Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, stabilitet i finansmarkedene og Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2023

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6. oktober kl. 10.00.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling

Pressemelding 06.10.2022

Det er krig og energikrise i Europa, og en kraftig vekst i prisene som rammer vanlige folk i Norge. Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.

Nett-tv

Illustrasjon for naturressurser

Overskuddene fra naturressursene skal fordeles bedre

Pressemelding 28.09.2022

Kraftprodusentene og havbruksnæringen tjener milliarder på våre felles ressurser. Nå foreslår regjeringen at fellesskapet skal få tilbake mer av verdiene som skapes.

Prop. 1 S Gul bok (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Meld. St. 1 (2022-2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Melding til Stortinget 06.10.2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Kart over Ukraina

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar

Artikkel

Herunder svar på spørsmål om Statens pensjonsfond og norsk økonomi.