Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen 2021

Meldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Dokumenter

Meld. St. 24 (2020-2021)

Statens pensjonsfond 2021

09.04.2021: Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning, inkludert Finansdepartementets oppfølging av Etikkutvalgets utredning.

Meld. St. 14 (2020-2021)

Perspektivmeldingen 2021

12.02.2021: Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Illustrasjon av Norge som kart

25. mars 2021

Pressekonferanse: Rapport fra «Norge mot 2025»-utvalget

Torsdag 25. mars mottar finansminister Jan Tore Sanner (H) den endelige rapporten fra ekspertutvalget «Norge mot 2025». I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.