Departementene

Finansdepartementet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansminister

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.
Bunke med dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Oversiktsside

Regjeringen Støre la frem Revidert nasjonalbudsjett 2023 11. mai kl. 10.45.

Nett-tv

Verdenskart

Augustforedraget 2023: Statsbudsjettet i en urolig verden

Pressemelding 25.08.2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag i Aulaen på Universitetet i Bergen.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde av Oslo

IMF: Norge har et solid økonomisk fundament

Pressemelding 08.06.2023

Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene i arbeidslivet. Den endelige rapporten vil bli lagt frem for IMFs styre senere i år.

Meld. St. 2 (2022-2023)

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Melding til Stortinget 11.05.2023

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 118 S (2022–2023)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023

Proposisjon 11.05.2023

Regjeringen Støres forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 117 LS (2022–2023)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Proposisjon 11.05.2023

Regjeringa Støre sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane m.m..