Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Nett-tv

OECD logo

OECDs rapport om norsk økonomi

Pressemelding 17.06.2024

Torsdag 20. juni kl. 10:00 overleverer OECD sin toårige gjennomgang av norsk økonomi til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nett-tv

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Utvalgets seminar: Bidrar den økonomiske politikken til effektiv bruk av samfunnets ressurser?

Artikkel

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk.

Regjeringen styrker forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, fra i år til 2036.

Langtidsplan for forsvaret:

Et historisk forsvarsløft for å trygge Norge

Pressemelding 05.04.2024

Regjeringen styrker forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, fra i år til 2036. Det er et historisk løft for Forsvaret. Alle forsvarsgrenene skal styrkes, med flere folk og nye kapasiteter.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2024

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem statsbudsjettet for 2024 fredag 6. oktober kl. 09.00.