Styrker barns rett til hjelp

Spill video »

Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak er nå sendt på høring.

Forslag til ny adopsjonslov

Spill video »

Regjeringas offentlege utval som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram si utgreiing og sine tilrådingar til statsråd Solveig Horne.

Nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Spill video »

Konferansen skal gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge; ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe.

Ill.foto: E. Johansen, BLD

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integrering av innvandrere og forbrukerpolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo