Åpnet Nordsjøens største boligplattform

Spill video »

Tirsdag 1. april åpnet statsråd Robert Eriksson Nordsjøens største boligplattform. Den nye boligplattformen har 552 enkeltlugarer.

TBU: Endelig rapport 2014

Spill video »

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la mandag 31. mars fram den endelige rapporten om grunnlaget for inntektsoppggjørene 2014.

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

Spill video »

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv.

Statsråd Robert Eriksson og Steinar Våge i ConocoPhillips. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Departementets tidslinje

Tidslinje_logo

I denne visuelle tidslinjen presenteres utvalgte nyheter og saker fra departementet. Tidslinjen oppdateres fortløpende.