Ledige stillinger ved Statsministerens kontor

Du kan søke på utlyste stillinger ved Statsministerens kontor via den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk.

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne Regjeringens arbeid. Kontoret forbereder, gjennomfører og følger opp regjeringskonferansene og Statsrådets møter hos Kongen. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom Regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og spørretimer. Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Kontoret har i dag en politisk stab på 9 personer, og
en fast stab på rundt 80 personer fordelt på Administrativ og konstitusjonell
avdeling, Innenriksavdelingen og Internasjonal avdeling. Kontorets oppgaver har et bredt spekter, og fordrer ansatte med ulike typer utdanning og erfaring. For alle arbeidsoppgaver og stillingstyper kreves normalt høy kompetanse og relevant erfaring.

Vi holder til sentralt i Oslo, og har et spennende, hyggelig, og til tider hektisk, arbeidsmiljø. Statsministerens kontor er en IA-bedrift.

Listen nedenfor viser ledige stillinger ved Statsministerens kontor. Dersom listen er tom, er det for tiden ingen utlyste stillinger.

Ekspedisjonssjef

Administrativ og konstitusjonell avdeling Ekspedisjonssjefen leier Administrativ og konstitusjonell avdeling. Avdelinga har ansvaret for alle administrative oppgåver ved kontoret og saker av konstitusjonell karakter. Avdelinga er inndelt i fem seksjonar: Personal-, økonomi- og juridisk seksjon, IKT-seksjonen, Seksjon for kontortenester og sikkerheit, Arkivet og Regjeringa si bilteneste.  Dei administrative oppgåvene omfattar drift av kontoret ...

Søknadsfrist: 24. juni 2018