Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Støre la frem tilleggsnummeret mandag 8. november kl. 12.00. Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett tirsdag 12. oktober.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

En ny og mer rettferdig kurs for hele Norge

08.11.2021: Muligheter i hele landet, flere i jobb i et tryggere arbeidsmarked, bedre fordeling og mer rettferdig klimapolitikk er hovedprioriteringene i regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.