Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 2163 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 22

  28.05.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Norske forbrukere vil ha norsk mat

  27.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fra 2019 frem til i dag har andelen nordmenn som velger norsk mat i butikkene økt med fem prosent. Dette viser den nye Spisefaktaundersøkelsen fra Ipsos.

 • Få med deg Eierskapskonferansen 2022

  27.05.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer 14. juni til Eierskapskonferansen 2022. Temaet for årets konferanse er «Akselerere det grønne skiftet - hvordan kutte 55 % innen 2030?»

 • Presseinformasjon: Utanriksdepartementet sitt program veke 22

  27.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 22, 2022.

 • Høyring om reglar for interkommunale selskap

  27.05.2022 Nyheit Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høyring forslag til endringar i IKS-loven og ei ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

 • Ny rammeplan fører til økt kvalitet i SFO

  27.05.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Forskere peker på at en av fire SFO-er må legge om praksisen sin som følge av den nye rammeplanen for SFO.

 • Presseinvitasjon: Borch til Vestfold

  27.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch besøker tirsdag 31. mai bønder i Vestfold.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 20

  27.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Irak, Sahel, matsikkerhet og konflikt, Syria.

 • Foreslår å styrke Konkurransetilsynets håndheving i dagligvaremarkedet

  26.05.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre vil la Konkurransetilsynet gripe inn tidligere dersom de oppdager konkurranseskadelig adferd i dagligvaremarkedet.

 • Koronakommisjonens andre rapport på høring

  25.05.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Koronakommisjonens andre rapport på høring.

 • Cruiseutvalgets utredning sendes på høring

  25.05.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt utredningen «NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder» på høring. Utredningen inneholder vurderinger og anbefalinger om sjøsikkerhet, beredskap og redning.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Stavanger 31. mai

  25.05.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Besøk på Stavanger Universitetssykehus, Godalen skole, Helsehuset i Stavanger og deltakelse på helsepolitisk debatt står på agendaen når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er i Stavanger 31. mai

 • Østersjørådet møttes for første gang på ni år

  25.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Med krigen i Ukraina som bakteppe har det vært enda viktigere for de gjenværende medlemmene i Østersjørådet å møtes, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Bergen 30. mai

  25.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Opning av heroinassistert behandling og besøk hos utekontakten er noko av det som står på dagsorden når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er i Bergen mandag 30. mai.

 • Regjeringen fordeler 1000 ekstra studieplasser til universiteter og høyskoler landet rundt

  25.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fordelingen av de 1000 studieplassene som regjeringen opprettet i forbindelse med flyktningkrisen fra Ukraina er nå klar. Samtidig vil regjeringen foreslå endringer i opptaksreglene for å gjøre det enklere for de som er på flukt å ta høyere

 • Endringer i lov om hundehold

  25.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Stortinget hadde 24. mai sin første behandling av regjeringens forslag til endringer av hundeloven. Loven er kunnskapsbasert, vil gi bedre rettssikkerhet for hundeholderen og samtidig beskytte samfunnet mot uønskede hendelser.

 • Tok imot plan for utbygging og drift av Halten Øst

  25.05.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Aasland tok i dag imot plan for utbygging og drift (PUD) for Halten Øst-prosjektet i Norskehavet. De utvinnbare reservene er beregnet til om lag 100 millioner fat oljeekvivalenter, hvor om lag 60 prosent er gass som

 • Orientering om støtte til organisasjoner for 2023

  25.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2022

  25.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om seterdriften som holdt stand fra 2020 til 2021.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Ålesund

  25.05.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 27. mai besøker næringsminister Jan Christian Vestre verksemder i Ålesund. Tema for besøket vil mellom anna vere eksport og berekraft.