Kunnskapsdepartementet

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Kunnskapsminister

Oddmund Hoel (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår justeringer i tilskuddene til private grunnskoler

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen gjennomfører fra høsten endringene som reduserer tilskuddet til private grunnskoler, men foreslår i revidert nasjonalbudsjett kompenserende tiltak som minsker store deler av det planlagte kuttet.

Bilde av slede fra Oseberg-funnet

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa vil bruke 9 millionar kroner for å redde vikingskattar frå Osebergfunnet

Pressemelding 14.05.2024

Tresledane frå det unike Osebergfunnet er i ferd med å bli brotne ned frå innsida. No vil regjeringa sette av pengar til å forske fram ein ny konserveringsmetode. Målet er å trygge den største samlinga i verda av tregjenstandar frå vikingtida.

Hund blir undersøkt hos veterinær

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa styrker veterinærutdanninga

Pressemelding 14.05.2024

No har regjeringa sendt eit forslag til Stortinget om at fagskulane skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbod på eiga hand, utan å søke om godkjenning.

Lærer leser for elever

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker skolebibliotekene med 20 millioner kroner

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen tar grep for å øke leselysten hos barn i norsk skole og vil øke tilskuddene til skolebibliotekene med 20 millioner til totalt 50 millioner kroner i 2024. Dette vil gi flere barn og unge tilgang til et åpent skolebibliotek med dedikerte ansatte.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo