Kunnskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Fra 33 til 21 statlige universiteter og høyskoler

Høyskolene i Hedmark og Lillehammer slår seg sammen fra nyttår under navnet Høgskolen i Innlandet. – Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bilde av elever

Kunnskap for omstilling

Regjeringa skaper jobbar for framtida gjennom satsing på kunnskap, forsking og innovasjon. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringa blant anna å styrke arbeidet med tidleg innsats i grunnskolen, og å styrke løyvingane til forsking, lærarutdanning, fagskolar og yrkesfag.

Dokumenter

Bilde av barn

Stortingsmelding:

Tid for lek og læring

11.03.2016: Kunnskapsministeren vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god skolestart.

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestill dokumenter | Høringer | Lover og regler

Statsbudsjettet 2017