Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 17212 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst torsdag 18. januar kl. 16.30

  18.01.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Helseminister Bent Høie og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug vil være tilgjengelig for en kort pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst.

 • Utredning om energiforsyningen på Svalbard

  18.01.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag utlyst et oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens

 • Skal bygge matnasjonen Norge

  18.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også i år invitert med seg en Næringsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin. Den norske standen og Næringsdelegasjonen inngår i satsing på mat og reiseliv i regi av

 • Utsyn over norsk landbruk

  18.01.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gir ved kvart årsskifte ut publikasjonen Utsyn over norsk landbruk. Her er nøkkeltal frå ulike statistiske kjelder sett saman for å gi eit overblikk over status og utviklingstrendar i norsk landbruk.

 • Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet

  18.01.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for milliarder. For å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie nye retningslinjer til offentlige virksomheter.

 • Årets trafikksikkerhetskommune 2018 skal kåres

  18.01.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Her er kommunene viktige aktører. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i trafikksikkerhetsarbeidet, og løfte dem fram som forbilder

 • Jan Tore Sanner ny kunnskaps-og integreringsminister og Iselin Nybø ny forsknings-og høyere utdanningsminister

  17.01.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet får to statsråder, og får tilført et nytt fagområde. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) overtar ansvaret for regjeringens integreringsarbeid, som i dag ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Trine Skei Grande ny kulturminister

  17.01.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  - Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Den trenger vi for å skape det inkluderende samfunnet vi skal lage. Kultur er viktig som fellesskapsbygger og en viktig drivkraft i omstillingen av Norge, sier den nyutnevnte kulturministeren Trine Skei

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringene i regjeringen i dag, har Statsministerens kontor gjort endringer blant de politiske rådgiverne.

 • Linda Hofstad Helleland er ny barne- og likestillingsminister

  17.01.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  BLD fikk i dag ny statsråd, statssekretær og politisk rådgiver.

 • Åse Michaelsen er ny eldre- og folkehelseminister

  17.01.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Åse Michaelsen ble 17. januar utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Ola Elvestuen er ny klima- og miljøminister

  17.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ola Elvestuen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister.

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Endringer i arbeidsdelingen mellom departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen endrer departementsstrukturen. Endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2018. I påvente av det overtar statsrådene allerede nå ansvaret for saksområdet som skal flyttes til deres departement.

 • Endringer blant statssekretærene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen i dag, er det i ekstraordinært statsråd gjort endringer blant statssekretærene.

 • Næringsdelegasjon følger landbruks- og matminister Dale til Berlin

  17.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har invitert med seg en bredt sammensatt næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin 18. og 19. januar. Tema for årets delegasjon blir hva som må til

 • Nordisk-amerikansk seminar om kjernefysisk sikkerhet

  17.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alle land har et stort ansvar for sørge for at radiologisk og kjernefysisk materiale ikke kommer på avveie. Et viktig tiltak for å hindre dette er å kunne spore slikt materiale for å finne ut hvor det kommer fra. Dette er tema for et

 • Nett-tv

  Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  14.00: Ekstraordinært statsråd på Slottet i anledning utvidelse av regjeringen Solberg. Om lag kl. 14.15 vil statsministeren og regjeringen, med påtroppende statsråder, være kort tilgjengelig på Slottsplassen. Dette er en ren fotomulighet. Kl 14.45

 • 49 saker om rovvilterstatning er gjennomgått på nytt

  16.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har på nytt gått gjennom 49 saker om erstatning av sau som følge av rovviltangrep. Etter en dom i 2013, ønsket mange saueeiere at tidligere vedtak om erstatning ble endret. Det har ikke kommet fram opplysninger som