Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Nytt tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

  16.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et nytt tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger. Nemnda har levert på bestillingen avtalepartene ga i fellesskap den 1. november om å utarbeide en totalkalkyle for aktive jordbruksbedrifter, i tillegg

 • Rapport om den globale markedsporteføljen, markedet for unoterte aksjer og det kinesiske aksjemarkedet

  16.04.2024 Nyhet Finansdepartementet

  Analyseselskapet og indeksleverandøren MSCI har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en rapport om den globale markedsporteføljen, markedet for unoterte aksjer og det kinesiske aksjemarkedet.

 • Norge gir 745 millioner kroner i nødhjelp til Ukraina og naboland

  16.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  FN anslår at nesten 15 millioner mennesker, 40 prosent av Ukrainas befolkning, har behov for humanitær hjelp. Nå bevilger Norge ytterligere 745 millioner til Ukraina og nabolandene.

 • Norge og EU styrker energisamarbeidet for en bærekraftig fremtid

  16.04.2024 Nyhet Energidepartementet

  Statssekretær Elisabeth Sæther deltok på EUs uformelle energiministermøte i Brussel 15.april, hvor hovedtemaet var energiinfrastruktur. I forbindelse med møtet ble det også signert en bilateral Memorandum of Understanding (MoU) om grensekryssende

 • Regjeringen med penger til Bodø og Ålesund

  16.04.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har satt av i 31 millioner kroner til mindre byer utenfor ordningen med byvekstavtaler. Dette er et løft for at Bodø og Ålesund skal bli grønnere byer med bedre fremkommelighet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • HMS-tjenesten i reindriften gir en tryggere arbeidshverdag

  16.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidet i reindriften er fysisk hardt og utøves året rundt under til dels ekstreme værforhold. Det er et yrke som er utsatt for skader og ulykker. HMS-tjenesten i reindriften er derfor et viktig tiltak for å skape en tryggere arbeidshverdag for

 • Ny rapport om seniorer i statlige virksomheter

  16.04.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  God helse, et godt arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver er viktig for at seniorer skal stå lenger i jobb. Det kommer fram i ny rapport.

 • Norge og Ukraina enige om sikkerhetsavtale

  15.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Ukraina er enige om en sikkerhetsavtale, kunngjorde utenriksminister Espen Barth Eide etter et møte med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i Kyiv i dag.

 • Åpner for mer lukket hogst

  15.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvordan vi hogger skog påvirker både karbonfangst, biologisk mangfold, vannkvalitet og hvor mye tømmer skogen leverer. Det viser en ny rapport utarbeidet av forskere ved NIBIO, NINA og NIVA.

 • Utenriksminister Espen Barth Eide er i Ukraina

  15.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Espen Barth Eide er i dag Ukraina og har hatt møte med sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba. Under besøket har utenriksministeren også besøkt et kraftverk. Norge samler nå støtte for å gi el-materiell og utstyr til kraftsektoren i

 • Høring om nytt nordisk samarbeidsprogram for miljø og klima 2025–2030

  15.04.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det nye utkastet til samarbeidsprogram for miljø og klima under Nordisk ministerråd er sentrert rundt den globale trippelkrisen. Høringssvar kan gis på Norden.org innen 26. april.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  15.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Emma Svarva Giskås sluttar som politisk rådgivar for statsminister Jonas Gahr Støre 21. april 2024. Sunniva Bjerkaas er engasjert som ny politisk rådgivar for Støre frå 15. april 2024.

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 16

  15.04.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • Konkurranselovens bokforskrift oppheves 1. mai 2024

  15.04.2024 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny boklov og utfyllende forskrift trådte i kraft 1. januar 2024. Bokloven erstatter konkurranselovens forskrift fra 2014. Den gjør det mulig å blant annet avtale fastpris ved omsetning av bøker, som ellers ville vært forbudt. Boklovens forskrift

 • Vil gi kommunane auka høve til å styre bustadsamansetjinga

  15.04.2024 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Kommunane treng betre verktøy for å sikre eit bustadtilbod for alle og eit inkluderande nærmiljø, seier kommunal- og distriktsministar Erling Sande (Sp).

 • Ett år med krig i Sudan

  15.04.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sudan står på randen av hungersnød mens mennesker fortsatt blir drept og såret i den brutale krigen som har vart i ett år. Norge håper den humanitære konferansen som arrangeres i dag kan bidra med sårt tiltrengte midler til den krevende humanitære

 • Uttalelse fra statsministeren etter Irans angrep på Israel i natt

  14.04.2024 Nyhet Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Norge fordømmer det iranske drone- og rakettangrepet mot Israel.

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og havministeren til Bergen

  14.04.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth er i Bergen mandag 15. og tirsdag 16. april.

 • Forsvarsministeren til USA

  14.04.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøker USA fra 15.-18. april. Forsvarsministeren vil gjennomføre program både i Washington D.C. og i Norfolk. Han møter sin amerikanske kollega, forsvarsminister Lloyd Austin torsdag.

 • Utenriksdepartementet justerer reiserådet for Etiopia

  13.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i store deler av Etiopia er uforutsigbar med store lokale variasjoner. I hovedstaden Addis Abeba er situasjonen stabil. Byen er derfor ikke omfattet av reiseråd. Sikkerheten er noe bedret i andre regioner. På grunn av den

 • Side 1 av 385
 • Side 1 av 385