Nyheter og pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 14722 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet i lønnsoppgjøret i staten

  29.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Statsminister Solberg diskuterte bærekraftig utvikling med Ghanas president

  28.04.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministeren ringte i dag Ghanas president Akufo-Addo for å diskutere arbeidet med å skape engasjement, eierskap og resultater i innsatsen for å nå FNs 17 bærekraftsmål.

 • Legger fram klimamelding

  28.04.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger før sommeren frem en stortingsmelding om klimapolitikken. Meldingen vil presentere en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

 • Norske deltakere i EU-samarbeidet om kreft

  28.04.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet ber om tilbakemelding innen 5. mai 2017 hvis det er norske fagmiljøer som har interesse av å delta i dette samarbeidet.

 • Frivilligheten var avgjørende under flyktningestrømmen i 2015

  28.04.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  - De frivillige var avgjørende i innsatsen under de store ankomstene av flyktninger og asylsøkere i 2015, og spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet fremover, sa statssekretær Himanshu Gulati da studien Frivillighetens ressurser langs

 • Øker støtten til Natos støttefond for oppfølging av dimitterte ukrainske soldater

  28.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den pågående konflikten i Øst-Ukraina har skapt et stort behov for å bistå ukrainske kvinner og menn som har gjennomlevd intense kamphandlinger. - Dette utgjør en stor samfunnsutfordring og rammer mange enkeltmennesker og familier. Derfor har vi

 • Etablerer dialog med Ukraina om europeisk integrasjon

  28.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi ønsker å bistå Ukraina også på et mer overordnet nivå når det gjelder europeisk integrasjon. Etableringen av denne dialogen er et uttrykk for det, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

 • Nye regler for betalinger gir kundene flere valg

  28.04.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler som vil gjennomføre deler av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv («PSD 2»). Direktivet åpner for at kundene kan velge andre enn banken sin til å gjennomføre betalinger De nye

 • Statsministerens program veke 18

  28.04.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og Tysklands forbundskanslar Angela Merkel opnar denne veka Hydros nye fabrikk i Grevenbroich ved Düsseldorf i Tyskland. Fabrikken produserer aluminium til bilindustrien.

 • 6,8 millioner til genetiske ressurser i jord- og skogbruket

  28.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6,8 millioner kroner til 41 prosjekt i 2017. Tilskuddene går til tiltak som skal styrke arbeidet med å ta vare på, utvikle og sikre bærekraftig bruk av genetiske ressurser i jord- og skogbruket.

 • Norge er kandidat til Unescos verdensarvkomité

  28.04.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Verdensarvkomiteen har ansvaret for å følge opp det daglige arbeidet med konvensjonen. Komiteen har 21 medlemmer. Oppgavene omfatter det å overvåke tilstanden til og forvalte områdene som står på verdensarvlista, vurdere om noen land har behov for

 • Nye regler om frihetsberøvelse av barnefamilier

  28.04.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår nye regler om frihetsberøvelse i utlendingssaker. Adgangen til pågripelse og internering av barnefamilier fastholdes, men barns rettssikkerhet styrkes.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 18

  28.04.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Norway and Benin agree to strengthen cooperation

  28.04.2017 News story Ministry of Foreign Affairs

  A governmental delegation from Benin is on a working visit to Norway from 27 to 28 April to boost bilateral relations between the two countries.

 • Harstad og Sortland får samiske navn

  28.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Harstad kommune i Troms har fått det samiske navnet Hársttáid suohkan og Sortland kommune i Nordland har fått det samiske navnet Suorttá suohkan etter behandling i statsråd 28. april.

 • Tre nordiske dagar om inkludering og demokrati i Oslo

  28.04.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kva kan barnehagen og skulen gjere for at barn og unge skal oppleve at dei deltar og høyrer til - og slik også redusere faren for utanforskap og radikalisering?

 • Nytt Kontrollutvalg for kommunikasjonskontroll

  28.04.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Lagdommer Therese Steen skal lede det nye Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Det nye utvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år.

 • Styrka satsing på eigenorganisert aktivitet

  28.04.2017 Pressemelding Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa har i dag fordelt spelemidla til idrettsformål for 2017. Fordelinga vil mellom anna gje styrka satsing på eigenorganisert aktivitet

 • Generelle instrukser om tvangsmidler i sikkerhetssaker

  28.04.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag legger regjeringen fram forslag som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om blant annet pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker etter utlendingsloven.

 • Utbygging og finansiering av E6 Vindåsliene- Korporalsbru

  28.04.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har i dag lagt fram forslag om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbru i Sør-Trøndelag. - No tar vi eit nytt og viktig skritt i arbeidet med å fjerne flaskehalsar på E6 mellom Ulsberg og Melhus.