Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • – Må sikre fred på ukrainske premisser

  16.06.2024 Nyhet Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i helgen på det internasjonale toppmøtet om fred for Ukraina som president Volodymyr Zelenskyj hadde invitert til sammen med Sveits. - Det handlet om å sikre fred på ukrainske premisser, og økt trygghet og

 • Norge øker støtten til beskyttelse av sivile i Ukraina

  16.06.2024 Nyhet Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Norge øker den humanitære støtten til Ukraina med til sammen 50 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og UNICEF for å sikre beskyttelse av sivile og reintegrering av deporterte barn.

 • Norge gir over en milliard kroner for å sikre strøm i Ukraina

  16.06.2024 Nyhet Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Norge vil støtte Ukraina med 1,1 milliard kroner for å sikre ukrainsk kraftforsyning. - Russland gjennomfører massive og systematiske angrep for å slå ut kraftforsyningen, mens ukrainerne jobber kontinuerlig for å sikre befolkningen strøm til det

 • Toppmøte om fred i Ukraina

  15.06.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i helgen på et internasjonalt toppmøte om fred i Ukraina. Der møter han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og ledere fra rundt 90 land.

 • Norge skal arrangere VM i gatefotball i Oslo i 2025

  15.06.2024 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Frelsesarmeens rusomsorg har søkt om 20 millioner kroner for å kunne arrangere Homeless World Cup i Oslo i 2025. 14. juni kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery på besøk med gode nyheter.

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 25

  14.06.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • Regjeringen vil ikke skattlegge lokal energiproduksjon på egen bolig

  14.06.2024 Pressemelding Finansdepartementet

  Etter dagens regler er inntekt fra salg av egenprodusert strøm skattepliktig inntekt, men regjeringen ønsker å skjerme husholdningene fra dette.

 • Utanriksministeren til nordisk utanriksministermøte i Stockholm

  14.06.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide deltek på nordisk utanriksministermøte i Stockholm 19. og 20. juni.

 • Utenriksministermøte i Østersjørådet

  14.06.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sikkerheten i Østersjøområdet stod sentralt under utenriksministerens møter i Finland 13.-14. juni.

 • Årets unge reindriftsutøver 2024 er Johan Mahtte Eira

  14.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Johan Mahtte Eira ble under NRLs landsmøte den 14. juni tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver. Johan Mahtte Eira er 21 år og kommmer fra Fávrrosorda reinbeitedistrikt i Vest-Finnmark reinbeiteområdet.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mehl mottek utgreiing frå Rushandhevingsutvalet

  14.06.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalet vart nedsett av regjeringa i mai 2023 og er leia av tidlegare lagmann Hans-Petter Jahre. Tysdag 18. juni blir utgreiinga overlevert til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

 • Statsministerens program veke 25

  14.06.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 13.00 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Enighet om forslag til byvekstavtale for Kristiansandsregionen

  14.06.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at det ble enighet i forhandlingene om byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Nå styrkes retten til foreldrepengar for fedrar og medmødrer

  14.06.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Frå og med 2. august 2024 vil fedrar og medmødrer få rett til å ta ut 10 veker foreldrepengar, sjølv om mor ikkje er i jobb.

 • Nytt åremål for direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet

  14.06.2024 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Per-Arne Horne (63) er i statsråd i dag utnemnd som direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Han blei utnemnd som direktør for DiBK i oktober 2018, og har no fått fornya åremålet i seks nye år.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 25

  14.06.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 25, 2025.

 • GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris deles ut høsten 2024

  14.06.2024 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  GOLLEGIELLA - Nordisk samisk språkpris deles ut for ellevte gang høsten 2024 under møtet mellom ministre med ansvar for samiske saker og sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige.

 • Presseinvitasjon: Nordisk ministerråd 2024: Wenche Westberg til Karlstad, Sverige

  14.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sverige har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2024. Det årlige sommermøtet 18. og 19. juni, er lagt til Karlstad. Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer

 • Godkjenner hotellområde i Ullensakers kommuneplan

  14.06.2024 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag godkjend at Ullensaker kommune set av eit område på Garder, vest for hovudflyplassen, til hotellføremål. − Eg er glad eg kan gje kommunen og tiltakshavar klarsignal til å utvikle dette området med eit

 • Lovproposisjon om utvidet mulighet for fritt rettsråd i utvisningssaker som berører barn

  14.06.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok 4. desember 2023 at det skal utarbeides forslag til regler om fritt rettsråd for utlendinger som vurderes utvist på grunn av ilagt straff, og som har barn i Norge. Etter dagens regler er det bare ved utvisning for brudd på

 • Side 1 av 413
 • Side 1 av 413