Statsministerens kontor

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen. 

Kontoret samordner kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer.

Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Kontaktinformasjon

Statsministerens kontor

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 00

Adresse:

Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Glacisgata 1

(se kart)

Sist oppdatert: 03.12.2013
Statsministerens kontor

Kontaktinformasjon

Statsministerens kontor

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 00

Adresse:

Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Glacisgata 1

(se kart)