Nett-TV

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Viser 1-20 av 383 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  En nordområdestrategi for et fredelig, skapende og bærekraftig nord

  21.04.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sier statsminister Erna Solberg

 • Nett-tv

  Invitasjon til lansering av regjeringens nordområdestrategi

  11.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til lansering av regjeringens nordområdestrategi i Bodø 21. april.

 • Nett-tv

  Forsvarets årsrapport 2016

  11.04.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok Forsvarets årsrapport for 2016 av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2016.

 • Nett-tv

  Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  06.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

 • Nett-tv

  Fremtiden i utmarka - utfordringer og muligheter

  06.04.2017 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Departementene inviterte til seminar om Fremtiden i utmarka - utfordinger og muligheter. Potensialet for utmarksbasert verdiskaping er stort. Hva har departementene oppnådd i sitt arbeid med forenkling av utmarksforvaltning, og hva er veien videre?

 • Nett-tv

  Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

  05.04.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

 • Nett-tv

  Presentasjon av Nasjonal transportplan 2018-2029

  04.04.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ny Nasjonal transportplan. Pressekonferansen kan du se i opptak her.

 • Nett-tv

  Statsråd Sanner legg fram tre proposisjonar

  04.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Onsdag 5. april skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner leggje fram tre proposisjonar til Stortinget om kommunereforma og regionreforma.

 • Nett-tv

  Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark

  03.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er store muligheter for dem som vil utnytte utmarka til ulike næringsformål. Regelverket skal ytterligere forenkles.

 • Nett-tv

  Trygger Norge for fremtiden

  31.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  - Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier

 • Nett-tv

  Nærmere klimamålet

  29.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Oppdaterte utslippsfremskrivinger av klimagasser viser for første gang en nedgang frem mot 2020. Nedgangen anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk.

 • Nett-tv

  Bevæpningsutvalgets rapport er levert

  29.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot Bevæpningsutvalgets utredning. Utvalgets har evaluert praksisen med et ubevæpnet politi, og vurdert om den skal endres.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om nye framskrivinger av klimagassutslipp

  28.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen har fått gjort nye framskrivinger av klimagassutslippene som presenteres av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad og Vidar Helgesen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Perspektivmeldingen 2017

  28.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen presenterer Perspektivmeldingen 2017 fredag 31. mars på Kuben videregående skole.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Væpningsutvalet leverer si utgreiing til Justis- og beredskapsdepartementet

  27.03.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalsleiar Anne Kari Lande Hasle leverer utgreiinga til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) onsdag 29. mars.

 • Nett-tv

  Lansering av regjeringas industrimelding

  27.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland presenterer industrimeldinga torsdag 30. mars på Herøya i Telemark.

 • Nett-tv

  Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  24.03.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • Nett-tv

  Statsministeren er gudmor for norsk forskningsfartøy

  24.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  I dag ble det nye norske havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt med statsminister Erna Solberg som gudmor. Samtidig la regjeringen fram den første norske stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

 • Nett-tv

  Forsterket plikt til tidlig innsats

  24.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang. - 10 000 norske elever går ut av ungdomsskolen hvert år uten å kunne lese og regne godt nok. Tidlig innsats er nøkkelen for

 • Nett-tv

  Lansering av havmelding i utenriks- og utviklingspolitikken

  23.03.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen vil lansere regjeringens første melding til Stortinget om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken fredag 24. mars.