Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Regjeringen forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

EUs finanstilsynssystem:

Norsk tilknytning til EUs finanstilsyn

EU etablerte i kjølvannet av finanskrisen et nytt og mer omfattende system for samarbeid om tilsyn med banker og andre finansforetak. Norge er en del av det europeiske indre marked gjennom EØS-avtalen og må dermed ha en tilknytning til EUs finanstilsynssystem. Derfor er det nødvendig med en løsning som Regjeringen nå har lagt frem for Stortinget.

Dokument

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Meld. St. 2 (2015–2016)

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Prop. 122 S (2015–2016)