Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Rekordmange får tilbud om å bli lærerstudent

Det er flere søkere enn noen gang som har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Også barnehagelærerutdanningen øker fra i fjor.

Illustrasjonsbilde med elever

Ekspertgruppe skal se på lærerrollen

Kunnskapsministeren setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på lærerrollen. - Vi trenger et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om lærerrollen, sier Røe Isaksen.

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag behandlet i Stortinget:

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestilling av dokumenter