Frivillig virksomhet

Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig innsats

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Ordningen ble innført 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009. De siste to årene har det blitt utbetalt ca. 340 millioner kroner årlig til de frivillige lokallagene i Norge gjennom grasrotordningen.

Veilederen "Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner"

Veileder - Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62