Seniordutki ja ossodatjođiheaddji, Norsk Utenrikspolitisk Intitutt (Norgga Olgoriikapolitihkalaš Instituhtta), riikkaidgaskasaš ekonomiija ossodat.
2001-2005: Seniordutki, Norsk Utenrikspolitisk Intitutt, riikkaidgaskasaš ekonomiija ossodat.
1996-2001: Dutki ja doavttergrádastipeandiáhtta, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, riikkaidgaskasaš ekonomiija ossodat.

Riikapolitihkalaš luohttámušdoaimmat:
Sosialisttalaš Gurutbellodaga riikkaidgaskasaš lávdegotti miellahttu 
Sosialisttalaš Nuoraid Guovddášstivramiellahttu (1992-1994)
 Sosialisttalaš Nuoraid riikkastivramiellahttu (1989-1990)
Báikepolitihkalaš luohttámušdoaimmat:
Osllo Sosialisttalaš Gurutbellodaga stivrra miellahttu (1995-2002)
Lulli-Trøndelaga Sosialisttalaš gurutbellodaga stivrra miellahttu (1990-1992)
Lulli-Trøndelaga Sosialisttalaš Nuoraid kođiheaddji (1989-1990)