Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Støre til verdens største industrimesse – der Norge er partnerland

  21.04.2024 Nyhet Statsministerens kontor, Energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge er i år partnerland under årets Hannovermesse, verdens viktigste industrimesse. — Norge har verdensledende kompetanse innenfor vannkraft, karbonfangst og -lagring, hydrogen, batteri og olje og gass. At vi blir invitert som partner på

 • Oppdatert tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

  20.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et oppdatert tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger.

 • Samarbeid for å trygge Pride 2024

  20.04.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Arrangører over hele landet er i dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for å trygge årets Pride- arrangementer. Lørdag 20.4.2024 åpnet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en trygghetskonferanse for Pride 2024. Over 150

 • Årets pramming av rein er i gang

  20.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Viste du at hver vår og høst fraktes det rundt 8000 rein til og fra sommerbeite på øyene langs kysten av Nord-Troms og Finnmark?

 • Jan Christian Vestre er ny helse- og omsorgsminister

  19.04.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Jan Christian Vestre ble i ekstraordinært statsråd fredag 19. april utnevnt til ny helse- og omsorgsminister i Støre-regjeringen.

 • Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet

  19.04.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Cecilie Myrseth (Ap) er utnevnt til næringsminister og Marianne Sivertsen Næss (Ap) er utnevnt til fiskeri- og havminister i statsråd 19. april.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Nøkkeloverrekkelser for nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet

  19.04.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Cecilie Myrseth (Ap) er utnevnt til næringsminister og Marianne Sivertsen Næss (Ap) er utnevnt til fiskeri- og havminister i statsråd 19. april. Se nett-TV fra nøkkeloverrekkelsene. Kl. 16.45:  Cecilie Myrseth og Marianne Sivertsen Næss.

 • Utviklingsministeren leder de internasjonale plastforhandlingene

  19.04.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim leder det norske arbeidet med å få på plass en internasjonal plastavtale mens klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen er i foreldrepermisjon.

 • Nett-tv

  Nøkkeloverrekkelse hos Helse- og omsorgsdepartementet

  19.04.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 19. april overrakk Ingvild Kjerkol nøkkel til Jan Christian Vestre som ny helse- og omsorgsminister.

 • Endringar i regjeringa

  19.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i statsråd i dag gitt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol avskil i nåde.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  19.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag er det gjort endringar blant dei politiske rådgivarane.

 • Nett-tv

  Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  19.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Endringar blant statssekretærane

  19.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i statsråd i dag gitt Karl Kristian Bekeng, Ole Henrik Krat Bjørkholt og Ellen Rønning-Arnesen avskil i nåde som statssekretærar for helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

 • Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

  19.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten, har i dag hatt møte. Der ble det enighet om å sende en bestilling til Budsjettnemnda for jordbruket om å fullføre beregning av grunnlagsmaterialet for

 • Statusrapport: Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  19.04.2024 Nyhet Radikalisering

  Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført en ny rapporteringsrunde med status på de 30 tiltakene i handlingsplanen. Den beskriver det omfattende arbeidet som gjøres på feltet, og vil blant annet være et viktig grunnlagsdokument når

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 17

  19.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 17, 2024.

 • Internasjonal konferanse for å styrkje vernet av sivile mot eksplosive våpen

  19.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Stadig fleire væpna konfliktar går føre seg i byar. Når eksplosive våpen blir brukte i byar blir ramma dei sivile brutalt. Men også i krig finst det reglar. Vi må gjere meir for å sikre etterleving av humanitærretten og sikre betre vern av sivile

 • Historisk podkast om ei historisk forsvarsstyrking

  19.04.2024 Nyheit Forsvarsdepartementet

  For første gong har regjeringa publisert ein Stortingsproposisjon som podkast. Heile regjeringa har vore med på å spele inn podkasten, som har 3000 nedlastingar etter to veker.

 • Forlengelse av kollektiv beskyttelse for ukrainere

  19.04.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet et forslag for Stortinget om endringer i utlendingsloven. Lovforslaget går ut på å forlenge antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse fra tre til fem år.

 • Ny statsforvalter i Nordland

  19.04.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Tom Cato Karlsen er i dag utnevnt som statsforvalter i Nordland.

 • Side 1 av 387
 • Side 1 av 387