Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Nett-tv

Se sendingen her

IMF: Venter høyere vekst i norsk økonomi

Pressemelding 28.06.2024

Den økonomiske aktiviteten vil gradvis bedre seg og realinntektene vil øke igjen, slik at de fleste av oss vil få litt mer å rutte med i hverdagen. Dette er en av konklusjonene i Det internasjonale valutafondets (IMF) årlige vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk som ble presentert i Finansdepartementet i Oslo i dag.

Nett-tv

OECD logo

OECD om Norge: Høyere økonomisk aktivitet og lavere prisvekst

Pressemelding 20.06.2024

OECD la i dag frem sin toårige gjennomgang av norsk økonomi, med anbefalinger om hvordan regjeringen bør møte viktige utfordringer fremover. Rapporten viser at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Samtidig understrekes betydningen av en effektiv offentlig sektor i møte med de utviklingstrekkene økonomien står ovenfor.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Utvalgets seminar: Bidrar den økonomiske politikken til effektiv bruk av samfunnets ressurser?

Artikkel

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2024

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem statsbudsjettet for 2024 fredag 6. oktober kl. 09.00.