Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2022

12. mai 2022 kl. 10.45 la Regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

På denne siden finner du oppdatert informasjon om støtteordninger og økonomiske tiltak for næringsliv og kultur i forbindelse med koronasituasjonen.

Kart over Ukraina

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar

Her er svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge, herunder spørsmål om Statens pensjonsfond og norsk økonomi. Siden vil oppdateres fortløpende.

Dokumenter

Meld. St. 2 (2021-2022)

Revidert nasjonalbudsjett 2022

12.05.2022: Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Meld. St. 12 (2021-2022)

Finansmarkedsmeldingen 2022

22.04.2022: I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.

Aktuelt fra departementet

Bilde av IMFs logo

IMF: Sterk vekst i norsk økonomi

09.06.2022: IMF slår fast at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien. Fastlands-BNP anslås å vokse med rundt 4 prosent i år. Samtidig er det stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover.

Nett-tv

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Trygg økonomisk styring

12.05.2022: Det går uvanlig godt i norsk økonomi, og flere går på jobb i Norge enn noen gang tidligere. Samtidig har omikron, høye strømpriser og krig i Europa gjort det nødvendig med ekstraordinære bevilgninger. I revidert budsjett tar regjeringen aktive grep for å finne inndekning for de økte utgiftene.