Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Rekordmange tilbud om studieplass i høyere utdanning

Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass ved universiteter og høyskoler. 6 av 10 studenter som får tilbud om plass, er kvinner.

Bilde av elever

Mange kvalifiserte søkere tross skjerpede krav

Det er 3,9 prosent færre kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i år enn i fjor. I år er det første gang studentene må ha 4 i matematikk for å bli lærer, og nedgangen i antallet kvalifiserte søkere er langt lavere enn forventet.

Dokumenter

Bilde av barn

Stortingsmelding:

Tid for lek og læring

11.03.2016: Kunnskapsministeren vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god skolestart.

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestill dokumenter | Høringer | Lover og regler