Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Nett-tv

Forside Utsynsmeldingen

Utsynsmeldingen

Tydeligere prioriteringer og mindre byråkrati i forskning og høyere utdanning

24.03.2023

Med en ny stortingsmelding peker regjeringen ut retningen for fremtidens høyere utdanning og kompetansepolitikk. Målet er å sikre konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig velferdssamfunn. Grepene er tydeligere prioritering, mindre byråkrati og mer læring hele livet.

Samisk flagg

Ny stortingsmelding

Vil styrke samisk i barnehager, skoler og høyere utdanning

24.03.2023

Bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen, og flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning. Det er noen av regjeringens satsinger for å styrke samisk i hele utdanningsløpet.

Bilde av studentboliger

Regjeringa gir pengar til 1650 nye studentbustader

Pressemelding 21.03.2023

Åtte studentsamskipnader og ei bustadstifting får til saman 646 millionar til å bygge nye hybeleiningar til studentar.

Illustrasjon av studenter som står foran veivalg

NOU 2022: 17:

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

NOU 01.12.2022

Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at regelverket skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo