Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 24500 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

  07.04.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  - Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.

 • Hvor langt har Norge kommet med bærekraftsmålene?

  07.04.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nå har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så langt.

 • Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

  07.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

 • Høringsfristen til høring om domstolstruktur utsettes med én måned

  07.04.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementet har besluttet å utsette høringsfristen i høringen om Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur og et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens

 • Vi vil fortsette med å bygge et trygt, grønt og åpent regjeringskvartal

  07.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo tingrett avholdt 26. og 27. mars 2020 rettsmøte om begjæringen om midlertidig stans av rivingen av Y-blokken. Tingretten har nå kommet med sin kjennelse, og har gjort det klart at det er overveiende sannsynlig at reguleringsplanen for det nye

 • Forsvarsdepartementet foreslår endringer i forskriften om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

  07.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender forsvarsundersøkelsesforskriften ut på høring. I endringene som nå foreslås vil Statens havarikommisjon for Forsvaret overføres til Statens havarikommisjon for transport. Det nye navnet blir Statens havarikommisjon (SHK).

 • Norges største bredbåndssatsing

  07.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi tildeler nå over 400 millioner kroner til bredbånd, og distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft. Bevilgningen kan gi nytt eller forbedret bredbånd til tusenvis av husstander og bedrifter. Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig

 • EØS-saker settes på vent på grunn av koronapandemien

  07.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Akutt behov for saksbehandlere i NAV som følge av virusutbruddet gjør at gjennomgang av EØS-saker blir satt på vent.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om korona-tiltak

  07.04.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse for å informere om regjeringens videre håndtering av korona-pandemien.

 • Foreslår halvering av gebyrer og salærer i inkassosaker for saker under 2500 kroner

  06.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å raskt sette ned gebyrer og salærer i inkassosaker. Departementet foreslår blant annet en halvering av gebyrene ved utsendelse av purringer og inkassovarsler, og av

 • Mottok rapport om datadeling i næringslivet

  06.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ekspertgruppen, ledet av konsernsjef for SINTEF Alexandra Bech Gjørv, har overlevert rapporten "Datadeling i næringslivet" til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. - Jeg er veldig glad for at gruppen har levert raskt, og vi

 • Endringer i verdipapirforskriften – tilknyttede agenter

  06.04.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i verdipapirforskriften om krav til verdipapirforetaks tilknyttede agenter.

 • 264 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste

  06.04.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart

 • 17 universiteter og høyskoler har søkt om penger til å utvikle fleksible utdanningstilbud

  06.04.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har satt av 90 millioner for å gjøre det enklere for folk å få kompetansepåfyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted. Da søknadsfristen gikk ut i mars hadde 17 universiteter og høyskoler søkt.

 • Studielån og stipend under koronasituasjonen

  06.04.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april ny forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus. Reglene er midlertidige og gjelder vårsemesteret 2020. Forskriften regulerer deler av regjeringens krisetiltak

 • Norsk-donert feltsykehus tatt i bruk i Nord-Makedonia

  06.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  På under en uke fikk NATOs nyeste medlemsland Nord-Makedonia satt opp og tatt i bruk et feltsykehus som tidligere er donert fra Norge.

 • Regjeringen utsetter trygdeoppgjøret til høsten

  06.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen har bestemt at også trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, barne- og familieministeren og helseministeren

  06.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse mandag 6. april kl. 1600 med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Har avslått Hav Line-søknad

  06.04.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Hav Lines søknad om å forlenge dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften.

 • Koronasituasjonen (Covid-19): Forslag til ny tilskuddsordning for skogplanting våren 2020

  06.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For å bidra til å sikre planting av skogplanter i vår, og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring.

Til toppen