Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Statsminister Støre på seilas med ubåten KNM Utvær

  24.05.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Den største satsingen i den nye langtidsplanen for forvaret er utviklingen av fremtidens sjøforsvar. Fredag var statsminister Jonas Gahr Støre på seilas med ubåten KNM Utvær i Oslofjorden.

 • Statsministerens program veke 22

  24.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 13.00 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 22

  24.05.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 22, 2024.

 • Norge følger opp arbeidet globalt med bærekraftige matsystem

  24.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål, og alle FNs medlemsland inviteres til å rapportere om deres nasjonale arbeid. Nå leverer Norge sin rapport om det nasjonale arbeidet til FNs samordningsenhet for bærekraftige matsystem.

 • Joint statement by Norway and partners: Escalating conflict in Myanmar

  24.05.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Australia, Canada, the European Union, the Republic of Korea, Malta, New Zealand, Norway, Switzerland, the United Kingdom and the United States released a statement on the escalating conflict in Myanmar.

 • Vil forby overgrepsmaterial mot dyr

  24.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministeren vil starte et lovarbeid som forbyr deling og besittelse av overgrepsmateriale mot dyr. Lovarbeidet vil starte opp uavhengig av stortingsmeldingen om dyrevelferd, som er under arbeid.

 • Presseinformasjon: Utanriksministeren reiser til Brussel

  24.05.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide er i Brussel 26.-28. mai for å ha møte om Palestina og ein konferanse om den humanitære situasjonen i Syria. Han skal òg delta på det halvårlege møtet i EØS-rådet.

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 22

  24.05.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • Nett-tv

  Framlegging av stortingsmelding om flaum og skred

  24.05.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Erling Sande inviterer til pressekonferanse i samband med framlegginga av stortingsmeldinga om flaum og skred. Pressekonferansen går føre seg i Mjøndalen, som var råka av ekstremvêret «

 • Flere utvisningssaker som berører barn skal behandles i nemndmøte

  24.05.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som innebærer at Utlendingsnemnda i større grad skal behandle utvisningssaker i nemndmøte, med deltakelse av lekfolk, når saken gjelder en forelder med barn i Norge.

 • Gamle snøkrabbetillatelser tilbakekalles og nye vilkår trer i kraft

  24.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet bestemte i desember 2023 å begrense deltakelsen i snøkrabbefangst fra 1. januar 2025. Dette krever tilbakekalling av alle eksisterende tillatelser. Det er derfor i dag vedtatt en kongelig resolusjon hvor dagens

 • Ny direktør i NSM

  24.05.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Arne Christian Haugstøyl (49) er i statsråd i dag beskikket som direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for en periode på seks år.

 • Vidar Vik ny ekspedisjonssjef

  24.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I statsråd i dag ble avdelingsdirektør Vidar Vik utnevnt til ekspedisjonssjef i Hav- og forurensningsavdelingen.

 • Hanna Geiran får nytt åremål i Riksantikvaren

  24.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hanna Geiran (55) er i statsråd i dag beskikket for en ny åremålsperiode som riksantikvar - direktør for Direktoratet for kulturmiljøforvaltning.

 • Enighet med LO Stat og YS Stat i lønnsoppgjøret i staten

  24.05.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  - Enigheten sikrer lønnsøkning for LO Stat og YS Stat sine medlemmer, helt i tråd med frontfaget. I en tid med prisstiging og høye renter, har det vært viktig for oss å sikre at folk får bedre råd. Jeg er også glad for at partene har strukket seg

 • Fordeling av mandatene for stortingsvalget i 2025

  24.05.2024 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har beregnet hvor mange mandater som skal velges fra hvert valgdistrikt ved stortingsvalget i 2025.

 • Akademikerne og Unio går til streik i staten

  24.05.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  - For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare. Ansatte i samme virksomhet, med de samme oppgavene, skal ikke ha ulike lønns- og

 • Ny evaluering om økonomisk kriminalitet og finansiell etterretning

  23.05.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Politidirektoratet fått gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

 • Joint statement on minimization of highly enriched uranium

  23.05.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Joint statement between the National Nuclear Security Administration of the Department of Energy of the United States of America and the Ministry of Foreign Affairs of Norway concerning minimization of highly enriched uranium.

 • Endringer i svalbardmiljøloven gir bedre beskyttelse for isbjørn og sjøfugl

  23.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens forslag til endringer i svalbardmiljøloven er i dag vedtatt i Stortinget. Endringene har blant annet som formål å redusere forstyrrelse av isbjørn og sjøfugl.

 • Side 1 av 403
 • Side 1 av 403