Ansvarsområder for Statsministerens kontor

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene.

Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen. 

Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer.

Kontoret bistår statsministeren i det internasjonale arbeidet og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.