Invitasjon til nasjonal IA-konferanse 2014

Spill video »

Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer 27. november til den nasjonale IA-konferansen 2014. Konferansen er gratis, og åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Statsbudsjettet 2015

Spill video »

8. oktober ble statsbudsjettet for 2015 lagt frem. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Arbeids-og sosialdepartementet.

Uførereformen iverksettes i 2015

Spill video »

Uførereformen som Stortinget vedtok i desember 2011 trer i kraft 1.januar 2015. Reformen innebærer blant annet at den nye uføretrygden skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt, og at brutto uføretrygd økes for å kompensere for dette.

Illustrasjonsbilde IA-konferansen 2014

Departementets tidslinje

Tidslinje_logo

I denne visuelle tidslinjen presenteres utvalgte nyheter og saker fra departementet. Tidslinjen oppdateres fortløpende.