Viser 1-20 av 627 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: TBU: foreløpig rapport 2019

  18.02.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 - foreløpig rapport.

 • Nett-tv

  Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern

  13.02.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  14. og 15. februar er Arbeids- og sosialdepartementet vertskap for et europeisk fagseminar («Peer Review») om myndighetssamarbeid for bedre varslervern - et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet.

 • Nett-tv

  Høyringsmøte om klimastrategien i ny NTP 2018-2029

  12.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet heldt 13. juni 2016 eit høyringsmøte om klimastrategien i ny Nasjonal transportplan 2018-2029. Du kan følgje møtet i opptak på nett-tv. Dette er ein del av høyringa av plangrunnlaget for ny transportplan som etatane har laga

 • Nett-tv

  Nett-TV: møte med hamnene om kystruta Bergen-Kirkenes

  11.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens møte med dei 34 hamnene der kystruta har stoppestad mellom Bergen og Kirkenes blir strøyma her.

 • Nett-tv

  Overleverte Tolga-rapporten til regjeringen

  11.02.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen mottok i dag rapporten om den såkalte Tolga-saken. - Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og

 • Nett-tv

  Regjeringa tek imot rapport om Tolga-saka

  08.02.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland har gått gjennom alle delar av den såkalla Tolga-saka. Måndag 11. februar leverer dei sin rapport til helseminister Bent Høie, statssekretær Torkil Åmland frå

 • Nett-tv

  Nett-TV: Autisme- og touretteutvalgets innspillskonferanse i Trondheim 5. februar

  04.02.2019 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Autisme- og touretteutvalget ønsker erfaringer og synspunkter fra brukere, pårørende og fagpersoner. Utvalget arrangerer derfor innspillskonferanser i de fire helseregionene. Konferansen streames, og kan følges på denne siden.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Stoltenberg-utvalet overleverer rapport om kjønnsforskjellar i skolen

  01.02.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressekonferanse saman med utvalsleiar Camilla Stoltenberg.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Utenriksministeren åpner seminar om menn og seksuell vold 1. februar

  30.01.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Fredag 1. februar åpner utenriksminister Ine Eriksen Søreide seminaret «Breaking the Cycle of Violence» på Nobels Fredssenter. Seminaret setter søkelys på menn og gutter som både overgripere og overlevende, og er et samarbeid mellom

 • Nett-tv

  Norge og Ukraina enige om næringssamarbeid

  28.01.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  - Ukraina er blitt et viktig partnerland for Norge. Statsminister Hrojsmans besøk befester det gode samarbeidet mellom våre to land, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  28.01.2019 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Debattmøte om framtidas internasjonale innsats for flyktninger

  28.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mandag 28. januar vil utenriksminister Ine Eriksen Søreide, sammen med FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi og generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, delta i en debattmøte på Litteraturhuset om fremtidens internasjonale

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  22.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Nett-tv

  Seminar om Campusutvikling 2.0: Nye læringsarealer i eksisterende og nye undervisningsbygg

  14.01.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har invitert ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.

 • Nett-tv

  Kontaktkonferansen 2019: Grønt skifte og forsking i næringslivet

  14.01.2019 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 15. januar skal statsrådane Iselin Nybø, Torbjørn Røe Isaksen og Ola Elvestuen drøfte kunnskapsbasert klima- og næringspolitikk, nyskaping og forsking i næringslivet på regjeringas kontaktkonferanse.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Fem statsråder lanserer ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

  09.01.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

  Fredag 11. januar vil utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland samt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi

  07.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i Olje- og energidepartementet (OED) og statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterer til innspillsmøte om hydrogen. Her kan bransjen, leverandørindustri og organisasjoner dele

 • Nett-tv

  Statlige regnskapsstandarder

  19.12.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Alle de 11 statlige regnskapsstandardene er oppdatert etter

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  18.12.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo torsdag 20. desember kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

  18.12.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Til toppen