Den nasjonale dialogkonferansen 2014

Spill video »

Den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen går av stabelen onsdag 29. oktober med over 220 deltakarar frå heile landet. Bakgrunnen er regjeringas ynskje om ein styrkt dialog med innvandrarar.

Styrker barns rett til hjelp

Spill video »

Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak er nå sendt på høring.

Nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Spill video »

Konferansen skal gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge; ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe.

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integrering av innvandrere og forbrukerpolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo