Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 29356 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 25

  18.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Foreslår å videreføre loven som skal hjelpe bedrifter truet av konkurs

  18.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I begynnelsen av koronapandemien foreslo regjeringen å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen sender i dag på høring et forslag om å videreføre den midlertidige

 • Ny dommer i Høyesterett

  18.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther er i statsråd i dag utnevnt til ny dommer i Høyesterett.

 • Endring i reiseråd for land og områder i Europa

  18.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at Polen, Romania og enkelte sykehusdistrikter i Finland går fra rødt til gult på smittekartet for Europa.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 25

  18.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 25, 2021.

 • Grensekontroll av lystbåter som ankommer Norge fra utlandet

  18.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Som en følge av koronasituasjonen må lystfartøy som ankommer Norge fra utlandet i sommer underlegges ordinær grensekontroll og det samme test- og karanteneregelverket som reisende med bil og fly.

 • Foreslår en mer fleksibel bearbeidelsesplikt

  18.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

 • Utenrikstjenesten i NRKs sommerserie

  18.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne sommeren har du en god mulighet til å bli bedre kjent med ansatte i utenrikstjenesten og arbeidshverdagen deres på noen av Norges 100 utenriksstasjoner. NRK P1s sommerserie «Hallo verden» blir i år i sin helhet viet UDs ansatte.

 • Regjeringen legger frem Kriminalomsorgsmeldingen: Vil vektlegge hensynet til ofre mer

  18.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger fredag frem den nye stortingsmeldingen om kriminalomsorgen. I meldingen signaliseres en prinsipiell tenkning som sterkere vektlegger hensynet til ofrene for kriminalitet, det skal settes ned et offentlig utvalg som skal se på

 • Norske forskningsmiljø henter forsknings- og innovasjonsmidler fra EU

  18.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Siden 2014 har norske forskere og næringsliv fått over 15 milliarder kroner til sine forskningsprosjekt fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Norske landbruks- og matforskningsmiljøer har sin del av æren for den norske

 • Presseinvitasjon: Statsråd Astrup besøker Vestfold og Telemark 21. og 22. juni

  18.06.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Byutvikling, distriktspolitiske strategiar og campingplassbesøk er noko av det som står på programmet når kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Vestfold og Telemark måndag 21. og tysdag 22. juni.

 • Norge øker den humanitære støtten til Myanmar

  18.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi er svært bekymret over den humanitære situasjonen i Myanmar. Over 190.000 personer er fordrevet siden militærkuppet i februar. Det er store behov for humanitær bistand. Derfor øker Norge den humanitære bistanden med ti millioner kroner, til

 • Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021

  18.06.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens forslag om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) er vedtatt og sanksjonert av Kongen i statsråd i dag, lov 18. juni 2021 nr. 130.

 • Hegstad skal leie utval som skal sjå på folkehøgskulane

  18.06.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Folkehøgskulane er ein viktig del av det norske utdanningssystemet, men det er lenge sidan folkehøgskulefeltet har vorte evaluert. Regjeringa har derfor oppnemnt eit offentleg utval som blant anna skal sjå på kva slags samfunnsoppdrag

 • Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer

  18.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Ny strategi for Sahel

  18.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserer regjeringens nye strategi for Sahel.

 • Endring av smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard og for kystcruise

  18.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  - Regjeringen letter nå på flere av smitteverntiltakene som gjelder for reiselivsaktiviteter på Svalbard og for kystcruise. Blant annet vil det ikke lenger være krav om å fremvise negativt testsvar for SARS-CoV-2 før avreise til Svalbard for

 • Forlengelse av lånegarantiordningen godkjent av ESA

  18.06.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag kunngjort en forskriftsendring om at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges ut oktober 2021.

 • Offentleg søkarliste til stillinga som direktør i Kunnskapssektorens tenesteleverandør (Sikt)

  18.06.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Søknadsfristen til direktørstillinga i for Sikt har gått ut. Det er 11 søkarar til stillinga, åtte menn og tre kvinner.

 • Støtte til utdanningssektoren i Palestina

  18.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utdanning er en grunnleggende menneskerett og en av hovedprioriteringene i norsk utviklingssamarbeid. I Palestina har Norge over tid støttet bygging og renovering av skoler og opplæring av skolestab og lærere. Norge finansierer ikke skolebøker eller