Nye evalueringer av musikk- og scenekunstinstitusjoner

Spill video »

Kulturdepartementet har satt i gang tre evalueringer av institusjoner på musikk- og scenekunstfeltet.

Poker-NM og private pokerlag blir tillatt

Spill video »

Kulturdepartementet har vedtatt endringer i lotteriregelverket slik at et poker-NM skal kunne arrangeres i Norge. Det tillates inntil fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer og tre former for turneringspoker.

Eit kulturbudsjett med tydelege prioriteringar

Spill video »

I framlegget til kulturbudsjett aukar regjeringa løyvinga til 12,5 milliardar kroner. Dette er ein auke på 262 millionar kroner frå 2014. I tillegg får spelemidla til kultur-, idrett og frivillig sektor i 2015 ein auke på 473 millionar kroner, hovudsakleg grunna endring av tippenøkkelen.

Oslo-Filharmonien spiller konsert

FOTOSTRØM