Overrekkelse av Tolkeutvalgets utredning

Spill video »

Tolkeutvalget har utredet bruk av tolk i offentlig sektor. De legger fram sin utredning og anbefalinger 24. september 2014 kl 10.00 i R5, Akersgata 59.

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Spill video »

Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

Hva mener de unge om likestilling?

Spill video »

Fredag 5. september møtte likestillingsminister Solveig Horne (FrP) engasjerte unge fra organisasjoner, samfunnslivet og politikken for å høre om hva de mener om likestilling. Møtet var det første innspillsmøtet i arbeidet med likestillingsmeldingen.

Skjermtolking ved Tolkesentralen på Ullevål Universitetssykehus. Foto: BLD.

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integrering av innvandrere og forbrukerpolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Følg Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet på Flickr.