Departementene

Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Nett-tv

Utvalgsleder Marte Blikstad-Balas overleverer utredningen til kunnskapsminister Tonje Brenna

Utvalg vil styrke personvernet i norsk skole og utdanning

Pressemelding 06.06.2023

Nye regler for personvern i skolen og retningslinjer for forsvarlig bruk av digital informasjon til å forbedre læring, er noen av forslagene fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse.

Nett-tv

Elever leser bok i klasserom

Norske 10-åringer leser dårligere enn før

Pressemelding 16.05.2023

Norske 10-åringers leseferdigheter ligger godt over internasjonalt snitt, men de leser dårligere enn i 2016.

Bildemontasje til revidert nasjonalbudsjett 2023

Revidert nasjonalbudsjett

150 millionar til skulebøker og arbeid med læreplanane

Pressemelding 11.05.2023

Pandemien ramma skule-Noreg på fleire vis. Difor vil regjeringa ha ei ekstra satsing på skulebøker, læremiddel og arbeidet med læreplanane.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe møter studenter

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa vil sikre Noreg nok flyingeniørar

Pressemelding 11.05.2023

Regjeringa vil i revidert nasjonalt budsjett føreslå å bruke 5 millionar kroner på å etablere ei flyingeniørutdanning ved NTNU, og vil løyve pengar til 25 studieplassar i året. Studietilbodet skal vere oppe og gå frå og med studieåret 2024/2025.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo