Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 22832 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren besøker Tyskland 17. og 18. oktober

  15.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren reiser torsdag til Berlin for nordisk-tysk utenriksministermøte og markering av 20-årsjubileet for det nordiske ambassadekomplekset. Hun reiser deretter videre til Bokmessen i Frankfurt for å delta på to arrangementer om

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Washington DC

  15.10.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren besøker Washington DC 14. november. Han skal blant annet åpne et norsk maritimt seminar om grønn skipsfart, og ha politiske møter om handelsspørsmål.

 • Fortsatt indre grensekontroll

  15.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge varslet fredag 11. oktober EU-kommisjonen om at Norge vil videreføre indre grensekontroll i seks nye måneder fra og med 12. november. Også Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike har varslet at man vil videreføre indre grensekontroll fra samme

 • Presseinvitasjon: Vikingbrød med Bollestad på Verdens brøddag

  15.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bretter opp ermene og markerer verdens brøddag og FNs matvaredag med å bake varme brødtallerkner - en pizza fra vikingtiden.

 • Innfører egnethetskrav i hvitvaskingsregelverket for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

  15.10.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet innførte 11. oktober 2019 egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Endringen innebærer at egnethetskravene i hvitvaskingsloven § 42 også gjøres

 • Regulering av private barnehager: Nye rapporter om driftstilskudd og oppkjøp av barnehager

  15.10.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Som en del av arbeidet med å lage ny barnehagelov, har Kunnskapsdepartementet bestilt nye analyser av driftstilskudd og konsekvenser ved oppkjøp av private barnehager. - Regjeringen ønsker et mangfold av barnehager i Norge. For å få til det trenger

 • Presseinformasjon: Statssekretær Jakobsen til Verdensbankens årsmøte

  14.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltar på Verdensbankens årsmøte i Washington 15.-18. oktober. Hovedtema for årsmøtet er utsiktene for verdensøkonomien, internasjonal handel, jobbskaping, helse og utdanning.

 • To millioner kroner til kunstprosjektet Roseslottet 2020

  14.10.2019 Pressemelding Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge til sammen to millioner kroner til kunstprosjektet Roseslottet 2020. Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet vil bevilge 1 million kroner hver til prosjektet.

 • Høring om endring i regnskapsregler for skadeforsikringsforetak

  14.10.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsutkast fra Finanstilsynet om endring av reglene for skadeforsikringsforetaks regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt. Les høringsnotatet

 • Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven

  14.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i samme periode i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme periode i 2017.

 • Statsministeren til åpningen av Bokmessen i Frankfurt

  14.10.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Norge er i år gjesteland på verdens viktigste bokmesse. Det handler om norske forfattere, ytringsfrihet og demokrati når statsministeren, kulturministeren og Kronprinsparet deltar på åpningen av Bokmessen i Frankfurt tirsdag 15. oktober.

 • Kontrakter inngått for gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet

  14.10.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsbygg har inngått tre store kontrakter i arbeidet med nytt regjeringskvartal. - Jeg er svært fornøyd med at vi nå har nådd en viktig milepæl i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet etter terroren 22. juli 2011, sier kommunal- og

 • Skogstrær tilpasset et klima i endring

  14.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogfrøverket har åpnet et nytt foredlingssenter for skogstrær. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner.

 • Gir flere voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

  14.10.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fortsetter satsingen på yrkesfag og deler nå ut 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen. - Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv. I 2030 kan vi mangle 100.000 fagarbeidere. Med fagbrev står du

 • Færre ansatte i departementene og direktoratene

  14.10.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny analyse fra Difi viser at departementene og direktoratene hadde nedgang i antall ansatte fra 2017 til 2018, justert for omorganiseringer.

 • Uttalelse fra utenriksministeren om situasjonen i nordøst-Syria

  11.10.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er svært bekymret over den tyrkiske militæraksjonen i det nordøstlige Syria. Vi gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia umiddelbart må avslutte militæroperasjonen samt må respektere folkeretten. Dette har Utenriksdepartementet også gitt

 • Høgare kvote for nordaustarktisk sei i 2020

  11.10.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei i 2020 til 171 982 tonn.

 • Lakseoppdrett: Sender regler for kutt i produksjonskapasiteten på høring

  11.10.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt sendes i dag på høring.

 • Lanserte strategi mot skadelige skikker

  11.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen lanserte sin ferske strategi mot skadelige skikker på FNs internasjonale jentedag.

 • Norsk gass viktig for Tysklands energiforsyning

  11.10.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norsk gass vil være viktig for tysk energiforsyning i mange framover. Det kom fram under møtet mellom statssekretær for økonomi og energi, Andreas Feicht, og OED-minister Kjell-Børge Freiberg i Düsseldorf fredag. CCS, havvind og hydrogen også på

Til toppen