Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Atomtryggingsutstyr til Ukraina

  07.12.2023 Nyheit Utenriksdepartementet

  Eit nytt spesialkøyretøy for måling av radioaktivitet er ein del av utstyret Noreg no har levert til Ukraina for å betre atomtryggleiken i landet. I 2023 er det løyvd 250 millionar kroner og gjennomført ei rekkje ulike prosjekt for å auke

 • Norge oppfordrer Sikkerhetsrådet til handling i Gaza

  07.12.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  I går sendte FNs generalsekretær et brev til Sikkerhetsrådet hvor han eksplisitt viser til artikkel 99 i FN-pakten. Artikkel 99 gir generalsekretæren myndighet til å flagge for Sikkerhetsrådet situasjoner han mener truer internasjonal fred og

 • Marin Energi Testsenter får konsesjon til utviding av demonstrasjonsanlegg

  07.12.2023 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag behandla klagane på NVEs vedtak om konsesjon til Marin Energi Testsenter for utvidinga av demonstrasjonsanlegget for flytande energiproduksjon med tilhøyrande nettilkopling utanfor Karmøy. Departementet held

 • Riksrevisjonens to rapporter om kampfly

  07.12.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Riksrevisjonen har undersøkt etterlevelse av levetidskostnader for F35 samt Forsvarsdepartementets oppfølging av Dokument 3:11 (2018-2019) om infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne.

 • Søk UNESCO-midler

  07.12.2023 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Den norske UNESCO-kommisjonen deler ut over fire millioner kroner neste år. Søknadsfrist er onsdag 31. januar 2024.

 • Endringer i regelverket for fordrevne ukrainere

  07.12.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Norske kommuner har gjort en formidabel jobb med å bosette og integrere fordrevne fra Ukraina. Norge skal fortsette å stille opp og ta sin del av ansvaret, men nivået på ankomstene må være bærekraftig over tid. Regjeringen iverksetter derfor tiltak

 • Presseinvitasjon: Regjeringa innfrir reinhaldsløfte frå Hurdalsplattforma

  07.12.2023 Nyheit Forsvarsdepartementet

  I Hurdalsplattforma lova regjeringa at alt reinhald i forsvarssektoren igjen skulle bli organisert i Forsvarets eigen regi. No markerer regjeringa, ved rogalandsministrane Kari Nessa Nordtun (Ap) og Geir Pollestad (Sp) at dei første

 • Tettere samarbeid mellom Norge og Japan

  07.12.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte torsdag Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo. Norge og Japan inngår et strategisk partnerskap som skal bidra til økt samarbeid på en rekke områder, særlig innen det grønne skiftet.

 • Nå er det åpnet for at lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy kan betale mindre i bompenger

  07.12.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å bidra til at vare- og tungtransporten blir mer utslippsfri, og da er fritak og lavere bomtakster et steg i riktig retning. Det skal lønne seg å velge fossilfritt - også i tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar

 • Regjeringa heidrar Jon Fosse

  07.12.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  I samband med at Jon Fosse vert tildelt nobelprisen i litteratur for 2023 vil regjeringa leggja til rette for eit nytt, årvisst tiltak som heidrar forfattaren - ei årleg Fosse-førelesing med tilhøyrande arrangement i regi av Nasjonalbiblioteket, der

 • Presseinvitasjon : Lansering av en britisk-norsk-ledet koalisjon for støtte til Ukraina

  06.12.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Påmelding til pressetreff. Priv-til-red.:

 • Noreg aukar støtta til «gløymde kriser»

  06.12.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - FN sitt nødhjelpsfond reddar liv og lindrar nød, også i gløymde humanitære kriser. Noreg gir no eit ekstrabidrag på 55 millionar kroner til nødhjelpsfondet, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 • Nett-tv

  Prime Minister to meet family of Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi

  06.12.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Prime Minister Jonas Gahr Støre will meet the family of Nobel Peace Prize laureate Narges Mohammadi on Monday 11 December. The press conference can be viewed here at approximately 10:25.

 • Nett-tv

  Næringsministeren inviterer til dagligvareseminar

  06.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 15. desember inviterer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til opent seminar om daglegvaremarknaden. Seminaret samlar viktige aktørar i bransjen, og handlar om korleis regjeringa følger opp 10-punktsplanen for betre utval og lågare

 • Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer til feiring av forbudet mot konverteringsterapi

  06.12.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Torsdag 7. desember behandler Stortinget lovforslaget fra regjeringen om forbud mot konverteringsterapi. Loven gir skeive et vern mot å utsettes for konverteringsterapi, og har et flertall bak seg i Stortinget. Regjeringen har invitert til en

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Abortutvalet legg fram sin rapport

  06.12.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 14. desember mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den offentlege utgreinga og tilrådingane frå abortutvalet.

 • Fiskeri- og havministeren varsler en ny havbruksmelding

  06.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil starte arbeidet med en ny stortingsmelding om havbruk der de gjennomgår hele tillatelsessystemet for havbruk.

 • Nett-tv

  Statsministeren møter familien til fredsprisvinnar Narges Mohammadi

  05.12.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter familien til fredsprisvinnar Narges Mohammadi måndag 11. desember. Følg pressekonferansen her om lag kl. 10.25.

 • Landbruks- og matminister Geir Pollestad møtte Hovudstyret i KS

  05.12.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  - Eg er glad for å møte Hovudstyret i KS til politisk dialog og meiningsutveksling med utgangspunkt i det politikkområdet eg har ansvar for. Landbruks- og matsektoren har ei tydeleg regional forankring, og representerer dermed viktige bidrag til

 • Nett-tv

  Invitasjon til Klimastatus

  05.12.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I samarbeid med Klima- og miljødepartementet inviterer Meteorologisk institutt til Klimastatus.

 • Side 1 av 334
 • Side 1 av 334