Viser 1-20 av 545 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om boliglånsforskriften

  18.06.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om boliglånsforskriften tirsdag 19. juni klokken 11.30.

 • Nett-tv

  Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

  14.06.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Heldagskonferanse i Det europeiske migrasjonsnettverket (EMN), 21. juni 2018.

 • Nett-tv

  Program og innledere på oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden

  13.06.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Her er program og innledere på oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden 20. juni 2018.

 • Nett-tv

  Eierskapskonferansen 2018

  11.06.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Tema for konferansen er fremtidens norske selskaper. Hva gjør at noen selskaper lykkes bedre enn andre? Hva er eiers rolle og bidrag?

 • Nett-tv

  IMF: Sunn oppgang i norsk økonomi

  07.06.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  - IMF-delegasjonen deler vårt syn på at norsk økonomi nå er inne i en god oppgang. Jeg merker meg at IMF også støtter den økonomiske politikken som regjeringen har lagt opp til, sier finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

  06.06.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  7. juni får finansminister Siv Jensen overlevert Det internasjonale valutafondet (IMF) sin uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.

 • Nett-tv

  Ønsker bedre treffsikkerhet i bedriftshelsetjenesten

  05.06.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Jeg vil ha innspill om bedriftshelsetjenesten fungerer etter hensikten. Kan den drives mer effektivt, slik at vi på en best mulig måte kan møte et arbeidsliv i endring, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i sitt åpningsinnlegg på seminar

 • Nett-tv

  Grønn skattekommisjon

  04.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av

 • Nett-tv

  Statsbesøk frå Slovakia

  04.06.2018 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg tek måndag 4. juni i mot Slovakias president Andrej Kiska, som er på statsbesøk i Noreg.

 • Nett-tv

  Seminar om integreringsløftet

  04.06.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsministeren har denne våren reist landet rundt for å lytte til og lære av alt det gode integreringsarbeidet som foregår. Nå tar han erfaringene videre i arbeidet med integreringsløftet.

 • Nett-tv

  – Et godt, trygt og inkluderende arbeidsliv kommer ikke av seg selv

  01.06.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Jobben må gjøres ute i virksomhetene hver eneste dag. Norsk arbeidsmiljø er i hovedsak veldig bra, men potensialet for å få det enda bedre, er stort, sa statsråd Anniken Hauglie på lanseringsseminaret av Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018.

 • Nett-tv

  EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

  01.06.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er

 • Nett-tv

  Standard kontoplan for statlige virksomheter

  31.05.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 4. desember 2017. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

 • Nett-tv

  Statlige regnskapsstandarder

  31.05.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. omtale i kap. 8 i Gul bok 2016 (Prop. 1 S for 2015-

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Anniken Hauglie åpner faktabokseminar om forebyggende arbeidsmiljø

  30.05.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsmiljøforhold er av stor betydning for hverdagen til over 2,6 millioner mennesker i Norge, og har direkte innvirkning på helse, resultater og produktivitet.

 • Nett-tv

  Innspill til frivillighetsmeldingen

  28.05.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  Takk for alle gode innspill til frivillighetsmeldingen! Her har vi samlet alle innspillene.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse: Nytt barneombud

  25.05.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Settestatsråd Anniken Hauglie (H) presenterer det nye barneombudet.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjeret 2018: Staten og jordbruket inngår jordbruksavtale

  16.05.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er tilfreds med at eit samla jordbruk inngår jordbruksavtale med staten. - Vi hadde eit svært godt utgangspunkt for å kome til semje, og eg er glad for at vi nå har fått ein avtale som følgjer opp

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Avklaring i jordbruksforhandlingene 2018

  16.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det blir en pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9 klokken 20:00 i dag, onsdag 16. mai. Pressekonferansen sendes direkte på Nett-TV. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er til stede, sammen med leder i Norges

 • Nett-tv

  Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

  15.05.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.