Over 25 millioner til barn og unge

I år gis det tilskudd på 25,5 millioner kroner for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det er gitt midler til i alt 22 nye tiltak i 2014. - Storbymidlene bidrar til å skape møteplasser som koster så lite at alle får mulighet til å delta, sier barneminister Solveig Horne.

Ta parken tilbake har fått støtte fra Storbymidlene

Tiltaket "Ta parken tilbake" har fått støtte fra Storbymidlene i 2014.

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integrering av innvandrere og forbrukerpolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Følg Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet på Flickr.