Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 20647 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Egen tiltaksplan mot ekstremisme i høyere utdanning

  17.02.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Det skal ikke være en overvåkningskultur på landets høyskoler og universiteter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Beredskapsrådet i samarbeid med sektoren utviklet en tiltaksliste

 • Redusert avskoging i Indonesia utløser første klimautbetaling fra Norge

  16.02.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Indonesia bekreftet i dag at klimagassutslipp fra avskoging gikk ned i 2017. Dette betyr at Norge for første gang siden regnskogsamarbeidet mellom de to landene startet i 2010 vil betale Indonesia for reduserte klimagassutslipp fra avskoging. Til

 • Norge utbetaler 125 millioner kroner til UNRWA

  16.02.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) er i en kritisk økonomisk situasjon og har store udekte behov. Derfor betaler vi som i fjor ut hele vårt kjernebidrag på 125 millioner kroner til UNRWA samlet i begynnelsen av året, sier

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Kristiansund

  16.02.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker Kristiansund tysdag 19. februar.

 • Statsministerens program veke 8

  15.02.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer denne veka blant anna Nesbyen, Geilo, Finse og Numedal.

 • Sikrer to uavhengige opptellinger ved valg

  15.02.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd. - Dette sikrer at vi får to uavhengige opptellinger, som vil gi et mest mulig korrekt resultat, sier kommunal-

 • Presseinvitasjon: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Hedmark og Oppland tysdag 19. februar

  15.02.2019 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 19. februar besøker eldre- og folkehelseminister Åse Michalsen kommunane Nord-Odal, Stange, Ringsaker, Raufoss og Gran. Temaet for besøka vil blant anna vere eldrereforma Leve hele livet, matglede for eldre og statleg finansiert eldreomsorg.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 8

  15.02.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 8, 2019.

 • Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres i dag

  15.02.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag innføres behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp. For unge med alvorlige spiseforstyrrelser eller psykoselidelse vil fristen for oppstart av

 • Midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense

  15.02.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Forslag til midlertidige regler for tidligpensjon for dem som har særaldersgrense.

 • Nye regler på betalingsområdet

  15.02.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Nye lovregler på betalingsområdet som gjennomfører de offentligrettslige reglene i EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD 2) trer i kraft 1. april i år.

 • To nye dommere i Høyesterett

  15.02.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik er i statsråd i dag utnevnt som nye dommere i Høyesterett.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: TBU presenterer førebels rapport 2019

  15.02.2019 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Måndag 18. februar kl. 10:00 legg Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) fram ein førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera i 2019.

 • Veterinærer får gratis kurs om riktig antibiotikabruk

  15.02.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Feil bruk av antibiotika kan føre til at resistente bakterier utvikler seg. Nå får veterinærer og veterinærstudenter et gratis nettkurs for å lære mer om riktig antibiotikabruk til dyr. Kurset er gratis, og det er mulig å melde seg på når som helst.

 • Ny grenseavtale med Russland har trådt i kraft

  15.02.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den nye grenseavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft fredag 8. februar i år. Avtalen gir en oppdatert og detaljert beskrivelse av vår grense mot Russland.

 • Gode rutiner i norsk ost- og melkeproduksjon

  15.02.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet sin ferske rapport viser at lokalmatprodusenter som lager ost og andre melkeprodukter har rutiner som gir god mattrygghet. Statusen i bransjen blir vurdert som god

 • Presseinformasjon: Eriksen Søreide til München 15.-17. februar

  15.02.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på den årlige sikkerhetspolitiske konferansen i München (Munich Security Conference) fra 15.-17. februar, sammen med statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Nominer Norges mest attraktive by!

  15.02.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nå starter årets jakt på Norges mest attraktive by. - Dette er femte gangen vi leter etter byer og steder der det er godt å bo, arbeide eller bare være på besøk. Med prisen Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler fra hele landet, sier

 • Betydelig flere voksne i barnehagene - 1000 flere barnehager oppfyller kravet til bemanningsnorm

  15.02.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

  Bemanningstettheten i barnehagene har økt markant fra 2017 til 2018. - Dette er veldig gode nyheter, og viser at politikken virker! Flere voksne i barnehagen betyr et bedre tilbud til barna: Flere voksne som kan se barna, og legge gode rammer for

 • Høringen om ny E-lov er avsluttet

  14.02.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Fristen for å sende inn høringsinnspill til ny lov for Etterretningstjenesten gikk ut tirsdag denne uken. Det er kommet inn om lag 90 høringsinnspill.

Til toppen