Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Bilde av oljeplattform

Foreslår omlegging av petroleumsskatten

31.08.2021: Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt).

Nett-tv

Illustrasjonsbilde av energi. Foto: Colourbox

Digitalt seminar om klimarisiko i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet inviterer til digitalt seminar om klimarisiko i SPU fredag 20. august kl. 10:00-11:30. Seminaret blir sendt direkte på regjeringa.no. Det er inga førerhandspåmelding.