Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 16163 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • TV2 AS søker avtale om å drive kommersiell allmennkringkasting

  23.09.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet lyste 23. juni 2017 ut en avtale om kommersiell allmennkringkasting i fem år. Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt en søknad fra TV2 AS.

 • Bedre beskyttelse ved pakkereiser

  22.09.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Nå vil norske forbrukere få bedre beskyttelse ved bestilling av pakkereiser de selv setter sammen. I dag ble et nytt pakkereisedirektiv innlemmet i EØS-avtalen.

 • 90 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

  22.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 22. september ble 90 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er det såkalte pakkereisedirektivet og regler som skal modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett.

 • Garden som ressurs – ny veileder

  22.09.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for landbruksbasert næringsutvikling gjennom forenklet veiledning og ved at landbruket integreres bedre i regional og lokal samfunnsplanlegging. Veilederen Garden som ressurs skal bidra til dette.

 • Statsministerens program veke 39

  22.09.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Måndag 25. september Kl. 18.00: Statsminister Erna Solberg opnar Verdens farmasøytdag

 • Ny tenketank om antimikrobiell resistens

  22.09.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Antimikrobiell resistens er en trussel mot menneskers og dyrs helse i hele verden. Resistens mot medisiner som brukes mot soppinfeksjoner er en viktig del av dette bildet. Veterinærinstituttet setter i gang en ny tenketank som skal samle kunnskap om

 • Utval skal sjå på opplæringslova

  22.09.2017 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå på regelverket for grunnopplæringa og foreslå ei ny opplæringslov.

 • Åpner for salg av pasienthotellet ved St. Olavs hospital

  22.09.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag åpnet for salg av pasienthotellet ved St. Olavs hospital. Det kan bidra til etablering av et nytt senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital i Trondheim.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 39

  22.09.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 39, 2017.

 • Garden som ressurs – ny veileder

  22.09.2017 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for landbruksbasert næringsutvikling gjennom forenklet veiledning og ved at landbruket integreres bedre i regional og lokal samfunnsplanlegging. Veilederen Garden som ressurs skal bidra til dette.

 • Åpner for å søke om gjeldsforhandling fra utlandet

  22.09.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Fra 1. oktober 2017 kan privatpersoner søke om gjeldsforhandling også fra utlandet. Til nå må du ha vært bosatt i Norge for å kunne få en gjeldsordning.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  22.09.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Marte Ziolkowski som politisk rådgivar for statsråd Ine Eriksen Søreide i Forsvarsdepartementet.

 • Endringar blant statssekretærane

  22.09.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnt politisk rådgivar Audun Halvorsen til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet. Politisk rådgivar Maria Jahrmann Bjerke er utnemnt til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og

 • Erik Hope ny direktør i DSS

  22.09.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Erik Hope (58 år) er i dag tilsatt som ny direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). - Direktøren skal lede DSS i en periode der digitalisering gir nye muligheter for bedre og mer effektive administrative tjenester, sier

 • Sammenhengende tjenester er tema på dialogmøte om den nye eldrereformen i Hamar 26. september

  22.09.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Mange eldre og pårørende opplever at helse- og omsorgstjenestene er for oppstykket og at helheten mangler. Det fører til utrygghet og bekymringer, og rammer særlig dem med størst behov. Hvordan kan vi sikre eldre en helhetlig og sammenhengende helse

 • FNs høynivåuke 2017: Dagsrapport 4

  22.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tros- og livssynsfrihet, likestilling, helse, ungdom, fred og sikkerhet, samt Syria, Sør-Sudan, Tsjadsjø-regionen var blant hovedsakene under fjerde dag av høynivåuken. Og våre eminente fotballtradisjoner fortsetter å prege den norske delegasjonen (

 • Jensen møtte Europakommisjonen om nye finansmarkedsregler

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansminister Siv Jensen møtte 21. september Europakommisjonens visepresident for å diskutere raskere innlemming av finansmarkedsregler i EØS-avtalen.

 • Internasjonal enighet om norsk-australsk forslag om flytende atomkraftverk

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er i alle nasjoner interesse at flytende og transportable atomkraftverk som utvikles har samme strenge sikkerhetskrav som andre atomkraftverk. Det er derfor viktig at Det internasjonale atomenergibyrået fortsetter arbeidet med å forstå og

 • Nye ambassadører fra Nederland, Danmark, Slovakia og Argentina

  21.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 19. september 2017.

 • Mottakelse for norske kunstnere og artister i Parkveien

  21.09.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utenriksminister Børge Brende inviterer til mottakelse i Regjeringens representasjonsbolig 26. september. Interessen for norske og nordiske kunst- og kulturuttrykk er sterk og økende, og norske kunstnere