Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 30275 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Landvurdering uke 39: Endringer i innreiseregler for flere land og områder

  25.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  I forbindelse med overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap" 25. september klokken 16.00 skal det gjennomføres en gradvis nedtrapping av innreisereglene. Det gjøres også en rekke endringer i landvurderingen.

 • FNs høynivåuke 2021. Dagsrapport 4

  25.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under høynivåukas siste dag stod ytringsfrihet og demokrati på programmet. FNs generalsekretær inviterte til høynivåmøte om energi, med fokus på hvordan vi kan oppnå bærekraftsmål 7 om ren energi til alle.

 • Joint statement, European Intervention Initiative meeting

  24.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Joint statement, European Intervention Initiative, Meeting of the ministers of Defence in Stockholm, Sweden, 24. September 2021.

 • Foreslår å videreføre rekonstruksjonsloven for å hjelpe levedyktige bedrifter

  24.09.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I begynnelsen av koronapandemien foreslo regjeringen å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre

 • FNs Toppmøte om matsystemer

  24.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs Toppmøte om matsystemer åpnet i New York torsdag og varer frem til fredag ettermidag.

 • Staten tilbyr Nordkapp kommune hjelp i rettssak

  24.09.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hålogaland lagmannsrett skal avgjøre om Scandic Hotels AS må ha tillatelse fra Nordkapp kommune for å kreve inn parkeringsavgift på Nordkapp-platået. Staten har nå besluttet å erklære partshjelp til kommunen i rettssaken.

 • Politiet får nytt virkemiddel i kampen mot terror

  24.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger fram forslag til samtykke til ratifikasjon av en protokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet og tilhørende forslag til endringer i utlendingsloven.

 • Norge, Sverige og Danmark fordyper sitt operative forsvarssamarbeid

  24.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark har undertegnet en avtale som forsterker samarbeidet om operasjonsplanlegging.

 • Regjeringen ønsker alternativer til taksameter i drosje

  24.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi ønsker en seriøs drosjenæring, som er trygg for passasjer og sjåfør, som sikrer sjåførene riktig pris for tjenesten og som rapporterer riktig til skattemyndighetene. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for nye tekniske løsninger som

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 39

  24.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2021.

 • Norge godtar koronasertifikater fra Israel

  24.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Israel er nå koblet til EUs løsning for koronasertifikat, som betyr at Norge godtar sertifikatene fra Israel.

 • Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

  24.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

 • Tilbake til normalen i skoler og barnehager

  24.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på

 • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

  24.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 • Sesongarbeidere kan bli i Norge ut året

  24.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har besluttet at sesongarbeidere som ikke kan reise hjem på grunn av koronarestriksjoner i hjemlandet, kan bli i Norge ut året.

 • UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

  24.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.

 • UD lanserer app for deg som skal ut og reise

  24.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  «Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app.

 • Det er klart for ØKOUKA

  24.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I en uke fremover feires mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon og landbruk, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. I midtpunktet står formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon. I Oslo arrangeres Økouka for niende gang med

 • Regjeringen forlenger støtteordningene for idrett og frivillighet ut 2021

  24.09.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  -Jeg er svært glad for at vi kan gi idretten og frivilligheten denne tryggheten i tilfelle smittevernrestriksjoner legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

 • Vil ha klarere og tydeligere regler for å inndra utbytte fra gjengkriminalitet

  24.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i straffelovens kapittel om inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. Endringene vil gjøre reglene klarere og lettere å bruke, og på den måten kunne bidra til mer effektiv inndragning av