Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

hus

Seminar: Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien

Onsdag 16. juni arrangerte Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet det digitale seminaret «Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien». Seminaret kan ses i opptak.

Nett-tv

oljefondet 25 år

Statens pensjonsfond utland 25 år

31. mai arrangerte Finansdepartementet og Norges Bank et digitalt seminar for å markere at det er 25 år siden det første innskuddet ble gjort i Statens pensjonsfond utland. Seminaret «Oljefondet 25 år» kan ses i opptak.