Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 17973 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statssekretær Holte i New York

  23.04.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte vil 23. og 24. april ha en rekke møter i New York. Han vil blant annet delta på høynivådelen av Forumet for finansiering for utvikling.

 • Forsvarets romsatsing og internasjonalt samarbeid

  23.04.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I dag er samfunnet avhengige av satellittkommunikasjon både i sivil og militær sektor. Avhengigheten gjør oss sårbare dersom vi ikke samarbeider med andre nasjoner om å utvikle og bruke den beste teknologien. Norges arbeid med rommet har gjort oss

 • Presseinvitasjon: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren besøker Bodø

  23.04.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgon, tysdag 24. april, reiser Tor Mikkel Wara til Bodø. Han vil mellom anna besøke operasjonssentralen og SAMLOK Nord og Hovedredningssentralen Nord-Norge.

 • Endrer forskrift om hold av pelsdyr

  23.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har endret forskrift om hold av pelsdyr slik at endringene som trådte i kraft 1. januar i år er opphevet. Bakgrunnen for forskriftsendringen er Regjeringens beslutning om å gjennomføre en styrt avvikling av næringen.

 • Endring blant de politiske rådgiverne

  23.04.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Christoffer Pedersen som politisk rådgiver for Tor Mikkel Wara i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Forsterker satsingen på språk i 72 kommuner

  23.04.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå får ytterligere 17 kommuner status som språkkommuner. Dermed jobber til sammen 72 kommuner over hele landet med å styrke arbeidet med språk i barnehager og skoler. - Mange barn leser og skriver for dårlig. Derfor er det viktig med tidlig innsats,

 • Rekordmange lærere får videreutdanning

  23.04.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Til høsten får 7207 lærere videreutdanning. Det er dobbelt så mange som i 2014. - Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer. Om lag 20 000 lærere har allerede gjennomført videreutdanningen, og nå får

 • Utviklingsministeren: Svært glad for styrking av Verdensbanken

  22.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at verden skal nå bærekraftsmålene. At Verdensbanken og giverne nå er enige om en kapitaløkning på totalt 13 milliarder USD, gjør banken enda bedre rustet i dette arbeidet, sier

 • Priv til red: Ola Elvestuen til Singapore

  20.04.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen skal til Singapore 25. - 27. april for å delta på en konferanse om grønn skipsfart. Han skal også på flere besøk til teknologibedrifter i Singapore, deriblant norske.

 • Rundskriv om bekjempelse av MRSA – oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger

  20.04.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 19. mars 2018 et nytt rundskriv til helsetjenesten om MRSA og oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger.

 • Forlenger overgangsordningen for kompetansekrav for leger i legevakt

  20.04.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Innbyggerne skal være trygge på at de får god hjelp i akutte situasjoner. Derfor har departementet i akuttmedisinforskriften stilt kompetansekrav for leger som går legevakt uten bakvakt. Nå forlenges kommunenes frist til 2020 med å innfri kravet.

 • Presseinvitasjon: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Østfold tirsdag 24. april

  20.04.2018 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren skal besøke bedrifter i Askim, Rakkestad, Sarpsborg og Moss for å høyre korleis dei jobbar for å vere best mogleg rusta for framtida. Han avsluttar med eit besøk i Moss der han møter 30 leiarar frå ulike delar av næringslivet for å

 • Tvangsmidler trer i kraft

  20.04.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra i dag kan Justis- og beredskapsdepartementet gi instrukser om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser. Samtidig får politiet i større grad tilgang til opplysninger om beboere i

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 17

  20.04.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 17, 2018.

 • Presseinvitasjon: Statsminister Solberg og landbruks- og matminister Dale besøker reindriften i Finnmark

  20.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker reindriften i Finnmark mandag 30. april. Media er velkommen til å følge hele programmet.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 17

  20.04.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Rammene for nye Hamarøy og nye Narvik er nå på plass

  20.04.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. - Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye,

 • Utvider nasjonalpark på Dovrefjell

  20.04.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen utvider i dag Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken øker da med over 130 kvadratkilometer. I tillegg opprette regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  20.04.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Telemark, Trøndelag og Sogn og Fjordane. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Gjuvåa kraftverk og Bøla kraftverk. Søknadene om Neselva II kraftverk

 • Ingen ny kraftutbygging i Valldalen

  20.04.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Klagen på Olje- og energidepartementets avslag på søknader om bygging av kraftverkene Holdøla sør, Holdøla nord, Middalen og Grøno i Valldalen i Odda kommune i Hordland, ble i dag avslått i statsråd.