Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 17486 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utanriksministeren til hovudsesjonen i FNs menneskerettsråd

  25.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide representerer Noreg under opninga av hovudsesjon i FNs menneskerettsråd i Genève 26. februar. Statssekretær Audun Halvorsen deltek 27. februar.

 • Bahrainsk menneskerettighetsforsvarer dømt til ytterligere fem års fengsel

  23.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den bahrainske menneskerettighetsforsvareren og raftoprisvinner Nabeel Rajab ble 21. februar dømt til ytterligere fem års fengsel for sine kritiske ytringer i sosiale medier.

 • The government proposes to allocate 100 million NOK to upgrade the Svalbard Global Seed Vault

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  After ten years of operation, it is time for technical improvements at the Svalbard Global Seed Vault. The measures are part of a long-term plan to enhance the performance and extend the viability of the seed vault. The government is now proposing a

 • Ny leder for beredskapshjemmelutvalget

  23.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Professor Kjetil Larsen, som i statsråd ble oppnevnt til leder av utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen, har trukket seg. Ny leder av utvalget blir professor Benedikte Moltumyr Høgberg.

 • Statsministerens program veke 9

  23.02.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer denne veka mellom anna til toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner til utbedring av Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter ti års drift skal det nå utføres tekniske utbedringer i Svalbard Globale frøhvelv. Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere og for fremtiden. Regjeringen foreslår nå en oppstartartsbevilgning på 100

 • Presseinvitasjon: Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer i samarbeid med Crop Trust og NordGen til en markering av ti-års jubileet for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.−27. februar er depositører og partnere fra hele verden samlet i Longyearbyen for å

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 9

  23.02.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Historisk lavt antall landbruksbranner i 2017

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el-feil, bidrar til å redusere antall branner i driftsbygninger. Nå blir kontrollformen utvidet til å

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 9

  23.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 9, 2018.

 • Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen)

  23.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  En analyse fra Oslo Economics viser at ABE-reformen i perioden 2012-2016 ikke hadde vesentlige konsekvenser for sikkerhet og tjenestetilbud i kriminalomsorgen.

 • Norge støtter sivil kapasitetsbygging for Sahel-styrke

  23.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Støtten på 15 millioner vil gå til et sivilt bidrag til Sahel-landenes felles sikkerhetsstyrke, med vekt på kapasitetsbygging innenfor humanitærrett og menneskerettigheter.

 • Kartlegging av viktig natur i 2018

  22.02.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har nå slått fast hvilken natur som skal prioriteres for kartlegging i 2018 og hvordan kartleggingen skal gjennomføres. Dette er basert på forslag fra Miljødirektoratet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Mobile World Congress i Barcelona

  22.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på Mobile World Congress i Barcelona 26.-27. februar. Statsråden deltar i det såkalte Ministerial Programme og har også flere møter under konferansen.

 • Utanriksministeren til Sahel-konferanse i Brussel

  22.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek 23. februar på ein høgnivå-konferanse om Sahel i Brussel. - Uro og terrorisme i Sahel hindrar stabilitet og utvikling i landa i regionen. Sahel-landa er blant dei mest sårbare i verda, og regionen er eit

 • 105 millionar til 15 innovasjonsprosjekt

  22.02.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Teknologiutvikling og ny kunnskap er avgjerande for omstilling og auka konkurransekraft i landbruket. I den samanheng er det over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet innvilga til saman 105 millionar til 15 nye og innovative prosjekt i mat-

 • Den nye kommunen skal hete Holmestrand

  22.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den nye kommunen som består av Sande og Holmestrand skal hete Holmestrand. - Det beste hadde vært om kommunene selv ble enige om et navn, men av hensyn til den videre prosessen er det viktig at departementet nå tar en beslutning, sier kommunal- og

 • Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

  22.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt åtte forskrifter om kommune- og fylkessammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

 • Den nye kommunen av Stordal og Norddal skal hete Fjord

  22.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Fjord blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Stordal og Norddal. - Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Jeg er glad for at

 • Vil gjøre Norge til verdens beste datasenterland

  22.02.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet

  Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer frem i regjeringens nye datasenterstrategi.