Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Bilde av  utvalgsleder Tine Sophie Prøitz og kunnskapsminister Tonje Brenna

Har fått mer kunnskap om kvalitetsvurdering i skolen

Pressemelding 31.01.2023

– Over tid er det lagt stadig nye oppgaver, rapporteringer og tester inn i skolen. Denne regjeringen vil kritisk gjennomgå omfanget, med mål om å utvikle skolen slik at elever trives og lærer mer, og lærerne får mer tillit og støtte. Med denne rapporten kommer vi et viktig skritt videre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Bilde av fagskoleelev som  sitter i klasserom med PC

Fagskolene skal bli bedre rustet til å møte arbeidslivets behov

Pressemelding 26.01.2023

Fagskolene tilbyr korte, skreddersydde utdanninger som arbeidslivet har et stort behov for. For at fagskolene raskere skal kunne etablere studietilbud som arbeidslivet etterspør, foreslår regjeringen at de selv skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbud. Regjeringen vil også sette i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om hvordan fagskolene kan spille en enda viktigere rolle i å møte arbeidslivets kompetansebehov fremover.

Illustrasjon av studenter som står foran veivalg

NOU 2022: 17:

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

NOU 01.12.2022

Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at regelverket skal være mest mulig rettferdig, effektivt og enkelt å forstå.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Prop. 1 S (2022–2023)

Statsbudsjettet 2023

Proposisjon 06.10.2022

Kunnskapsdepartementets budsjettforslag.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo