Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 1-20 av 4210 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om styrking av Forsvaret

  02.02.2023 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram inviterer til pressekonferanse om styrking av Forsvaret fredag 3. februar.

 • Nytt Reindriftsstyre for 2023-2026

  02.02.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt det nye Reindriftsstyret for perioden 2. februar 2023 til 31. desember 2026.

 • Vil forebygge isolasjon i norske fengsler

  02.02.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler. I tillegg foreslås det tydelige begrensninger i adgangen til tvangsmiddelbruk.

 • Innspelsmøte om ingeniørutdanningane

  02.02.2023 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Den 6. februar arrangerer statsråd Ola Borten Moe innspelsmøte om ingeniørutdanning i høve stortingsmeldinga om profesjonsutdanningar.

 • Presseinvitasjon: Fremleggelse av forslag om å forby miljøgifter i blant annet sports- og kjøkkenartikler

  02.02.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Tirsdag 7. februar legger Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland fram et omfattende forslag om å forby PFAS i EU. Forslaget blir offentligjort i Brussel på en pressekonferanse klokka 11-12.30.

 • Nett-tv

  Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

  02.02.2023 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

 • Lyser ut midler til forskernettverk innen jordhelse og agroøkologi

  02.02.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) lyser ut midler til nye forskernettverk med søknadsfrist 1. april.

 • Ny forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemndene

  01.02.2023 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Fra 1. mars 2023 trer den nye forskriften om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda (samtaleprosessforskriften) i kraft.

 • Regjeringens 10-punktsplan for bedre utvalg og lavere priser i matbutikken

  01.02.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Matvareprisene øker og regjeringen har tatt en rekke initiativer for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen og bidra til bedre utvalg og lavere priser for forbrukerne. Her er regjeringens 10-punktsplan.

 • Presseinformasjon: Anniken Huitfeldt besøkjer Mexico

  01.02.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt besøkjer Mexico 6.-7. februar for politiske samtalar og møte med FN og sivilt samfunn.

 • Vil ha vekst og arbeidsplasser i nord

  01.02.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran dro onsdag på båttur med representanter fra nordnorsk næringsliv for å få innspill til hvordan regjeringen kan legge til rette for vekst og arbeidsplasser i nord.

 • Kronprinsen og landbruks- og matministeren besøker AgriFoodTech Norway

  01.02.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  2. februar skal Kronprins Haakon og landbruks- og matminister Sandra Borch bli kjent med nyvinningen AgriFoodTech Norway, og møte flere aktører og bedrifter som skal fremme norsk landbruksteknologi ut i verden.

 • Presseinvitasjon: Statssekretær Westberg til Stavanger

  01.02.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet er torsdag 2. februar i Stavanger hvor hun deltar på Fagdag for norsk mat og finalen i Det Norske Måltid.

 • Kostnadsanalyse november 2022 - bredbåndsdekning i ulike varianter

  01.02.2023 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har innhentet en rapport med beregninger av investeringskostnader og offentlig støttebehov forbundet med fremtidig utbygging av høyhastighets bredbånd til husstander og virksomheter i Norge. Beregningene er en

 • Energikommisjonens rapport levert til olje- og energiministeren

  01.02.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tok i dag imot Energikommisjonens rapport om dei langsiktige perspektiva for norsk energipolitikk.

 • Vil se på permitteringsreglene i fiskeindustrien

  01.02.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Fiskeindustrien har spesielt gunstige regler for bruk av permitteringer. De slipper blant annet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Regjeringen inviterer nå de sentrale aktørene til en arbeidsgruppe som skal se på om

 • Regjeringen satser på Heimevernet

  01.02.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I 2023 styrker vi Heimevernet (HV) med 500 soldater i områdestrukturen og øker beredskapen i hele landet. Antall heimevernsområder som øver årlig økes fra 70 prosent til 80 prosent. Regjeringen har i tillegg bevilget 15 millioner kroner ekstra til

 • Burma/Myanmar: Joint Statement on the two year anniversary of the military coup

  01.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  A joint statement by the High Representative on behalf of the European Union, and the Foreign Ministers of Albania, Armenia, Australia, Bosnia and Herzegovina, Canada, the Federated States of Micronesia, Georgia, Ghana, Iceland, Liechtenstein,

 • Nå kan barnehagelærere og lærere søke om videreutdanning

  01.02.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra i dag kan barnehagelærere, lærere og ledere søke om å få videreutdanning til høsten. Til sammen 7700 lærere i barnehage og skole kan få tilbud. I år vil mange flere barnehagelærere kunne få videreutdanning.

 • To år siden militærkuppet i Myanmar

  01.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Utviklingen i Myanmar er svært bekymringsfull. To år etter militærkuppet befinner landet seg i en dyp politisk, økonomisk og humanitær krise, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.