Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og voksnes læring. Departementet har også ansvar for forskning.

Aktuelt nå

logo

Læringsmiljø og mobbing

10.07.2017: Alle barn og elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing. Regjeringen gjennomfører nå en rekke nye tiltak for å bekjempe mobbing.

Forskningsbarometeret

Forskingsinvesteringane aukar raskt

13.09.2017: Investeringane i forsking og utviklingsarbeid har aldri auka så raskt som no i høve til BNP, og norske forskarar blir siterte stadig oftare. Det syner Forskingsbarometeret for 2017.

Dokumenter

Bilde av barn

Stortingsmelding:

Tid for lek og læring

11.03.2016: Kunnskapsministeren vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god skolestart.

bilde av elev

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestill dokumenter | Høringer | Lover og regler

Statsbudsjettet 2017