Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 19552 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forsvarsministeren besøkte norske styrker i Irak

  16.10.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Kampen mot ISIL er ikke over og irakiske myndigheter ber om fortsatt støtte fra Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Inspirasjonsdag i Ålesund

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil bedre mattilbudet til eldre. I dag arrangeres den tredje inspirasjonsdagen om mat til eldre i Ålesund. Målet er å inspirere til flere gode måltider på sykehjem og gi dem som jobber i eldreomsorgen de gode eksemplene og inspirasjon

 • Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenesten - invitasjon

  16.10.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket skulle opprinnelig vare frem til mai 2019. Nå inviterer regjeringen kommunene til å delta ut 2022.

 • Presseinvitasjon: Hoksrud åpner Strømsvika tømmerkai i Mandal

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Torsdag 18. oktober åpner landbruks- og matminister Bård Hoksrud nye Strømsvika tømmerkai i Mandal. Dette blir en av de største tømmerkaiene i Norge med et utskipningskvantum på rundt 200 000 kubikkmeter tømmer i året.

 • Kulturministeren inviterte til rundebordskonferanse om digitalisering av radio

  16.10.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande radiobransjen til en konferanse om digitalisering av radio. Formålet med konferansen var dels å få en oversikt over utfordringene som har oppstått i den senere tid, og å avklare om det er noe partene kan

 • Verdens matvaredag

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag markeres verdens matvaredag. Null-sult er tema for dagen. I 130 land over hele verden er det organisert markeringer av matvaredagen. Sammen med den globale seremonien i FAOs hovedkvarter i Roma, bidrar alle arrangementene til å øke

 • Ett år med Istanbulkonvensjonen

  16.10.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  1. november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, Istanbulkonvensjonen, i kraft i Norge.

 • Solberg til Berlin

  16.10.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Brexit, migrasjon, tryggings- og forsvarspolitikk, utviklingssaker og energi er tema som står på agendaen når statsminister Erna Solberg møter Tysklands forbundskanslar Angela Merkel i Berlin tysdag.

 • Fiskeriministeren til Tromsø

  16.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker Tromsø torsdag 18. oktober.

 • Nett-tv

  De andres menneskerettigheter - kjønn og menneskerettigheter gjennom 70 år

  16.10.2018 Nyhet Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet

  I anledning at menneskerettighetserklæringen er 70 år, inviterer regjeringen 17. oktober til et arrangement om kvinners situasjon i krig og konflikt.

 • Tre statsråder besøker flomområdene i Skjåk

  16.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren, justis-, beredskaps- og innvandringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren besøker tirsdag flomområdene i Skjåk.

 • Fredsdiplomati i Beijing

  16.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Internasjonalt samarbeid for å fremme fredelig løsning på konflikter bør stå øverst på alles agenda, fastslo utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun åpnet «Asia Mediation Retreat», en konferanse om mekling og fredsdiplomati som fant sted

 • Presseinvitasjon: Dyrepoliti i Rogaland

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Sør-Vest politidistrikts dyrekrimgruppe samarbeider med Mattilsynet Region sør og vest for å styrke innsatsen mot dyrekrim. Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse. Statssekretærene

 • Nytt samarbeid for å stanse fiskerikriminalitet

  15.10.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge støtter utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. I dag signerte fiskeriministeren et nytt samarbeid.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (3/2018)

  15.10.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Ber om full gjennomgang av Tolga-saken

  15.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ber om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. - Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Norge og Kina undertegner handlingsplan om idrettssamarbeid

  15.10.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I 2017 inngikk Kulturdepartementet og det kinesiske idrettsdepartementet en avtale om idrettssamarbeid. Det er videre bestemt at det skal utarbeides handlingsplaner underlagt avtalen, med konkrete avtaler om samarbeid og utveksling av utøvere,

 • Elvestuen til Brevik

  15.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Elvestuen besøker Holmestrand og Brevik.

 • Norsk høringsinnspill - EUs langsiktige lavutslippsstrategi

  15.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har avsluttet en offentlig høring knyttet til EUs langsiktige lavutslippsstrategi mot 2050. Høringsuttalelse fra norske myndigheter kan du lese her.

 • Presseinvitasjon: Pressemøte om oppfølging av Tolga-saken

  15.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, helseminister Bent Høie og justis-, beredskapsminister- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara vil kommentere regjeringens oppfølging av redegjørelsen fra fylkesmannen i Hedmark om den såkalte

Til toppen