Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 891 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Facebook Live med Anette Trettebergstuen tirsdag kl. 1630

  17.01.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil ha et digitalt åpent møte på Facebook, som også sendes på regjeringen.no. Det vil bli anledning for spørsmål, samt redegjort for hva som gjelder nå, og hvordan det jobbes videre med

 • Egen strømpakke for jordbruket

  17.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 pst. for desember, og til 80 pst. for januar til og med mars. For husholdninger er det et tak på 5

 • Norsk delegasjon besøker Afghanistan

  17.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  En norsk delegasjon er på besøk i Kabul. Formålet med besøket er å ha samtaler om den prekære humanitære situasjonen med Taliban, FN og representanter for sivilt samfunn.

 • Heltid som hovedregel i arbeidslivet

  17.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

 • Genetisk mangfold - variasjon, vern og verdiskaping

  17.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch holdt i dag åpningsinnlegget på NIBIOs digitale fagseminar om genressurser for mat og landbruk.

 • Kvinner, fred og sikkerhet hovedtema for Huitfeldt i FN

  17.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kvinner som deltar i fredsprosesser og som orienterer FNs sikkerhetsråd, blir utsatt for trusler og represalier. Det er en trussel ikke bare mot kvinnene selv, men også mot fredsprosessene fordi kvinners deltakelse er helt nødvendig for å lykkes med

 • Endring av mandat og samansetjing for Barnevernsutvalet

  17.01.2022 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa gjer no endringar i mandatet til utvalet som ser på rettstryggleiken i barnevernet. Utvalet vert òg supplert med ein representant frå arbeidstakarsida og ein representant frå ideell sektor.

 • Utsyn over norsk landbruk

  17.01.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi er er ute med ny utgåve av Utsyn over norsk landbruk. Boka gir brei oversikt over tilstand og utviklingstrekk i norsk landbruk.

 • Oppnemning av nytt utval for Statens kunstnarstipend

  17.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnemnt Utvalet for statens kunstnarstipend for perioden 2022-2025.

 • Statsministerens program veke 3

  17.01.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Gratulasjoner til gullvinnere i VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer

  15.01.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Gratulasjoner fra statsminister Jonas Gahr Støre til gullvinnere i VM i snøsport for parautøvere på Lillehammer 12. -23. januar 2022.

 • Justisministeren møtte Frankrikes innenriksminister

  14.01.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte fredag 14. januar Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin i Oslo. De to statsrådene snakket blant annet om Schengen og europeisk sikkerhetssamarbeid.

 • Økte tilskudd til integreringsarbeid under pandemien

  14.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å utvide introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og å gi økte tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner for å styrke arbeidet med vaksinering og informasjon til innvandrere.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 3

  14.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2022.

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren til FN-møter i New York

  14.01.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal delta på møter i FN i New York mandag 16. til onsdag 18. januar. Norge har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i januar.

 • Regjeringen vil utsette innføringen av to sensorer ved eksamen

  14.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil foreslå for Stortinget at innføringen av kravet om to sensorer ved eksamen ved universiteter og høyskoler utsettes til etter at ny lov om universiteter og høyskoler er lagt frem for Stortinget i 2023.

 • Forlengelse av Forsvarets bistand til vaksinering

  14.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets pågående bistand til vaksinering i kommuner forlenges fra 16. til 31. januar 2022. Bakgrunnen for bistanden er økt smittespredning med omikronvarianten og at helsemyndighetene ser det nødvendig med høy vaksinasjonskapasitet også de neste

 • Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 3

  14.01.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Foreslår endringer i støtteordningene

  14.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet ut februar og innfører regler om tilbakebetaling av tilskudd.

 • Landvurdering for uke 3: Endringer i innreiseregler for land og områder

  14.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Romania. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 17. januar. Utviklingen er ellers at tallgrunnlaget for ukene 52 og 1 viser en fortsatt stigning i