Nett-TV

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Viser 1-20 av 365 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Forsterket plikt til tidlig innsats

  24.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang. - 10 000 norske elever går ut av ungdomsskolen hvert år uten å kunne lese og regne godt nok. Tidlig innsats er nøkkelen for

 • Nett-tv

  Lansering av havmelding i utenriks- og utviklingspolitikken

  23.03.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen vil lansere regjeringens første melding til Stortinget om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken fredag 24. mars.

 • Nett-tv

  Stortingsmelding om humaniora

  22.03.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Snart legger regjeringen frem stortingsmeldingen om humaniora. 22. mars inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til symposium.

 • Nett-tv

  Statsministeren døper forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen

  20.03.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor

  Fredag 24. mars døpes det nye havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen på Akershus kai. Statsministeren vil være gudmor for skipet, og utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er tilstede.

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

  20.03.2017 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet inviterer aktører som arbeider for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon til innspillsmøte fredag 24. mars 2017.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Toppmøte om hjernesykdommer 21. mars

  17.03.2017 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til toppmøte i Oslo 21. mars klokken 14-16 om hvordan Norge kan øke kunnskapen om hjernesykdommene ALS, MS og demens. Nobelprisvinner Edvard Moser innleder. Her kan du følge

 • Nett-tv

  Ny stortingsmelding om skolen

  17.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legg måndag 20. mars fram tiltaka som kjem i stortingsmeldinga "Lærelyst - Tidleg innsats og kvalitet i skolen".

 • Nett-tv

  Nett-TV: Stortingsmelding om pliktsystemet

  16.03.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg presenterer stortingsmeldingen om pliktsystemet i fiskerinæringa i Oslo i dag 17. mars kl. 11.30 - 12:30.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Høyringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarknadsføring

  13.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Det blir stadig meir gjeld i private hushald. Bruken av kostbar forbrukskreditt er særleg høg. Regjeringa arbeider derfor med fleire tiltak for å snu utviklinga. Ei innstramming av reglane om marknadsføring av kreditt er eit tiltak som kan

 • Nett-tv

  Retten til å bestemme over eget liv

  08.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  07.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen lanserer regjeringens handlingsplan Retten til å bestemme over eget liv (2017-2020) i morgen.

 • Nett-tv

  Mediemangfaldsutvalet leverte NOU: "Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne."

  07.03.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  I dag tok kulturminister Linda Hofstad Helleland imot NOU 2017:7 «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne» frå Mediemangfaldsutvalet ved utvalsleiar Knut Olav Åmås.

 • Nett-tv

  Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

  03.03.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en reform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mediemangfoldsutvalget leverer utredning

  01.03.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Tirsdag 7. mars leverer Mediemangfoldsutvalget sin NOU: Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne.

 • Nett-tv

  Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene

  01.03.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar mandag 6. mars en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Oslo

  21.02.2017 Artikkel Kulturdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Oslo var 25. januar.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Tromsø

  21.02.2017 Artikkel Kulturdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Tromsø var 3. februar.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Trondheim

  21.02.2017 Artikkel Kulturdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterte til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Innspillsmøtet i Trondheim var 10. mars.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Regjeringens havstrategi

  21.02.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Følg fremleggelsen på Nett-TV kl. 12.00.

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2017

  20.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 - foreløpig rapport.