Viser 1-20 av 442 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud

  18.08.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen inviterer til pressekonferanse.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Ber om innspel til stortingsmelding om helsenæringa

  10.08.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland inviterte 11. august  til møte om den nye stortingsmeldinga om helsenæringa.

 • Nett-tv

  Oslo Pride

  01.07.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  - Denne uken markeres Oslo Pride i hovedstaden. Det er viktig å feire mangfoldet og å kjempe mot diskriminering og hets. Det er mange som ikke tør å være åpne om legningen sin og som heller ikke tør å gå i paraden på lørdag. Derfor ønsket jeg å være

 • Nett-tv

  Høie og Mæland møter helsenæringen

  28.06.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten og næringslivet samarbeide bedre om offentlig innkjøp? Det er tema når helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland inviterer gründere, leverandører, innkjøpere i sykehus og i kommunene

 • Nett-tv

  Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  27.06.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

 • Nett-tv

  Utredning fra sentralbanklovutvalget

  23.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov. Utvalget har også gått gjennom organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland.

 • Nett-tv

  22. juli-minnested i Hole kommune

  21.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressemøte om det nasjonale minnestedet i Hole kommune.

 • Nett-tv

  Avfall som ressurs - presentasjon av ny stortingsmelding

  20.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger onsdag 21. juni frem en stortingsmelding om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi med vekt på økt ombruk og materialgjenvinning.

 • Nett-tv

  Overrekkelse av rapporten fra Sentralbanklovutvalget

  19.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 23. juni mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra Sentralbanklovutvalget. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

 • Nett-tv

  Har fastsatt ny instruks for Forsvarets bistand til politiet

  16.06.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye bistandsinstruksen ble fastsatt i statsråd i dag. Den er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon.

 • Nett-tv

  Søviknes mottar rapport om nordisk energisamarbeid

  16.06.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Nordisk ministerråd ba i oktober 2015 Nokias tidligere administrerende direktør Jorma Ollila om en strategisk gjennomgang av hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles de neste fem til 10 årene.

 • Nett-tv

  Pressemøte om ny sikkerhetslov og bistandsinstruks

  15.06.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg inviterer til pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen vil være til stede.

 • Nett-tv

  Presentasjon av klimameldingen

  15.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger fredag 16. juni frem en stortingsmelding om klimapolitikken. Meldingen presenterer en strategi for hvordan Norge kan oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030.

 • Nett-tv

  Nordisk konferanse om hatefulle ytringer

  15.06.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Onsdag 21. juni inviterer barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) til en nordisk konferanse om hatefulle ytringer i Stavanger.

 • Nett-tv

  Omorganiserer og flytter arbeidsplasser ut av Oslo

  15.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

 • Nett-tv

  Colombia

  15.06.2017 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Under klimatoppmøtet i Paris inngikk Norge en regnskogavtale med Colombia, Tyskland og Storbritannia. Norges totale bidrag vil være på 1,8 milliarder norske kroner over flere år. Det meste av disse pengene vil være betaling for reduserte

 • Nett-tv

  Nett-TV: Presseseminar om bioteknologi

  14.06.2017 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Sendingen starter fredag 16. juni kl. 12.00.

 • Nett-tv

  Statsråd Solveig Horne mottek NOU frå barnevaldsutvalet

  14.06.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) tek torsdag 22. juni i mot ei offentleg utgreiing frå utvalet som har gjennomgått alvorlege saker der barn og ungdom har vorte utsette for vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

 • Nett-tv

  Organisering av kunnskapssektoren

  13.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 15. juni vil kunnskapsministeren legge fram korleis han vil organisere dei ulike verksemdene i kunnskapssektoren. Målet er å legge til rette for livslang læring og betre kvalitet i barnehage, skole og høgare utdanning.

 • Nett-tv

  Invitasjon: Colombia - hvordan skape fred?

  13.06.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Etter 52 års væpnet konflikt, 220.000 drepte og sju millioner internt fordrevne, ble Farc-geriljaen og den colombianske regjeringen i november 2016 enige om å inngå fred.