Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Bilde av jente på yrkesfag som måler planke

Rekordmange fikk læreplass i 2022

Pressemelding 09.02.2023

81 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått en lærekontrakt. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra året før og er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. – Dette viser at pilene peker i riktig retning og det er attraktivt å velge yrkesfag. Regjeringen jobber hardt sammen med fylker og partene i arbeidslivet for å få stadig flere ungdommer ut i lære, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Bilde av  utvalgsleder Tine Sophie Prøitz og kunnskapsminister Tonje Brenna

Har fått mer kunnskap om kvalitetsvurdering i skolen

Pressemelding 31.01.2023

– Over tid er det lagt stadig nye oppgaver, rapporteringer og tester inn i skolen. Denne regjeringen vil kritisk gjennomgå omfanget, med mål om å utvikle skolen slik at elever trives og lærer mer, og lærerne får mer tillit og støtte. Med denne rapporten kommer vi et viktig skritt videre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Illustrasjon av studenter som står foran veivalg

NOU 2022: 17:

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

NOU 01.12.2022

Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at regelverket skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Prop. 1 S (2022–2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Kunnskapsdepartementets budsjettforslag.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo