Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 28551 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norges posisjonsnotat om Europas grønne giv

  20.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag presenterte Norge sitt posisjonsnotat om Europas grønne giv i et webinar med europeiske ambassadører til Norge.

 • Senter for oljevern og marint miljø målrettes mot marin forsøpling

  20.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

 • Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg ut på høring

  20.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det partssammensatte maritime utvalget sin rapport med forslag for å styrke den maritime næringen er nå ute på høring.

 • Strenge innreiserestriksjoner inntil videre

  20.04.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 12. mai.

 • Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

  20.04.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I behandlingen av statsbudsjettet for 2021 bevilget Stortinget 5,3 mill. kroner til tilskuddsordningen «Tilskudd til private kirkebygg», kap 881, post 75.

 • Ny jernbanedirektør: Søkarlista er klar

  20.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Søkarlista til stillinga som ny jernbanedirektør er no klar. Utlysinga hadde søknadsfrist 15. april 2021.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 15

  20.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: De store sjøer, Kosovo, seksualisert vold i væpnet konflikt, Jemen, Etiopia og Libya.

 • Regjeringen lanserer trygghetsstandard for å bedre kvaliteten på sykehjem

  20.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Regjeringen har derfor utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

 • Innfører tiltak for den minste fiskeflåten

  20.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet innfører nå tiltak som skal å bidra til at de minste fiskefartøyene fullt ut skal klare å utnytte sine kvoteandeler i 2021.

 • Støtte til St. Vincent og Grenadinene

  19.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge bidrar med 1,3 millioner kroner i humanitær nødhjelp til mennesker rammet av vulkanutbruddet på St. Vincent og Grenadinene. Bistanden vil gå gjennom FN og Røde Kors-systemet og bidra til blant annet husly, mat, vann og sanitære tiltak.

 • Samferdselsdepartementet forlenger kjøp av et minimumstilbud av flyruter ut mai måned

  19.04.2021 Nyhet Samferdselsdepartementet

  19. april 2021

 • Opnar for at skular kan gjere tilpassingar i fag- og timefordelinga

  19.04.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har fastsett at det òg dette skuleåret kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga dersom visse vilkår er oppfylte. I enkelte tilfelle kan det òg gjerast avvik frå kompetansemål. Dette må vurderast lokalt av skuleeigar,

 • Staten selger Ambita

  19.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har inngått avtale om å selge alle aksjene i Ambita til Sikri for over 960 millioner kroner.

 • Barn under 12 år skal også testes på grensen

  18.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at også barn under 12 år skal testes ved grensen. Endringen innføres fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn.

 • Statsministerens program veke 16

  17.04.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Forenklet utgave av koronasertifikat i mai

  16.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass innen regjeringen

 • Legger til rette for massetesting av covid-19

  16.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal snart legge frem sin plan for massetesting av covid-19. For å forberede dette, har regjeringen i dag endret reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det legges av opptil 836 millioner kroner til

 • Regelendring for ferdsel med båt med elmotor

  16.04.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Kommunene får med denne endringen av motorferdselloven myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. I kommunenes vurdering skal det det legges vekt på hensynet til viltarter og fugler, og spesielt

 • Norge gir innspill til EU-høring om seksuelle overgrep mot barn

  16.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

 • Åpen EU-høring om forslag til reviderte retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon

  16.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon (RDI). Nå kan interesserte aktører komme med innspill direkte til kommisjonen.