Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kunnskapsdepartementet

Guri Melby (V)

Kunnskaps- og integreringsminister

Henrik Asheim (H)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.
koronavirus

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Illustrasjon av gutt som ser bruker mandariner som kikkert

Barnehager mot 2030

En god barndom varer hele livet. I dag tilbringes store deler av den tidlige barndommen i barnehagen. Strategien for barnehagekvalitet 2021-2030 "Barnehager mot 2030", har som mål at alle barn, uavhengig av hvor de bor og i hvilken barnehage de går, skal få et godt barnehagetilbud.

Bilde av vindmøller

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Dette danner rammen for regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Styring av statlige universiteter og høyskoler

Universiteter og høyskoler har gjennom sitt arbeid med høyere utdanning, forskning, formidling og innovasjon en avgjørende samfunnsrolle. Styringen skal ivareta sentrale samfunnsinteresser i møte med regionale kunnskapsbehov, nasjonale utfordringer og globale megatrender, men også hegne om akademisk frihet og institusjonelt selvstyre.

Melding til Stortinget:

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og være godt forberedt til videre utdanning og arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Bilde av elever i videregående skole

Regjeringen forlenger unntak fra fraværsreglene ut september

Kunnskapsdepartementet forlenger de midlertidige unntakene fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at elever kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

studenter

Staten tar regningen for hurtigtester for studentene

For å gi studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter en så normal og trygg studiestart som mulig, anbefaler regjeringen at det skal legges til rette for utstrakt testing før sosiale arrangementer. Staten tar regningen.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo