Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 19570 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Skal forske på bearbeidelse av fortiden

  17.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Når det er begått urett mot enkelte grupper i samfunnet, slik som mot kvinnene som hadde relasjon til tyskerne under krigen, kan skadevirkningene sitte i lenge. Nå skal to forskningsprosjekter bidra til bearbeidelse av det som skjedde.

 • Samferdselsdepartementet vurderer motorsykkel som miljøvennleg transportalternativ

  17.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet gjev no konsulentselskapet KPMG eit oppdrag for å sjå nærare på korleis motorsyklar kan bidra som miljøvennleg transportalternativ og korleis tilretteleggja for dette.

 • Offisiell unnskyldning til «tyskerjentene»

  17.10.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  - På vegne av regjeringen vil jeg be om unnskyldning for måten norske myndigheter behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg.

 • Presseinvitasjon: Pressekonferanse om ny sentralbanklov

  17.10.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer hovedtrekkene fra stortingsmeldingen om ny sentralbanklov.

 • Jernbanereforma gir gevinst

  17.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi som kjenner landbruket veit at ein skal hauste som ein sår. Eg gler meg over at vi no har kome til den fasen der vi kan begynne å hauste resultata av jernbanereforma. Utfallet av den første konkurransen om å drifte persontogtenester, lover godt

 • Ni statsministre diskuterer helseteknologi i Oslo. Frist for akkreditering

  17.10.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har invitert statsministerne i de nordiske og de baltiske landene og Storbritannia for å diskutere helseteknologiens rolle i fremtidens helsevesen. Hovedformålet med toppmøtet Northern Future Forum er å diskutere felles

 • Ny pensjonsløsning for offentlig ansatte

  17.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

 • Arbeidsgruppe skal se på inkassoloven

  17.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger om inkassoloven.

 • EU-konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer

  17.10.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig konsultasjon om EDB-baserte reservasjonssystemer. Konsultasjonen er en del av arbeidet med å evaluere forordningen fra 2009. Konsultasjonsfrist er 10. desember.

 • Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

  17.10.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Fra 2020 vil regjeringen innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

 • Utdanningspolitisk toppmøte om tidlig innsats

  17.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Hvordan kan forskning og høyere utdanning samarbeide enda bedre med skoler og barnehager om tidlig innsats? Dette var hovedtemaet på årets utdanningspolitiske toppmøte.

 • Differensiert arbeidsgiveravgift fungerer godt

  17.10.2018 Pressemelding Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift virker etter hensikten og bør bli videreført. Det mener Samfunnsøkonomisk analyse AS, som har evaluert ordningen.

 • Elvestuen til viktige klimamøter i Krakow

  17.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på ministermøte om klima i Krakow 22.- 24. oktober. Dette er et viktig forberedende møte til klimaforhandlingene i Katowice i desember.

 • Presseinvitasjon: Hoksrud åpner Strømsvika tømmerkai i Mandal

  17.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Torsdag 18. oktober åpner landbruks- og matminister Bård Hoksrud nye Strømsvika tømmerkai i Mandal. Dette blir en av de største tømmerkaiene i Norge med et utskipningskvantum på rundt 200 000 kubikkmeter tømmer i året.

 • Fylkesnytt fra Østfold 2/2018

  17.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om satsing på økt produksjon og pakking av rotgrønnsaker hos Grønt Pakkeri Øst SA.

 • Regjeringen markerer at FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er 70 år

  17.10.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  I anledning 70-årsmarkeringen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter holder regjeringen et arrangement om kvinners situasjon i krig - historisk og i dag.

 • Forsvarsministeren besøkte norske styrker i Irak

  16.10.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Kampen mot ISIL er ikke over og irakiske myndigheter ber om fortsatt støtte fra Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Inspirasjonsdag i Ålesund

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil bedre mattilbudet til eldre. I dag arrangeres den tredje inspirasjonsdagen om mat til eldre i Ålesund. Målet er å inspirere til flere gode måltider på sykehjem og gi dem som jobber i eldreomsorgen de gode eksemplene og inspirasjon

 • Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenesten - invitasjon

  16.10.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket skulle opprinnelig vare frem til mai 2019. Nå inviterer regjeringen kommunene til å delta ut 2022.

 • Kulturministeren inviterte til rundebordskonferanse om digitalisering av radio

  16.10.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande radiobransjen til en konferanse om digitalisering av radio. Formålet med konferansen var dels å få en oversikt over utfordringene som har oppstått i den senere tid, og å avklare om det er noe partene kan

Til toppen