Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Nett-tv

Finansministeren holder foredrag på UiO

Foredrag:

Trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden

Pressemelding 21.02.2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt tirsdag 21. februar et foredrag på Universitetet i Oslo om trygghet og velstandsutvikling i en usikker verden.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2023

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6. oktober kl. 10.00.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et budsjett for trygghet og rettferdig fordeling

Pressemelding 06.10.2022

Det er krig og energikrise i Europa, og en kraftig vekst i prisene som rammer vanlige folk i Norge. Regjeringens svar er et ansvarlig og rettferdig budsjett, som skal fordele bedre og bidra til trygghet i en krevende tid.

Meld. St. 1 (2022-2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Melding til Stortinget 06.10.2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2022-2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2022–2023)

Skatter, avgifter og toll 2023

Proposisjon 06.10.2022

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.