Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

koronavirus

Støtteordninger og informasjon for bedrifter

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne siden vil du finne oppdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

11. mai 2021

Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2021

Finansminister Jan Tore Sanner (H) inviterer til pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for 2021 tirsdag 11. mai kl. 11:00.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett

Et budsjett for å skape mer og inkludere flere

Vi går mot lysere tider, men usikkerheten er fortsatt stor og krisen rammer skjevt. I revidert budsjett legger regjeringen derfor vekt på tiltak som skal redusere langtidsvirkningene av krisen og hjelpe dem som fortsatt er hardt rammet. Med forslaget til revidert nasjonalbudsjett styrker og fornyer regjeringen sin strategi for å ta Norge trygt ut av koronakrisen.