Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 27490 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • TFO 2020: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

  19.01.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020" (TFO 2020).

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja orienterer om forskrifter om innretningen av stimuleringsordningen for kultursektoren som skal på høring

  19.01.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Tid: Tirsdag 19. januar kl. 14.00 Sted: R5, Akersgata 59 På grunn av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser. Vi ber alle fra pressen som er interessert i å være til stede om å melde seg med navn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no

 • Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

  18.01.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen

 • Orientering om tildeling over ordningen Støtte til organisasjoner, kap. 1138 post 70

  18.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021), jf. Innst. 8 S (2020-2021). Det er fordelt støtte til 30 organisasjoner over departementets tilskuddsordning Støtte til organisasjoner kap. 1138 post 70.

 • Statskog satser på UT.no

  18.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog bidrar med 250 000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no, og understøtter dermed regjeringens satsing i statsbudsjettet.

 • Åpner for begrenset torskefiske i sør

  18.01.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen åpner for at de minste båtene kan fiske opptil 5 tonn torsk hver i år.

 • Åpner opp for fysisk undervisning i mindre grupper for studenter i områder med lav smitte

  18.01.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

 • Tilbake til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler

  18.01.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere om det fortsatt skal være rødt nivå lokalt.

 • Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

  18.01.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for

 • Skal bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet

  18.01.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil hindre at flere barn og unge ender opp i kriminelle gjenger. Nå starter arbeidet med en stortingsmelding om ungdoms- og gjengkriminalitet. Meldingen skal først og fremst handle om forebygging av kriminalitet blant barn og unge, men

 • Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 2021

  18.01.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme

 • Forbod mot bruk av mineralolje til byggvarme på byggjeplassar frå 2022

  18.01.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa har innført forbod mot å bruke mineralolje til oppvarming og tørking av bygningar under oppføring og rehabilitering frå 2022. Forbodet vil bidra til å redusere klimagassutslepp frå byggjeplassar.

 • Kulturrådet får bruke 100 millioner kroner på å innvilge over 300 kunstnerstipend

  18.01.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Som følge av koronapandemien foreslo regjeringen over statsbudsjettet for 2021 å styrke de ordinære kunstnerstipendene. Den nødvendige forskriften er nå fastsatt, og Kulturrådet kan begynne prosessen frem mot å innvilge midlertidige stipend.

 • Nå kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen

  18.01.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader. Tusenvis av bedrifter kan få utbetalt penger om få dager.

 • Kommentar til arrestasjonen av Navalnyj

  17.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for arrestasjonen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Vi holder russiske myndigheter ansvarlige for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Mandatet for utredningen om transportløsninger i Nord-Norge er klar

  16.01.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen vil koordinere arbeidet. Oppdraget gjelder alle transportformer. Nå er mandatet og

 • Obligatorisk testing på grensen

  16.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

 • Strengere smitteverntiltak for reisende fra Sør-Afrika

  15.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det innføres strengere smitteverntiltak også for reisende fra Sør-Afrika, slik det fra før er innført for reisende fra Storbritannia. Årsaken er den nye mutasjonen av SARS-CoV2 fra Sør-Afrika.

 • Statsministerens program veke 3

  15.01.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  15.01.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie gjer greie for handteringa av koronapandemien i Stortinget måndag 18. januar kl. 12.00.