Nyheter og pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 13960 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen øker støtten til kvinnehelse og trygg abort

  18.02.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge er ledende på innsatsen for global helse og blant de største giverne til likestilling og kvinnehelse. Regjeringen styrker satsingen på familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner, sammenliknet med 2016. Vi kommer til å

 • Slik fordeles midlene til 2500 studentboliger

  17.02.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Etter forliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, er det bestemt at det skal gis løfter om tilskudd til 2500 nye studenthybler. Det er det høyeste antallet noensinne. Nå er det klart hvor mange studentboliger de ulike studentsamskipnadene

 • Silver blir satt under offentlig administrasjon

  17.02.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag etter tilrådning fra Finanstilsynet fattet vedtak om at livsforsikringsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon. Pengene blir værende i selskapet og fordeles rettferdig mellom kundene

 • Krav til spesialisering for leger i kommunene

  17.02.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble i dag fastsatt. Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen etter 1. mars må nå være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

 • Sudan – felles uttalelse fra troikaen

  17.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  I en felles uttalelse uttrykker troikaen (USA, Storbritannia og Norge) fornyet støtte til fredsprosessen i regi av Den afrikanske union (AU).

 • Solberg deltar på sikkerhetskonferansen i München

  17.02.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar på den årlige sikkerhetskonferansen i München 17.-19. februar.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 8

  17.02.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Ny rapport om det biologiske mangfoldet i norsk mat- og landbruksproduksjon

  17.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) publiserte nylig en rapport som presenterer status og trender for det biologiske mangfoldet som er viktig i norsk mat- og landbruksproduksjon.

 • Ny avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet

  17.02.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Aud Ingvild Slettemoen ble i statsråd i dag utnevnt som avdelingsdirektør i Hav- og forurensningsavdelingen, Polar- og nordområdeseksjonen.

 • Ny sivil klareringsmyndighet etableres i Moss

  17.02.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen samler 25 av dagens kontorer for sikkerhetsklarering og oppretter en ny sivil klareringsmyndighet i Moss.

 • Vil styrke fars mulighet til foreldrepermisjon ved samlivsbrudd

  17.02.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  For å styrke fedres mulighet til å beholde fedrekvoten og være sammen med barnet etter et samlivsbrudd, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ha som hovedregel at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved

 • Vil endre reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år

  17.02.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  For å få et enklere, mer rettferdig og effektivt regelverk, fremmer regjeringen sak for Stortinget om endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter 18 år.

 • Vil flytte ut statlige arbeidsplasser

  17.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er god tilgang på kompetanse mange steder i Norge. Statlige virksomheter må benytte denne kompetansen bedre, og bidra til å bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om regjeringens

 • Nett-tv

  Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet

  17.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Sandberg overtar ansvaret for innvandrings- og integreringssaker

  17.02.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug skal etter planen avvikle fødselspermisjon fra og med 5. mars til og med 2. juli 2017.

 • Tettere samarbeid mellom PST og E-tjenesten

  17.02.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten.

 • De usynlige foreldrene

  17.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er vanskelig å forestille seg hvordan familier føler det når de vet at barnet de venter på, har en livstruende sykdom. I Polen føler mange familier seg usynliggjort. Stiftelsen Gajusz har fått EØS-midler for å endre på det.

 • Per Sandberg går inn for Sylvi Listhaug

  17.02.2017 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag ble fiskeriminister Per Sandberg (FrP) konstituert til statsråd for innvandrings- og integreringssaker når Sylvi Listhaug (FrP) går ut i fødselspermisjon fra og med den 5. mars.

 • Ny assisterende politidirektør

  17.02.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Håkon Skulstad er i statsråd i dag åremålsbeskikket som assisterende politidirektør for en periode på seks år.

 • Lansering av regjeringens havstrategi

  17.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Strategien blir presentert av statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland i Bergen, fiskeriminister Per Sandberg i Tromsø og olje- og energiminister Terje Søviknes i