Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Statsministeren er tilgjengeleg for pressa

  18.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengeleg for pressa laurdag 18. september kl. 16.00 i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

 • Nett-tv

  Pressemøte med Kjell Ingolf Ropstad

  18.09.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Kjell Ingolf Ropstad møter pressen kl. 14.00 i presserommet i R6 i Regjeringskvartalet.

 • Tilleggsforhandlingene med jordbruket settes på pause

  17.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag meddelt jordbruket at tilleggsforhandlingene må sluttføres på et senere tidspunkt.

 • Statsministerens program veke 38

  17.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 38

  17.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 38, 2021.

 • Vil ha ein avklaring av framtida til den gamle stolheisen over Minilla

  17.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi er glade for at historiske metodar og installasjonar, som den gamle stolheisen over elva Minilla i Trollheimen, blir tatt godt vare på. På den måten går ikkje desse kulturminna tapt. Det må også vere trygt å bruke dei. Så synest eg det er

 • Foreslår å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere som helsepersonell

  17.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere som helsepersonell.

 • Innfører nedjustert TISK i kommunene

  17.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.

 • Innholdet i "En normal hverdag med økt beredskap"

  17.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen kommer nå med flere detaljer om hva "En normal hverdag med økt beredskap" innebærer. Når det etter hvert blir aktuelt å gå videre til "En normal hverdag med økt beredskap" vil befolkningen i svært liten grad påvirkes av pandemien i

 • Personer i risikogruppene får gratis influensavaksine i kommunen

  17.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen sørger nå for at de som er i risikogruppene vil bli tilbudt gratis vaksinasjon mot influensa i kommunene. De kan også bli vaksinert hos fastlegen mot en egenandel på 50 kroner. For personer som har frikort blir vaksineringen gratis også

 • Forlenget frist for innspill til EU-kommisjonen om forslag på hvitvaskingsområdet

  17.09.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Departementets frist for å gi innspill om forhold av særlig betydning for norske interesser, utsettes fra 8. september til 28. oktober.

 • Landvurdering uke 38: Endringer i innreiseregler for flere land og områder

  17.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører krav til karantenehotell for Slovenia, og innfører innreiserestriksjoner og karantenekrav for Færøyene og to regioner i Finland. Australia er ikke lengre kategorisert som et lilla land. For øvrige land, områder, øygrupper og

 • Ny voldserstatningslov

  17.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til en helt ny voldserstatningslov. Målet er at ordningen skal bli enkel, forutsigbar, rettferdig og langt mer effektiv, samtidig som rettssikkerheten til partene styrkes.

 • Lars Øye Brandsås utnevnt som ny statssekretær

  17.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kongen har i statsråd i dag konstituert politisk rådgiver Lars Øye Brandsås (V) som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø (V) fra 17. september 2021. Brandsås er 23 år og blir dermed den yngste statssekretæren som har blitt utnevnt av

 • Vil erstatte tollova med ny vareførsellov og ny tollavgiftslov

  17.09.2021 Nyheit Finansdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift. Dei to nye lovene skal erstatte dagens tollov, og sikre at lovverket er oppdatert og betre tilpassa Tolletaten sine ansvarsområde.

 • Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

  17.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vedtok i statsråd fredag å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november 2021.

 • Høstens reinsdyrkjøtt er nå i butikk

  17.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Slaktesesongen på reinsdyr i gang, og ferskt reinsdyrkjøtt er nå tilgjengelig i butikk. Tilbakemeldingene fra reindriften er at årets rein har svært god kvalitet.

 • Endringar blant statssekretærane

  17.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gitt statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem avskil i nåde som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø.

 • Regjeringen åpner for fireårige studier i kinesisk, japansk og arabisk

  17.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt. Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele

 • Gir om lag 3 millionar kroner for å auke sjømatgleda

  17.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  16 aktørar får til saman 2 980 000 kroner til prosjekt som skal gi barn og unge smaken på sjømat.