Viser 1-20 av 147 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Et kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon

  07.10.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringens kulturpolitikk skal stimulere til et kulturliv som vokser ut fra et lokalt engasjement. Kulturen er der folk er. Maktspredning og styrking av regionene er derfor viktige bærebjelker i kulturpolitikken også i årene som kommer.

 • Nett-tv

  Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

  07.10.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  – I budsjettet for 2016 legger vi et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi står overfor. Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten. Regjeringen legger fram et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet for barn som vokser opp i fattige familier, for rusavhengige og voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Kulturminister Thorhild Widvey presenterer kulturbudsjettet for 2016

  05.10.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey presenterer framlegget til kulturbudsjett onsdag 7. oktober kl 13.00 på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2016

  30.09.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 og stortingsmeldingen om skattereform legges frem onsdag 7. oktober klokken 10.00. Finansminister Siv Jensens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene er tilgjengelig på statsbudsjettet.no fra klokken 10.00.

 • Nett-tv

  Mottok forsvarssjefens fagmilitære råd

  30.09.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  1. oktober mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd, et råd som blir helt sentralt i arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren.

 • Nett-tv

  Sigrun Vågeng blir ny arbeids- og velferdsdirektør

  18.09.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Sigrun Vågeng har i statsråd i dag blitt utnevnt som arbeids- og velferdsdirektør. – NAV må bevege seg nærmere det som har med arbeid å gjøre. Det har vært avgjørende å finne en direktør som kan bidra til å gjenreise A-en i NAV, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Økte asylankomster til Norge

  18.09.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Tre statsråder inviterer til kort pressetreff i dag i forbindelse med de økte asylankomstene til Norge.

 • Nett-tv

  Ny NAV-direktør - pressekonferanse

  18.09.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson inviterer til pressekonferanse i anledning utnevnelse av ny NAV-direktør. På pressekonferansen presenterer statsråden den nye NAV-sjefen.

 • Nett-tv

  Frokostseminar: Nærværsarbeid i staten

  16.09.2015 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fredag 9. oktober inviteres HR-ledere, IA-medarbeidere og tillitsvalgte i staten til frokostseminar om nærværsarbeid. Arrangementet vil i tillegg streames direkte på denne siden.

 • Nett-tv

  Pressemøte om norsk initiativ

  09.09.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter i kveld pressen for å kommentere et initiativ den norske regjering nå har tatt overfor FN i forbindelse med flyktningkrisen i Syria.

 • Nett-tv

  Den kulturelle skolesekken styrkes

  18.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om nye krav til internrevisjon i staten

  18.08.2015 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt rundskriv om internrevisjon i statlige virksomheter. Statlige virksomheter med inntekter eller utgifter over 300 millioner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. For virksomheter som allerede har etablert internrevisjon, stilles det også krav til innretning av internrevisjonen. Kravene gjelder fra 1. juni 2015, med en tilpasningsperiode fram til 1. mai 2016.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Den kulturelle skolesekken

  18.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til pressekonferanse i dag vedrørende Den kulturelle skolesekken.

 • Nett-tv

  Ny rapport: Lavere skatt gir økte investeringer

  17.08.2015 Nyhet Finansdepartementet

  I dag presenterte Leo A. Grünfeld fra Menon en rapport om forholdet mellom skatt og investeringer i norsk næringsliv til finansminister Siv Jensen. I april utlyste Finansdepartementet et oppdrag om å få vurdert hvordan ulike skatter påvirker bedriftenes investeringer. Menon fikk oppdraget.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse – rapport om skatt og investeringar i næringslivet

  13.08.2015 Nyheit Finansdepartementet

  17. august vil Leo A. Grünfeld frå Menon overrekkje ein rapport om forhold mellom skatt og investeringar i næringslivet til finansminister Siv Jensen. Funna i rapporten vil bli presenterte, deretter vil det bli høve for spørsmål og intervjuar.

 • Nett-tv

  Minnemarkeringar 22. juli

  13.07.2015 Nyheit Etter 22. juli

  22. juli er det fire år sidan åtaka på regjeringskvartalet og Utøya. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar denne dagen. Same dag opnar 22. juli-senteret i Oslo.

 • Nett-tv

  Minnemarkeringar 22. juli

  13.07.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  22. juli er det fire år sidan åtaka på regjeringskvartalet og Utøya. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar denne dagen. Same dag opnar 22. juli-senteret i Oslo.

 • Nett-tv

  Nett-TV fra utdanningskonferansen

  02.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og fredsprisvinner Malala Yousafzai. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede under åpningen.

 • Nett-tv

  Markedsbalanseringsutvalget har lagt fram sin rapport

  24.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Utvalgsleder Erling Hjelmeng la i dag fram konklusjonene fra markedsbalanseringsutvalget.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Halvårlig pressekonferanse 24. juni 2015

  23.06.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo onsdag 24. juni kl. 10.30. Følg pressekonferansen på nett-tv.