Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

Nett-tv

Illustrasjon: Finanskrisen 10 år etter

Fagseminar:

10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært - og hvor står vi i dag?

I midten av september er det ti år siden finanskrisen tiltok for alvor. I den anledning inviterer Finansdepartementet til et fagseminar hvor vi ønsker å få frem ulike perspektiver på hva disse ti årene har lært oss - og hvor vi står i dag.

Dokument

Illustrasjonsbilde. Finansmarkedsmeldingen 2018

27.04.2018

Meld. St. 14 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2017.

Illustrasjonsbilde: Vekt

02.03.2018

Meld. St. 8 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.

Til toppen