Regjeringen foreslår å fjerne forbudet mot proffboksing

Spill video »

Dette vil i praksis bety at profesjonell boksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser, vil kunne bli lovlig.

Kulturnæringskonferanse i Tromsø

Spill video »

Kulturministeren og næringsministeren inviterer til kulturnæringskonferanse i Tromsø! Konferansen vil belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og gi faglig innsikt, interessante caser og eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. Program legges ut snart. Påmelding innen 9. mai.

Etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

Spill video »

Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget lyses nå ut.

FOTOSTRØM