Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 884 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utsyn over norsk landbruk

  17.01.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi er er ute med ny utgåve av Utsyn over norsk landbruk. Boka gir brei oversikt over tilstand og utviklingstrekk i norsk landbruk.

 • Oppnemning av nytt utval for Statens kunstnarstipend

  17.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnemnt Utvalet for statens kunstnarstipend for perioden 2022-2025.

 • Statsministerens program veke 3

  17.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Gratulasjoner til gullvinnere i VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer

  15.01.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Gratulasjoner fra statsminister Jonas Gahr Støre til gullvinnere i VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer 12. -23. januar 2022.

 • Justisministeren møtte Frankrikes innenriksminister

  14.01.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte fredag 14. januar Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin i Oslo. De to statsrådene snakket blant annet om Schengen og europeisk sikkerhetssamarbeid.

 • Økte tilskudd til integreringsarbeid under pandemien

  14.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å utvide introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og å gi økte tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner for å styrke arbeidet med vaksinering og informasjon til innvandrere.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 3

  14.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2022.

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren til FN-møter i New York

  14.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal delta på møter i FN i New York mandag 16. til onsdag 18. januar. Norge har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i januar.

 • Regjeringen vil utsette innføringen av to sensorer ved eksamen

  14.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil foreslå for Stortinget at innføringen av kravet om to sensorer ved eksamen ved universiteter og høyskoler utsettes til etter at ny lov om universiteter og høyskoler er lagt frem for Stortinget i 2023.

 • Forlengelse av Forsvarets bistand til vaksinering

  14.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets pågående bistand til vaksinering i kommuner forlenges fra 16. til 31. januar 2022. Bakgrunnen for bistanden er økt smittespredning med omikronvarianten og at helsemyndighetene ser det nødvendig med høy vaksinasjonskapasitet også de neste

 • Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 3

  14.01.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Foreslår endringer i støtteordningene

  14.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet ut februar og innfører regler om tilbakebetaling av tilskudd.

 • Landvurdering for uke 3: Endringer i innreiseregler for land og områder

  14.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Romania. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 17. januar. Utviklingen er ellers at tallgrunnlaget for ukene 52 og 1 viser en fortsatt stigning i

 • Regjeringens tiltakspakke for studentene sendt til Stortinget

  14.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Nå er regjeringens forslag til strømstøtte til studentene, ekstra penger for å opprettholde studieprogresjonen og penger til forebyggende sosiale og psykososiale tiltak for studenter sendt til Stortinget.

 • Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal 2022

  14.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene. Vi foreslår derfor å bevilge drøyt 1,5 milliarder kroner til

 • 78 millionar til tiltak for barn, unge og sårbare grupper

  14.01.2022 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Som følgje av pandemien og konsekvensane av smitteverntiltaka føreslår regjeringa å løyve 78 millionar kroner retta mot barn, unge og sårbare grupper. Pengane skal gå til ulike tiltak i regi av frivilligheita, som sosiale aktivitetar,

 • Regjeringen foreslår 9,5 milliarder i tiltakspakke til pandemihåndtering

  14.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I statsbudsjettet for 2022 ble det lagt til grunn at helsetjenesten skulle være tilbake i en mer normal driftssituasjon fra nyåret. Stor smitte og høye innleggelsestall har vist at pandemien ikke er over. Regjeringen mener derfor at det er behov for

 • Foreslår å øke driftsbevilgningen til Nav

  14.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Håndteringen av pandemien og videreføring av kompenserende korona-tiltak gir en økt administrativ belastning for Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Regjeringen foreslår derfor å øke driftsbevilgningen til Nav med 25 millioner kroner.

 • Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

  14.01.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere

 • Regjeringen forsterker økonomiske tiltak og strømtiltak

  14.01.2022 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å forlenge og forsterke flere økonomiske tiltak, for å dempe virkningene av smitteverntiltak og høye strømpriser. Dette skal gjøre det litt lettere for bedrifter og folk å møte de utfordringene pandemien har gitt.