Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 18858 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Dale hjå tørkeramma bønder i Vestfold

  20.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har vitja Jon Hermann Woll-Hansen i Re i Vestfold.

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  20.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Presseinvitasjon: Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt

  19.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg

 • Sommerserie i samarbeid med HANEN: Osteprodusent fra Oppland til Oste-VM

  19.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Osteprodusent og innehaver av Thorbjørnrud hotell, Olav Lie-Nilsen, er   opptatt av gode råvarer og kortreist mat. I november deltar han på Oste-VM i Bergen og skal være med på å vise fram bredden i norsk ost.

 • Takk til brannmannskapene

  19.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Jeg vil gi honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Flere får tilbud om lærerutdanning

  19.07.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Alle lærerutdanningene tilbyr flere studieplasser i årets hovedopptak til høyere utdanning. I alt er det gitt 4 201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 % fra i fjor.

 • Norge unntas fra EUs beskyttelsestiltak på stål

  18.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU vedtok onsdag 18. juli å innføre midlertidige beskyttelsestiltak på import av stål. Norge er, sammen med de to andre EØS-medlemmene Island og Liechtenstein, unntatt tiltakene på grunn av den tette økonomiske integrasjonen som følger av

 • Ambassadør Myklebust leder rådsmøtene i Den internasjonale havbunnsmyndigheten

  18.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Olav Myklebust, som også er Norges ambassadør til Polen, ledet nylig et rådsmøte i Havbunnsmyndigheten. Valget av Myklebust som rådspresident for 2018 forsterker Norges ledende rolle innen bærekraftig bruk av havet.

 • Verdens skoguke i Roma

  18.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  World Forest Week arrangeres denne uken i Roma for sjette gang, som en del av møtet i FAOs fagkomité for skog. Hovedsakene i møtet er hvordan skog kan bidra til at vi når målene for bærekraftig utvikling under Agenda 2030. Andre hovedsaker er skog

 • Deler ut nær 8 millioner til studentenes interesseorganisasjoner

  18.07.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Interesseorganisasjonene for studenter får utdelt nær 8 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter får kraftig økning i støtten.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Aust-Agder

  18.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Furuøya er et øylandskap som ligger i Aust-Agder og er et nytt utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Furøya omfatter både Furuøya og Hestøya i Tvedestrandsfjorden.

 • Hvem styrer landet nå?

  17.07.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Selv statsministeren trenger ferie i blant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?

 • Statsministerens program sundag 22. juli

  17.07.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek på markeringa av sjuårsdagen for terrorangrepa 22. juli 2011.

 • Presseinvitasjon: Dale besøker tørkerammede bønder

  17.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker torsdag 19. juli tørkerammede bønder i Vestfold.

 • Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

  17.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og

 • Forsvarets regionvise verdiskapning: Forsvaret bidro med 13,5 milliarder kroner til Østlandet i 2017

  16.07.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvaret er en betydelig samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og indirekte. I perioden 2014 til 2017 bidro

 • Forsvarets regionvise verdiskapning: Forsvaret bidro med 3 milliarder kroner til Troms i 2017

  16.07.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvaret er en betydelig samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og indirekte. I perioden 2014 til 2017 bidro

 • Forsvarets regionvise verdiskapning: Forsvarets tilstedeværelse gir milliarder til lokalsamfunn

  16.07.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Forsvaret er en stor samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og

 • Forsvarets regionvise verdiskapning: Forsvaret bidro med 2,9 milliarder kroner til Trøndelag i 2017

  16.07.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvaret er en betydelig samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og indirekte. I perioden 2014 til 2017 bidro

 • Sanner i Stockholm for å lære om utsatte byområder

  16.07.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var nylig i Stockholm, for å høre om svensk integreringspolitikk og tiltak i utsatte byområder. - I løpet av høsten vil regjeringen legge frem en ny integreringsstrategi. Jeg har det siste halve