Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 2724 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen skal legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov

  17.08.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet. Målet er å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til relevant utdanning. Ikke siden før finanskrisen har det

 • Høring – forslag om forbud mot returprovisjoner for å styrke forbrukerbeskyttelsen

  17.08.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag utarbeidet av Finanstilsynet om forskriftsregler som forbyr mottak av vederlag fra eller betaling av vederlag til andre enn kunden i forbindelse med ytelse av investeringstjenester til

 • SSBs leverkårsundersøkelse: : – Tallene viser at de aller fleste studentene har det bra

  17.08.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Levekårsundersøkelsen blant studentene viser at de aller fleste har det bra og opplever få problemer, men at særlig de yngste fulltidsstudentene og studenter med barn sliter mer.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Gjelsvik besøker Bjørkelangen

  17.08.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) besøker Bjørkelangen fredag 19. august. Her vil han få innspel til den kommande distriktsmeldinga.

 • Endringer i regnskapsregler for forsikringsforetak (IFRS 17)

  17.08.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak som følge av ny internasjonal regnskapsstandard om forsikringskontrakter (IFRS 17). Endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som begynner 1.

 • Nå kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte for andre kvartal

  17.08.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Strømkrisa traff frivillig sektor på verst tenkelige tidspunkt, regjeringa var derfor raskt på banen med en egen strømstøtteordning for frivillige organisasjoner. Nå er det mulig å søke for en ny periode og jeg oppfordrer alle som kvalifiserer i

 • Fiskeri- og havministeren deltar på Husøydagan 2022

  17.08.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter toårig opphold som følge av pandemi braker det endelig løs på Husøy. Fra 19.-21. august samles sjømatnæringen til meningsutveksling og lære under Husøydagan 2022. Tema for årets arrangement er Mer sjømat fra Norge til verden! Fiskeri- og

 • Norsk forsker får toppjobb i det europeiske mattrygghetsorganet EFSA

  17.08.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Carlos G. das Neves har fått stillingen som Chief scientist i EUs vitenskapsorgan for mattrygghet (EFSA). Dette er en vitenskapelig toppjobb i organisasjonen. Han tiltrer stillingen 1. november 2022.

 • God kornavling i år

  17.08.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Første prognose for årets kornavling frå Felleskjøpet Agri ligg 10 prosent over avlinga i fjor og omlag som avlinga i 2020.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 32

  17.08.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Fred og sikkerhet i Afrika, Israel/Palestina, Isil, Ukraina og et uformelt Arria-møte om rådets arbeidsmetoder.

 • Utlysning: Tilskudd til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité

  17.08.2022 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet ønsker å få utarbeidet en rapport fra sivilsamfunnet om etterfølgelsen av FNs barnekonvensjon i Norge. Målet er å presentere for FNs barnekomité en beretning om sivilsamfunnets og barnerettighetsorganisasjonenes

 • Presseinformasjon: Utenriksdepartementets stasjonssjefsmøte

  16.08.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  UDs årlige møte for alle norske ambassadører og generalkonsuler finner sted i Oslo fra 22. til 25. august. Deler av møtet vil for første gang være åpent for media.

 • Jordvern i landbruket

  16.08.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministeren har hatt møte med Bondelaget og Småbrukerlaget om landbrukets egen nedbygging av dyrka mark.

 • Norge og Tyskland sammen om grønn omstilling og sikkerhet

  15.08.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz møttes i Oslo mandag for å snakke om de store utfordringene Europa står overfor. Norge og Tyskland samarbeider tett, både når det gjelder sikkerhet, klima og grønn omstilling.

 • Overlevering av Ytringsfrihetskommisjonens NOU: - Et stort og viktig arbeid

  15.08.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  I dag overleverte Ytringsfrihetskommisjonen sin utredning til kultur- og likestillingsministeren. - Et stort og viktig arbeid, som jeg håper vil skape debatt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Invitasjon: Nordisk fagkonferanse om havforvaltning og klimaendringer

  15.08.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Konferansen vil særlig rette søkelyset på Skagerrak og hvordan erfaringene fra Østersjøen kan motivere bedre samarbeid om miljø og bærekraft i Skagerrak.

 • Skal sikre god kvalitet og styrke tilliten i foreldretvistsaker

  15.08.2022 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Mandatet til Barnesakkyndig kommisjon utvides fra mandag 15. august. Kommisjonen skal nå se på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, i tillegg til i barnevernssaker.

 • Tettere nordisk samarbeid om hav og klima

  15.08.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  De nordiske statsministrene Katrín Jakobsdóttir, Mette Frederiksen, Sanna Marin, Magdalena Andersson og Jonas Gahr Støre er enige om å forbedre miljøtilstanden i havområdene i Norden og fremme grønn omstilling.

 • Næringsministeren til Arendalsuka

  15.08.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre er tilstede under Arendalsuka 16.-18. august.

 • Samferdselsministeren befarer Tretten bru

  15.08.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård reiser i dag på befaring til Tretten bru i Gudbrandsdalen etter at broen kollapset i dag tidlig.