Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

" "

Pressekonferanse kl. 11.00

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Det økonomiske opplegget som ble lagt i Nasjonalbudsjettet 2017 treffer godt. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 viderefører regjeringen derfor prioriteringene som fremmer flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag.

" "

Revidert nasjonalbudsjett

Skattelettelse for pensjonister

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til pensjonister. – Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dokument

" "

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Meld. St. 2 (2016–2017)

" "

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Prop. 129 S (2016–2017)