Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Strategi for vidareutdanning

Kompetanse for kvalitet

Kunnskapsministeren har saman med arbeidstakarorganisasjonane, Komunnenes sentralforbund og Nasjonalt råd for lærarutdanning signert ein strategi for vidareutdanning som skal gjelda fram til 2025.

Illustrasjonsbilde

Realfagsstrategi

Tett på realfag

– I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han la i dag frem regjeringens nye strategi «Tett på realfag».

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag behandlet i Stortinget:

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestilling av dokumenter