Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016

7. oktober la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016.

Voksenopplæring

Statsbudsjettet 2016

Kunnskap, kvalitet og omstilling

Satsing på kunnskap er ein føresetnad for ei vellukka omstilling av norsk økonomi. I statsbudsjettet for 2016 føreslår regjeringa blant anna ei realfagssatsing i grunnskolen, fortset yrkesfagløftet i vidaregåande skole og styrker løyvingane til høgre utdanning og forsking.

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag behandlet i Stortinget:

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet 2016
Bestilling av dokumenter