- Godt kunnskapsgrunnlag for filmpolitikken

Spill video »

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet ideas2evidence kartlagt og analysert norsk filmbransje. Utrederne har særlig sett på utviklingstrekk i økonomi, pengestrømmer og statlige tilskuddsordninger. Utredningen ble i dag overrakt til kulturministeren under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Spill video »

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen skal beskrive overordnede verdier og spilleregler for dialog og samspill mellom regjeringen og frivilligheten. Arbeidet starter med et innspillsmøte 3. september, der frivillig sektor vil bli invitert til å komme med innspill om samspillet mellom regjeringen og frivilligheten.

Beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold

Spill video »

Forslag til en ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold ble lagt frem av Regjeringen i juni. Forslaget erstatter dagens fragmenterte system med ett felles lovverk for kino, video, TV og nett.

Kulturminister Thorhild Widvey og Jostein Ryssevik fra analyseselskapet ideas2evidence under innspillsseminar om film i Haugesund 18. august 2014.

FOTOSTRØM