Samler partene for å bygge tillit

Spill video »

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer KS og lærerorganisasjonene til å bygge opp igjen tilliten i norsk skole. Han lover at den historiske satsingen på lærerne skal fortsette.

Nasjonal satsing på økt kompetanse

Spill video »

For første gang går en regjering sammen med nærings- og arbeidsliv om en samlet strategi for å øke kompetansen til hele den norske befolkningen. OECD har sett nærmere på Norges utfordringer i arbeidslivet.

Kavliprisene 2014

Spill video »

Årets Kavlipris ble delt ut av Hans Majestet Kong Harald i Oslo konserthus. De ni Kavliprisvinnerne ble valgt ut på grunn av sitt banebrytende arbeid innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.