Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Et budsjett for vekst, trygghet og omstilling

– Vi løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. I Revidert nasjonalbudsjett holder vi fast ved kursen fra statsbudsjettet med tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. Vi foreslår et budsjett for vekst, trygghet og omstilling, sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

Boligstrategi:

Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Dokument

Prop. 119 S (2014-2015)

Prop. 119 S (2014–2015)

Meld. St. 2 (2014-2015)

Revidert nasjonalbudsjett 2015