Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 29454 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fylkesnytt fra Agder 2/2021

  24.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om lokal ressursutnytting med Nofence på skogsbeite.

 • Regjeringen med ny handlingsplan for lhbtiq-befolkningen og går inn for forbud mot konverteringsterapi

  24.06.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag regjeringens nye handlingsplan for å fremme skeives rettigheter, nasjonalt og

 • Overgangsregler om avskrivningstid

  24.06.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til endringer i regnskapsloven om avskrivningstid i endringslov 30. april 2021 nr. 26.

 • Regjeringen lanserer ny barnehagestrategi: Halvparten av alle ansatte skal være barnehagelærere innen 2025

  24.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål er er at alle ansatte i barnehagene skal få tilbud om etter_ og videreutdanning. På den måten vil barnehagene bli enda bedre rustet til å gi barna rom for lek, skape fellesskap og gi støtte i utvikling.

 • Lanserte norsk deltakelse i det europeiske forsvarsfondet

  24.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Torsdag 24. juni lanserte Norge sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF) med et digitalt seminar.

 • Til utlandet i sommer?

  24.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Flere planlegger å reise i sommer, men det er fortsatt mange restriksjoner, regler og en uforutsigbar situasjon for de som er på reise. Her har vi samlet noen av våre råd og viser vei til der du kan få svar på mange spørsmål.

 • Norge deler 450.000 vaksiner med lavinntektsland

  24.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge gir 452.000 doser AstraZeneca-vaksiner gjennom vaksinesamarbeidet Covax. - Vaksinene blir sendt til lavinntektsland med stor mangel på covid-19-vaksiner. Flere land står nå i en tredje smittebølge, og pandemien er på ingen måte over. At rike

 • Regjeringen vil hente hjem mer forskningspenger fra EU

  24.06.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge skal være med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Nå girer regjeringen opp ambisjonene i en ny strategi og setter som mål at norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor skal hente hjem 2,8 prosent

 • Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

  24.06.2021 Nyhet Etter 22. juli

  I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

 • Flere familier får billigere skolefritidsordning

  24.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå skal også foreldre med lav inntekt og barn på 3. og 4. trinn få redusert foreldrebetaling. Kommuner kan også søke om tilskudd til å tilby gratis SFO til elever på 1.trinn fra familier med lav inntekt. - Jeg er stolt over at enda flere familier nå

 • Regjeringen leverte tilbake rekordmange ulovlig importerte kulturminner

  23.06.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norske myndigheter har beslaglagt mer enn 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er tilbakelevert. 23. juni overrakte kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjenstandene til ambassadører fra en rekke europeiske land.

 • Ingen konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune

  23.06.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har onsdag 23. juni tatt klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk og tilhørende konsesjon til tilknytningsledning til følge. Dermed blir det ikke gitt konsesjon.

 • DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord–Oslo

  23.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har etter konkurranse tildelt DAT kontrakt for drift av flyruten Stord-Oslo fra 14. juli. Avtalen inngår i det statlige kjøpet av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før pandemien ble drevet på kommersielle

 • Donerer vaksinedoser til Kosovo

  23.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge vil i samarbeid med EU donere 182 900 doser av AstraZeneca-vaksinen til Kosovo.

 • Søknadsfrister til gaveforsterkningsordningen for kulturformål

  23.06.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Gaveforsterkningsordningen ble gjort rammestyrt fra 1. januar 2021. I de nye retningslinjene for ordningen er det blant annet innført nye tidsfrister for innlevering av søknad om gaveforsterkning.

 • Nytt digitaliseringsråd skal være pådriver for gode klimavalg i byggenæringen

  23.06.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Myndighetene og byggenæringen går sammen om et råd for digitalisering med mål om en mer bærekraftig bransje.

 • Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord

  23.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. - Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De

 • Presseinvitasjon: Legg fram ny strategi om barnehagekvalitet

  23.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Korleis kan barnehagetilbodet bli betre, og kva kompetanse skal dei tilsette ha fram mot 2030? Torsdag 24. juni legg regjeringa fram ein ny strategi om barnehagekvalitet. Statsminister Erna Solberg vil presentere satsinga saman med kunnskaps- og

 • Utval legg fram utreiing om den norske modellen og arbeidslivet i framtida

  23.06.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tok 23. juni imot utreiinga frå eit utval som har vurdert om dagens reglar i arbeidsmiljølova strekk til i møte med endringar som kan prege arbeidslivet i framtida.

 • Norge blir en del av EUs løsning for koronasertifikater

  23.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 24. juni blir Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder og har et gyldig koronasertifikat kan dermed komme inn i Norge. De slipper karantene,