Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Støre la frem tilleggsnummeret mandag 8. november kl. 12.00. Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett tirsdag 12. oktober.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

På denne siden finner du oppdatert informasjon om støtteordninger og økonomiske tiltak for næringsliv og kultur i forbindelse med koronasituasjonen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Aktuelt fra departementet

Bilde fra pressekonferanse

Prop. 51 S (2021-2022)):

Regjeringen forsterker økonomiske tiltak og strømtiltak

14.01.2022: Regjeringen foreslår å forlenge og forsterke flere økonomiske tiltak, for å dempe virkningene av smitteverntiltak og høye strømpriser. Dette skal gjøre det litt lettere for bedrifter og folk å møte de utfordringene pandemien har gitt.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

En ny og mer rettferdig kurs for hele Norge

08.11.2021: Muligheter i hele landet, flere i jobb i et tryggere arbeidsmarked, bedre fordeling og mer rettferdig klimapolitikk er hovedprioriteringene i regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.