Viser 1-20 av 136 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Den kulturelle skolesekken styrkes

  18.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner.

 • Nett-tv

  Frokostseminar om nye krav til internrevisjon i staten

  18.08.2015 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt rundskriv om internrevisjon i statlige virksomheter. Statlige virksomheter med inntekter eller utgifter over 300 millioner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. For virksomheter som allerede har etablert internrevisjon, stilles det også krav til innretning av internrevisjonen. Kravene gjelder fra 1. juni 2015, med en tilpasningsperiode fram til 1. mai 2016.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Den kulturelle skolesekken

  18.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til pressekonferanse i dag vedrørende Den kulturelle skolesekken.

 • Nett-tv

  Ny rapport: Lavere skatt gir økte investeringer

  17.08.2015 Nyhet Finansdepartementet

  I dag presenterte Leo A. Grünfeld fra Menon en rapport om forholdet mellom skatt og investeringer i norsk næringsliv til finansminister Siv Jensen. I april utlyste Finansdepartementet et oppdrag om å få vurdert hvordan ulike skatter påvirker bedriftenes investeringer. Menon fikk oppdraget.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse – rapport om skatt og investeringar i næringslivet

  13.08.2015 Nyheit Finansdepartementet

  17. august vil Leo A. Grünfeld frå Menon overrekkje ein rapport om forhold mellom skatt og investeringar i næringslivet til finansminister Siv Jensen. Funna i rapporten vil bli presenterte, deretter vil det bli høve for spørsmål og intervjuar.

 • Nett-tv

  Minnemarkeringar 22. juli

  13.07.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  22. juli er det fire år sidan åtaka på regjeringskvartalet og Utøya. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar denne dagen. Same dag opnar 22. juli-senteret i Oslo.

 • Nett-tv

  Nett-TV fra utdanningskonferansen

  02.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og fredsprisvinner Malala Yousafzai. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede under åpningen.

 • Nett-tv

  Markedsbalanseringsutvalget har lagt fram sin rapport

  24.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Utvalgsleder Erling Hjelmeng la i dag fram konklusjonene fra markedsbalanseringsutvalget.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Halvårlig pressekonferanse 24. juni 2015

  23.06.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo onsdag 24. juni kl. 10.30. Følg pressekonferansen på nett-tv.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan

  22.06.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  22. juni arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet et seminar der analyser, framskrivninger og innspill til Nasjonal- helse og sykehusplan presenteres. Seminaret ble streamet, og kan ses i opptak på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

 • Nett-tv

  Kulturminister Widvey legg fram allmennkringkastingsmeldinga

  18.06.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey legg fram stortingsmelding om allmennkringkasting fredag 19. juni kl 12.00 i Auditoriet i R5, Akersgata 59.

 • Nett-tv

  Anbefaler mer gradvis innfasing av oljeinntektene

  18.06.2015 Artikkel Finansdepartementet

  Et ekspertutvalg som har sett på praktiseringen av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget anbefaler en mer gradvis innfasing av oljeinntektene i årene framover enn i årene etter 2001. Ved store avvik fra 4-prosentbanen, slik det er i dag, bør regjeringen stake ut en tydelig kurs for gradvis å vende tilbake til banen. Utvalget peker på to tilleggsregler som kan være til nytte når en slik kurs skal stakes ut.

 • Nett-tv

  Rapport fra ekspertutvalg om handlingsregelen

  18.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Professor Øystein Thøgersen overleverte i dag utvalgsrapporten NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlings­regelen til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse - Thøgersen-utvalet om handlingsregelen

  17.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av anbefalingane frå utvalet som har vurdert praktiseringa av handlingsregelen.

 • Nett-tv

  EU-høring om sirkulær økonomi

  15.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Du kan følge KLDs dialogmøte om sirkulær økonomi på nett-tv tirsdag 16. juni kl 12-14. Lars Andreas Lunde, statssekretær i KLD og Mr. Hugo M. Schally, Head of Unit Eco-innovation and Circular Economy i DG Miljø, Europakommisjonen innleder.

 • Nett-tv

  Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

  15.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

 • Nett-tv

  Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

  15.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

 • Nett-tv

  Forskriftsfester fleksible krav til boliglån

  15.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, og skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

 • Nett-tv

  Presenterer ekspertutval for grøn konkurransekraft

  15.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft lanserer eit ekspertutval for grøn konkurransekraft tysdag 16. juni kl. 10.15. Solberg og Sundtoft vil presentere mandatet og målet for utvalet. Dei to som skal leie arbeidet er også til stades på pressekonferansen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse – strategi for bustadsmarknaden

  12.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  15. juni legg kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, finansminister Siv Jensen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne fram Regjeringa sin strategi for bustadsmarknaden.