Finansdepartementet

Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober kl. 10.00.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

12.10.2021: Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringen Solbergs syn på gjennomføring av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2021–2022)

Statsbudsjettet 2022

12.10.2021: Samlet framstilling av Regjeringen Solbergs forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Aktuelt fra departementet

Siste nytt