Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 17206 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Jan Tore Sanner ny kunnskaps-og integreringsminister og Iselin Nybø ny forsknings-og høyere utdanningsminister

  17.01.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Jan Tore Sanner er utnevnt til ny kunnskaps-og integreringsminister og Iselin Nybø er utnevnt til forsknings-og høyere utdanningsminister i Kunnskapsdepartementet.

 • Trine Skei Grande ny kulturminister

  17.01.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  - Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Den trenger vi for å skape det inkluderende samfunnet vi skal lage. Kultur er viktig som fellesskapsbygger og en viktig drivkraft i omstillingen av Norge, sier den nyutnevnte kulturministeren Trine Skei

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringene i regjeringen i dag, har Statsministerens kontor gjort endringer blant de politiske rådgiverne.

 • Linda Hofstad Helleland er ny barne- og likestillingsminister

  17.01.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  BLD fikk i dag ny statsråd, statssekretær og politisk rådgiver.

 • Åse Michaelsen er ny eldre- og folkehelseminister

  17.01.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Åse Michaelsen ble 17. januar utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Ola Elvestuen er ny klima- og miljøminister

  17.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ola Elvestuen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister.

 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Endringer blant statssekretærene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen i dag, er det i ekstraordinært statsråd gjort endringer blant statssekretærene.

 • Endringer i arbeidsdelingen mellom departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen endrer departementsstrukturen. Endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2018. I påvente av det overtar statsrådene allerede nå ansvaret for saksområdet som skal flyttes til deres departement.

 • Næringsdelegasjon følger landbruks- og matminister Dale til Berlin

  17.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har invitert med seg en bredt sammensatt næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin 18. og 19. januar. Tema for årets delegasjon blir hva som må til

 • Nordisk-amerikansk seminar om kjernefysisk sikkerhet

  17.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alle land har et stort ansvar for sørge for at radiologisk og kjernefysisk materiale ikke kommer på avveie. Et viktig tiltak for å hindre dette er å kunne spore slikt materiale for å finne ut hvor det kommer fra. Dette er tema for et

 • Nett-tv

  Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  14.00: Ekstraordinært statsråd på Slottet i anledning utvidelse av regjeringen Solberg. Om lag kl. 14.15 vil statsministeren og regjeringen, med påtroppende statsråder, være kort tilgjengelig på Slottsplassen. Dette er en ren fotomulighet. Kl 14.45

 • 49 saker om rovvilterstatning er gjennomgått på nytt

  16.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har på nytt gått gjennom 49 saker om erstatning av sau som følge av rovviltangrep. Etter en dom i 2013, ønsket mange saueeiere at tidligere vedtak om erstatning ble endret. Det har ikke kommet fram opplysninger som

 • - Store moglegheiter i ferdigvareindustrien

  16.01.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Innovasjon Norge og DOGA skal gjennomføre eit forsøksprosjekt som skal gje vekst og auke eksport ved å betre samspelet mellom design- og merkevare og ferdigvareindustrien.

 • TFO 2017 – Rekordmange tildelinger for videre utforskning av norsk sokkel

  16.01.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017).

 • Opprettar Maritim 21-sekretariatet

  16.01.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges forskningsråd skal etablere eit fast sekretariat som skal følge opp Maritim 21-strategien om forsking og innovasjon. Det vil i tillegg bli oppretta ein rådgivande gruppe på 5-7 personer.

 • Mer samarbeid om sosialt entreprenørskap

  16.01.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  En tverrdepartemental arbeidsgruppe har levert en rapport som blant annet foreslår å kartlegge samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører, og vurdere behovet for å videreutvikle samarbeidet.

 • Vil forhindre overgrep mot barn i utlandet

  16.01.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å forhindre at prøveløslatte med utreiseforbud begår ny alvorlig kriminalitet mot barn både i Norge og i andre land.

 • Vedtak i to vannkraftsaker

  16.01.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje og energidepartementet har i dag fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som