Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 19881 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministeren gudmor for miljøskip

  17.11.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er gudmor for Future of the fjords, et norskutviklet helektrisk turistskip uten utslipp til luft eller sjø. - "Future of the fjords" er en turistbåt som virkelig skåner norske fjorder for eksos og støy, sier

 • Vil gjøre det enklere for frivillige barne –og ungdomsorganisasjoner å bruke skolelokaler

  16.11.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har signert et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner hvor de oppfordres til å låne og leie ut lokaler til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

 • Rundkøyring skal sørge for færre trafikkulykker i Kristiansund

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Flyplasskrysset utanfor Kristiansund er kjend for å vere eit av de mest ulykkesutsette kryssa i Møre og Romsdal. No er krysset utbetra med statlege midlar. Det betyr ein sikrare veg utan bompengar. I tillegg vert vegen opna godt før den planlagde

 • Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

  16.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

 • Endringer i verdipapirhandelloven og forskrifter

  16.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i verdipapirforskriften og verdipapirfondforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 samtidig med vedtatte endringer i verdipapirhandelloven.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utenriksdepartementet sitt program i veke 47

  16.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2018.

 • Statsministerens program veke 47

  16.11.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Søndag 18. november Kl. 14.00: Statsministeren taler på fylkesmannen sin

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 47

  16.11.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Politiet får tilgang til vegvesenets registre

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til

 • Fusk på førarprøva skal gi inntil 1 års karantene

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Å sørge for betre trafikktryggleik er ein av regjeringas viktigaste oppgåver. Difor må vi hindre at førare som ikkje er kvalifiserte slepp ut i trafikken. No foreslår vi at kandidatar som fuskar til førarprøva skal kunne få inntil 1 års

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  16.11.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Kristoffer Aardal Hanssen som politisk rådgiver for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 19. november 2018.

 • Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet for en eventuell «no deal»

  16.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Den britiske regjeringen og EU-kommisjonen ble 14. november enige om et utkast til avtale som regulerer Storbritannias uttreden av EU (brexit). Avtalen omfatter også en overgangsordning som skal gjelde fra og med 30. mars 2019 til og med 31.

 • INVITASJON TIL PRESSEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker Østfold

  16.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Tirsdag 20. november vil Statsråd Ola Elvestuen besøke funnstedet for Gjellestadskipet og delta på et åpent møte om vikingskipet i Halden, han skal delta på møte om problematikken rundt villsvin og besøke bedriftene Norske Skog Saugbrugs i Halden,

 • Høring av forslag om endringer i reglene om systemviktige finansforetak

  16.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om endringer i forskriftsreglene om identifisering av systemviktige finansforetak. Systemviktige finansforetak har høyere kapitalkrav enn andre for å ta hensyn til at økonomiske

 • INVITASJON TIL PRESSEN: Klimaforhandlingene i Katowice

  16.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer journalister til en orientering om klimaforhandlingene i Katowice (COP24).

 • Road Alliance: Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig

 • Presseinvitasjon: Bård Hoksrud på rundreise i Hedmark

  16.11.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mandag 19. og tirsdag 20. november er landbruks- og matminister Bård Hoksrud på reise i Hedmark. Mandag er det genressurser og avlsmiljøene som driver innenfor skog, planter, storfe og svin som er hovedtema for dagen. Tirsdag er det Inspirasjonsdag

 • Ny forskrift om lån fra Husbanken

  16.11.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. - Vi foreslår endringer som skal gjøre at lån fra Husbanken gir samfunnet enda bedre boligkvaliteter enn i dag, sier kommunal- og

 • Vil endre kravet for å gi statstilskudd til private høyskoler

  16.11.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil at hovedregelen skal være at private høyskoler må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd. - Samtidig ønsker jeg at regelverket skal ta høyde for at små institusjoner med veldig høy kvalitet på utdanningen kan få tilskudd

 • Fiskeriministeren vil gi flere smaken på hval

  16.11.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik gir en halv million kroner i støtte til markedsføring og salg av norsk hval.

Til toppen