Statsbudsjettet 2015:
Kunnskap gir muligheter for alle

Spill video »

– Vi skal realisere kunnskapssamfunnet, og satser derfor på forskning og høyere utdanning, kvalitet i barnehagen og mer til videreutdanning for lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Pressekonferanse om endringer i RLE-faget

Spill video »

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med at regjeringen foreslår endringer i faget religion, livssyn og etikk (RLE). Følg pressekonferansen på nett-tv!

Åpner for større mangfold av friskoler

Spill video »

Regjeringen sender på høring et forslag til ny friskolelov som tillater et større mangfold av friskoler. Samtidig videreføres og presiseres forbudet mot å ta utbytte, og det tydeliggjøres at midlene til friskolevirksomhet i sin helhet skal komme elevene til gode.

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2015

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.