Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.
Nett-tv Finansministeren holder foredrag på UiO

Foredrag av finansministeren 21.02

Trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden

Nett-tv

Mottakelse

Overlevering av rapport fra finanspolitikkutvalget

Pressemelding

Det rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser overleverte sin årlige uttalelse til finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 6. februar

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2023

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6. oktober kl. 10.00.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling

Pressemelding 06.10.2022

Det er krig og energikrise i Europa, og en kraftig vekst i prisene som rammer vanlige folk i Norge. Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.

Meld. St. 1 (2022-2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Melding til Stortinget 06.10.2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2022–2023)

Skatter, avgifter og toll 2023

Proposisjon 06.10.2022

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.