Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.
bildecollage

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Nøkkeltall

Pressemelding

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet enkelte nøkkeltall før revidert nasjonalbudsjett legges frem kl. 10:45. Mer detaljerte anslag blir publisert i budsjettet.

vedum på pressekonferanse

Pressetreff før Marskonferansen:

Norsk økonomi er på rett vei

Pressemelding 11.03.2024

Et av regjeringens fremste mål er å få norsk økonomi trygt gjennom perioden med høy inflasjon uten en stor økning i arbeidsledigheten. Utsiktene for å klare det er gode. Prisveksten er på vei ned, både i Norge og i verden rundt oss, rentetoppen ser ut til å være nådd og ledigheten ser ut til å holde seg godt under gjennomsnittet fra de to siste tiårene.

Regjeringen styrker forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, fra i år til 2036.

Langtidsplan for forsvaret:

Et historisk forsvarsløft for å trygge Norge

Pressemelding 05.04.2024

Regjeringen styrker forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, fra i år til 2036. Det er et historisk løft for Forsvaret. Alle forsvarsgrenene skal styrkes, med flere folk og nye kapasiteter.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2024

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem statsbudsjettet for 2024 fredag 6. oktober kl. 09.00.