Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Viser 1-20 av 328 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om fondsmeldingen

  28.03.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 31. mars vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presentere innholdet i årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om utlysing av havvindområde

  28.03.2023 Pressemelding Statsministerens kontor, Olje- og energidepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse der dei vil presentere utlysinga av dei første områda for fornybar energiproduksjon til havs i Noreg.

 • Nett-tv

  Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

  28.03.2023 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  I dag legger regjeringen frem lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen. Vertskommunene skal komme bedre ut. Kommunene

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse: Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

  27.03.2023 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Tirsdag vil regjeringen fremme forslag om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) inviterer til pressekonferanse der de vil redegjøre for forslaget.

 • Nett-tv

  Tek imot rapporten frå Generalistkommuneutvalget

  24.03.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Onsdag 29. mars tek kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik imot utgreiinga frå Generalistkommuneutvalget. Overrekkinga er open for pressen og vil også bli strømma direkte.

 • Nett-tv

  Ny opplæringslov skal gjøre flere unge klare for arbeidslivet

  24.03.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til en helt ny opplæringslov. Den nye loven gir blant annet alle rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å

 • Nett-tv

  Pressemøte med olje- og energiministeren og vassdrags- og energidirektøren

  23.03.2023 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs.

 • Nett-tv

  Sjukehusutvalet leverer si utgreiing

  23.03.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 27. mars tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot sjukehusutvalet si utgreiing. Utgreiinga har tittelen Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utgreiinga ser på erfaringane med dagens styring og

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringa legg fram forslag til ny opplæringslov

  22.03.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. mars presenterer kunnskapsminister Tonje Brenna forslag til ny opplæringslov. Opplæringslova regulerer skulekvardagen til 820.000 barn og unge og er ei av dei viktigaste lovene i landet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Seminar om Noregs deltaking og bidrag i eit europeisk helseberedskapssamarbeid

  22.03.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  EU tar fleire grep for å styrke motstandskrafta si og skape robuste verdi- og forsyningskjeder. Slik skal tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr bli sikrare, også i ei krise. Kva betyr dette for Noreg?

 • Nett-tv

  Borten Moe legg fram stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Noreg

  21.03.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. mars kl. 12 legg forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe fram ei stortingsmelding som vil gje retning for regjeringas utdannings- og kompetansepolitikk i åra som kjem.

 • Nett-tv

  Fagseminar om ny vallov

  21.03.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til fagseminar om ny vallov fredag 24. mars.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Regjeringa legg fram Arktisk råd-prioriteringar i Tromsø

  21.03.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt vitjar Tromsø tysdag 28. mars, saman med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, for å presentere Noregs prioriteringar for leiarskapet i Arktisk råd frå 2023 til 2025.

 • Nett-tv

  Toppmøte på Troll A-plattformen

  17.03.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal besøkte fredag Troll A-plattformen.

 • Nett-tv

  Statsministeren besøker Troll A-plattformen

  17.03.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag 17. mars på Troll A-plattformen i Nordsjøen sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Vestre inviterer til pressetreff med «Norges batteri-elite»

  15.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge melder seg på storslått europeisk batterisatsing. Næringsministeren inviterer de fem norske søkerbedriftene til en markering i Kongens gate 8 torsdag 16. mars kl 12.10.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om å rekruttere, innfase og beholde arbeidstakere 30. mars 2023

  15.03.2023 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til frokostseminar. Hvordan kan arbeidsgivere bli bedre til å rekruttere? Og hvordan innfase og beholde de unge arbeidstakerne? På seminaret settes søkelyset på disse og andre viktige spørsmål.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Barnevernsutvalet legg fram si utgreiing

  14.03.2023 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Måndag 20. mars mottek barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon - Forsvarsministeren presenterer ny investering i Forsvaret

  14.03.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med en ny investering i Forsvaret møter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) pressen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om fastlegeordninga 14. mars

  10.03.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Frå 1. mai blir basisfinansieringa av fastlegeordninga endra og styrka. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og assisterande helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk inviterer til pressekonferanse for å orientere om endringane.