Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Regjeringen forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Nett-tv

Seminar på NHH i Bergen:

Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris

Tirsdag 13. september arrangerte Finansdepartementet i samarbeid med NHH og Bergen Næringsråd et seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris. Seminaret er det fjerde seminaret som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.

Dokument

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Meld. St. 2 (2015–2016)

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Prop. 122 S (2015–2016)