Ny tiltaksplan skal bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom

Spill video »

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, blir lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.

Konferanse: beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Spill video »

Konferansen skal gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge; ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe.

Styrker barns rett til hjelp

Spill video »

Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak er nå sendt på høring.

Barneministeren besøkte Nydalen Helsestasjon for å fortelle om tiltaksplanen.

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår og forbrukerpolitikk. Likestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere er også departementets ansvarsområder.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Følg Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet på Flickr.