Utenlandske insentivordninger utredet

Spill video »

Kulturminister Thorhild Widvey mottok tirsdag 22. april Oslo Economics’ utredning om insentivordninger på filmområdet i andre land.

Kulturnæringskonferanse i Tromsø

Spill video »

Kulturministeren og næringsministeren inviterer til kulturnæringskonferanse i Tromsø! Konferansen vil belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og gi faglig innsikt, interessante caser og eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer. Program legges ut snart. Påmelding innen 9. mai.

Etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

Spill video »

Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget lyses nå ut.

Statsråden mottar utredningen Intensivordning for film og TV-produksjon fra Oslo Economics 22.april2014

FOTOSTRØM