Nett-TV

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Viser 1-20 av 349 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Oslo

  21.02.2017 Artikkel Kulturdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Oslo var 25. januar.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Tromsø

  21.02.2017 Artikkel Kulturdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterer til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Møtet i Tromsø var 3. februar.

 • Nett-tv

  Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Trondheim

  21.02.2017 Artikkel Kulturdepartementet

  Mediemangfoldsutvalget inviterte til nasjonale og regionale innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Innspillsmøtet i Trondheim var 10. mars.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Regjeringens havstrategi

  21.02.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Følg fremleggelsen på Nett-TV kl. 12.00.

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2017

  20.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 - foreløpig rapport.

 • Nett-tv

  Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet

  17.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Nett-tv

  Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

  16.02.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Regjeringen har i dag konkludert i to saker som har betydning for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og den økonomiske politikken. Regjeringen vil foreslå for Stortinget at aksje­andelen i fondet økes til 70 prosent. Regjeringen vil også

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med statsministeren og finansministeren

  16.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen inviterer til pressekonferanse i dag kl. 15.30.

 • Nett-tv

  Pressemøte om lokalisering av statlige arbeidsplasser

  16.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressemøte om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  16.02.2017 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.

 • Nett-tv

  Statsråd Sanner lanserer stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter i Tromsø

  15.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi må sørge for et samspill mellom by og distrikt. Slik skaper vi vekst og trygger fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nett-tv

  Presseakkreditering for giverkonferanse i Oslo for Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen

  14.02.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge, sammen med Tyskland, Nigeria og FN er vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo 24. februar. Frist for presseakkreditering er 21. februar.

 • Nett-tv

  Pressemøte med statsministeren og forsvarsministeren

  13.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  I forrige uke valgte regjeringen Tyskland som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter. Nå inngår de to landene også et samarbeid som gir store muligheter for norsk forsvarsindustri.

 • Nett-tv

  Foreslår at vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere

  07.02.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler. Samtidig bør vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere. Det er noen av anbefalingene til ekspertgruppen for områdegjennomgang av Forskningsrådet, som leverte sin rapport i dag.

 • Nett-tv

  – Det handler om en enklere hverdag

  06.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie mottok rapport som gjennomgår hjelpemiddelpolitikken. - Økt deltakelse i arbeidslivet og retten til en aktiv fritid er målet med hjelpemiddelpolitikken, sier Hauglie.

 • Nett-tv

  NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

  06.02.2017 Artikkel Finansdepartementet

  Utvalget som har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien, leverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Delingsøkonomien gir muligheter og utfordringer

  06.02.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottok mandag 6. februar 2017 utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv ressursbruk.

 • Nett-tv

  Områdegjennomgang av Forskningsrådet

  03.02.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppa for områdegjennomgang av Noregs forskingsråd leverer sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Tore Vamraak tysdag 7. februar.

 • Nett-tv

  Overrekkelse av Delingsøkonomiutvalgets rapport

  02.02.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Delingsøkonomiutvalget leverer sin rapport til finansminister Siv Jensen mandag 6. februar 2017. Overrekkelsen skjer i Forskningsparken i Oslo. Pressen er velkommen.

 • Nett-tv

  Utvalg foreslår betydelige endringer i etterlatteytelsene i folketrygden

  02.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Utvalget som har utredet etterlatteytelsene i folketrygden overrakte torsdag 2. februar sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.