Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 29462 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 3,5 milliarder kroner til nye koronavaksiner i 2022 og 2023

  24.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har gjennom kongelig resolusjon fått fullmakt til å inngå avtaler om innkjøp av vaksiner fram til 2023 på inntil 3,5 milliarder kroner. Innkjøp skjer gjennom EU-samarbeidet. Det vil gjelde vaksiner fra Pfizer-BioNTech, Moderna, Valneva

 • Endrer reglene for valg til Longyearbyen lokalstyre

  24.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å kreve tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å kunne ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

 • Ny strategi for fagskolene skal bidra til økt kvalitet

  24.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende yrkesfag er blant tiltakene i en egen strategi for fagskolene. - Fagskolene har virkelig blitt løftet de siste åtte årene. Det har vært en viktig prioritering fra regjeringens

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Kulturdepartementet

  24.06.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Den nye loven trer i kraft 1. juli 2021 og gjennomfører EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU) i norsk rett. Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner, slik

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet

  24.06.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny lov om endringer i mineralloven De nye lovendringene trer i kraft 1.7.2021. Blant de viktigste endringene er innføring av et generelt om kvalifikasjoner for å drive mineralvirksomhet, adgang til å overdra driftskonsesjoner, tidligere varsling av

 • Forslag til endringer i disiplinærloven og ny lov om militær politimyndighet på høring

  24.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender på alminnelig høring en arbeidsgrupperapport med forslag til endringer i lov om militær disiplinærmyndighet, ny lov om militær politimyndighet og endringer i den påtalemessige behandlingen av militære straffesaker.

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Kunnskapsdepartementet

  24.06.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Integrering Lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III) (i kraft 18. juni 2021, reell virkning fra 1. juli 2021) Endringer

 • Tiltak for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda

  24.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har konkludert med at det er viktig å komme raskt i gang med tiltak for å nå målet om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke på Hardangervidda. Statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet og Klima- og

 • Fylkesnytt fra Agder 2/2021

  24.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om lokal ressursutnytting med Nofence på skogsbeite.

 • Regjeringen med ny handlingsplan for lhbtiq-befolkningen og går inn for forbud mot konverteringsterapi

  24.06.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag regjeringens nye handlingsplan for å fremme skeives rettigheter, nasjonalt og

 • Overgangsregler om avskrivningstid

  24.06.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til endringer i regnskapsloven om avskrivningstid i endringslov 30. april 2021 nr. 26.

 • Regjeringen lanserer ny barnehagestrategi: Halvparten av alle ansatte skal være barnehagelærere innen 2025

  24.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål er er at alle ansatte i barnehagene skal få tilbud om etter_ og videreutdanning. På den måten vil barnehagene bli enda bedre rustet til å gi barna rom for lek, skape fellesskap og gi støtte i utvikling.

 • Lanserte norsk deltakelse i det europeiske forsvarsfondet

  24.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Torsdag 24. juni lanserte Norge sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF) med et digitalt seminar.

 • Til utlandet i sommer?

  24.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Flere planlegger å reise i sommer, men det er fortsatt mange restriksjoner, regler og en uforutsigbar situasjon for de som er på reise. Her har vi samlet noen av våre råd og viser vei til der du kan få svar på mange spørsmål.

 • Norge deler 450.000 vaksiner med lavinntektsland

  24.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge gir 452.000 doser AstraZeneca-vaksiner gjennom vaksinesamarbeidet Covax. - Vaksinene blir sendt til lavinntektsland med stor mangel på covid-19-vaksiner. Flere land står nå i en tredje smittebølge, og pandemien er på ingen måte over. At rike

 • Regjeringen vil hente hjem mer forskningspenger fra EU

  24.06.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge skal være med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Nå girer regjeringen opp ambisjonene i en ny strategi og setter som mål at norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor skal hente hjem 2,8 prosent

 • Program for 10-årsmarkeringen for 22. juli

  24.06.2021 Nyhet Etter 22. juli

  I anledning at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli planlegges det flere nasjonale og lokale markeringer. Nedenfor følger en oversikt over sentrale markeringer i forkant av og på årsdagen.

 • Flere familier får billigere skolefritidsordning

  24.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå skal også foreldre med lav inntekt og barn på 3. og 4. trinn få redusert foreldrebetaling. Kommuner kan også søke om tilskudd til å tilby gratis SFO til elever på 1.trinn fra familier med lav inntekt. - Jeg er stolt over at enda flere familier nå

 • Regjeringen leverte tilbake rekordmange ulovlig importerte kulturminner

  23.06.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norske myndigheter har beslaglagt mer enn 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er tilbakelevert. 23. juni overrakte kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjenstandene til ambassadører fra en rekke europeiske land.

 • Ingen konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune

  23.06.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har onsdag 23. juni tatt klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk og tilhørende konsesjon til tilknytningsledning til følge. Dermed blir det ikke gitt konsesjon.