Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 29245 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 24

  12.06.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Ny støtteprosesslov legges frem for Stortinget

  12.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet en lovproposisjon for Stortinget om forslag til ny lov om saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte.

 • Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet om ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms

  11.06.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Det som vil være styrende for arbeidet er å finne en ordning som gjør at verdiskaping beholdes lokalt, og som sikrer lokale interesser. Det gir både bønder, reindrifta og andre, større innflytelse og involvering.

 • Oppfølgingsmøte med svinenæringen om dyrevelferd

  11.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, har i dag hatt oppfølgingsmøte med en samlet svinenæring. Dette for å få en oppdatert status på arbeidet som nå pågår for å bedre dyrevelferden for svin.

 • Statsministerens program veke 24

  11.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Covax AMC er fullfinansiert

  11.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den globale fordelingsmekanismen Covax AMC har nådd innsamlingsmålet på 9,6 milliarder dollar. Pengene skal sikre vaksiner til 30 prosent av befolkningen i lav- og mellominntektsland.

 • Ny advokatlov

  11.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag la regjeringen frem forslag til en egen bransjelov for advokater. Forslaget vil gi en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater.

 • EØS-partene starter opp forhandlinger om en ny periode for EØS-midler

  11.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Ordningen med EØS-midler er ikke bare et viktig bidrag til økonomisk og sosial utvikling i de 15 EU-landene som mottar midler. Den skaper også gode muligheter for å utvikle vårt bilaterale samarbeid med mottakerlandene, sier utenriksminister Ine

 • Starter teknologisatsing for Forsvaret i Nord-Norge

  11.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Nye innovasjonsarenaer skal hjelpe Forsvaret med å ta i bruk ny norsk teknologi raskere.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 24

  11.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2021.

 • Digitalisering og verdiskaping i hele landet

  11.06.2021 Nyhet Statsministerens kontor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvordan kan digitalisering bidra til nye arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet? Det var tema for møtet i regjeringens digitaliseringsutvalg denne uken.

 • Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

  11.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag presenterer regjeringen et bredt spekter av tiltak for å forebygge at barn og unge rekrutteres til kriminalitet i den nye stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge.

 • Lager ny grensehandelsstatistikk

  11.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet og SSB har inngått en femårig avtale som innebærer at SSB skal lage ny, og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken skal erstatte dagens grensehandelsundersøkelse som SSB publiserer kvartalsvis.

 • Nye medlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

  11.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt to nye medlemmer og ett nytt varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2021 til og med 31. august 2024.

 • Pressekonferanse om bruk av koronasertifikatet i Noreg

  11.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om innanlands bruk av koronasertifikat måndag 14. juni kl. 15.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Helsedirektør Bjørn Guldvog og ass. direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Strømstad Knudsen vil også vere

 • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020

  11.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2020 eksporterte norske bedrifter våpen og militært utstyr for om lag 6,2 milliarder kroner, mot om lag 4,5 milliarder i 2019.

 • EØS-midlene gir resultater

  11.06.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den årlige statusrapporten for EØS-midlene 2020 er klar. Den viser at 1600 prosjekter nå er i gang. Norske aktører deltar som samarbeidspartnere i over 40 prosent av prosjektene.

 • 283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

  11.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  27 bedrifter får støtte på til sammen 283 millioner kroner til innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet.

 • Ny ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen

  11.06.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fredrik Bøckman Finstad overtar 1. september 2021 ansvaret for Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Finstad er i dag ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i samme departement.

 • Energi til arbeid: Slik vil regjeringen elektrifisere Norge

  11.06.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen ønsker mer elektrifisering og fortsatt sikker tilgang på strøm for bedrifter og husholdninger i Norge. Nå lanseres en strategi for smart og effektiv elektrifisering.