Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 16747 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bakgrunn for forslag om endringer i Statens kunstnerstipend

  23.11.2017 Nyhet Kulturdepartementet

  Gjennom mange år og under skiftende regjeringer har det vært diskusjoner om kunstnerstipender. Utvalget for statens kunstnerstipend og deres sekretariatet har de siste årene tatt til orde for å utvikle forvaltningen av statens stipend og

 • Presseinvitasjon: Signering av bompengeavtale

  23.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil fredag 24. november kl. 12.00 signere den nye bompengeavtalen med Sørvest Bomvegselskap AS, som med dette blir det regionale bompengeselskapet for fem fylkeskommuner på Sør- og Vestlandet.

 • Næringslivsgruppen følger opp samarbeidet for et bedre kosthold

  23.11.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  80 aktører fra mat- og drikkenæringen har siden oppstarten for ett år siden undertegnet intensjons- og tilslutningsavtaler for bedre kosthold. Flere har uttrykt ønske om å bli med i samarbeidet. Neste skritt er å invitere serveringsbransjen inn i

 • Fra Mosebøkene til Mattilsynet

  23.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tidligere veterinærdirektør og ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, Gudbrand Bakken, har sammen med seks andre medforfattere skrevet bok om utviklingen av norsk matforvaltning; Makt og styring rundt matfatet. Fra Mosebøkene til

 • Tettare nordisk energisamarbeid på europeisk nivå

  23.11.2017 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes møtte sine nordiske kollegaer under det nordiske energiministermøtet i Oslo den 23. november.

 • Om avgiftsendringer i budsjettenighet

  23.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Krf og V er det enighet som vil innebære endringer i flere avgiftsvedtak. Endringene vil ikke være endelige før de er vedtatt i Stortinget.

 • Gårdsturisme og matopplevelser i Nordland

  23.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Med mål om å styrke og utvikle gårdsturisme og lokalmat ønsker Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen å utnytte gårdenes samla ressurser. Dette skal det jobbes med i prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser, som vil vare i tre år.

 • Svalbard Globale frøhvelv markerer ti-års jubileum

  23.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Svalbard Globale frøhvelv feirer ti-års jubileum, fra 25. - 27. februar 2018, med seminarer, inviterte gjester og nye frøleveranser. Det første møtet i det internasjonale rådgivende panelet blir holdt samtidig med ti-års jubileet.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter Næringslivsgruppen for bedre kosthold

  22.11.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tema for møtet er status i arbeidet med å nå intensjonsavtalens mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke.

 • Løyvefritak for Inn på tunet-aktørar

  22.11.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Inn på tunet-aktørar kan på nærare vilkår få løyvefritak for inntil 3 køyretøy etter yrkestransportlova, slik at dei kan køyre brukarar med særskilte behov til og frå garden sjølve.

 • Høring – Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

  22.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i bokføringsforskriften, slik at det følger av bokføringsregelverket at samfakturering av nettleie og elektrisk energi er tillatt.

 • Halv pris for parkering av elbil

  22.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har ambisiøse mål om å elektrifisere veitransporten. Det er viktig at det lønner seg å bruke elbil, også når man skal parkere. For å stimulere til ytterligere bruk av elektriske kjøretøy bør det derfor være billigere å parkere et elektrisk enn

 • Fylkesnytt fra Nordland 3/2017

  22.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om hvordan man kan forbedre resultatene i melkeproduksjonen.

 • Fremtidig nordisk samarbeid om utdanning

  22.11.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det nordiske samarbeidet om utdanning. Nå foreslår gruppen flere tiltak for å få til et bedre samarbeid og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked.

 • Oste-VM kommer til Norge

  21.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets finale i World Cheese Award ble arrangert i London sist helg og Cornish Kern - Lynher Dairies, fra Storbritannia, ble kåret årets verdensmester. I år var det 3001 oster med i VM og rekorddeltagelse fra Norge med 17 norske osteprodusenter med

 • Akkreditering til Natos utanriksministermøte i desember

  21.11.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Utanriksministrane i Nato kjem saman i Brussel 5. og 6. desember 2017. Frist for medieakkreditering er 27. november.

 • Svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen

  21.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll - og konstitusjonskomite i brev av 14.11.2017.

 • Ny metode gir oppdaterte reindriftskart

  21.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindriftskartene gir viktig informasjon om reindrifta, og er et viktig beslutningsgrunnlag. Kartene har tidligere vært statiske, vanskelige å oppdatere og tidvis uegnet. Et nytt nettverktøy sørger nå for at kartene er oppdaterte til enhver tid. Det

 • Høring om egen pensjonskonto

  21.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som vil åpne for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto).

 • Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

  20.11.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister