Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Informasjon fra Kunnskapsdepartementet om krisen i Ukraina

Her er en oversikt over informasjon om barnehager, skoler og høyere utdanning etter Russlands angrep på Ukraina.

Bilde av student som studerer hjemme

Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde av vindmøller

Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022:

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

Regjeringen Støres tilleggsnummer til statsbudsjettet.

Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2021

Kunnskapssektoren har en kompleks oppgaveportefølje og et bredt spekter av brukergrupper. Faggruppen for tjenestekjeder i Kunnskapsdepartementets sektor ble etablert i 2019 som et initiativ for å identifisere og foreslå tjenestekjeder.

Aktuelt fra departementet

""

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen rydder opp i en alvorlig økonomisk situasjon i Forskningsrådet

Forskningsrådet er i en alvorlig økonomisk situasjon. For å rydde opp er det behov for ny og annerledes kompetanse i Forskningsrådets styre. Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og nåværende direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, går inn som leder av nytt styre.

""

Revidert nasjonalbudsjett

Vil gje 75 millionar kroner for å motverka negative konsekvensar av pandemien for barn og unge

Regjeringa foreslår å løyva 75 millionar kroner til målretta tiltak i kommunane og fylkeskommunane for å gje barn og unge som har vore særleg hardt ramma av pandemien ekstra støtte og oppfølging.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo