─ Viktig at arbeidskonflikten er over

Spill video »

─ Det er bra for norsk skole at arbeidskonflikten er over og at alle elever nå kan starte skoleåret for fullt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

–Masterstudium vil gi økt kvalitet i barnehagen

Spill video »

–Det nye masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold(HiØ) vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagene, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Elevundersøkelsen 2013: Én av fem elever opplever krenkelser

Spill video »

Over 400 000 elever fra 5. trinn til 3. klasse på videregående skole har svart på spørsmålene i Elevundersøkelsen 2013. Èn av fem elever opplever jevnlig krenkelser som negative kommentarer eller å bli holdt utenfor.

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.