Raporttat, plánat ja strategiijat

Raporttat

Dain siidduin gávnnat don bajilgova vállju raporttain maid Stáhtaministara kantovra ja departemeantaene leat ráhkadan dahje mat leat addon dohko.
Don sáhtát ráddjet obbalaš bajilgova go geavahat ozána olgeš spálttas.

Čájeha 1221-1228 oktiibuot 1228 bohtosis.

Rátkke mielde: Beaivi Relevánsa

 • Kontaktpunktets årsrapport 2022

  Frode Elgesem, Kontaktpunktets leder, understreker viktigheten av et ansvarlig næringsliv i en tid preget av uro i Kontaktpunktets årsrapport, som ble lansert 19. april på Litteraturhuset. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features Åpen Det er krig i

 • Først gradvis og så plutselig

  Program for bedre styring og ledelse har arrangert frokostseminar om beslutninger, og her er opptak og presentasjoner. Dere kan blant annet se Silvija Seres’ heseblesende gjennomgang av den fjerde industrielle revolusjon og hva som skjer med de som

 • Difi skal dele ut 120 millioner til digitaliseringsprosjekter i 2018

  Regjeringen fortsetter satsingen på lønnsomme digitaliseringsprosjekter i staten. Målet er tydelig: Flere vellykkede digitaliseringsprosjekter som fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal i

 • Stor interesse for erfaringssamling i strategisk IKT-kompetanse for toppledere

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer toppledere i departementer og underliggende virksomheter til en erfaringssamling på tvers av sektorer i staten. Det er nærmere 100 påmeldte, men fremdeles mulig å melde seg på. Målet med

 • Dialogmøte 19. april

  Kontaktpunktet inviterer årlig våre interessenter fra NHO, LO og Forum for utvikling og miljø til dialogmøte for å gi tilbakemelding på vårt arbeid i året som har gått og gi innspill på hva de ønsker fra Kontaktpunktet framover. Det vil også bli en

 • Ny periode for Elgesem

  Frode Elgesem har mange års erfaring med ansvarlig næringsliv, som er viktig for Kontaktpunket i en tid med økende etterspørsel. © Fredrik Naumann/Felix Features Foto: Fredrik Naumann / Felix Features Åpen Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er

 • Autismeforeningen i Norge, Aust- Agder fylkeslag

  Til Autisme og Tourettes utvalget Dette er et innspill til Autisme og Tourettes utvalget, og vi har delt våre forslag til tiltak inn i dem som krever økte ressurser og dem som ikke krever økte ressurser. Målsetningen med tiltakene er å få flere

 • Peru receives USD 10 million towards its efforts against deforestation

  On April 20, the Administrative Board of Peru’s REDD+ Financial Mechanism was formally established and subsequently approved the mechanism’s operational manual. This enables the transfer of USD 10 million to Profonanpe, Peru’s environmental fund, to

 • Side 62 av 62
 • Side 62 av 62