Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Utenriksdepartementet justerer reiserådet for Etiopia

  13.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i store deler av Etiopia er uforutsigbar med store lokale variasjoner. I hovedstaden Addis Abeba er situasjonen stabil. Byen er derfor ikke omfattet av reiseråd. Sikkerheten er noe bedret i andre regioner. På grunn av den

 • Vil sikre tenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre

  13.04.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa går inn for at alle fosterforeldre som er frikjøpt frå vanleg jobb skal kompenserast for manglande opptening av tenestepensjon.

 • Åpner ikke for laksefiske i Tanavassdraget i 2024

  12.04.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Nye forskrifter for fisket i Tanavassdraget er nå lagt ut på høring. Det foreslås at laksefisket i større grad enn tidligere reguleres etter hver bestands høstbare overskudd, og at lokale rettighetshavere prioriteres når fisket kan åpnes.

 • Nordic statement on the opening of the port of Ashdod and the Erez crossing 12 April 2024

  12.04.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  The Nordic countries welcome the Israeli government’s announcement that life-saving humanitarian assistance to Gaza can be received in the port of Ashdod, that the Erez crossing will be reopened to facilitate entry to north Gaza, and that

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 16

  12.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 16, 2024.

 • Statsministerens program veke 16

  12.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Krigen i Gaza tema på møte mellom statsminister Støre og statsminister Sánchez

  12.04.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre og Spanias statsminister Pedro Sánchez møttes fredag for å diskutere blant annet krigen i Gaza.

 • Styrker sikkerhet og forbrukerrettigheter i ny ekomlov

  12.04.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til ny lov for elektronisk kommunikasjon. Dagens lov fra 2003 var tilpasset en tid hvor kun halvparten av befolkningen hadde tilgang til internett hjemme, og smarttelefoner var knapt å oppdrive. Med lovforslaget

 • Vil dekke sykehjemsopphold for krigsseilere

  12.04.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen vil tilpasse regelverket slik at krigsseilere som bor i utlandet, kan søke om å få dekket egenandeler ved varig opphold på sykehjem der.

 • Åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet

  12.04.2024 Nyhet Energidepartementet

  Kongen i statsråd har i dag formelt besluttet å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

 • Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkingar og naturfareutgreiingar

  12.04.2024 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet, Energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  - Gjerdrumulykka synleggjorde for alle kor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bur. No fremmer regjeringa eit lovforslag om plikt til å melde inn grunnundersøkingar og naturfareutgreiingar til offentlege register, for

 • Forslag til lov om Statens fond i Tromsø

  12.04.2024 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag om etablering av det nye fondet Statens fond i Tromsø. Forvaltningen legges til Folketrygdfondet, som i dag forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

 • The Government Pension Fund white paper 2024

  12.04.2024 Pressemelding Finansdepartementet

  Today, the Ministry of Finance submits the annual white paper about the Government Pension Fund to the Storting. The white paper gives an account of the Government Pension Fund Norway (GPFN) and Government Pension Fund Global (GPFG) results and

 • Fondsmeldingen 2024

  12.04.2024 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i dag frem den årlige meldingen om Statens pensjonsfond. Meldingen omtaler de oppnådde resultatene og den ansvarlige forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU). Den omhandler også

 • Ny rapport om erfaringer med inkluderingsarbeidet i fire statlige virksomheter

  12.04.2024 Nyhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Oslo Economics (OE) fikk høsten 2022 i oppdrag å følgeevaluere fire virksomheter med ambisjoner om å forbedre sitt inkluderingsarbeid. Nå er rapporten klar.

 • Nett-tv

  Støre og Kjerkol held pressekonferanse

  12.04.2024 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol held pressekonferanse fredag 12. april kl. 10.30 på Statsministerens kontor, Glacisgata 1.

 • Regjeringa gir 50 millionar kroner til studiesenter

  12.04.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa gir no tilskot til 31 studiesenter i heile Noreg. Studiesentera tilbyr fleksibel utdanning der folk bur. Sentera er etablerte i tett samarbeid med lokalt næringsliv, kommunar og fylkeskommunar slik at dei best mogleg møter regionale behov.

 • Norge, det eneste landet med 1 prosent til bistand

  11.04.2024 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Den samlede bistanden fra Norge var rekordstor i 2023, hele 58,6 milliarder kroner. Det utgjør 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Norge er det eneste landet i OECD med mer enn 1 prosent til bistand.

 • Regjeringen innfører et nytt og mer rettferdig vurderingsuttrykk i videregående skole

  11.04.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elever som har spesialundervisning og en individuell opplæringsplan (IOP) som avviker fra læreplanen, vil nå få et nytt vurderingsuttrykk på kompetansebeviset. Det skal stå «vurdert etter individuell opplæringsplan» i stedet for «ikke

 • Tryggare for yrkesdykkarar i norsk farvatn

  11.04.2024 Nyheit Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Yrkesdykkarar er utsette for særleg risiko, og det er viktig at dei kan kjenne seg så trygge som mogleg. No samlar regjeringa reguleringa av yrkesdykking under arbeidsmiljølova.

 • Side 1 av 384
 • Side 1 av 384