Viser 1-20 av 285 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2017

  29.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges frem torsdag 6. oktober klokken 10.00. Finansminister Siv Jensens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene er tilgjengelig på statsbudsjettet.no fra klokken 10.00.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Overlevering av forslag til ny barnevernslov

  28.09.2016 Artikkel Barne- og likestillingsdepartementet

  Se opptaket av overleveringen, som fant sted torsdag 29. september.

 • Nett-tv

  Pressemelding fra utvalget: rapport om lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

  20.09.2016 Artikkel Finansdepartementet

  Pressemelding fra offentlig utvalg som har sett på lønnsdannelsen (Cappelen-utvalget).

 • Nett-tv

  Rapport om lønnsdannelsen i Norge

  20.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Forsker Ådne Cappelen overleverte i dag en rapport til finansminister Siv Jensen (FrP) fra utvalget han har ledet (Cappelen-utvalget). Utvalget har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk.

 • Nett-tv

  Rapport om lønnsdannelsen i Norge overleveres

  16.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 20. september kl. 11.30 overleverer forsker Ådne Cappelen NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Seminar om arbeidet med stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

  15.09.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte til oppstartsseminar for arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

 • Nett-tv

  De faglig sterke elevene må få bedre undervisning

  14.09.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  – Alle elever skal få faglige utfordringer på skolen, også de som er faglig sterke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I dag fikk han rapporten som viser at skolene må bli bedre til å tilpasse opplæringen for høytpresterende elever.

 • Nett-tv

  Korleis skal elevar med stort læringspotensial få eit betre skoletilbod?

  14.09.2016 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 15. september tek kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen imot ei utgreiing om elevar med stort læringspotensial.

 • Nett-tv

  Kulturministeren inviterer til tros- og livssynsseminar

  09.09.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterer til oppstartsseminar om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

 • Nett-tv

  Kulturministeren ber om innspel til ny politikk for idrettsanlegg

  08.09.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det regjeringsoppnemnte strategiutvalet for idrett leverte før sommaren ein rapport med forslag til tiltak som regjeringa bør setje i gang på idrettsområdet. Ei av dei viktigaste tilrådingane frå utvalet er ein ny politikk for idrettsanlegg.

 • Nett-tv

  Følg strømming av konferanse om framtidig utnyttelse av havets ressurser 7. september

  06.09.2016 Artikkel Tre konferanser om grønn omstilling

  Her kan du se konferansen om framtidig utnyttelse av havets ressurser direkte på nett-TV fra klokken 10 onsdag 7. september 2016.

 • Nett-tv

  Den amerikanske forsvarsministeren besøker Norge

  02.09.2016 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Den amerikanske forsvarsministeren Ashton Carter besøker Norge 8.-9. september. Det blir et pressemøte med Carter og Eriksen Søreide fredag ettermiddag på Gardermoen militære flyplass. Se lenger ned i denne saken for info om live streaming/nett-TV.

 • Nett-tv

  Perspektivmeldingen 2017: Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris

  01.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 13. september arrangerte Finansdepartementet i samarbeid med NHH og Bergen Næringsråd et seminar i Bergen om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris. Finansminister Siv Jensen åpnet seminaret. Seminaret er det fjerde seminaret som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.

 • Nett-tv

  Seminar om kapitalvirkemidler for å sikre omstillingstakten i næringslivet

  30.08.2016 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regionale og nasjonale myndigheter har nå en felles utfordring i å bygge varig omstillingsevne i næringslivet. EU-landene har bak seg intense år med omstilling og er langt fra i mål. Hvordan har kapitalvirkemidler vært tatt i bruk i EU? Hvilke erfaringer har landene gjort seg? Hva kan Norge lære av dette? Dette var tema da det skotske forskningsinstituttet European Policies Research Centre (EPRC) kom til Oslo 9. mai 2016.

 • Nett-tv

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016

  19.08.2016 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 avholdes på Litteraturhuset i Oslo 16. september

 • Nett-tv

  Mæland kommenterer Statkraft-saken

  05.08.2016 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland inviterer til pressekonferanse i departementet fredag 5. august klokken 12:00.

 • Nett-tv

  Fjerner særrettigheter for flyktninger

  04.07.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår en rekke innstramminger og endringer i velferdsordningene for flyktninger. De fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygden foreslås opphevet. Regjeringen foreslår i tillegg å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Strammer inn velferdsordningene for flyktninger

  01.07.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterer forslagene til innstramminger for flyktninger og asylsøkere på en pressekonferanse mandag 4. juli.

 • Nett-tv

  Kommenterte folkeavstemningen

  24.06.2016 Nyhet Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen kommenterte fredag resultatet av folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Se pressekonferansen i opptak her.

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  21.06.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo onsdag 22. juni 2016 kl. 10.30.