Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Utanriksministeren fekk 1100 underskrifter frå næringslivet om krigen i Gaza

  05.03.2024 Nyheit Utenriksdepartementet

  - Krigen i Gaza er ein katastrofe med enorme dimensjonar. Eg deler den store frustrasjonen og sorga som mange kjenner på grunn av dei menneskelege lidingane. Det er viktig at alle delar av det norske samfunnet engasjerer seg. Det blir lagt merke til

 • Presseinformasjon: Møter humanitære organisasjoner om situasjonen i Gaza

  04.03.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter flere av de norske humanitære organisasjonene om situasjonen i Gaza, onsdag 6. mars.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsministeren presenterer den samiske folkehelsemeldinga

  04.03.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 18. mars er helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Karasjok for å presentere stortingsmeldinga om folkehelse og levekår i den samiske befolkninga.

 • Presseinvitasjon: Ny tiltaksplan for veteraner

  04.03.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen besøker Veteran møter Veteran og legger fram regjeringens nye tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner.

 • Ivaretakelse av reindriftens arealer

  04.03.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund ble 8. februar enige om Reindriftsavtalen 2024/2025. Ivaretakelse av reindriftens arealer er en av hovedprioriteringene i avtalen. Hovedprioriteringen må sees i sammenheng med regjeringens tiltakspakke

 • Staten ber om tilbod på beredskaplagring av korn

  04.03.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet vil i dag legge ut invitasjon på Doffin til kornbransjen om å gje tilbod på lagring av dei første 30 000 tonna med matkveite for beredskapslagring.

 • Nedre Glomma kan forhandle om en byvekstavtale

  04.03.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Nedre Glomma kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for å endelig kunne si at det er klart

 • Nye kontrakter sikrer avislevering alle dager

  04.03.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig at alle som ønsker det fortsatt skal få levert papiravisen hjem, også på dagene uten vanlig postgang. Det sikrer vi nå med denne tildelingen av kontrakter. Distribusjon av aviser i hele landet er viktig for mediemangfoldet og for

 • Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

  04.03.2024 Nyhet Energidepartementet

  Energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel 12. mars.

 • Nytt åremål for direktør Pål Mikkelsen i Norsk nukleær dekommisjonering

  04.03.2024 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Pål Mikkelsen (61) er i statsråd, fredag 1. mars, beskikket til direktør i Norsk nukleær dekommisjonering (NND) for en ny periode på seks år. Han ble første gang utnevnt som direktør i NND i 2018 da etaten ble opprettet. Han tiltrer stillingen etter

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  04.03.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Mari Hansen Ingleson sluttar som politisk rådgivar for kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Helge Kvamsås er engasjert som ny politisk rådgivar for Jaffery frå 6. mars 2024.

 • Tøffe tider i globalt handelssamarbeid, men håpet lever

  03.03.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Årets ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble en realitetsorientering. Det globale samarbeidet knaker i sammenføyningene.

 • Britene får ikke nok norsk fisk til fish & chips

  03.03.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne uken kåret Storbritannia landets beste fish & chips. Norsk torsk sto på menyen og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth delte ut hovedprisen da britene feiret nasjonalretten under National Fish & Chip Awards 2024.

 • Regjeringa flyttar minst 15 årsverk til Førde

  02.03.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringa har bestemt at minst 15 årsverk, inkludert evalueringsverksemda av norsk bistand, blir flytta frå Oslo til Førde. - Ein god dag både for Førde og Noreg sitt bistandsarbeid, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

 • Statsministerens program veke 10

  01.03.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Ber om styrket innsats mot miljøkonsekvensene av væpnet konflikt

  01.03.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Væpnet konflikt fører til store menneskelige lidelser, men også til alvorlige miljøødeleggelser som forverrer lidelsene. Forurensing av vann, luft eller ødeleggelse av matproduksjon og by- og boligområder er blant konsekvensene. Norge stilte seg bak

 • Frist 15. april: Send dine innspel til nasjonal strategi om livskvalitet

  01.03.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa skal i løpet av 2024 legge fram ein Nasjonal strategi for livskvalitet, og ønsker dine innspel til arbeidet.

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 10

  01.03.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • Høring – endringer i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften

  01.03.2024 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften.

 • NSM-utvalet har overlevert sin rapport

  01.03.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  NSM-utvalet har i dag overlevert rapporten sin til Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten er eit resultat av at regjeringa sette ned ei ekspertgruppe som har gått gjennom omstenda rundt låneavtalane inngått mellom NSM og Norwegian Property.

 • Side 1 av 367
 • Side 1 av 367