Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Statsministeren møter familien til fredsprisvinnar Narges Mohammadi

  05.12.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møter familien til fredsprisvinnar Narges Mohammadi måndag 11. desember. Følg pressekonferansen her om lag kl. 10.25.

 • Landbruks- og matminister Geir Pollestad møtte Hovudstyret i KS

  05.12.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  - Eg er glad for å møte Hovudstyret i KS til politisk dialog og meiningsutveksling med utgangspunkt i det politikkområdet eg har ansvar for. Landbruks- og matsektoren har ei tydeleg regional forankring, og representerer dermed viktige bidrag til

 • Nett-tv

  Invitasjon til Klimastatus

  05.12.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I samarbeid med Klima- og miljødepartementet inviterer Meteorologisk institutt til Klimastatus.

 • Dette er finalistane til utmerkingane for sunnare kosthald

  05.12.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Aktørar i matvarebransjen konkurrer om utmerkingar for særleg god innsats i arbeidet for eit sunnare kosthald. Tysdag kunngjorde helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol finalistane.

 • Nett-tv

  Stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag

  05.12.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norske elever presterer lavere i matematikk, lesing og naturfag enn i 2018. Flere elever enn før er på det laveste nivået på alle de tre fagområdene, viser resultatene av PISA-undersøkelsen 2022.

 • Kvotemeldingen kommer i januar

  05.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) legger frem den nye kvotemeldingen for fiskerinæringen i Tromsø fredag 12. januar.

 • Innfører forbud mot grensekryssende fiske i Skagerrak

  05.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth innfører et forbud mot grensekryssende fiske i Skagerrak fra 1. januar 2024.

 • 52 millionar kroner i bu- og reisestøtte til studentar

  05.12.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nok praksisplassar er den største flaskehalsen for å få utdanna nok helsepersonell. Difor deler regjeringa ut pengar til å dekke utgifter til bustad og reise for helse- og sosialfagstudentar som får praksisplass langt unna campus. NTNU, UiT - Noregs

 • Møte i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk

  04.12.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg ledet høstmøtet i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk. Tema for møtet var midtveisevalueringen av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk og økologisk jordbruk som en

 • Vellykka fredsmeklingskonferanse i Oman

  04.12.2023 Nyheit Utenriksdepartementet

  - Fredsmeklingskonferansen i den omanske hovudstaden Muskat førre veke samla deltakarar med viktig innsikt om konflikt og fred i Midtausten og Nord-Afrika denne veka. Dette var første gong eit regionalt Oslo Forum blei arrangert i regionen, seier

 • Næringsministeren med tydelig signal til Europa: - Norge har et konkurransefortrinn som kan bidra til et livskraftig europeisk solindustri-marked

  04.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren ble fredag invitert inn i EUs ministermøte i solalliansen, European Solar PV Industry Alliance (ESIA). I forkant av møtet sendte Vestre et brev til EU-kommisjonen, og til Tyskland og Frankrike spesielt, med en tydelig beskjed: -

 • Nytt samarbeid styrker anstendig arbeid internasjonalt

  04.12.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Arbeidstakeres rettigheter er viktig i arbeidet vi gjør for å fremme menneskerettighetene. Her er trepartssamarbeidet helt sentralt, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 • Norge gir 100 millioner kroner for klimatilpasning i de minst utviklede landene

  04.12.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  De minst utviklede landene er hardest rammet av klimaendringene samtidig som de mangler tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å møte klimautfordringene. Bidraget fra Norge vil nå de som trenger det aller mest.

 • Regjeringen med krafttak for å redusere forskjeller

  04.12.2023 Nyhet Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere sosiale forskjeller. Mandag 4. desember inviterer fire departementer til innspillsmøte i Bergen.

 • Skal bli enklare å finne læreplass

  04.12.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Tenesta «finn lærebedrift» skal gjere det enklare for elevar og bedrifter å finne kvarandre. Tenesta vil gi ei oversikt over alle ledige læreplassar i heile Noreg.

 • Næringsministeren mottok utredning fra Investeringskontrollutvalget

  04.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen har tatt flere grep for å forbedre kontrollen med økonomisk aktivitet som kan utfordre Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. Regjeringen har etablert nye retningslinjer, kontaktpunkter og en interdepartemental samarbeidsmekanisme.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Sande inviterer byggenæringa til møte om situasjonen i bustadmarknaden

  04.12.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  -Dagens marknad for bustadbygging er krevjande for byggenæringa. Regjeringa følger utviklinga nøye, og er oppteken av å ha god dialog med næringa. Eg har derfor invitert aktørane i byggenæringa til eit felles innspelsmøte, seier kommunal- og

 • Vil gi ekstra pengar til organisasjonar før jul

  04.12.2023 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår å auke tilskotet til ideelle organisasjonar med ni millionar kroner og tilskotet til organisasjonar innan trus- og livssynsfeltet med åtte millionar kroner. Pengane skal gå til mat, støtte og aktivitetstilbod til menneske som

 • 24 norske har forlatt Gaza

  03.12.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi har i dag fått bekreftet at 24 personer på vår liste har forlatt Gaza og befinner seg i Egypt. Dette har vi jobbet hardt for å få til. Dette er veldig gledelige nyheter. Vi er imidlertid fortsatt bekymret for de norske som ikke kom seg over

 • – Svært god åpningshelg på klimatoppmøtet i Dubai, sier utenriksministeren

  03.12.2023 Nyhet Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Statsministerens kontor

  Dette klimatoppmøtet fikk en svært god start da fondet for tap og skade ble opprettet på konferansens første dag. Statsministeren annonserte at Norge vil bidra med 270 millioner kroner til fondet. Mange andre land har også gitt løfte om å støtte

 • Side 1 av 334
 • Side 1 av 334