Kunnskapsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og voksnes læring. Departementet har også ansvar for forskning.

Aktuelt nå

Nettside mot mobbing

«Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?» Dette og en rekke andre spørsmål får du svar på ved å klikke deg inn på nettstedet nullmobbing.no.

Bilde av lærer og elever

Store forskjeller mellom skoler

En ny undersøkelse viser store forskjeller når det gjelder hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer. På det meste utgjør forskjellene over ett skoleår med læring.

Dokumenter

Bilde av barn

Stortingsmelding:

Tid for lek og læring

11.03.2016: Kunnskapsministeren vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god skolestart.

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestill dokumenter | Høringer | Lover og regler

Statsbudsjettet 2017