Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

Spill video »

1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter.

Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv

Spill video »

– Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Derfor foreslår vi å endre reglene for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Det handler om å bry seg på arbeidsplassen

Spill video »

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson undertegnet 18. juni et HMS-charter med en nullvisjon for antall skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

Departementets tidslinje

Tidslinje_logo

I denne visuelle tidslinjen presenteres utvalgte nyheter og saker fra departementet. Tidslinjen oppdateres fortløpende.