Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Bilde av kunnskapsminister Tonje Brenna

Kunnskapsministeren vil gi lokalpolitikerne mer makt til å si nei til nye privatskoler

Pressemelding 07.12.2022

I dag sender Kunnskapsdepartementet forslag til nye innstramninger i privatskoleloven ut på høring. Forslaget innebærer at kommuner og fylkeskommuner får mer innflytelse over godkjenning av private skoler.

Bilde av Ola Borten Moe og utvalgsleder Marianne Aasen under overleveringen av opptaksutvalget.

Utvalg vil legge om hele systemet for opptak til universiteter og høyskoler

Pressemelding 01.12.2022

Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag 25. januar. Videregående skoler skal ha digital undervisning og lokalene ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for studenter neste uke og undervisningen blir heldigital.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Prop. 1 S (2022–2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Kunnskapsdepartementets budsjettforslag.

Bilde av barn i barnehagen

NOU 2022: 13:

Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

NOU 28.09.2022

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole ble oppnevnt 3. september 2021 for å utrede og foreslå modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo