Utbetaling til Norsk teaterråd stanses etter avdekking av manglende økonomikontroll

Spill video »

- Gjennomgangen av Norsk teaterråds økonomi viser at Norsk teaterråd ikke har kontroll med den økonomiske situasjonen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Godt kunnskapsgrunnlag for filmpolitikken

Spill video »

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet ideas2evidence kartlagt og analysert norsk filmbransje. Utrederne har særlig sett på utviklingstrekk i økonomi, pengestrømmer og statlige tilskuddsordninger. Utredningen ble i dag overrakt til kulturministeren under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Spill video »

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Arbeidet starter med et innspillsmøte 3. september, der frivillig sektor er invitert til å komme med innspill om samspillet mellom regjeringen og frivilligheten.

Bilde av to teaterdukker

FOTOSTRØM