Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 2126 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norske virksomheter gir digitalt utstyr til Ukraina

  20.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Å kommunisere med sine kjære på mobil eller via internett er avgjørende for ukrainske borgere som er midlertidig fordrevne i Norge og for folk i Ukraina generelt. Derfor er jeg glad for at norske virksomheter bidrar til innsamling av

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 21

  20.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 21, 2022.

 • Webinar: Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?

  20.05.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hvordan kan natur og kulturmiljø bidra til bedre samfunn, bedre livskvalitet og bedre helse? Klima- og miljødepartementet inviterer til et nordisk webinar om natur, kulturmiljø og sosial bærekraft 12. september 2022.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Aaslands kalender for veke 21

  20.05.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Statsministerens program veke 21

  20.05.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Lovforslag om å kunne pålegge covid-19-test før uttransportering

  20.05.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om at personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan pålegges å gjennomføre en test for å avdekke om de er smittet med covid-19.

 • Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år

  20.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav

 • Hege Nilssen er ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  20.05.2022 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Kongen har i statsråd åremålsbeskikket Hege Nilssen (52) som ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for en periode på seks år.

 • Framlegg til finansieringa av fylkesveg 353 i Bamble kommune er klart

  20.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fylkesveg 353 er hovudvegen mellom Bamble og Skien og ein viktig veg for næringstransporten. Spesielt delar av strekninga i sør er dårleg, og det har vore fleire ulukker der. Mange ønsker ein ny veg for å betre framkome og trafikktryggleiken.

 • Regjeringen legger til rette for at elektronisk billettering på ferje kan videreføres

  20.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Erfaringene med elektronisk billettering på ferje er gode, og mange ønsker at dette skal være mulig også i framtiden. Derfor legger vi nå til rette for at billetteringen kan fortsette uten at det er i strid med personvernregelverket, sier

 • Høyring- ny mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruksføretak, veksthus og vatningslag

  20.05.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høyring framlegg til ny forskrift om straumstøtte, som skal avløyse gjeldande forskrift om støtte som følgje av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnærngen.

 • Norges niende rapport til FNs torturkomité

  20.05.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge har levert sin niende periodiske rapport til FNs torturkomité.

 • Abelprisutdeling og bankettmiddag for prisvinnaren

  20.05.2022 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  H.M. Kong Harald V overrekker Abelprisen til professor i matematikk Dennis Sullivan, Stony Brook University, USA, og Graduate School and University Center of the City University of New York, USA.

 • 5 millioner ekstra til Skeivt kulturår

  20.05.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  -Skeivt kulturår er en enormt viktig markering for skeives rettigheter. At det nå er femti år siden avkriminalisering av homofili, er en milepæl i homokampen og for Norge som nasjon. De fem ekstra millionene som er tildelt nå vil løfte arbeidet for

 • Sandnes er Noregs mest attraktive by

  20.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022 for eit fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år; gode lokaliseringar i sentrum, ei tydeleg satsing på barn og unge, og eit byrom som kanskje er det mest vellykka offentlege byromet juryen i

 • Forsvarsministeren besøkte norske styrker i Litauen

  19.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  19. mai besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram Litauen. - Den norske styrken på om lag 190 personer blir stående i Litauen til august. Norge planlegger å bidra til NATO-styrken også etter august, men på hvilken måte og omfang er ikke besluttet

 • Konflikt og matmangel på agendaen i New York

  19.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - En forverring av matsikkerheten globalt kan skape mer ustabilitet. Å sikre at folk har mat på bordet handler først og fremst om å redde liv, men det handler også om å forhindre nye konflikter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 • Fordeling av ekstra studieplasser til Politihøgskolen

  19.05.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen (PHS) i 2022 skal fordeles med 80 plasser til PHS i Oslo og 20 plasser fordelt på Stavern og Bodø.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møter den svenske og danske forsvarsministeren på Bornholm

  19.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Tirsdag 24. mai møter forsvarsminister Bjørn Arild Gram sin svenske kollega Peter Hultqvist og sin danske kollega Morten Brødskov.

 • Veilederen til ledningsforskriften er klar

  19.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Jeg vet at mange har ventet på en veileder til ledningsforskriften som ble endret i 2018. Nå er den endelig klar. Den vil gjøre det enklere å forstå regelverket for veieierne, som kommuner, og dem som legger ledningene i grunnen til forskjellige