Nyheter og pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 14010 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Felles innkjøpsavtaler skal forenkle offentlige innkjøp

  24.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statens innkjøpssenter starter nå den første konkurransen om den den første felles innkjøpsavtalen. Kontrakter på til sammen 1,7 milliarder kroner skal lyses ut i løpet av 2017.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 9

  24.02.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Sjølvkøyrande bilar: Noreg med i høgnivå-gruppe i EU

  24.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Europeisk samarbeid er viktig både for å hente erfaringar og informasjon frå andre land. Noreg er med i den nye høgnivå-gruppa for sjølvkøyrande bilar som EU no har etablert. Dette er ein god arena for å informere EU om kva vi gjer på dette feltet

 • Planprogram for E39 Lyngdal Vest – Sandnes klart

  24.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Planprogram for statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest - Sandnes vil nå bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen er ansvarlig etat for dette.

 • Endring blant de politiske rådgiverne

  24.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har fra 1. mars 2017 ansatt Arne-Petter Lorentzen som politisk rådgiver for statsråd Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Lorentzen er i dag ansatt i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

 • Foreslår forenklingar i foreldrepengeordninga

  24.02.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Eit enklare regelverk er føremålet når forslag til endringar i lova om folketrygd sendast på høyring i dag.

 • Globale muligheter for norsk jordbruk

  24.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske bedrifter som ønsker å eksportere jordbruksprodukter har gode muligheter til å lykkes i både Asia, Europa, USA og Midt-Østen. Det viser en ny rapport fra Innovasjon Norge.

 • Sier ja til 515 leiligheter og ny bydel i Kristiansand

  24.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til at Marviksletta i Kristiansand blir ny bydel og godkjenner at det bygges 515 leiligheter.

 • Samferdselsdepartementet tillater midlertidig "t-kryss" ved Eigersund næringspark

  24.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet. Da er gode veiløsninger særdeles viktig, og vi må finne løsninger som lar seg realisere. For å realisere Eigersund næringspark må det på plass en kryssløsning på E39. Nå gir vi tillatelse

 • Stortinget har vedtatt enklere regler for raskere og billigere boligbygging

  24.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget i går endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosessen. - Vi jobber for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Det betyr mye for at vi skal få bygget flere

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 9

  24.02.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartmentet i veke 9, 2017

 • Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner over tre år til Nigeria og området rundt Tsjadsjøen

  24.02.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende annonserte i dag 729 millioner kroner i bistand for 2017 til det nordøstlige Nigeria og landene rundt Tsjadsjøen, som er rammet av terrorgruppen Boko Harams herjinger, fattigdom, manglende samfunnsutvikling og

 • Felles standard for lokalmatprodusenter

  24.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Dagligvarekjedene har i samarbeid med hotell, restaurant og cateringbransjen og Matmerk, blitt enige om én felles standard for revisjon gjennom bransjeportalen lokalmat.no.

 • Utenriksdepartementet øker støtten til vaksineforskning

  24.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet øker støtten til Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (Globvac) med 105 millioner kroner. - Epidemier og sykdom dreper og kan setter utviklingsprosesser i land år tilbake. Derfor øker vi nå

 • Ski-VM i Lahti: Gratulasjoner fra statsministeren

  23.02.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Torsdag 23. februar 2017 Statsministeren sendte torsdag kveld sin gratulasjon til den første norske gullvinneren i Ski-VM i Lahti: "Gratulerer så mye til Maiken Caspersen Falla med et fantastisk VM-gull i sprint. For en prestasjon fra prolog til

 • Globale tiltak mot kvikksølvforurensing

  23.02.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Stortinget samtykket i dag til norsk ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv. Konvensjonen gir bindende regler for å beskytte helse og miljø mot utslipp av kvikksølv.

 • Penger til tiltak mot forsøpling av havet

  23.02.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

 • Nils Vagstad er ny administrerende direktør i NIBIO

  23.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nils Vagstad (60) er av styret i NIBIO, tilsatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

 • Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

  23.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen. Denne konferansen er med på å markere avslutningen av et treårig nordisk prosjekt om matsvinn

 • "Fornybar AS" - Nytt investeringsselskap skal ligge i stavangerregionen

  23.02.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen.