Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Ny rapport om dyrehelse og dyrevelferd i Norge

  25.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag overleverte Veterinærinstituttet sin årlige rapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Vestre besøker Drammen sjukehus fredag 26. april

  25.04.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Omvising på Drammen sjukehus, møte med tilsette, presentasjon av kunstig intelligens og nye arbeidstidsordningar står på programmet når Jan Christian Vestre besøker Vestre Viken helseføretak.

 • Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning

  25.04.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning om regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag tirsdag 21. mai.

 • Bedre betingelser for lån til landbruket

  25.04.2024 Pressemelding Finansdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Finansdepartementet har i dag notifisert relevante myndigheter om redusert kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom. Fra før er det klargjort at bankene har betydelig fleksibilitet i vurderingen av om landsbrukseiendomslån skal regnes

 • Ny Stortingsmelding skal sikre Norges posisjon som foregangsland for droner og ny luftmobilitet

  25.04.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten, hvor vi ved hjelp av stadig mer avanserte droner kan løse stadig flere og mer komplekse oppgaver i samfunnet. Dette kan i tillegg gjøres mer effektivt og sikkert, til lavere kostnader og med

 • Norge fordømmer Nord-Koreas oppskyting av ballistiske missiler 22. april

  24.04.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nord-Korea gjennomførte 22. april oppskyting av flere kortrekkende ballistiske missiler. Ifølge nordkoreansk statsmedia var oppskytingen en del av en øvelse for kjernefysisk gjengjeldelse.

 • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om bosettervold på Vestbredden

  24.04.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Jeg er svært urolig over økningen i bosettervold mot palestinere på Vestbredden. Sivile er drept, hjem og privat eiendom har blitt ødelagt, og hele lokalsamfunn har blitt rasert.

 • Mehl på en av verdens største cyber-øvelser

  24.04.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Onsdag besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Locked Shields, verdens største cyberøvelse av sitt slag. Der kunngjorde hun at Norge til neste år skal arrangere en større nasjonal øvelse for digital sikkerhet.

 • Presseinformasjon: Utanriksministeren til Finland

  24.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide møter Finlands president Alexander Stubb og utanriksminister Elina Valtonen i Helsingfors 29. april.

 • Mannsutvalet har levert si utgreiing

  24.04.2024 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Denne våren har vi snakka mykje om gutar og menn og deira plass i likestillingspolitikken. Det har skjedd store endringar i mannsrolla dei siste tiåra og vi har sett fram til å få ei systematisk oversikt over problem og mogelege løysingar, seier

 • Styrkar konsesjonsloven for meir lokalt og nasjonalt eigarskap

  24.04.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag sendt framlegg til endringar i konsesjonslova på høyring. Framlegga gjeld i hovudsak priskontroll på reine skogeigedomar, konsesjon til selskap med avgrensa ansvar og til stiftingar, og uønska tilpasningar til regelverket. Målet

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 1/2024

  24.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om kartlegging av arealutfordringer i Finnmark.

 • Millionar til FN sitt matvareprogram – til bruk der det trengst mest

  24.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Noreg overfører 430 millionar kroner til FN sitt matvareprogram (WFP). Pengane gjer FN-organisasjonen i betre stand til å stanse svolt i gløymde krisar eller raskt trappe opp livreddande innsats.

 • Klima- og miljøministeren til klimamøte i Berlin

  24.04.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Landenes klimamål etter 2030 og et nytt finansieringsmål er tema når klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og statsråder fra en rekke land samles i Berlin denne uken.

 • Jordbruksforhandlingene 2024

  23.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets jordbruksforhandlinger starter når jordbruket overleverer sitt krav til staten fredag 26. april. Staten presenterer sitt tilbud til jordbruket mandag 6. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

 • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om granskningsrapporten av FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

  23.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg ønsker velkommen rapporten fra FNs uavhengige granskingskommisjonom UNRWAs håndtering av nøytralitetsspørsmål, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Arbeidet har vært ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna.

 • German-Norwegian cooperation on hydrogen

  23.04.2024 Nyhet Energidepartementet

  Germany and Norway are continuing the cooperation on evaluating an industry-driven and commercial large-scale supply of hydrogen from Norway to Germany. Industrial players are in the driver’s seat for bringing the commercial and technical processes

 • Ein milliard for å hindre plastforureining

  23.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Plastforureining er eit av dei raskast veksande miljøproblema i verda. No vidarefører vi innsatsen for å få bukt med plastforureining i utviklingsland, med opptil ein milliard kroner over fire år, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om søkartala til universitet, høgskular og fagskular

  23.04.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fredag 26. april presenterer forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, årets søkartal til universitet, høgskular og fagskular.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren tek imot NOU frå Mannsutvalet

  22.04.2024 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Onsdag 24. april vil kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ta imot utgreiing frå Mannsutvalet. På oppdrag frå regjeringa, har dei sidan august 2022 sett på kva utfordringar gutar og menn har i samfunnet.

 • Side 1 av 388
 • Side 1 av 388