Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 27546 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Digitalt landbruksminister-møte

  22.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksministre fra omkring 100 land understreker behovet for internasjonalt samarbeid for å håndtere klimaendringene og Covid19-pandemien.

 • World Cup kan avlyses når som helst av både regjeringen og vertskommunene – smittesituasjonen avgjør

  22.01.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Usikkerhet knyttet til den engelske koronamutasjonen er årsaken til at regjeringen har tatt en rekke forbehold om åpningen for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge senere denne vinteren. Arrangørene måtte få en avklaring

 • Ungdomspanelet har kommet med anbefalinger for fritidskortet

  22.01.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Bedre tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelser, økt foreldreinvolvering og et mer variert fritidstilbud utenfor storbyene var noen av rådene fra regjeringens ungdomspanel for fritidskortet. I dag overleverte de sine anbefalinger

 • Enighet om ekstraordinært krisetilskudd til reindriften

  22.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) kom i dag til enighet om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

 • Statsministerens program veke 4

  22.01.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Erstatningsutbetaling for personskade – regjeringen vil sørge for bedre rentefastsettelse

  22.01.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Personskadeerstatning blir i de aller fleste saker utbetalt som et engangsbeløp. Ved utregningen benyttes en kapitaliseringsrente. I dag er det domstolene som fastsetter denne. Regjeringen vil heller at kapitaliseringsrenten skal fastsettes i

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 4

  22.01.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Norge åpner ambassade i Den demokratiske republikken Kongo

  22.01.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Norge trapper opp sin tilstedeværelse i Den demokratiske republikken Kongo og åpner ny ambassade i hovedstaden Kinshasa. Kongo blir også nytt partnerland for Norges utviklingssamarbeid.

 • Enklere å bortvise utlendinger for brudd på reglene om innreisekarantene

  22.01.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra og med i dag blir det enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene. Det skjer samtidig med at hjemmelsgrunnlaget for kravet om negativ korontatest ved innreise til Norge endres.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 4

  22.01.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 4, 2021.

 • Endring i reiseråd for områder i Finland

  22.01.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til sykeshusdistriktene Södra Savolax og Norra Savolax i Finland.

 • Styrking av domstolene i hele landet

  22.01.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Lørdag 1. mai får norske domstoler ny struktur. Alle rettssteder videreføres, samtidig som rettskretsene utvides. Det gir kortere saksbehandlingstid og økt kvalitet i domstolene. Dette fører til et bedre og likere rettstilbud for alle i Norge,

 • Nett-tv

  Åpner for World Cup ski nordiske grener, alpint og skiskyting – slipper til kvinnene først

  22.01.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  - Regjeringen åpner for unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge vinteren 2021. Dette innebærer at World Cup i hopp for kvinner og kombinert for kvinner og menn på Lillehammer

 • Biokol til karbonfangst- og lagring

  22.01.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa sin klimaplan viser korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og skape grøn vekst. Ei av løysingane er å bruke biokol til karbonfangst og karbonlagring.

 • Undersøkjer tilstanden til det norske demokratiet

  22.01.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hendingane i USA for fjorten dagar sidan er dømer på kva som kan skje når viktige sider ved demokratiet over tid blir svekka. - Vi skal ikkje ta demokratiet vårt for gitt. Difor vil vi no undersøkje tilstanden til det norske demokratiet, seier

 • 9 av 10 elever fikk spesialundervisningen de skulle ha

  22.01.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Tall fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) fra høsten 2020 viser en betydelig forbedring i tilbudet av spesialundervisning sammenlignet med våren 2020.

 • Fleire bønder vel tre

  22.01.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I 2020 valde eit aukande tal bønder å satse på miljø- og klimavennlege driftsbygningar med tre som byggjemateriale.

 • Styrket innsats mot isolasjon i fengsel i 2021

  22.01.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil bruke 17 millioner kroner til aktivisering av innsatte og forebygging av isolasjon i fengsel i 2021. Arbeidet med økt effektivitet i kriminalomsorgen og forprosjekt til ny løsning for Oslo fengsel er også sentralt i årets

 • Nett-tv

  Pressetreff klokka 12.00 om World Cup-arrangementer i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge

  22.01.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja orienterer om regjeringens avgjørelse på idrettens søknad om unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge vinteren 2021.

 • Ethvert drap er et drap for mye

  22.01.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil intensivere arbeidet for å forebygge drap. I omtrent en fjerdedel av drapssakene begås drapet av offerets partner eller tidligere partner.