Nyheter og pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 13978 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Avlyser reise til Svalbard

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen i Longyearbyen etter skredet i dag, har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Sysselmannen på Svalbard valgt å avlyse statsråd Jon Georg Dales reise til Svalbard 22. og 23. februar.

 • Møte med Kinas ambassadør

  21.02.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med den kinesiske ambassadøren til Noreg, H.E. Ambassador Wang Min. Føremålet med møtet var kontaktutveksling, og å drøfte moglegheitar for samarbeid på landbruks- og matområdet.

 • Mer robuste, mer produktive

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ja, det nytter: Med veiledning fra norske forskere skal indiske småbønder tåle klimatruslene bedre. Samtidig produserer de mer mat.

 • Regjeringen vil skape flere blå jobber

  21.02.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  - Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre

 • Nye tilskott til kai- og tømmerterminalar i 2017

  21.02.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I statsbudsjett for 2017 er det løyvd om lag 75 millionar kroner til utvikling av kai- og tømmerterminalar. Frist for innsending av prosjektskisser er 1. april. Fleirbruksanlegg av stor verdi for næringa og samfinansiering mellom fleire

 • – Bidrar til å trygge utsatte arbeidstakere

  21.02.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  695 bedrifter har fått støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk. En av tre får støtte til å lære de ansatte bedre norsk.

 • Presseinvitasjon: Evaluering av nærpolitireformen

  21.02.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere nærpolitireformen. Oppdraget vil gå over fire år. I morgen legges det frem en statusrapport som vurderer reformarbeidet som er

 • Første evaluering av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

  21.02.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten startet opp 1. mai 2016. Målet er å undersøke om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag. Nå

 • Toppmøte om ungdom og psykisk helse 27.–28. februar

  21.02.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene er høy i alle de nordiske landene. Nordisk ministerråd og regjeringen tar opp dette på toppmøte om psykisk helse 27. februar og på konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og

 • Førstehjelpsdugnad skal redde fleire liv

  21.02.2017 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  3000-4000 nordmenn døyr kvart år av hjartestans i Noreg. Om lag 12 000 vert ramma av hjerneslag. Berekningar viser at vi kan redde 200 liv årleg dersom vi blir betre på å gi livreddande førstehjelp. Helse- og omsorgsminister Bent Høie drar i gang

 • Utreder et digitalt grenseforsvar

  20.02.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen nedsatte i februar 2016 et utvalg ledet av professor Olav Lysne (Lysne II-utvalget) for å utrede sentrale problemstillinger ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til kabelbasert digital kommunikasjon som transporteres inn

 • Krever streng kontroll med regnskogstøtte

  20.02.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Verdens nest største regnskog i Kongobassenget i Sentral-Afrika er utsatt for et stadig økende press. Dette er grunnen til at Norge har satt av inntil 1.5 milliarder kroner til Central African Forest Initiative (CAFI) sitt partnerskap med Den

 • Høring om ENISA

  20.02.2017 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) er et byrå i EU med hovedoppgave om å bidra til økt cybersikkerhet i EU og blant medlemslandene. ENISA ble etablert i 2004, og Norge er tilknyttet byrået. ENISA sitt nåværende mandat

 • Utlysing av nynorskprisen for journalistar

  20.02.2017 Nyheit Kulturdepartementet

  Kven som skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar kan du vere med på å bestemme!

 • Statsråd Sanner besøker Hordaland

  20.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Hordaland tysdag 21. februar. Tema for besøket er strandsoner, fiskematindustri og karriereval for studentar.

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2017

  20.02.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 - foreløpig rapport.

 • Abortsøkende kvinner får bedre rettssikkerhet

  20.02.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er betydelige forskjeller i praksis i dagens abortnemnder. En ekspertgruppe anbefalte å sikre mer ensartet praksis ved abort etter 12. svangerskapsuke. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå å legge til rette for at de regionale

 • 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier

  20.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å ta bedre vare på myke trafikanter, og derfor bevilger vi nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017. Pengene skal brukes til å raskt få på plass tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, sier

 • Europa-quiz

  20.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bli med på Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Norge og Europa. Denne uken handler spørsmålet om konsekvensene av Brexit.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  20.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.