Statsbudsjettet 2015:
Kunnskap gir muligheter for alle

Spill video »

– Vi skal realisere kunnskapssamfunnet, og satser derfor på forskning og høyere utdanning, kvalitet i barnehagen og mer til videreutdanning for lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foreslår å endre RLE-faget

Spill video »

Regjeringen vil endre navnet på faget Religion, livssyn og etikk (RLE) til Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av undervisningen skal brukes til kunnskap om kristendom.

Åpner for større mangfold av friskoler

Spill video »

Regjeringen sender på høring et forslag til ny friskolelov som tillater et større mangfold av friskoler. Samtidig videreføres og presiseres forbudet mot å ta utbytte, og det tydeliggjøres at midlene til friskolevirksomhet i sin helhet skal komme elevene til gode.

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2015

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.