Ansvarsområder for Statsministerens kontor

Statsministerens kontor er Statsrådets og Regjeringens felleskontor. Kontoret bistår statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid.

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen.

Kontoret samordner kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer.

Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.