Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

""

Statsbudsjettet 2018:

Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn

Finanspolitikken har vært brukt aktivt for å motvirke effektene av oljeprisfallet. Det er nå god økonomisk utvikling i Norge. I statsbudsjettet for 2018 er derfor veksten i bruk av oljeinntekter mindre enn de siste årene. Regjeringen prioriterer vekstfremmende skattelettelser og fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og velferd i kommunene.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde: Vekt

Pressemelding 02.03.2018:

Ny forskrift for pengepolitikken

Det er i statsråd i dag fastsatt ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften fra 2001.

Dokument

""

Nasjonalbudsjettet 2018

Meld. St. 1 (2017–2018)