Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 1-20 av 4547 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 13

  23.03.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Pressemøte med olje- og energiministeren og vassdrags- og energidirektøren

  23.03.2023 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs.

 • Søkjarar til stillinga som finansråd i Finansdepartementet

  23.03.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Søknadsfristen til stillinga som finansråd gjekk ut 17. mars 2023. Det er 11 søkjarar til stillinga.

 • Skjerper reglene for å hindre at elektrisk og elektronisk avfall kommer på avveie

  23.03.2023 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet skjerper reglene om hvem som kan hente elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) fra mottak. Nye og strengere krav skal hindre at EE-avfall hentes ulovlig av uvedkommende - og bidra til å hindre ulovlig eksport ut av

 • Færre felte dyr under elg- og hjortejakta

  23.03.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jegerne felte i alt 27 500 elg og 49 300 hjort i jaktåret 2022/2023. Antall felte elg fortsetter å falle, og utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret 1989/1990. Utbyttet fra hjortejakta falt også, og for første gang på flere år.

 • Ny kunnskap om jordvernets betydning

  23.03.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  NIBIO har nylig publisert en rapport om jordvern og ny kunnskap om jordvernets betydning. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for revisjon av norsk jordvernstrategi og et forsterket må for jordvern.

 • Høring om forslag til forskrifter til ny lov om låneformidling

  23.03.2023 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag til forskrift om formidling av lån og endringer i finansforetaksforeskriften.

 • Presseinformasjon: Norsk politikk i Afrika skal fornyast

  23.03.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  No sett regjeringa i gang arbeidet med å fornye norsk politikk i Afrika. Måndag 27. mars møter utanriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim ei rekkje norske aktørar for å hente innspel til ein ny strategi for

 • Uttalelse fra utenriksminister Huitfeldt om den urolige situasjonen i Israel og Palestina

  23.03.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Ved inngangen til høytidene for kristne, muslimer og jøder, er situasjonen svært spent i Israel og Palestina. Jeg oppfordrer alle aktører til å avstå fra uttalelser og handlinger som kan bidra til eskalering av konflikten, sier utenriksminister

 • Lille Blad

  23.03.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har besøkt bedriften Lille Blad på Heller Gård & Gartneri i Askim. Lille Blad produserer salat, krydderurter og mikrogrønt året rundt med hjelp av kunstig intelligens og løsninger som ikke krever jord.

 • Nett-tv

  Sjukehusutvalet leverer si utgreiing

  23.03.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 27. mars tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot sjukehusutvalet si utgreiing. Utgreiinga har tittelen Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utgreiinga ser på erfaringane med dagens styring og

 • Presseinvitasjon: Hvor står Forsvaret og hva blir veien videre?

  23.03.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Mandag 27. mars deltar forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen på medlemsforedrag i Oslo Militære Samfund. Arrangementet gjennomføres som en samtale med tema som sikkerhet i Europa og norsk beredskap, norsk

 • Pressemelding: Mehl varsler strakstiltak for Bredtveit - Skien fengsel blir gjort om til kvinnefengsel

  23.03.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ser svært alvorlig på situasjonen for kvinner som soner i fengsel, og spesielt på Bredtveit. Statsråd Mehl varsler akuttiltak for å bedre forholdene.

 • Politiets innbyggerundersøkelse 2022

  23.03.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norsk politi har høy tillit i befolkningen, og de fleste opplever at politiet møter dem med respekt. Synlig politi skaper trygghet både i nærmiljøet og på internettet, og innbyggere i hele landet føler seg trygge i nærmiljøet sitt. Samtidig viser

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2023

  23.03.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Landbrukskonferansen 2023.

 • Tid for å stille klokka

  23.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Natt til søndag stilles klokka en time fram og vi går fra normaltid til sommertid.

 • Norway deeply concerned by Ugandan Anti-Homosexuality Bill

  22.03.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statement from Norwegian Ministry of Foreign Affairs: 'Deeply concerned by Ugandan Parliament’s decision to pass Anti-Homosexuality Bill. If passed into law, it would threaten the human rights of all Ugandans and lead to increased discrimination and

 • Slik skal trepartssamarbeidet sikre økt krafttilgang raskere

  22.03.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Et arbeidsutvalg bestående av OED, NHO og LO skal samarbeide om tiltak, mobilisering og nye grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030.

 • 15 years of Partnership on Climate and Forest

  22.03.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Brasilia, 23.03.2023: Joint press statement between Marina Silva, Brazil’s Minister of Environment and Climate and Espen Barth Eide, Norway’s Minister of Climate and Environment.

 • 200 millioner til nasjonalt senter for nukleær forskning

  22.03.2023 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen tildeler i dag 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning. Tre sterke forskningsmiljøer inngår i samarbeidet om senteret. Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære