Historjjálaš arkiiva

Láhka Norgga kulturráđi hárrái doaibmagoahtá

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Stuoradikki mearrádus geassemánu 21.b.2013 Norgga kulturráđi lága hárrái (Kulturráđđeláhka) dohkkehuvvui stáhtaráđis otne. Láhka doaibmagoahtá dalán.

Stuoradikki mearrádus geassemánu 21.b.2013 Norgga kulturráđi lága hárrái (Kulturráđđeláhka) dohkkehuvvui  stáhtaráđis otne. Láhka doaibmagoahtá dalán.  

Lága ulbmilin lea ođasmahttit Kulturráđi organisatuvrralaš vuođđonjuolggadusaid ja čielggadit ja čielggasmahttit ráđi bargiid fágalaš iešheanalašvuođa. Dát dahkko láhkamearridettiin prinsihpain gieđaguhkkosaš gaska.  

Prinsihppa gieđaguhkkosaš gaska mearkkaša ahte stáhta dáiddadoarjja galgá juolluduvvot sorjjasmeahttun orgánas mas lea dárbbašlaš gealbu.  Politihkalaš eiseválddiid ovddasvástádus lea    hábmet bajitdási ulbmiliid dáidaga várás, dahket dárbbašlaš vuoruhemiid, lágidit siskkáldasstruktuvrra ja mearridit ekonomalaš doarjagiid viidodaga, ja ráđđi mas lea fágagealbu, galgá mearridit gii ja makkár doaimmade juolludit ruhtadoarjaga várrejuvvon ruđas.