Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet ligger sentralt i Oslo og har vært i statens eie i mer enn 200 år. Regjeringskvartalet er strengt tatt ikke ett kvartal, men strekker seg over flere gater og bygninger og har ti ulike adresser. Den eldste bygningen i kvartalet er Møllergata 19 fra 1866. G-blokken, som i dag huser Finansdepartementet, er fra 1906. Høyblokken stod ferdig i 1958. Den bygningsmessige utviklingen har siden pågått frem til 2012 da siste regjeringsbygg, R6, ble tatt i bruk.

Flyfoto av regjeringskvartalet

Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Kontorene til omtrent 1800 ansatte ble ubrukelige, og Statsministerens kontor, 6 departementer og deler av Departementenes servicesenter måtte skaffes lokaler utenfor regjeringskvartalet.

Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er i gang, men det er vanskelig å si nøyaktig når det nye regjeringskvartalet vil stå ferdig.

Høyblokka i regjeringskvartalet

Nytt regjeringskvartal

Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er i gang. Det er vanskelig nå å si nøyaktig hvor mange år det vil ta før et nytt regjeringskvartal er på plass.

Konseptvalgsutredning og kvalitetssikringsrapport for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet. Rapporten er nå kvalitetssikret av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt som anbefaler at regjeringskvartalet legges mellom Akersgata og Møllergata med mulighet for utvidelse nordøst mot Hammersborg.

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du dokumenter, arrangementer og informasjon om dialog og medvirkning.

G-blokka under bygging, ca. år 1900. Foto: Statsbyggs arkiv

Kunst, arkitektur og bygninger i regjeringskvartalet

Det området som i dag utgjør regjeringskvartalet har vært i statens eie mer enn 200 år. G-blokken, hvor Finansdepartementet i dag holder til, sto klar til bruk i 1906. G-blokken var det første byggetrinnet i regjeringskvartalet.

Endeveggen på Y-blokka Foto: Statsbygg

Den integrerte kunsten i de skadde regjeringsbygningene

Regjeringen har i mai 2014 besluttet at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. Y-blokka vil bli revet. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere.

Foto: Christopher Olssøn/littleimagebank

Sikring og opprydding etter 22. juli 2011

I terrorangrepet på regjeringskvartalet 22. juli 2011 mistet åtte mennesker livet og mange ble skadet. Det ble store og omfattende skader på flere av bygningene i kvartalet.

Skilt ved inngangspartiet til Akersgata 59

Departementene i regjeringskvartalet

Fram til 22. juli 2011 holdt Statsministerens kontor, Departementenes servicesenter og de fleste departementene til i regjeringskvartalet. Forsvarsdepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet hadde sine kontorer i Myntgata og på Victoria terrasse. Etter 22. juli 2011 har flere departementer flyttet inn i erstatningslokaler.


Nyheter om regjeringskvartalet:

Planlegger nytt regjeringskvartal

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne med levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser. Samtidig vil vi sikre trygge og gode arbeidsforhold i de lokalene vi bruker midlertidig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 62 millioner kroner til arbeidet med å planlegge det nye regjeringskvartalet. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til sikring av eksisterende lokaler.

Oppstart for fremtidens regjeringskvartal

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne. Vi skal skape levende og trygge byrom og gode arbeidsplasser. Nå starter arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han markerte mandag oppstarten for høstens anleggsarbeid i regjeringskvartalet.

Idéfase om fremtidens regjeringskvartal

- Vi ønsker innspill og ideer som bidrar til å skape fremtidens regjeringskvartal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå starter arbeidet med utformingen av byrommene i det nye regjeringskvartalet. Regjeringen ber om innspill til byplangrep, trafikk- og ferdselsløsninger for kvartalet.

Presseinvitasjon: Hva skjer i regjeringskvartalet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer mandag 29. september til pressetreff og omvisning i regjeringskvartalet.

Flere nyheter om regjeringskvartalet

Kontaktinformasjon

Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester

Telefon: 22 24 46 60

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Regjeringskvartalet

Kontaktinformasjon

Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester

Telefon: 22 24 46 60

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59