- Et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

Spill video »

- Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, sier Widvey.

Utbetaling til Norsk teaterråd stanses etter avdekking av manglende økonomikontroll

Spill video »

- Gjennomgangen av Norsk teaterråds økonomi viser at Norsk teaterråd ikke har kontroll med den økonomiske situasjonen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Spill video »

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Arbeidet starter med et innspillsmøte 3. september, der frivillig sektor er invitert til å komme med innspill om samspillet mellom regjeringen og frivilligheten.

Kulturminister Thorhild Widvey med høringsnotatet "Staten og Den norske kirke - et tydelig skille"

FOTOSTRØM