Ledige stillinger ved Statsministerens kontor

Du kan søke på utlyste stillinger ved Statsministerens kontor via den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk.

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid. Kontoret forbereder, gjennomfører og følger opp regjeringskonferansene og Statsrådets møter hos Kongen. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom Regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Kontoret bistår statsministeren i hans internasjonale arbeid og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Kontoret har i dag en politisk stab på 9 personer, og
en fast stab på rundt 57 personer fordelt på Administrativ og konstitusjonell
avdeling, Innenriksavdelingen og Internasjonal avdeling. Kontorets oppgaver har et bredt spekter, og fordrer ansatte med ulike typer utdanning og erfaring. For alle arbeidsoppgaver og stillingstyper kreves normalt høy kompetanse og relevant erfaring.

Vi holder til sentralt i Oslo, og har et spennende, hyggelig, og til tider hektisk, arbeidsmiljø. Statsministerens kontor er en IA-bedrift.

Listen nedenfor viser ledige stillinger ved Statsministerens kontor. Dersom listen er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Statsministerens kontor i Glacisgata
Statsministerens kontor i Glacisgata i Oslo. Foto: Forsvaret

Spesialrådgivar innan sikkerheit  og beredskap

Seksjon for kontortenester og sikkerheit i Administrativ og konstitusjonell avdeling har ansvaret for førebyggjande sikkerheit, risikostyring og oppfølging av styringssystem for sikkerheit ved kontoret. Seksjonen har ansvar for kontorstøtteoppgåver for politisk leiing og tilsette ved kontoret, og hjelper til i førebuing og gjennomføring av møte- og reiseverksemd, besøk og pressekonferansar. Driftsoppgåver og forvaltning av lokale kontoret disponerer, ligg òg til seksjonen.  Vi søkjer ein ...

Søknadsfrist: 11. desember 2022