Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 16766 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 48

  24.11.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Ett år siden fredsavtalen i Colombia

  24.11.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Colombia har gjort viktige framskritt siden fredsavtalen mellom regjeringen og geriljabevegelsen FARC ble signert for ett år siden i dag. Likevel gjenstår store utfordringer. Sammen med Cuba er Norge garantistland for fredsavtalen og vil fortsette

 • Justeringer av forsvarsbudsjettet for 2017

  24.11.2017 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å justere forsvarsbudsjettet for 2017. Regjeringens foreslåtte justering av budsjettet - den såkalte nysalderingen - vil sikre en god oppfølging av Stortingets vedtak og føringer for gjennomføringen av forsvarsbudsjettet for

 • Sterk økning av bistanden til Midtøsten, Afrika sør for Sahara og hjelp til flyktninger i nærområdene

  24.11.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Nye overslag viser at utgiftene til flyktningtiltak i Norge er 1360 millioner kroner lavere enn tidligere beregnet for 2017. Regjeringen foreslår at størsteparten av de ubrukte midlene går til områder i Midtøsten og land i Afrika sør for Sahara som

 • Bompengeavtale med Sørvest Bompengeselskap AS

  24.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I dag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en ny bompengeavtale med Sørvest Bomvegselskap AS som med dette blir det regionale bompengeselskapet for fem fylkeskommuner på Sør- og Vestlandet.

 • Årets tal for sal av geitemjølkkvoter er klare

  24.11.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I omsetningsrunden 2017 har åtte geitemjølkprodusentar selt om lag 340 000 liter grunnkvote. Det er dobbelt så mange seljarar som i 2016.

 • Samferdselsdepartementet ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø

  24.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - En jernbane nordover fra Fauske mot Tromsø har lenge vært et ønske fra mange i landsdelen. En slik jernbane vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er utbygging av jernbane kostbart og avstanden fra Fauske

 • Statsministerens program veke 48

  24.11.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek denne veka mellom anna på årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombodet i Oslo.

 • Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

  24.11.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ble stanset tirsdag, av Oslo tingrett. Klima- og miljødepartementet vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Før dette

 • Foreslår fire millionar kroner ekstra til butikkar i distrikta gjennom Merkur-programmet i 2017

  24.11.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Merkur-programmet bidreg til å oppretthalde og vidareutvikle tilbodet av daglegvarebutikkar i område med små marknader. - Vi ønsker ein enklare kvardag for innbyggarane og at det skal vere mogeleg å bu i heile landet. Eit viktig bidrag er å ha eit

 • Aukar satsinga på nordnorsk leverandørindustri med fem millionar kroner

  24.11.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Med satsinga "Høgare opp i verdikjeda" legg regjeringa til rette for at fleire bedrifter i nord skal ta del i veksten i landsdelen. Vi treng fleire i jobb og fleire jobbar. Verksemdene treng arbeidstakarar med rett kompetanse. Leverandørbedriftene

 • Tillatelser til vannkraftutbygginger i Forsand i Rogaland

  24.11.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsråd i dag er Småkraft AS gitt tillatelse til å bygge Nordåna kraftverk og Dalaåna kraftverk i Forsand kommune, Rogaland. Samtidig har Lyse Produksjon AS fått tillatelse til å regulere og overføre vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 48

  24.11.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide Måndag 27. november Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på konferansen om kvinners

 • 15 millionar kroner til tiltak mot spelproblem

  24.11.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa har fordelt 15 millionar kroner av overskotet frå Norsk Tipping til tiltak mot spelproblem i 2018.Tiltaka skal førebyggje spelproblem knytt til dataspel og pengespel.

 • Endringar i statsbudsjettet for 2017: Meir til Posten og driftskreditt til Bane NOR – eit nytt steg framover i jernbanereforma

  24.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Med jernbanereforma gjennomfører regjeringa ei kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerar og næringsliv skal få eit enda betre tilbod, samtidig som vi sikrar at dei stadig høgare løyvingane til jernbanen blir brukt mest mogleg

 • Etablering av protonsentre i Bergen og Oslo

  24.11.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har foreslått endringer i statsbudsjettet for 2017 som sikrer etablering av protonbehandling både i Oslo og Bergen. Tilbudet skal komme hele landet til gode.

 • Røe Isaksen tilbake som kunnskapsminister

  24.11.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Torbjørn Røe Isaksen er tilbake som kunnskapsminister fra og med mandag 27. november 2017.

 • Diskuterte medienes rolle i Ukraina

  24.11.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kampen mot falske nyheter og ukrainske medievilkår ble drøftet på seminaret på Norges Hus 23. november, dagen før EUs toppmøte i Det østlige partnerskap.

 • EU-kommisjonen vil redusere CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy – lanserer høring om utslippsstandarder

  24.11.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om fremtidige utslippsstandarder for nye tyngre kjøretøy (HDV). Formålet med høringen er å få innspill og synspunkter på mulige tiltak for å aktivt redusere CO2-utslipp fra tynge kjøretøy. Tyngre kjøretøy

 • Bakgrunn for forslag om endringer i Statens kunstnerstipend

  23.11.2017 Nyhet Kulturdepartementet

  Gjennom mange år og under skiftende regjeringer har det vært diskusjoner om kunstnerstipender. Utvalget for statens kunstnerstipend og deres sekretariatet har de siste årene tatt til orde for å utvikle forvaltningen av statens stipend og