Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og integreringsminister

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Tema og innsikt

Nett-tv Bilde av studenter

Se sendingen her

Forskings- og høgre utdanningsministeren presenterer søkartala til høgre utdanning

Torsdag 25. april inviterer forskings- og høgre utdanningsminister Iselin Nybø (V) til pressekonferanse for å presentere søkartala til høgre utdanning.

Bilde av Jan Tore Sanner som møter elever etter pressekonferanse

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

– Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Dokumenter

Stortingsmelding:

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Aktuelt fra departementet

studenter

Regjeringens lovforslag om studentombud sendt til Stortinget

Regjeringen har sendt Stortinget forslag om flere endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Stikkordene for endringene er lovfesting av tilgang på studentombud, tydeligere plikt til å forebygge og forhindre trakassering og bedre tilrettelegging for studenter med særskilte behov.

Bilde av glattkjøringsbane

Åpner for at enkelte kjøretimer ikke regnes med i fraværsgrensen

Regjeringen foreslår at glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen blir ansett som godkjent fravær. De skal dermed ikke telle med i fraværsgrensen. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen