Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 19539 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt samarbeid for å stanse fiskerikriminalitet

  15.10.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge støtter utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. I dag signerte fiskeriministeren et nytt samarbeid.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (3/2018)

  15.10.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Ber om full gjennomgang av Tolga-saken

  15.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ber om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. - Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Norge og Kina undertegner handlingsplan om idrettssamarbeid

  15.10.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I 2017 inngikk Kulturdepartementet og det kinesiske idrettsdepartementet en avtale om idrettssamarbeid. Det er videre bestemt at det skal utarbeides handlingsplaner underlagt avtalen, med konkrete avtaler om samarbeid og utveksling av utøvere,

 • Elvestuen til Brevik

  15.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Elvestuen besøker Holmestrand og Brevik.

 • Norsk høringsinnspill - EUs langsiktige lavutslippsstrategi

  15.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har avsluttet en offentlig høring knyttet til EUs langsiktige lavutslippsstrategi mot 2050. Høringsuttalelse fra norske myndigheter kan du lese her.

 • Presseinvitasjon: Pressemøte om oppfølging av Tolga-saken

  15.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, helseminister Bent Høie og justis-, beredskapsminister- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara vil kommentere regjeringens oppfølging av redegjørelsen fra fylkesmannen i Hedmark om den såkalte

 • Høyring: Liberalisering av ekspressbussnæringa

  15.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa jobbar for at folk flest skal få ein enklare reisekvardag. Løyvingane til kollektivtransport er større enn nokon gong. No føreslår vi å liberalisere ekspressbussane ytterligare. Dersom bussruta er over 50 km, treng ikkje tildelinga av

 • Samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner 2018

  15.10.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2018. Frist for å foreslå kandidater er 16. november 2018.

 • Næringsministeren på plass i Kina

  15.10.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren er på plass i Beijing sammen med en rekordstor delegasjon fra norsk næringsliv. Målet er å bidra til å løfte norsk næringslivs tilstedeværelse i Kina.

 • Invitasjon til pressa: Utdanningspolitisk toppmøte

  15.10.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 16. oktober inviterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og høgare utdannings- og forskingsminister Iselin Nybø til utdanningspolitisk toppmøte. Tema er Tidleg innsats og samspelet mellom forsking, høgare utdanning, barnehagar

 • Bedre karakterer, mindre fravær og flere elever fullfører videregående

  15.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elevene i videregående opplæring er mer på skolen, får bedre karakterer og færre faller fra. - Dette er gode tall som viser at det går bedre i norsk skole, men vi har ambisjoner om å få enda flere til å fullføre. Derfor fornyer vi skolens innhold,

 • Ny rapport om eksportfinansiering i andre land

  14.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport kartlegger eksportfinansieringstilbudet i 19 land. Les rapporten her.

 • Statsministerens program veke 42

  13.10.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren møter denne veka mellom anna Angela Merkel i Berlin.

 • Presseinvitasjon: Norsk-russiske fiskeriforhandlinger i Ålesund

  13.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mandag starter de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland. Her forhandles det om de norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet som de siste årene har hatt en samla førstehåndsverdi på rundt 16-17 milliarder kroner.

 • Fortsatt grensekontroll

  12.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge har i dag varslet EU-Kommisjonen om at man på ny vil gjeninnføre indre grensekontroll i seks måneder fra og med 12. november.

 • Erling Rimestad er ny ekspedisjonssjef

  12.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Erling Rimestad (55) ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Nye nettsider om regjeringens havsatsing

  12.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nå kan alle følge med på regjeringens satsing på hav. Nye temasider på norsk og engelsk gir nyheter og temainnsikt om hele bredden i regjeringens havsatsing.

 • Forenkling av regelverket for kommunenes oppgaver innen investeringssaker i landbruket

  12.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften).

 • 250 båter kan fiske mer på distriktskvota

  12.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Taket for hvor mye hver båt kan fiske på distriktskvota økes fra seks til ti tonn. Målet er å sørge for fortsatt aktivitet i fiskeindustrien i Gamvik og Lebesby.

Til toppen