Kunnskapsdepartementet

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Kunnskapsminister

Oddmund Hoel (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Nett-tv Kunnskapsministeren mottar seksårsreformen

Evalueringen av seksårsreformen

Varierte skoledager for seksåringene

Lærling sjekker pulsen til en person

Rekordmange fullfører videregående skole

Pressemelding 12.06.2024

Aldri før har så mange fullført og bestått videregående opplæring, viser tall fra SSB. 82,2 prosent av elevene som begynte på videregående i 2017 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 6 år. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra kullet før.

Lærer leser for elever

36 kommuner får penger til skolebibliotek

Pressemelding 05.06.2024

Regjeringen gir 30 millioner kroner til 36 kommuner for å styrke skolebibliotekene. Pengene skal gå til å gi flere barn og unge tilgang til et åpent skolebibliotek med dedikerte ansatte.

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår justeringer i tilskuddene til private grunnskoler

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen gjennomfører fra høsten endringene som reduserer tilskuddet til private grunnskoler, men foreslår i revidert nasjonalbudsjett kompenserende tiltak som minsker store deler av det planlagte kuttet.

Bilde av slede fra Oseberg-funnet

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa vil bruke 9 millionar kroner for å redde vikingskattar frå Osebergfunnet

Pressemelding 14.05.2024

Tresledane frå det unike Osebergfunnet er i ferd med å bli brotne ned frå innsida. No vil regjeringa sette av pengar til å forske fram ein ny konserveringsmetode. Målet er å trygge den største samlinga i verda av tregjenstandar frå vikingtida.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo