Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 17949 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye ambassadører fra Indonesia, De forente arabiske emirater, Ghana og Ecuador

  19.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 19. april 2018.

 • Vil styrke innovasjon i offentlige innkjøp

  19.04.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal bidra til mer innovasjon. Innovative innkjøp var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 22. mars.

 • Skogbruket har 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat

  19.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet 63 000 kroner.

 • Søkjartal til høgare landbruksutdanning

  19.04.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Det er framleis auke i talet på fyrstevalssøkjarar til grøne fag i høgare utdanning.

 • Belønningsordningen: 60 millioner kroner til kollektivsatsing i Grenland

  19.04.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Grenland er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Fra 2016 til 2017 har bruken av kollektivtrafikk økt med litt over 11 prosent, og vi ser også at flere velger å sykle. Samtidig vokser ikke biltrafikken.

 • Belønningsordningen: Tromsø ikke helt i mål, men får over 32 millioner kroner

  19.04.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Belønningsavtalen mellom Tromsø og staten har som mål at flere skal reise med kollektivtransport og at biltrafikken ikke skal øke. Tromsø har ikke klart å komme helt i mål i lys av de målsetninger de har satt seg. Tromsø får likevel utbetalt 32,25

 • Jubler for at flere vil bli lærere

  19.04.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Flere enn i fjor har søkt om høyere utdanning innen fristen den 15. april. Nær en av ti søkere vil bli lærere. - Dette er utrolig gode nyheter, vi trenger flere dyktige lærere som vil gjøre en av samfunnets viktigste oppgaver, sier minister for

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 27. april 2018

  19.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. april 2018.

 • Regjeringen har besluttet Helfos fremtidige kontorstruktur

  19.04.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at Helfos fremtidige kontorstruktur skal bestå av kontorene Mo i Rana, Ørsta, Sola, Fredrikstad og Tønsberg, og at kontoret i Kirkenes skal videreføres.

 • Endringar i Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv

  18.04.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv får tre nye medlemmar. Dei tre er Nina Lauvsnes, frå Festspillene i Bergen, Ingrid Røynesdal frå Oslo Filharmonien og Christina Hætta, som mellom anna er leiar for Samerådets kulturavdeling.

 • - Er med på å skrive talepunkter for kommissæren

  18.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvert halvår hospiterer tre norske eksperter i Europakommisjonen. Der blir de betrodd viktige arbeidsoppgaver, og får mulighet til å påvirke EU fra innsiden.

 • Avgjørelse i klagesak om endring av adkomstvei til Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk

  18.04.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet NVEs vedtak om å godkjenne planendringssøknaden om adkomstvei til vindkraftverkene i Tromsø. Vedtaket gir tiltakshaver adgang til å benytte eksisterende vei fra Sørfjordalen, som adkomstvei til

 • Ønsker fortgang i Indonesia-forhandlinger

  18.04.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg håper på fremdrift i frihandelsforhandlingene med Indonesia. Onsdag møtte han indonesiske myndigheter i Jakarta.

 • Askim, Kristiansand og Svolvær finalister til Attraktiv by 2018

  18.04.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Askim, Kristiansand og Svolvær konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2018. Det er vidt forskjellige byer, men felles for finalistene er bærekraftig byutvikling, satsing på sentrum og ambisiøst planarbeid.

 • Undersøker antibiotikaresistens i norsk natur

  18.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Økt bruk av antibiotika fører til at flere bakterier blir resistent mot antibiotika. Nå undersøker forskningsinstitutter hvordan bakterier sprer seg i norsk natur.

 • Pakistan må gjøre mer for å beskytte religiøse minoriteter

  18.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret for situasjonen for religiøse minoriteter i Pakistan. Særlig ahmadiyyaer og kristne er utsatt for diskriminering og vold. Angrepet mot det kristne samfunnet i Quetta forrige søndag, der to ble drept og flere skadet, er et nytt

 • Kreftpasienter skal få bedre oppfølging etter behandling

  18.04.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Flere personer overlever kreft og må leve med senskader. Mange har behov for psykososial oppfølging. Nå skal kreftpasientene følges opp bedre hjemme i kommunene etter behandlingen på sykehus.

 • Industriseminar om strategisk eksportkontroll 3. mai

  18.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inviterer eksportører, næringsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere til et seminar om den strategiske ekpsortkontrollen i Oslo Militære Samfund torsdag 3. mai.

 • Veteraner: Tilbake i Libanon

  18.04.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Sammen med generalmajor og sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten, Kristin Lund og 33 andre UNIFIL-veteraner, var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen denne uken tilbake i Libanon.

 • Fylkesnytt fra Troms 1/2018

  18.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret har blant annet en artikkel om ønske om flere leverandører av potet- og grønnsaker i nord.