Lærerløftet: Norske elever skal lære mer

Spill video »

I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

Skjerper opptakskravene til lærerutdanning

Spill video »

Regjeringen vil skjerpe karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene. –Vi har høye ambisjoner for fremtidige lærere og for elevenes læring, og skjerper derfor opptakskravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lærernes kompetanse er kartlagt

Spill video »

Lærernes kompetanse har blitt bedre, men fortsatt mangler en del lærere nok fordypning i undervisningsfagene sine. – Skolene og skoleeierne må legge til rette for at lærerne kan få det faglige påfyllet de har behov for og ønsker seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Illustrasjonsbilde

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.