NOU om tolking i offentleg sektor

Spill video »

Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor la onsdag fram si utgreiing og sine tilrådingar til statsråd Solveig Horne.

Forbedrer barnevernloven

Spill video »

Det nedsettes nå et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles. Loven og forskrifter har blitt endret en rekke ganger og regelverket fremstår derfor som usammenhengende og lite oversiktlig. Dette vil bedre rettsikkerheten for barna og gjøre loven mer tilgjengelig.

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Spill video »

Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

NOU om tolking i offentleg sektor vart lagt fram onsdag 24. september.

Solveig
Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

BLD har ansvar for familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integrering av innvandrere og forbrukerpolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 97 77 36 34

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Følg Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet på Flickr.