Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 1-20 av 5165 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministeren besøkte hangarskipet USS Gerald R. Ford

  26.05.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford utenfor Oslo fredag kveld. Skipet er på sitt første operative tokt og er i Norge for å trene og øve med allierte.

 • Forslag til endringer i regelverket for oppdrett på land

  26.05.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kap 7. Akvakulturtillatelser på land. Formålet med forslaget til endring

 • Statsministerens program veke 22

  26.05.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 22

  26.05.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Veiåpning: Endelig er E69 Skarvbergtunnelen åpnet

  26.05.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Etter flere utsettelser og mange utfordringer åpner endelig E69 Skarvbergtunnelen, og en viktig propp i veien til Nordkapp fjernes.

 • Presseinformasjon: Utanriksministeren til møte i Austersjørådet

  26.05.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek 1. og 2. juni på eit møte i Austersjørådet i Wismar, Tyskland. Samarbeid og motstandsevne i krise vil stå sentralt.

 • Regjeringen innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

  26.05.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Den nye godkjenningsordningen vil bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak, og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft.

 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

  26.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger med dette frem en proposisjon om jordbruksavtalen for 2023-2024. Avtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag, og forhandlingene ble ført med bare denne organisasjonen etter at jordbruksorganisasjonene for første gang ikke

 • Vil lovfeste pensjonsopptening frå første krone

  26.05.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa vil fjerne minstegrensa på 20 prosent stilling for å vere medlem i Statens pensjonskasse. Det betyr at om lag 25 000 personar tilsette i små stillingsbrøkar får opptent rett til alderspensjon hos arbeidsgivaren sin.

 • Forskning og innovasjon til pasientens beste

  26.05.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 26. mai en rapport fra de regionale helseforetakene med nasjonale nøkkeltall og en omtale av de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i sykehusene i 2022. Dette er den tiende rapporten i

 • Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe besøker Rjukan, Hardangervidda og Rauland

  26.05.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 30. mai drar forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe på tur i Telemark. På programmet står omvising hos verdas største landbaserte oppdrettsanlegg for aure, opning av VR Hardangervidda økologisk rollespel og besøk på

 • Reviderte konsesjonsvilkår i Einunnavassdraget, Glomma og Renavassdraget

  26.05.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Fundin (Unndalen), Savalen og Rendalsoverføringen. Reguleringen omfatter Oppdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Stor-Elvdal, Rendalen og Åmot kommuner. Hovedformålet med

 • Omgjorte vilkår for Mykstufoss kraftverk i Numedalsvassdraget

  26.05.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Det er i statsråd i dag fastsett omgjorte vilkår for Mykstufoss kraftverk i Numedalsvassdraget i Rollag kommune. Hovudmålet med endringane er å betre miljøtilstanden i elva frå Kjerredammen og nedover.

 • Haugalandspakken: Sikrer finansiering av viktige prosjekt

  26.05.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I tråd med lokale ønsker foreslår regjeringen å forlenge innkrevingen av bompenger i Haugalandspakken i Rogaland og Vestland i påvente av en ny bypakke for Haugesund.

 • Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven

  26.05.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens

 • Utvalg skal se på trygge og enkle betalinger for alle

  26.05.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Utviklingen på betalingsfeltet går raskt og er preget av internasjonalisering og nye aktører og betalingsmåter. Samtidig har bruken av kontanter falt over mange år. Regjeringen har i dag satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan vi kan

 • Frode Ommundsen blir ny sjef for Heimevernet

  26.05.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Brigader Frode Ommundsen ble i dag utnevnt i statsråd til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef for Heimevernet.

 • Det nye Bioteknologirådet er på plass

  26.05.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt det nye Bioteknologirådet. Tidligere stortingsrepresentant og spesialrådgiver Marianne Aasen har takket ja til vervet som leder.

 • Ny jordvernstrategi - nytt skjerpa mål for jordvern

  26.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi, som vedlegg til proposisjonen om jordbruksoppgjøret for våren 2023. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye konkrete tiltak for å nå dette målet

 • Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn

  26.05.2023 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn (utlikningsforskriften) som vil tre i kraft 1. juni 2023 og 1. januar 2024.