Nyheter og pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 14294 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde i dag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

 • Nordisk språk på timeplanen

  24.03.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - At elever blir kjent med språk i våre nordiske naboland er viktig. Når vi forstår hverandre, åpner det nye muligheter for oss i Norden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • EU markerer 60 år med europeisk fellesskap

  24.03.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  25. mars er det 60 år siden Romatraktaten ble signert. Det markerte starten på det vi i dag kjenner som Den europeiske union.

 • Finansministre diskuterte nordisk bankmarked og proteksjonisme

  24.03.2017 Nyhet Finansdepartementet

  De nordiske finansministrene møttes i Oslo 24. mars. Hovedtemaer på møtet var utviklingen på det nordiske bankmarkedet og aktuelle EU/EØS-spørsmål inklusive EUs framtid, Brexit og betydningen av velfungerende markeder for små, åpne økonomier som de

 • Skogsveibyggingen økte i 2016

  24.03.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  122 km nye skogsbilveier og 421 km gamle veier som er rustet opp. Det har norske skogeiere oppnådd i arbeidet med å forbedre skogsbilveiene i 2016. Av en samlet investering på 222 mill. kroner ble 87 mill. kroner finansiert med tilskudd.

 • Statsministerens program veke 13

  24.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og finansministeren legg denne veka mellom anna fram Perspektivmeldingen 2017.

 • Sier ja til dagligvarebutikk på Bangsund i Namsos kommune

  24.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til dagligvarebutikk på Bangsund i Namsos kommune. - Vi har lyttet til lokaldemokratiet og nærbutikken er viktig for den fremtidige utviklingen av lokalsamfunnet, sier kommunal- og

 • Sier ja til utvidelse av næringsområde i Brekstad by i Ørland kommune

  24.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvidelse av Brekstadbukta næringsområde. - Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres, sier kommunal- og

 • Evaluering av kapitalmarkedsunionen

  24.03.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen har nylig gjennomført en såkalt «midterm review» av arbeidet med kapitalmarkedsunionen. Finansdepartementet ga, blant annet på grunnlag av innspill fra Finanstilsynet og norsk finansnæring, merknader i denne høringen.

 • Bedre ressursbruk trygger veksten

  24.03.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Smart og mer effektiv bruk av naturressursene kan gi verden en årlig økonomisk gevinst på 2000 milliarder dollar innen midten av århundret. Det viser en ny forskningsrapport fra det internasjonale ressurspanelet. Blant annet er det mye å spare på

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 13

  24.03.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Første stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken

  24.03.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Statsministerens kontor

  - Regjeringen vil intensivere arbeidet for å fremme norske havinteresser. Vi vil gjøre bærekraftig bruk av havet til en global prioritet, sier utenriksminister Børge Brende. Det er første gang en norsk regjering legger frem en stortingsmelding om

 • Styrker bærekraftig bruk av havet

  24.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  - Innsatsen for rene og bærekraftige hav må styrkes. Derfor har regjeringen i dag lagt fram den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Vi prioriterer særlig tre områder: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne

 • Statsråd Solveig Horne legger fram barnevernsreformen

  24.03.2017 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) legger fredag 31. mars fram proposisjonen om barnevernsreformen.

 • Ny kommisjon skal undersøke alvorlige hendelser i helsetjenesten

  24.03.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • Statsministeren er gudmor for norsk forskningsfartøy

  24.03.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  I dag ble det nye norske havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt med statsminister Erna Solberg som gudmor. Samtidig la regjeringen fram den første norske stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

 • Tybring-Gjedde diskuterte CO2-håndtering i Europaparlamentet

  24.03.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde diskuterte CO2-fangst og -lagring på et arrangement i Europaparlamentet torsdag.

 • Nett-tv

  Forsterket plikt til tidlig innsats

  24.03.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elever som blir hengende etter i lesing, regning eller skriving fra 1. til 4. klasse skal få intensiv opplæring med én gang. - 10 000 norske elever går ut av ungdomsskolen hvert år uten å kunne lese og regne godt nok. Tidlig innsats er nøkkelen for

 • Viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

  24.03.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ber Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme EU-direktiv om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i EØS-avtalen.

 • Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for miljøvennlege løysingar. No kan fylkeskommunane og Oslo kommune påleggje både dei som har og dei som blir tildelt løyve, krav om å nytte låg- eller