Ny satsing på realfag i skolen

Realfagshelter fra hele landet møtte i dag kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De hadde mange gode innspill til hvordan norske elever kan bli bedre i matematikk og naturfag.

– Å løfte norske elevers matematikkprestasjoner og å skape en ny kultur for realfag, er en av regjeringens viktigste prioriteringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bilde av deltakerne på realfagsdugnaden.

Regjeringen vil løfte realfagene og setter i gang arbeid med ny strategi.

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2014

Regjeringen Solbergs viktigste satsing på kunnskapsområdet er etter- og videreutdanning av lærere. I tillegg styrkes FoU-sektoren og universitetene.