Viktige innspill i kampen mot hatytringer

Spill video »

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder mange tiltak mot hatytringer. Onsdag 26. november møtte regjeringen ulike organisasjoner for å få flere innspill i dette arbeidet.

Ny tiltaksplan skal bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom

Spill video »

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, blir lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.

Kunnskap i arbeid mot radikalisering

Spill video »

Forebygging av radikalisering gjennom lovverk og i samarbeidet med lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. Dette var tema da statsråd Solveig Horne møtte den britiske ministeren for sikkerhet og migrasjon, James Brokenshire.

Statsminister Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Solveig Horne på møtet om hatytringer.

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår og forbrukerpolitikk. Likestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere er også departementets ansvarsområder.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Følg Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet på Flickr.