Finansdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Pressekonferanse 31. mars 2017:

Trygger Norge for fremtiden

– Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier statsminister Erna Solberg (H).

Pressemelding 31. mars 2017:

God forvaltning av Statens pensjonsfond

– Statens pensjonsfond er våre felles sparepenger og en sentral del av rammeverket for finanspolitikken. Fondet forvaltes på en åpen og langsiktig måte. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Dokument

Perspektivmeldingen 2017:

Meld. St. 29 (2016–2017)

Perspektivmeldingen 2017 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016:

Meld. St. 26 (2016–2017)

Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, herunder valg av aksjeandel i SPU. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.