Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 22232 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Praktiske og estetiske fag skal styrkes i skolen, barnehagen og lærerutdanningen

  18.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. - Vi legge til rette for mer praktisk læring i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, og mat og helse. Vi vil stimulere kreative

 • Nytt krav skal gjøre undervisningen til studenter bedre

  18.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Totalt har nesten 100 000 søkere fått tilbud om en studieplass denne høsten. Men én av tre studenter fullfører ikke studiene i løpet av åtte år, viser tall fra SSB. Nytt krav fra Kunnskapsdepartementet skal nå gjøre undervisningen til studenter

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til AquaNor

  18.08.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - AquaNor er verdens største oppdrettsmesse, og understreker Norges posisjon som en stor havnasjon. Hele verden samles i Trondheim for å styrke den blå økonomien. Jeg skal ta i mot mine kolleger fra Skottland, Brasil og Chile og ser særlig frem til

 • Signering av fredsavtale gir håp for befolkningen i Sudan

  17.08.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge gratulerer det sudanske folket med undertegningen av fredsavtalen i Sudan. Neste viktige milepæl er etableringen av en sivil overgangsregjering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen og Nesvik til Kina

  17.08.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Beijing og Shanghai i slutten av oktober. Samstundes skal fiskeriminister Harald T. Nesvik delta på Asias si største fiskerimesse i Qingdao og møte kinesiske motpartar i Beijing.

 • Norges utbetaling til Amasonasfondet 2019

  16.08.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Brasils regjering har gjennom et dekret oppløst styringskomiteen (COFA) og den tekniske komiteen (CFTA)til Amasonasfondet.I øyeblikket har Norge derfor ikke noe grunnlag - verken juridisk eller teknisk - for å foreta den årlige utbetalingen til

 • Foreslår forenklinger for frivilligheten

  16.08.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til unntak fra hvitvaskingsloven for tilbydere av foreningsbingo og enkelte særskilte lotterier («§ 6-lotterier»).

 • Gjennomgang av politiets prosjektportefølje

  16.08.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland varsler en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i Politidirektoratet.

 • Presseinvitasjon: 10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  16.08.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  I år er det 10 år siden de første utvalgte kulturlandskapene ble presentert. Det markeres på Rennesøy i Rogaland tirsdag 20. august fra kl. 13.00, hvor både landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil være

 • Statsråd Iselin Nybø ber kommunene få fart på bygging av studentboliger

  16.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  10 352 studenter står nå i kø for å få studentbolig. Det er 7139 færre enn i begynnelsen av måneden, viser tall fra Studentsamskipnadsrådet. - Det er bra at færre nå står i kø, men regjeringen har et mål om at enda flere studenter enn i dag skal få

 • Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

  16.08.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 34

  16.08.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 34, 2019.

 • Ny integreringslov på høring: Ny lov skal gi flyktninger bedre forutsetninger for å komme i jobb

  16.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny lov om integrering og endringer i statsborgerloven sendes nå på høring. - Vi gjennomfører nå en reform av hele lovverket og den norske integreringspolitikken. Flere flyktninger skal få formell utdanning og komme i jobb. Vi må sikre at de som

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Sør-Korea

  16.08.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Sør-Korea frå 14. til 17. oktober, for å fremje norsk sjømat på ein stadig viktigare marknad.

 • Konsesjon for kraft fra Land til Johan Sverdrup

  16.08.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt Equinor ASA på vegne av rettighetshaverne i Johan Sverdrup Unit, konsesjon til elektriske anlegg nødvendige for å forsyne andre byggetrinn av Johan Sverdrup utbyggingen med kraft fra land.

 • Nedgang i antall registrerte tap av sau til rovvilt

  16.08.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Registrerte tap av sau til rovvilt så langt i år er det laveste siden forvaltningen startet å registrere data i sin database i 2000. Det er først og fremst antall ulveskader som er redusert denne beitesesongen.

 • Regjeringen åpner for forsøk med mer fleksibel skolestart

  16.08.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen inviterer nå kommunene til å prøve ut ulike ordninger og modeller for mer fleksibel skolestart. - Skolen skal være klar til å ta imot alle barn. Samtidig har barn ulike forutsetninger, som også kan være avhengig av når på året de er født

 • UK and Norway Reinforce North Atlantic Security

  15.08.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  The UK and Norway reinforced their commitment to joint anti-submarine operations in the North Atlantic at RAF Lossiemouth today.

 • Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

  15.08.2019 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo.

 • Regjeringa vil fjerne bommar på sidevegar også i eksisterande vegprosjekt

  15.08.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er oppteken av at det skal bli mindre bompengar for folk flest. Vi har tidlegare stramma inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar i nye vegprosjekt. No har eg bedt Statens vegvesen og Nye Veier om også å gå gjennom alle prosjekt

Til toppen