Nett-TV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Viser 1-20 av 295 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Bekreftet støtte til Ukraina

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  - Ukraina er et land vi ønsker å styrke samarbeidet med. Med sin størrelse, beliggenhet og befolkning har Ukraina forutsetninger for å bli et viktig samarbeidsland i årene fremover både politisk og økonomisk, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  18.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag Mork-utvalgets rapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med Petro Porosjenko

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og Ukrainas president Petro Porosjenko møter pressen i regjeringens representasjonsanlegg etter et møte i statsministerboligen. Pressekonferansen begynner ca. kl. 12.

 • Nett-tv

  Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

  14.10.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  – Betre tilgong til kapital frå det statlege Investinor, skal fremje ivesteringar i skogindustrien. – Ei eiga ordning for utbetring av flaskehalsar til hinder for effektiv tømmertransport på offentlege vegar. – Bygging av langt fleire skogsbilvegar og tømmerkaier for meir kostnadseffektive transportar. – Auka krav til bioinnblanding i drivstoff fram mot 2020. – Satsing på forsking og innovasjon. – Generelle skatteletter i tråd med skatteforliket.

 • Nett-tv

  Dale legger frem melding om skog- og trenæringen

  14.10.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale legger i dag, fredag 14. oktober, frem melding til Stortinget om skog og trenæringen. Presentasjonen skjer på Hunton fabrikker på Gjøvik. Hele pressekonferansen vil streames på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  13.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 18. oktober klokken 11 leverer Mork-utvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp). Utvalget har vurdert aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

 • Nett-tv

  Pliktkommisjonen overleverer sin rapport

  11.10.2016 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober. Se pressekonferansen i opptak.

 • Nett-tv

  Seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid"

  11.10.2016 Nyheit Kulturdepartementet

  Onsdag 12. oktober 2016 vil Strategiutvalet for idrett, nedsett av Kulturdepartementet, halde eit seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid".

 • Nett-tv

  Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

  06.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  – Norge skal komme styrket ut av de krevende omstillingene vi nå står i. Budsjettet for 2017 inneholder målrettede tiltak for å motvirke arbeidsledigheten i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Dette er et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2017

  29.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges frem torsdag 6. oktober klokken 10.00. Finansminister Siv Jensens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene er tilgjengelig på statsbudsjettet.no fra klokken 10.00.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Overlevering av forslag til ny barnevernslov

  28.09.2016 Artikkel Barne- og likestillingsdepartementet

  Se opptaket av overleveringen, som fant sted torsdag 29. september.

 • Nett-tv

  Invitasjon til pressekonferanse: Statsråd Solveig Horne mottar utredning om rettigheter til mennesker med utviklingshemming

  27.09.2016 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Mandag 3. oktober mottar barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) Rettighetsutvalget sin NOU om rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Utvalget har vurdert hvilke endringer som er nødvendig for at grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming skal oppfylles.

 • Nett-tv

  Pressemelding fra utvalget: rapport om lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

  20.09.2016 Artikkel Finansdepartementet

  Pressemelding fra offentlig utvalg som har sett på lønnsdannelsen (Cappelen-utvalget).

 • Nett-tv

  Rapport om lønnsdannelsen i Norge

  20.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Forsker Ådne Cappelen overleverte i dag en rapport til finansminister Siv Jensen (FrP) fra utvalget han har ledet (Cappelen-utvalget). Utvalget har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk.

 • Nett-tv

  Rapport om lønnsdannelsen i Norge overleveres

  16.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 20. september kl. 11.30 overleverer forsker Ådne Cappelen NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Seminar om arbeidet med stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

  15.09.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte til oppstartsseminar for arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

 • Nett-tv

  De faglig sterke elevene må få bedre undervisning

  14.09.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  – Alle elever skal få faglige utfordringer på skolen, også de som er faglig sterke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I dag fikk han rapporten som viser at skolene må bli bedre til å tilpasse opplæringen for høytpresterende elever.

 • Nett-tv

  Korleis skal elevar med stort læringspotensial få eit betre skoletilbod?

  14.09.2016 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 15. september tek kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen imot ei utgreiing om elevar med stort læringspotensial.

 • Nett-tv

  Kulturministeren inviterer til tros- og livssynsseminar

  09.09.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterer til oppstartsseminar om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

 • Nett-tv

  Kulturministeren ber om innspel til ny politikk for idrettsanlegg

  08.09.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det regjeringsoppnemnte strategiutvalet for idrett leverte før sommaren ein rapport med forslag til tiltak som regjeringa bør setje i gang på idrettsområdet. Ei av dei viktigaste tilrådingane frå utvalet er ein ny politikk for idrettsanlegg.