Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 22103 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Redusert avskoging i Colombia

  17.07.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Avskogingen i Colombia gikk ned med 10,4 prosent på landsbasis i fjor sammenliknet med året før. Dette er første gang siden 2015 at avskogingen går ned i Colombia - som er et viktig samarbeidsland for regjeringens klima- og skoginitiativ. Fortsatt

 • Regjeringen gjør det enklere å søke opptak til fagskolene

  17.07.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra neste år kan alle som ønsker å starte på en offentlig fagskole sende søknaden sin til Samordna opptak, som allerede har ansvaret for opptaket til universiteter og høyskoler. - Det bidrar til større synlighet rundt fagskoletilbudene og gir

 • Ny rapport gransker dagligvaremarkedet

  17.07.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport har kartlagt utvalg og prisnivå i dagligvaremarkedet. Resultatene viser at vareutvalget er bedre og prisene lavere i svenske dagligvarebutikker, men utvalget av varer vokser raskere i Norge.

 • Vil ha færre fritidsbåtulykker

  16.07.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag fikk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den nye handlingsplanen mot fritidsbåtulykker der myndigheter og organisasjoner går sammen for å få ned antall fritidsbåtulykker.

 • Gransking av Mattilsynet

  16.07.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag utlyst et oppdrag om gransking av Mattilsynet. Oppdraget er en oppfølging av Stortingets vedtak 19. juni 2019 om å be regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet

 • Mer bruk av biometri i utlendingssaker

  15.07.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om regelendringer som innebærer mer bruk av biometri - det vil si fingeravtrykk og foto med ansiktsgjenkjenningsteknologi - i utlendingssaker.

 • Norge støtter FNs arbeid med bedre skattepolitikk

  15.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein markerer et nytt partnerskap mellom Norge og FN i New York i dag. Norge vil de neste tre årene gi 35 millioner kroner til FNs ekspertkomité på internasjonalt samarbeid om skattespørsmål.

 • Fiskemottak får lagre kongekrabbe i sjøen ut 2019

  12.07.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at kravet som forbyr fiskemottak å benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av kongekrabbe i sjøen, utsettes til  1. januar 2020.

 • 44 millioner kroner til mer effektive og miljøvennlige havner

  12.07.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - 5 prosjekt får nå støtte til investering i mer effektive og miljøvennlige havner. Det er med på å styrke sjøtransportens konkurransekraft, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Presseinvitasjon: Ny handlingsplan mot fritidsbåtulykker

  12.07.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter Sjøfartsdirektoratet på Lysaker tirsdag 16. juli for å ta i mot Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker.

 • Tiltak for enklere inkludering i staten

  12.07.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har gjennomført en nullpunktmåling for inkluderingsdugnaden. Tallene bekrefter behovet for nye tiltak, og i dag sendes flere forskriftsendringer til statsansatteloven på høring. Endringene skal gjøre det enklere for statlige virksomheter

 • Statsministerens program veke 29

  12.07.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Onsdag 17. juli

 • Uttalelse om Venezuela

  11.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Vi informerer om at representantene for de sentrale politiske aktørene i Venezuela viderefører forhandlingene som ble igangsatt i Oslo.

 • Antarktistraktatens 60 år markert på det årlige partsmøtet

  11.07.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den 1. desember 2019 er det 60 år siden Antarktistraktaten ble undertegnet. Dette ble markert under årets partsmøte, som fant sted i Praha 1.-11. juli, med en felles uttalelse - «Praha-erklæringen i anledning 60-årsjubileet for Antarktistraktaten».

 • Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange

  11.07.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og

 • Presseinformasjon: Klart for vandreutstilling om EØS-midlene

  11.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har fått laget en vandreutstilling om EØS-midlene for å markere at EØS-avtalen er 25 år. Utstillingen viser hvordan Norge har bidratt til sosial og økonomisk utjevning i Europa i disse årene, og styrket forholdet til

 • Ola Elvestuen til FNs høynivåforum for global utvikling

  11.07.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene i New York 15. - 17. juli. Elvestuen er spesielt invitert fordi han er president for FNs 5. miljøforsamling (UNEA-5).

 • Vatnajökull, hellige fjell og Babylon er nye verdensarvområder

  11.07.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Fire naturområder, 24 kultursteder og et område med både kultur- og naturarv er skrevet inn på verdensarvlisten under årets møte i UNESCOs verdensarvkomité. Forvaltningen til en rekke verdensarvsteder er også blitt vurdert.

 • Skal diskutere klima, sirkulær økonomi og naturmangfold med EU-ministre

  10.07.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på EUs uformelle miljøministermøte i Helsinki 11. og 12. juli. Klima, sirkulær økonomi og naturmangfold står på dagsorden.

 • Styrker tilbud til foreldre og familier i kommunene

  10.07.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen vil styrke støtteapparatet rundt foreldre og familien og gir 20 millioner mer i 2019 til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene. Nå får 102 nye tiltak i kommuner over hele landet støtte for å styrke foreldre i

Til toppen