Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 16742 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter Næringslivsgruppen for bedre kosthold

  22.11.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tema for møtet er status i arbeidet med å nå intensjonsavtalens mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke.

 • Løyvefritak for Inn på tunet-aktørar

  22.11.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Inn på tunet-aktørar kan på nærare vilkår få løyvefritak for inntil 3 køyretøy etter yrkestransportlova, slik at dei kan køyre brukarar med særskilte behov til og frå garden sjølve.

 • Høring – Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

  22.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i bokføringsforskriften, slik at det følger av bokføringsregelverket at samfakturering av nettleie og elektrisk energi er tillatt.

 • Halv pris for parkering av elbil

  22.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har ambisiøse mål om å elektrifisere veitransporten. Det er viktig at det lønner seg å bruke elbil, også når man skal parkere. For å stimulere til ytterligere bruk av elektriske kjøretøy bør det derfor være billigere å parkere et elektrisk enn

 • Fylkesnytt fra Nordland 3/2017

  22.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om hvordan man kan forbedre resultatene i melkeproduksjonen.

 • Fremtidig nordisk samarbeid om utdanning

  22.11.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det nordiske samarbeidet om utdanning. Nå foreslår gruppen flere tiltak for å få til et bedre samarbeid og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked.

 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til seminar om dyrevelferdskriminalitet

  21.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar på et seminar om dyrekriminalitet på Gardermoen onsdag 22. november, og møter flere av de som jobber med dyrevelferd i Norge.

 • Oste-VM kommer til Norge

  21.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets finale i World Cheese Award ble arrangert i London sist helg og Cornish Kern - Lynher Dairies, fra Storbritannia, ble kåret årets verdensmester. I år var det 3001 oster med i VM og rekorddeltagelse fra Norge med 17 norske osteprodusenter med

 • Akkreditering til Natos utanriksministermøte i desember

  21.11.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Utanriksministrane i Nato kjem saman i Brussel 5. og 6. desember 2017. Frist for medieakkreditering er 27. november.

 • Svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen

  21.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll - og konstitusjonskomite i brev av 14.11.2017.

 • Ny metode gir oppdaterte reindriftskart

  21.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindriftskartene gir viktig informasjon om reindrifta, og er et viktig beslutningsgrunnlag. Kartene har tidligere vært statiske, vanskelige å oppdatere og tidvis uegnet. Et nytt nettverktøy sørger nå for at kartene er oppdaterte til enhver tid. Det

 • Høring om egen pensjonskonto

  21.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som vil åpne for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto).

 • Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

  20.11.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister

 • Norsk-ledet resolusjon om internt fordrevne personer vedtatt i FN

  20.11.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Over 40 millioner mennesker er på flukt i eget land. Norge har fremmet en resolusjon som i dag ble vedtatt i FN. - Resolusjonen er viktig for å bekrefte rettighetene til internt fordrevne personer og for å gi dem bedre beskyttelse, sier

 • Avgjerd om kommunedelplan for Atløysambandet i Askvoll kommune

  20.11.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedteke at alternativ 1a med ei seglingshøgde på 42 meter og ei seglingsbreidde på 150 meter skal leggjast til grunn for reguleringsplanlegginga for Atløysambandet i Askvoll kommune. - Eg har lagt

 • Invitasjon til nordisk seminar: Kulturkriminalitet - regelverk og rettspraksis i Norden

  20.11.2017 Nyhet Kulturdepartementet

  Hvordan kan vi i Norden samarbeide på tvers av fag- og landegrenser for å hindre kulturkriminalitet? Hvordan kan vi bidra til bedre vern av verdens kulturarv, og samtidig motvirke at ulovlig omsetning av kulturgjenstander finansierer

 • Mæland møter hav-næringslivet

  20.11.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland møter havrelatert næringsliv tysdag 21. november for å snakke om Ocean Space Centre.

 • Flere land kjemper mot antibiotikaresistente bakterier i mat- og landbruksektoren

  20.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mer enn 90 prosent av verdens befolkning bor i et land som har, eller holder på å utvikle, en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Det viser en undersøkelse utført i 2016 av FNs mat- og landbruksorganisasjon, Verdens

 • Akkreditering til OSSEs utanriksministermøte i Wien

  20.11.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) held sitt årlege utanriksministermøte i Wien 7.- 8. desember. Akkreditering er no open for media.

 • Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

  20.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.