Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

 • Nett-tv

  Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste

  01.03.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 - 2027. En plan som lanserer en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. Planen omhandler hele helse- og

 • Nett-tv

  Fremleggelsen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

  01.03.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte fredag 1. mars regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan.

 • Nett-tv

  Regjeringen starter arbeid med stortingsmelding om ekstremisme

  01.03.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Ekstremismekommisjonen leverte i dag sin rapport om hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge, og hva myndighetene kan gjøre for å forebygge. Regjeringen vil følge opp med en egen melding til Stortinget om ekstremisme.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mehl mottek rapport frå NSM-utvalet

  29.02.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  På oppdrag frå regjeringa har eit utval leia av Svein Gjedrem gått gjennom omstenda rundt leige- og låneavtalar som blei inngått i samband med NSM sin leige av lokale i Snarøyveien 36. Fredag blir rapporten overlevert til justis- og

 • Nett-tv

  Frokostseminar 28.02.24: om emosjonelle belastninger i arbeidslivet

  28.02.2024 Artikkel Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Onsdag 28. februar holdt partene i staten et frokostseminar om emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker.

 • Nett-tv

  Se direkte 1. mars kl. 14.00-16.00: Seminar om Ekstremismekommisjonens utredning

  27.02.2024 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer til seminar om Ekstremismekommisjonens utredning.

 • Nett-tv

  Regjeringa mottek rapport frå Ekstremismekommisjonen

  27.02.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tek i mot rapporten frå Ekstremismekommisjonen. Leiar for kommisjonen Cathrine Thorleifsson presenterer arbeidet og

 • Nett-tv

  Konsultasjonsplikt i samiske saker

  21.02.2024 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

 • Nett-tv

  Regjeringen har satt 25 nye nasjonale mål for vann og helse

  16.02.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Ingen skal bli syke av drikkevann i Norge og du skal få bedre informasjon om drikkevannet du får levert. Det er blant de 25 nye målene for vann og helse regjeringen presenterte fredag.

 • Nett-tv

  Nye nasjonale mål for vatn og helse

  16.02.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Fredag 16. februar presenterte helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, regjeringa sine nye mål for vatn og helse.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Næringsministeren lanserer eksportsatsning for vareproduksjon og design

  15.02.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Vareproduksjon og design er den nye nasjonale eksportsatsningen under «Hele Norge eksporterer», som regjeringen lanserte i 2022.

 • Nett-tv

  Ekspertgrupper for prioriteringsmeldinga

  15.02.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Dei tre ekspertgruppene som har vurdert ulike prioriteringsvurderingar i helse- og omsorgstenestene overleverte sine rapportar til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol torsdag 15. februar.

 • Nett-tv

  Rapporter fra ekspertgrupper for prioriteringsmeldingen

  15.02.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  De tre ekspertgruppene som har vurdert ulike prioriteringsvurderinger i helse- og omsorgstjenesten overleverte torsdag 15. februar sine rapporter til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: 50-årsmarkering for St. meld. nr. 25. om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn

  13.02.2024 Pressemelding Finansdepartementet

  I år er det 50 år siden St. meld. nr. 25 ble lagt frem for Stortinget. Meldingen utredet petroleumsvirksomhetens rolle i Norge og trakk opp retningslinjer for bruken av oljeinntektene, og var et referansepunkt for ulike regjeringer i mange år etter

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Korleis kan barnehage, skule og SFO få ned sosiale forskjellar?

  13.02.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Barn frå lågare sosiale lag fell oftare gjennom i skule og arbeidsliv. Torsdag 15. februar tek kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun imot ein rapport med tilrådingar om korleis barnehagar, skular og SFO kan bidra meir til å jamne ut sosiale

 • Nett-tv

  Sjå pressekonferansen: Førebels rapport frå TBU

  12.02.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Fredag 16 . februar legg Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) fram ein førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera i 2024.

 • Nett-tv

  Konferanse: Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle i endring

  09.02.2024 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. Hvordan gjør de det, hvilken betydning har det, og er den svekket?

 • Nett-tv

  Felles framlegging av trussel- og risikovurderingar

  07.02.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Måndag 12. februar 2024 legg Etterretningstenesta (E-tenesta), Politiets tryggingsteneste (PST) og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) fram sine opne trussel- og risikovurderingar.

 • Nett-tv

  Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren legger frem eksportsatsing på helsenæringen

  06.02.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 9. februar legger næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem satsingen på eksport av helsenæring. Eksportsatsingen ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den tredje satsingen i eksportreformen

 • Nett-tv

  Norsk Ukraina-støtte har stor betydning

  02.02.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Nansen-programmet hjelper Ukraina til å forsvare sitt folk og sitt territorium mot de russiske angrepene og bidrar til at Ukraina kan opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

 • Side 1 av 28
 • Side 1 av 28