Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Uttalelse fra statsministeren etter nattens angrep mot tidligere president Donald Trump

  14.07.2024 Nyhet Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Jeg fordømmer det grusomme angrepet under tidligere president Trumps valgkamparrangement i Butler, Pennsylvania.

 • Norge med ny økning av støtten til palestinske flyktninger

  12.07.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Etter ni måneder med krig er situasjonen for befolkningen i Gaza katastrofal. De mangler alt. Stadig flere sulter. UNRWA er ryggraden for all humanitær innsats i Gaza. Derfor øker Norge nå støtten til UNRWA med ytterligere 100 millioner kroner,

 • Nato vedtok omfattende støtte til Ukraina

  11.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Nato-landene er enige om en solid styrking av den militære støtten til Ukraina. 40 milliarder euro i støtte neste år, en større rolle for Nato i koordinering av trening og våpenstøtte og en ny spesialrepresentant for Nato i Kyiv er blant tiltakene

 • Historisk romoppskyting: Nå skal Arktis få full bredbåndsdekning fra norske satellitter

  11.07.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I midten av juli skytes to store norske satellitter opp med en rakett fra SpaceX på Vandenberg Space Force Base i California i USA. Satellittene vil gi bredbånd til Arktis. Det vil komme fly, forskningsfartøy, fiskefartøy, cruiseskip, kystvakt,

 • Norge bidrar til kjøp av artilleriammunisjon til Ukraina

  11.07.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  International Fund for Ukraine (IFU) har inngått en avtale om kjøp av artilleriammunisjon til Ukraina for inntil 300 millioner britiske pund. Norge har bidratt med 1,8 milliarder kroner til IFU siden 2022.

 • Regjeringen gir 1 milliard til luftvern i Ukraina

  11.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge gir ytterligere 1 milliard kroner til luftvern i Ukraina. - Ukrainerne trenger mer luftvern for å beskytte befolkingen mot russiske bomber og missiler, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • Klimafinansiering – målet om dobling er nådd for andre år på rad

  10.07.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norges klimafinansiering i 2023 var på 16,5 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder høyere enn doblingsmålet som Norge har forpliktet seg til.

 • Norge vil donere F-16 til Ukraina i løpet av året

  10.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Ukrainas evne til å forsvare seg mot angrep fra luften, er helt avgjørende i deres forsvarskamp mot Russland. Norge har nå bestemt at vi vil donere seks F-16 jagerfly til Ukraina. Vi tar sikte på å begynne donasjonene i løpet av 2024, sier

 • Presseinformasjon: Anne Beathe Tvinnereim til New York og Brasil

  10.07.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim reiser til New York fra 16. til 17. juli for å delta på FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling. Deretter reiser hun til Brasilia og Rio de Janeiro i Brasil fra 18. til 24. juli.

 • Nato etablerer kunnskapssenter for klima og sikkerhet

  10.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klima, fred og sikkerhet henger sammen. Klimaendringene kommer til å ha stadig mer å si for sikkerhet og fred i verden de neste tiårene.

 • Nordisk samarbeid styrker NATO: Signerte felles nordisk erklæring om grensekryssende luftsamarbeid på toppmøtet

  10.07.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Med hele Norden i NATO gir dette nye muligheter for enda tettere samarbeid. Det er et behov for betydelig større luftområder for alliert luftaktivitet. Her har Norden et fortrinn; med store områder til disposisjon, en betydelig samlet

 • Kvinnefokus på Nato-toppmøtet i Washington

  09.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under Nato-toppmøtet i Washington lanseres Natos nye strategi for Kvinner, fred og sikkerhet. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på et arrangement der kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsarbeid er tema.

 • Milliardavtale vil mangedoble produksjonen av norske artillerigranater

  09.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  Forsvarsmateriell har på oppdrag fra regjeringen inngått en avtale med Nammo som vil muliggjøre en markant økning i produksjonen av artilleriammunisjon og missiler. Avtalens verdi er i overkant av én milliard kroner, og Nammo har forpliktet seg til

 • Ferie og kjæledyr

  09.07.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Som dyreeigar er det viktig å planlegge ferien slik at også dyret ditt har det godt.

 • Norge donerer reservedeler fra Sea King-helikoptre til Ukraina

  09.07.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Det er viktig for Norge som medleder i den maritime kapabilitetskoalisjonen at Ukraina raskt får bygget opp sin kystvakt og maritime evne. Norge donerer derfor nå reservedeler fra Sea King som kan understøtte drift og vedlikehold av Sea

 • Et styrket Nato samlet på toppmøte i Washington

  09.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Nato-landenes øverste ledere samles til toppmøte i Washington for å stake ut den sikkerhetspolitiske løypa framover og markere at forsvarsalliansen er 75 år.

 • Uttalelse fra utenriksminister Eide om missilangrep mot Ukraina

  08.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge fordømmer Russlands massive missilangrep mot Kyiv og en rekke andre byer i Ukraina i dag. Minst 20 mennesker er drept, mange titalls er såret, og de fysiske ødeleggelsene er store. Det er svært alvorlig at angrepene igjen har rammet sivile og

 • Legger fram strakstiltak mot overdoser i sommer

  08.07.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Økningen i overdoser gir grunn til bekymring, og sommeren kan være en utfordrende tid. Derfor har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i dag iverksatt flere strakstiltak.

 • Utredningsoppdrag: Alternativ kryssing av Nordfjorden på ferjestrekningen Anda-Lote

  08.07.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg har gitt Statens vegvesen i oppdrag å se på alternativ kryssing av Nordfjorden på strekningen Anda-Lote på E39, slik vi lovet i ny Nasjonal transportplan. Statens vegvesen arbeider med sikte på at denne leveres i 2025, sier samferdselsminister

 • Opplev Norges naturperler i sommer

  08.07.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Lite planer for sommeren? Statskog har turtips som gir gode friluftslivsopplevelser og tilbud på utleiehytter og gratis buer.

 • Side 1 av 425
 • Side 1 av 425