Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett onsdag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Finansdepartementet.

Nett-tv

Statsbudsjettet 2016:

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

– I budsjettet for 2016 legger vi et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi står overfor. Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten. Regjeringen legger fram et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Samtidig styrker vi det sosiale sikkerhetsnettet for barn som vokser opp i fattige familier, for rusavhengige og voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet, sier finansminister Siv Jensen.

Dokument

Bedre skatt

Meld. St. 4 (2015–2016)

En skattereform for omstilling og vekst