Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 15675 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Nord-Trøndelag

  26.07.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har pekt ut 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Kvelia-Kvesjøen i Lierne kommune er en av disse, og er enn skogs- og fjellbygd med et omfattende utmarksbruk.

 • Statlig naturskadeerstatning

  26.07.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet har ansvaret for saksbehandling og fastsetting av erstatning, og skal sørge for at de som rammes av naturulykker får god informasjon om sine rettigheter. Skadelidte søker selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte

 • Statsråd Søviknes på synfaring i Utvik

  25.07.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vitjar Utvik i Stryn kommune onsdag 26. juli.

 • Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet

  25.07.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigbehandlet innvendingene til regional plan for Dovrefjellområdet. - Jeg mener vi har kommet fram til gode løsninger. Vi legger til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som vi

 • Norge øker humanitær bistand til Jemen

  25.07.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Den humanitære situasjonen i Jemen er svært bekymringsfull. Kolerautbruddet har nå spredt seg til alle landets provinser og kommer i tillegg til væpnet konflikt og matvarekrise. Det er avgjørende at verdenssamfunnet kommer sammen for å finansiere

 • Selger drikkevarer direkte fra gård i Buskerud

  25.07.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Turister ønsker opplevelser på ferie. Tallet på aktivitetsbedrifter har derfor skutt i været. Norge har blitt et mye mer spennende land både å reise, spise og sove i. Mange gårder kombinerer opplevelser i naturen med lokalmat. En undersøkelse fra

 • Fleire kommunar set matomsorg for eldre på dagsorden

  24.07.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fleire ordførarar i Noreg set no matomsorg for eldre på dagsorden etter landbruks- og matminister Jon Georg Dale si oppmoding. I samband med konkurransen Gylne Måltidsaugeblikk oppmoda Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ordførarane i Noreg til

 • Nytt utvalt kulturlandskap i Møre og Romsdal

  24.07.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har peikt ut 10 nye utvalde kulturlandskap i jordbruket i 2017. Alnes på Godøya i Giske kommune er ei av desse, og er eit kyst- og øylandskap med fiskevær og beitemarker.

 • God løsning for frakt av atomkraftverk

  22.07.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge er tilfreds med Russlands planlagte opplegg for frakt av et flytende atomkraftverk langs norskekysten sommeren 2018. - Dette er i tråd med anmodningene fra norske myndigheter om sikker frakt, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Jordskjelv rammet Hellas og Tyrkia

  21.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Natt til fredag 21. juli rammet et jordskjelv i Egeerhavet flere steder i Hellas og Tyrkia. Ferieøya Kos i Hellas og den tyrkiske byen Bodrum er blant stedene som er hardest rammet.

 • Uttalelse om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia

  21.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge slutter seg til uttalelsen fra EUs delegasjon til Europarådet om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia.

 • Forskningsmidler til digitalisering av justissektoren

  21.07.2017 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har, som ledd i regjeringens satsning på digitalisering, nylig lyst ut et forsknings- og utviklingsoppdrag (FOU) til en verdi av én million kroner.

 • Kulturministeren går pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim

  21.07.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Sammen med sentrale personer fra næringslivet, frivilligheten og tros- og livssynsfeltet, legger kulturministeren ut på pilegrimsvandring mellom Oslo og Trondheim. Underveis inviterer hun innbyggerne langs ruten til å delta på arrangementer.

 • Brende reagerer på justisreformer i Polen

  20.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det polske underhuset godkjente i ettermiddag et lovforslag om Høyesterett som har vakt sterke reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget gir en betydelig politisk innflytelse over oppnevningen av dommere, og vil svekke den polske

 • Uttalelse fra troikaen og EU om Sør-Sudan

  20.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  USA, Storbritannia og Norge (troikaen) har sammen med EU kommet med felles uttalelse om Sør-Sudan.

 • Områderegulering for Våge sentrum godkjent

  20.07.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsministeren har i dag godkjent områdereguleringa for Våge sentrum i Tysnes kommune med nokre mindre endringar.

 • To kandidatar frå Midt-Noreg konkurrerer om nasjonal jordvernpris

  20.07.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Å motivere til nyskapande strategiar og tiltak som tek vare på Noreg si matjord, er målet når nasjonal jordvernpris blir delt ut i år. Blant 23 nominerte kandidatar kjem fem frå Midt-Noreg.

 • Lovande framtid for trua kurasar

  20.07.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Dei gamle norske kurasane er etterspurde både av bønder og forbrukarar. Auka kjøtproduksjon gir jamn auke i talet på dyr. Innan mjølkeproduksjon er talet på dyr stabilt.

 • Ny frist for å melde inn produksjonsområde

  20.07.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet utvider fristen for å melde inn hvilket produksjonsområde en oppdrettstillatelse skal innplasseres i. Den nye fristen er 15. august 2017.

 • Reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen er vedtatt

  20.07.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen. - Vi er nå ferdig med planarbeidet, og opprustingen av denne viktige vegstrekningen kan starte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan