Intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen skal beskrive overordnede verdier og spilleregler for dialog og samspill mellom regjeringen og frivilligheten. Arbeidet starter med et innspillsmøte 3. september, der frivillig sektor vil bli invitert til å komme med innspill om samspillet mellom regjeringen og frivilligheten.

Dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter, Eidsvoll frivilligsentral

Foto: Eidsvoll frivilligsentral

FOTOSTRØM