Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, stabilitet i finansmarkedene og Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6. oktober kl. 10.00.

Kart over Ukraina

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar

Her er svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge, herunder spørsmål om Statens pensjonsfond og norsk økonomi. Siden vil oppdateres fortløpende.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2022-2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

06.10.2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

06.10.2022: Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling

06.10.2022: Det er krig og energikrise i Europa, og en kraftig vekst i prisene som rammer vanlige folk i Norge. Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.

Nett-tv

Illustrasjon for naturressurser

Overskuddene fra naturressursene skal fordeles bedre

28.09.2022: Kraftprodusentene og havbruksnæringen tjener milliarder på våre felles ressurser. Nå foreslår regjeringen at fellesskapet skal få tilbake mer av verdiene som skapes.