Nyheter og pressemeldinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 13993 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nils Vagstad er ny administrerende direktør i NIBIO

  23.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nils Vagstad (60) er tilsatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

 • Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

  23.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen. Denne konferansen er med på å markere avslutningen av et treårig nordisk prosjekt om matsvinn

 • Anleggsstart for E39 Aksdalskrysset i 2017

  22.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har i dag sluttet seg til søknaden fra Tysvær kommune som nå får mulighet til å forskuttere den statlige andelen av utgiftene til bygging av prosjektet E39 Aksdalskrysset

 • "Fornybar AS" - Nytt investeringsselskap skal ligge i stavangerregionen

  22.02.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen.

 • Foreslår endring av naturmangfoldloven

  22.02.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. En ny hjemmel vil kunne gi rovviltforvaltningen en mulighet til å ta ut et begrenset

 • Økt interesse for Bangladesh fra norsk næringsliv

  22.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøkte denne uken Bangladesh, som første norske utenriksminister. Med høy vekst de siste årene har Bangladesh gått fra å være en stor mottaker av utviklingsbistand, til å bli et interessant marked for stadig flere

 • Evaluering av politireformen

  22.02.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) overleverte i dag en statusrapport til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), som vurderer reformarbeidet som er gjennomført i 2016.

 • Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

  22.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

 • Brende på G20s utenriksministermøte

  22.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi må handle nå om vi skal forebygge morgendagens kriser. På mange måter står vi i dag ved et veiskille i internasjonal politikk. Skal vi sikre vekst og utvikling, må vi engasjere oss for å skape fred og for å forbygge kriser i sårbare områder, sa

 • ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

  22.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag avgitt en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket. ESA mener blant annet at behovsprøvingen og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet

 • Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2017

  22.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om mer ungdom til landbruket.

 • Midtveisevaluering av EØS-midlene

  22.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Når EØS-midlene for perioden 2009-14 avsluttes senere i år, vil planlagte resultater og virkninger bli oppnådd. Det viser en uavhengig gjennomgang.

 • Norge gir 135 millioner kroner i nødhjelp til Sør-Sudan

  22.02.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den humanitære krisen i Sør-Sudan er nå så ille at FN har erklært hungersnød i deler av landet. - Situasjonen er prekær. Det haster å redde liv. Norge gir derfor 135 millioner kroner til nødhjelpsinnsats i Sør-Sudan, sier utenriksminister Børge

 • Vil ha flere realfagskommuner

  22.02.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I realfagskommunen Skedsmo har forskere flyttet inn på lærerværelset, og alle førsteklassinger lærer matematikk gjennom dataspill. Innen 1. mars kan flere kommuner søke om å bli en av Norges nye realfagskommuner.

 • Presseinvitasjon til toppmøte om ungdom og psykisk helse 27.–28. februar

  22.02.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

  Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene ser ut til å være økende i alle de nordiske landene. Nordisk ministerråd og regjeringen tar opp dette på toppmøte i Oslo om psykisk helse 27. februar og på konferanse om ungdom,

 • Rekordmykje ressursar på forsking

  22.02.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no. I 2015 gjekk 1,93 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsking og utviklingsarbeid. Det syner FoU-statistikken til SSB og NIFU.

 • Avlyser reise til Svalbard

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen i Longyearbyen etter skredet i dag, har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Sysselmannen på Svalbard valgt å avlyse statsråd Jon Georg Dales reise til Svalbard 22. og 23. februar.

 • Møte med Kinas ambassadør

  21.02.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med den kinesiske ambassadøren til Noreg, H.E. Ambassador Wang Min. Føremålet med møtet var kontaktutveksling, og å drøfte moglegheitar for samarbeid på landbruks- og matområdet.

 • Mer robuste, mer produktive

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ja, det nytter: Med veiledning fra norske forskere skal indiske småbønder tåle klimatruslene bedre. Samtidig produserer de mer mat.

 • Regjeringen vil skape flere blå jobber

  21.02.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  - Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre