Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 29271 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innrettingen av testsenter på Fiskebøl er klar

  14.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen etablerer senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning på Fiskebøl i Vesterålen.

 • Rekordmange fullfører videregående opplæring

  14.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Aldri har så mange fullført videregående opplæring som nå. - Det viser at vi går i riktig retning, men vi skal helt i mål, slår kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) fast.

 • Solberg diskuterte helsesamarbeid og havøkonomi med Macron

  14.06.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg hadde i dag et kort møte med Frankrikes president Emmanuel Macron på sidelinjen av NATO-toppmøtet i Brussel.

 • President Emmanuel Macron to join the Ocean Panel

  14.06.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  On Monday June 14 Prime Minister Solberg, in her capacity as co-chair of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel), invited President Macron to join the Panel. President Macron responded positively to the invitation.

 • Møte i WTO-utvalget 14. juni

  14.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den handelspolitiske situasjonen er vesentlig endret på grunn av koronapandemien. På møtet i WTO-utvalget 14. juni ga statssekretær Jens Frølich Holte en kort oppdatering på status for arbeidet frem mot ministerkonferansen i Verdens

 • Norge gir 55 millioner kroner til forskning om smitteverntiltak

  14.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge gir 45 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO) for å styrke kunnskapen om ikke-farmakologiske tiltak som kan hindre smittespredning. Dette er smitteverntiltak som ikke er basert på medisiner eller vaksiner. I tillegg bevilges det

 • NATO-toppmøtet: Styrket allianse på vei mot 2030

  14.06.2021 Nyhet Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  NATO står overfor nye sikkerhetsutfordringer, og alliansen vil fornye seg for å møte disse. Allierte skal møtes oftere og konsultere tettere om flere saker som påvirker sikkerheten til allierte. På toppmøtet besluttet landene å utarbeide et nytt

 • Utlysning av konkurranse om flyruten Stord-Oslo

  14.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en ny konkurranse for flyruten Stord-Oslo. - Spesielt næringslivet på Stord er avhengig av et tilfredsstillende flyrutetilbud. Inntil videre er det behov for kjøp og dette fortsetter vi med en stund til,

 • Norge tar sikte på å forlenge driften av feltsykehus i Kabul

  14.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge har sagt seg villig til å bidra til fortsatt drift av feltsykehuset i Kabul ut 2021, selv om NATOs operasjon i Afghanistan avsluttes. Sykehuset er viktig for en fortsatt diplomatisk tilstedeværelse i Kabul. Det signaliserte statsminister Erna

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Lund og Egersund 14. juni

  14.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Måndag 14. juni besøkjer næringsminister Iselin Nybø (V) bedrifter i Lund og Egersund.

 • Færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech enn forventet

  14.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det vil bli færre vaksineleveranser enn forventet fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september. FHI anbefaler justeringer på intervallet mellom vaksinedosene og mulige kombinasjoner av mRNA-vaksiner for å redusere forsinkelsene i

 • Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

  14.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon

 • Foreslår større fleksibilitet til å velge reaksjonstype

  14.06.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I et forslag som i dag sendes på høring foreslås det endringer i reglene om administrativ inndragning av fangst.

 • Samler bredt spekter av aktører for å foreslå nye tiltak for bærekraftige matsystemer

  14.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I morgen samles over 80 deltakere fra næringsliv, sivilsamfunn, forskning og forvaltning for å drøfte tiltak å styrke bærekraften i matsystemene. Denne dialogen er del av Norges forberedelser til FNs toppmøte om matsystemer i New York i september i

 • Widerøe og DAT tildeles kontrakter på drift av regionale flyruter (minimumstilbudet)

  14.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Gjennom tildeling av kontrakter sikrer vi rutetilbudet gjennom sommeren på flere strekninger som er viktige for pasienter, næringsliv og andre reisende på Vestlandet og i Nord-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Beslutning av ny sykehusstruktur for Innlandet tirsdag 15. juni

  14.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har innkalt til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF tirsdag 15. juni kl. 09.30. Høie vil etter foretaksmøte offentliggjøre foretaksmøtes beslutning for ny sykehusstruktur og lokalisering av sykehus i Sykehuset

 • Melby mottek rapport med tiltak som skal bøte på tapt læring

  14.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Arbeidsgruppa som har sett på tiltak som skal bøte på tapt sosial og fagleg læring, skal overlevere rapporten si til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby tysdag 15. juni.

 • Presseinvitasjon: Regjeringa legg fram strategi for sirkulær økonomi

  14.06.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  På vegne av regjeringa legg klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fram ein ny strategi for ein grøn, sirkulær økonomi. Strategien vil bli lagt fram på Den store sirkulærkonferansen i Porsgrunn, og presentasjonen kan følgjast direkte på nett

 • Nett-tv

  Storberget-utvalet overleverer rapport om finansiering av private barnehagar

  14.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Korleis bør finansieringa av private barnehagar vere i framtida? Onsdag 16. juni inviterer kunnskaps- og integreringsmionister Guri Melby (V) til pressekonferanse saman med utvalsleiar Knut Storberget.

 • Erna Solberg møtte Slovenias statsminister

  14.06.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Slovenias formannskap i EU var ett av flere tema under møtet mellom statsminister Erna Solberg og Slovenias statsminister Janez Janša i dag.