Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober. Alle dokumenter og all informasjon om budsjettet er tilgjengelig på "Statsbudsjettet 2021".

perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen 2021

Meldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Dokumenter

Perspektivmeldingen 2021

Meld. St. 14 (2020–2021)

12.02.2021: Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Nasjonalbudsjettet 2021

Meld. St. 1 (2020–2021)

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

perspektivmeldingen 2021

12. februar 2021

Pressekonferanse om Perspektivmeldingen

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner legger fram regjeringens perspektivmelding på en pressekonferanse fredag 12. februar kl. 12.

Nett-tv

Seminar

12. februar 2021

Seminar om Perspektivmeldingen 2021 og rapporten «Norge mot 2025»

Fredag 12. februar legger regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. I den forbindelse inviterer Finansdepartementet til et digitalt miniseminar kl. 14.00–15.30 om fremtidens Norge: «En ny æra. Norge i tiårene som kommer».