Aktuelt

Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Viser 1-20 av 443 treff.

Sorter etter: Dato Relevans

 • Nett-tv

  Lanserer regjeringens nye grønne industriløfter

  27.09.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Torsdag 28. september lanserer statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad regjeringens oppdaterte veikart for grønt industriløft. Regjeringen vil legge frem nye tiltak for å øke

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mottar FN-rapport om rusførebygging

  25.09.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Ein representant frå FN sitt kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) i Wien overleverer ein rapport om norske førebyggingsinitiativer på rusområdet.

 • Nett-tv

  Respons: Norsk freds- og forsoningspolitikk i en urolig og uforutsigbar verden

  22.09.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hva betyr en endret geopolitisk kontekst for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningspolitikk innenfor disse endrede rammene?

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Nye forslag til skogtiltak

  21.09.2023 Nyheit Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa skal etablere ein meny av ulike tiltak som bidreg til å halde oppe eit mangfald av økosystem i god økologisk tilstand. Økosystemet skog er først ut, og nye innspel til tiltak vil presenterast fredag 29. september.

 • Nett-tv

  Fiskeri- og havministeren tek imot NOU frå Havbruksutvalet

  21.09.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 28. september mottek fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran utgreiing (NOU) frå Havbruksutvalet. Linda Nøstbakken leiar utvalget som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringa.

 • Nett-tv

  Næringsministeren lytter til gründere

  21.09.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Norge trenger gründere. Dere er viktige for å skape verdier og arbeidsplasser, sier næringsministeren. Derfor inviterer han nettopp gründere til å dele sine meninger om næringslivspolitikken.

 • Nett-tv

  Ekspertutval for psykisk helsevern legg fram sin rapport

  15.09.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tok fredag 15. september imot rapporten frå ekspertutvalet som har vurdert om det er mogleg med ei sterkare tematisk organisering i psykisk helsevern.

 • Nett-tv

  LIVE-stream: NATO Military Committee Conference 2023

  14.09.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Helgen 15.-17. september 2023 er Norge vertsskap for NATOs militærkomités årlige konferanse. Her kan du se Nett-TV fra møtet (lørdag fra kl 08:00) og pressemøtet (lørdag omlag kl. 17.15).

 • Nett-tv

  Lansering av Noregs femte nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og tryggleik

  11.09.2023 Nyheit Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringa lanserer fredag 15. september Noregs femte nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og tryggleik på eit arrangement i Marmorhallen.

 • Nett-tv

  Regjeringen med milliardsatsing på kunstig intelligens

  07.09.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Den teknologiske utviklingen er rask, og den digitale sikkerheten endrer seg. Nå setter regjeringen av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Lanserer globalt havovervåkingsprogram

  06.09.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 7. september lanserer regjeringen et nytt globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om kunstig intelligens

  31.08.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre og forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch inviterer til pressekonferanse om kunstig intelligens og digital tryggleik.

 • Nett-tv

  Skjerper inn og klargjør retningslinjer om aksjehandel

  30.08.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor oppdaterer Håndbok for politisk ledelse og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet. Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse»

 • Nett-tv

  Statsministeren tilgjengeleg for pressa

  30.08.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre er tilgjengeleg for pressa onsdag 30. august kl. 17.00.

 • Nett-tv

  Åpent fagseminar 21. september 2023: Perspektivmeldingen

  30.08.2023 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til et åpent fagseminar i forbindelse med arbeidet med en ny perspektivmelding.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Finansministeren holder foredrag på Universitetet i Bergen

  25.08.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag i Aulaen på Universitetet i Bergen. Foredragets tittel er Augustforedraget 2023: Statsbudsjettet i en urolig verden.

 • Nett-tv

  Innspillskonferanse om oppdatering av helhetlig forvaltningsplaner for de norske havområdene

  24.08.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet arrangerer i samarbeid med andre berørte departementer en åpen innspillskonferanse om oppdatering av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder onsdag 27. september kl 10-13 i KLDs lokaler i Oslo.

 • Nett-tv

  Ny giv til helsenæringen med mer enn 40 tiltak

  23.08.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren presenterer i dag et nytt veikart for helsenæringen. Gjennom 41 tiltak vil veikartet bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Legger frem Veikart for Helsenæringen

  22.08.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Onsdag 23. august klokken 10.30 presenterer næringsministeren og helse- og omsorgsministeren veikartet for helsenæringen.

 • Nett-tv

  Stenger e-postløsning etter dataangrep

  12.08.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ansatte i 12 departementer får i dag en ny e-postløsning og den gamle e-postløsningen blir stengt ned. Dette er et viktig og nødvendig sikkerhetstiltak etter at IKT-systemet for de 12 departementene ble utsatt for et dataangrep.

 • Side 1 av 23
 • Side 1 av 23