Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 19196 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 2020

  20.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  20.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva

 • Stokkøya i Åfjord heidra med Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018

  20.09.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018 blei i dag tildelt Torhild Langklopp og Roar Svenning for deira initiativ og arbeid med å skjøtte kystlyngheilandskapet på eigedomen sin, Troningen gard, på Stokkøya i Åfjord kommune.

 • Bioøkonomi i landbruket: Fra møkk til vekst

  20.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Har du hørt om nattmannen? Fra 1600-tallet var det han som stod for tømming av utedoer i byene, og han solgte avfallet som gjødsel. Statusen til nattmannen var lav, men viktigheten av arbeidet var høy. Avløpsslam, som vi kaller det i dag, er

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  20.09.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

 • Presseinformasjon: Eriksen Søreide til utanriksministermøte i Canada

  20.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide vil delta på det fyrste møtet for verdas kvinnelege utanriksministrar i Montreal, Canada frå 21. til 22. september.

 • Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

  19.09.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var

 • Årets julekort fra statsministeren

  19.09.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministeren sender hvert år julekort til svært mange mennesker. Hvert år arrangerer vi en konkurranse for å finne fram til hva som skal være motivet på årets julekort.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Hagen til Genève 20. september

  19.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norsk økonomi er avhengig av et velfungerende og regelbasert multiltateralt handelssystem. Derfor er vi bekymret over stadig nye tiltak som bidrar til å undergrave WTO og det multilaterale handelssystemet, sier statssekretær Marianne Hagen.

 • Presseinvitasjon: Hoksrud til fårefestivalen på Gol

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 21. september er landbruks- og matminister Bård Hoksrud på Gol. Her skal han innom skinnfellmaker Runar Foss Larsen, og så videre til fårefestivalen med omvisning og debatt.

 • Framtidens Distrikts-Norge

  19.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ny teknologi, nye næringer og nye befolkningstall gir både optimisme og utfordringer for norske distrikter. Nå starter regjeringen opp arbeidet med en ny stortingsmelding om distriktspolitikken.

 • Nordisk ministermøte om tørkerammet jord- og skogbruk

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud møter i dag sine nordiske kolleger i Stockholm. Tørkesommeren er over, men nå er det mangelen på grovfôr og reduserte avlinger som preger landbruket i Norden. I dag holder de nordiske landbruksministrene et

 • Nye prognoser for avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren 2018

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 15. september la Landbruksdirektoratet frem ny prognose for utbetalinger over avlings­skadeordningen, på grunnlag av innspill fra fylkesmennene. Samlet viser prognosen at utbetalingene over den ordinære avlingsskadeordningen kan komme opp i om

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2018

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med et nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den største Nato-øvelsen på norsk jord i fredstid som vil påvirke trøndersk landbruk i stor grad.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Mæland besøker Innlandet

  19.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nå starter regjeringen opp arbeidet med en ny stortingsmelding om distriktspolitikken.

 • Møte om behandling med legemidler mot lakselus

  18.09.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik inviterer oppdrettsnæringen til et møte 21. september om bruk av legemidler i behandlingen mot lakselus.

 • Søkerliste til stillingen som departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet

  18.09.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Her er søkerlisten til den ledige stillingen som departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Deltok på uformelt EU-ministermøte i Østerrike

  18.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Fornybar energi og hydrogen stod på agendaen, da statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Linz i Østerrike.

 • Helikopter til kystvakt og fregatt

  18.09.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Innfasingen av NH90 helikopter på kystvaktskip og fregatter er utfordrende, men vi holder fast på ambisjonen om at innfasingen skal være ferdig i 2022, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • For sen og for dårlig hjelp

  18.09.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Det er bred enighet om at mange barn med behov for tilrettelagt pedagogisk tilbud og undervisning ikke får god nok hjelp. Det viser høringsuttalelsene til rapporten fra ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl. - Høringen viser at det er bred enighet

Til toppen