Kulturministeren møtte WADA-sjefen

Spill video »

Kulturminister Thorhild Widvey møtte 13. november presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået Sir Craig Reedie og styreleder i Antidoping Norge Valgerd Svarstad Haugland.

Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Spill video »

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

Nye evalueringer av musikk- og scenekunstinstitusjoner

Spill video »

Kulturdepartementet har satt i gang tre evalueringer av institusjoner på musikk- og scenekunstfeltet.

Bildet viser tre av møtedeltakerne, kulturminister Thorhild Widvey, Sir Craig Reedie og Valgerd Svarstad Haugland

FOTOSTRØM

Aktuelle dokumenter