Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 1-20 av 3210 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Skjerper kontrollen med russiske fiskefartøy

  06.10.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

 • Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser

  06.10.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet en ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser som tidligere i år ble kjøpt til fastpris.

 • Skjerper reiserådet for Burkina Faso

  06.10.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet skjerper reiserådet for Burkina Faso som følge av vold og uroligheter etter militærkuppet den 30. september.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Pressekonferanse om havneadgang for russiske fiskefartøy

  06.10.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl inviterer til pressekonferanse om havneadgang for russiske fiskefartøy.

 • Norge og EU samarbeider for å stabilisere energimarkedene

  06.10.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil fortsette samarbeidet for å stabilisere energimarkedet i Europa, sier de i en felles uttalelse fra det europeiske toppmøtet i Praha.

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer Nobels fredspris

  06.10.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer tildelinga av årets Nobels fredspris, på Statsministerens kontor fredag 7. oktober kl. 12.30.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 39

  06.10.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Haiti, Afghanistan, Ukraina, Israel-Palestina, Etiopia, Libya, Dr Kongo og sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I og II.

 • Statsministeren deltar på europeisk toppmøte

  06.10.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltar torsdag 6. oktober på det første toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Praha. Temaet for møtet er den russiske angrepskrigen i Ukraina, energikrisen og den økonomiske situasjonen i Europa.

 • Statsbudsjettet 2023: Vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

  06.10.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Krigen i Europa har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året. Regjeringen har derfor innført en målrettet strømstøtte som skal bidra til å redusere konsekvensene av de høye strømprisene for husholdninger.

 • Statsbudsjettet 2023: Høy gassproduksjon og store ringvirkninger fra norsk sokkel

  06.10.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Norsk gassproduksjon er for øyeblikket på et høyt nivå historisk sett. Anslaget for salgsgass fra norsk sokkel i år er 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3). Dette er om lag 8 prosent eller 100 TWh, høyere enn i fjor. Bortfallet av betydelige

 • Statsbudsjettet 2023: Styrker innsatsen for økt energieffektivisering

  06.10.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det skal gjøres gjennom en kraftig styrking av Husbanken, en ny midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter, bedre informasjon om

 • Regjeringen vil ha et mer robust kraftsystem

  06.10.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Regjeringen varslet tidlig i 2022 behovet for en gjennomgang og oppfølging av kraftsituasjonen 2021-2022. Gjennomgangen viser at det norske kraftsystemet er sårbart for uventede hendelser og værvariasjoner, og at det derfor er nødvendig med nye

 • Statsbudsjettet 2023: 3,58 milliardar kroner til framleis satsing på Langskip

  06.10.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av ny teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og foreslår å løyve 3,58 milliardar kroner til det største klimaprosjektet i industrien - Langskip.

 • Statsbudsjettet 2023: Høgt tempo i havvindsatsinga

  06.10.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringa prioriterer havvindutbygging i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Til saman 80 millionar kroner skal brukast til styrking av departementet, grunnundersøkingar, konsekvensutgreiing av nye område og styrking av kompetansemiljø.

 • Statsbudsjettet 2023: Historisk styrking - 165 millionar kroner til raskare utbygging av fornybar energi

  06.10.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvingane til energistyresmaktene med over 165 millionar kroner. Satsinga skal bidra til å leggje til rette for raskare utbygging av havvind, meir effektiv konsesjonsbehandling av straumnett og ny fornybar energi,

 • Et sterkt forsvarsbudsjett som prioriterer Nord-Norge

  06.10.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,2 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendomsprosjekter og bygg- og anleggsprosjekter i Troms og Finnmark i 2023. I tillegg planlegger regjeringen materiellinvesteringer for om lag 3,8 milliarder kroner

 • Statsbudsjettet 2023: Foreslår nær 95 millionar kroner til tilskotsordning for godsoverføring frå veg til bane

  06.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Mesteparten av godstransporten på bane i Noreg blir køyrd på dei elektrifiserte jernbanestrekningane. I tillegg til nullutslepp av klimagassar er transporten energi- og arealeffektiv, og det er heller ikkje store utfordringa med støy og mikroplast

 • Statsbudsjettet 2023: Mediemangfald og meir føreseielege rammer for media

  06.10.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Når vi legg fram statsbudsjettet for 2023, gjer vi samtidig noko for første gong, nemleg å legge fram rammene for norsk mediepolitikk dei neste fire åra, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • 1,40 milliardar kroner meir i frie inntekter til Trøndelag neste år

  06.10.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein vekst på om lag 2,6 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2023.

 • Statsbudsjettet 2023: 330 millionar kroner for at fleire skal fullføre vidaregåande

  06.10.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår auka løyvingar på 330 millionar kroner for å styrke arbeidet med å få fleire til å fullføre vidaregåande opplæring. Det vil hjelpe fleire unge ut i jobb.