Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Økte pensjoner og trygdeytelser

  23.05.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Årets trygdeoppgjør sikrer en god realinntektsvekst for mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede. I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og havminister til Sør-Korea og Japan

  23.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss er i Sør-Korea og Japan frå 2. til 7. juni. Sivertsen Næss skal møte representantar for koreansk og japansk næringsliv, samt gjennomføre politiske samtalar for å styrkje samarbeidet med dei to landa.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel 24. mai

  23.05.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel for å ha samtaler med blant annet visepresident i Europakommisjonen Maroš Šefčovič og kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering Janez Lenarčič. Tema for samtalene er blant annet

 • Strammer inn innreisemulighetene for russiske borgere

  23.05.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen strammer nå ytterligere til anledningen for innreise til Norge når formålet med reisen er turisme. Endringen har virkning fra og med 29. mai.

 • ReinDig - Et nytt digitalt system for reindriften

  22.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  ReinDig er en ny digital løsning for å sende inn søknad om tilskudd og den årlige meldingen om reindrift.

 • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om ICC

  22.05.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  - For Norge er det viktig å støtte opp under arbeidet ICC gjør for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige internasjonale forbrytelser begått i alle deler av verden, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2024

  22.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om samarbeid for å styrke skogbrannberedskapen.

 • Nett-tv

  Norge anerkjenner Palestina

  22.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  - Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Midt i en krig, med titusenvis av døde og skadde, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med

 • Endringer i reguleringen av fisket etter brosme

  22.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi Fiskeridirektoratet myndighet til å gjøre endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange i nord for fartøy under 28 meter.

 • Over 60 000 flere fikk fastlege i 2023

  22.05.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - Ventetidene skal ned og fastlegeordningen er en viktig del av løsningen. Derfor er det gledelig at over 60 000 flere fikk fastlege i 2023, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Brussel 22.-24. mai

  22.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Cecilie Myrseth besøker Brussel for første gang som næringsminister. Statsråden skal møte sine europeiske kolleger og norske næringslivsaktører i Brussel.

 • Arbeids- og inkluderingsministeren kommenterer trygdeoppgjøret

  22.05.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Torsdag 23. mai er det andre og avsluttende møte om trygdeoppgjøret. Drøftingene startet 16. mai.

 • Støre møtte medlem av det kinesiske politbyrået

  21.05.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte tirsdag Shi Taifeng, medlem av det kinesiske politbyrået.

 • Norge bidrar med 100 millioner i budsjettstøtte til Palestina

  21.05.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Den økonomiske situasjonen for den palestinske selvstyremyndigheten er akutt. De trenger penger til å betale for grunnleggende tjenester, som helse og utdanning, til befolkningen. Derfor overfører Norge nå 100 millioner kroner i budsjettstøtte,

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Midtøsten

  21.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide inviterer til pressekonferanse om Midtøsten onsdag 22. mai kl. 08.30.

 • Høring: Regjeringen vil sikre god og miljøvennlig transport langs kysten

  21.05.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et

 • Høring av ny lov om vern av havområder

  21.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen ønsker at det skal bli mulig å opprette verneområder i alle norske havområder, og sender forslag til en ny lov om vern av marin natur på høring.

 • Universitetet i Stavanger vant lærlingpris

  21.05.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Universitetet i Stavanger (UiS) fekk i dag overrekt prisen for beste statlege lærebedrift i 2023.

 • Innspelsmøte: Regjeringa vurderer aldersgrense i sosiale medium

  21.05.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet

  I dag er det 13 års-aldersgrense i sosiale medium, men mange følgjer ikkje denne grensa. Verken barn eller dei vaksne. Derfor vil regjeringa sjå om det er mogleg å ha ein aldersgrense som fungerer.

 • Støtte til organisasjoner for 2025

  21.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets

 • Side 1 av 401
 • Side 1 av 401