Ny struktur i høyere utdanning

Spill video »

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har møtt ledelsen ved alle Norges universiteter og høyskoler, og har gitt en statusrapport for arbeidet med ny struktur i høyere utdanning.

Foreslår endringer i barnehageloven

Spill video »

Regjeringen ønsker at det skal innføres et uavhengig tilsyn i barnehagene. Ved å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager, etableres det et uavhengig tilsynsorgan også på barnehageområdet.

Åpner for større mangfold av friskoler

Spill video »

Regjeringen sender på høring et forslag til ny friskolelov som tillater et større mangfold av friskoler. Samtidig videreføres og presiseres forbudet mot å ta utbytte, og det tydeliggjøres at midlene til friskolevirksomhet i sin helhet skal komme elevene til gode.

Bilde av studenter

Torbjørn
Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 77 07

Besøks- og postadresse

Kirkegata 18, 0153 Oslo

8119 Dep, 0032 Oslo

Bilder

På Flickr finner du bilder fra ulike arrangementer som kunnskapsministeren har deltatt på.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2015

I statsbudsjettet for 2015 prioriterer regjeringen videreutdanning for lærere, et kvalitetsløft i barnehagen og mer penger til forskning og høyere utdanning.