Frivillig virksomhet

Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig innsats

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Veilederen "Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner"

Veileder - Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Illustrasjonsbilde av glade barn ©iStockphoto.com/Marzanna Syncerz

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Med dagens spillenivå, betyr det 500 millioner til de frivillige lokallagene i Norge.

Illustrasjonsbilde med glade ungdommer ©iStockPhoto.com/Yuri Arcus

Frivillig arbeid i Europa

Visste du at dersom du er mellom 18 og 30 år så har du muligheten til å jobbe som frivillig i EUs medlems- og samarbeidsland? Det viser seg at få nordmenn er klar over hvilke muligheter som finnes dersom man er ung og eventyrlysten.

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62