Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Nett-tv

Se sendingen her

Statsbudsjettet 2024

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2024

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem statsbudsjettet for 2024 fredag 6. oktober kl. 09.00.

Nett-tv

Verdenskart

Augustforedraget 2023: Statsbudsjettet i en urolig verden

Pressemelding 25.08.2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag om hvordan en stadig mer urolig verden påvirker norsk økonomi, og konsekvenser dette får for innretningen på statsbudsjettet.

Tastatur

Norge vil innføre regler om skattlegging av multinasjonale konsern

Pressemelding 24.11.2023

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag for Stortinget om å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning. Dette begrenser flytting av overskudd og sikrer at store konserner betaler minst 15 prosent skatt. Reglene, som er utviklet i et utvidet OECD-samarbeid med over 140 land, vil gjelde i Norge fra 1. januar 2024.

Meld. St. 1 (2023–2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 LS (2023–2024)

Skatter og avgifter 2024

Proposisjon 06.10.2023

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Siste fra Finansdepartementet

Flere saker fra departementet