Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 17965 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ola Elvestuen til Singapore

  20.04.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen skal til Singapore 25. - 27. april for å delta på en konferanse om grønn skipsfart. Han skal også på flere besøk til teknologibedrifter i Singapore, deriblant norske.

 • Rundskriv om bekjempelse av MRSA – oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger

  20.04.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 19. mars 2018 et nytt rundskriv til helsetjenesten om MRSA og oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger.

 • Forlenger overgangsordningen for kompetansekrav for leger i legevakt

  20.04.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Innbyggerne skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor har departementet i akuttmedisinforskriften stilt kompetansekrav for leger som går legevakt uten bakvakt. Nå forlenges kommunenes frist til 2020 med å innfri kravet.

 • Presseinvitasjon: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Østfold tirsdag 24. april

  20.04.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren skal besøke bedrifter i Askim, Rakkestad, Sarpsborg og Moss for å høyre korleis dei jobbar for å vere best mogleg rusta for framtida. Han avsluttar med eit besøk i Moss der han møter 30 leiarar frå ulike delar av næringslivet for å

 • Tvangsmidler trer i kraft

  20.04.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra i dag kan Justis- og beredskapsdepartementet gi instrukser om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser. Samtidig får politiet i større grad tilgang til opplysninger om beboere i

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 17

  20.04.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 17, 2018.

 • Presseinvitasjon: Statsminister Solberg og landbruks- og matminister Dale besøker reindriften i Finnmark

  20.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker reindriften i Finnmark mandag 30. april. Media er velkommen til å følge hele programmet.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 17

  20.04.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Rammene for nye Hamarøy og nye Narvik er nå på plass

  20.04.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. - Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye,

 • Utvider nasjonalpark på Dovrefjell

  20.04.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen utvider i dag Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken øker da med over 130 kvadratkilometer. I tillegg opprette regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  20.04.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Telemark, Trøndelag og Sogn og Fjordane. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Gjuvåa kraftverk og Bøla kraftverk. Søknadene om Neselva II kraftverk

 • Ingen ny kraftutbygging i Valldalen

  20.04.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Klagen på Olje- og energidepartementets avslag på søknader om bygging av kraftverkene Holdøla sør, Holdøla nord, Middalen og Grøno i Valldalen i Odda kommune i Hordland, ble i dag avslått i statsråd.

 • Bygging av Mørkedøla pumpe i Lærdalsvassdraget

  20.04.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Østfold Energi har i statsråd i dag fått konsesjon til bygging av Mørkedøla pumpe og overføring av vann fra Mørkedalen slik at vannet kan benyttes til kraftproduksjon i kraftverkene Borgund og Stuvane i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane.

 • Presseinformasjon: Utanriksministeren deltek på høgnivåmøte om fred i FN

  20.04.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  I New York skal utanriksministeren delta på høgnivåmøtet i FN om bærekraftig fred 24. april. I tillegg skal ho møte USAs FN ambassadør Nikki Haley og Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif.

 • EU-høring om tekniske standarder for droner og operative krav for flyging med droner

  20.04.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om droner. Høringen er en del av arbeidet med å få på plass et felleseuropeisk regelverk for droner. Høringsfrist er 9. juli.

 • Hold deg oppdatert på landbruk og mat i vår

  20.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ønsker du å være oppdatert på landbruks- og matpolitikken og jordbruksoppgjøret, motta nyheter fra oss ved å abonnere på vårt nyhetsvarsel.

 • Til kamp mot negativ sosial kontroll

  19.04.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Vi skal vise utsatt ungdom at det er hjelp å få, og bidra til å senke terskelen for å ta kontakt med noen som kan hjelpe, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nye ambassadører fra Indonesia, De forente arabiske emirater, Ghana og Ecuador

  19.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 19. april 2018.

 • Vil styrke innovasjon i offentlige innkjøp

  19.04.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal bidra til mer innovasjon. Innovative innkjøp var tema for regjeringens digitaliseringsutvalg 22. mars.

 • Skogeiere med overskudd

  19.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet for disse 63 000 kroner.