Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Informasjon fra Kunnskapsdepartementet om krisen i Ukraina

Her er en oversikt over informasjon om barnehager, skoler og høyere utdanning etter Russlands angrep på Ukraina.

Bilde av student som studerer hjemme

Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde av vindmøller

Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022:

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

Regjeringen Støres tilleggsnummer til statsbudsjettet.

NOU 2022: 2

Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak for å styrke den.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon av hvordan det nye vikingtidsmuseet kommer til å se ut ovenfra.

Gir klarsignal til å starte grunnarbeidet til det nye Vikingtidsmuseet

Regjeringen har bestemt at arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy skal fortsette, og at grunnarbeidene kan starte opp i høst.

Bilde av Longyearbyen, Svalbard. Fargerike hus med fjell i bakgrunnen.

Klargjør regelverket for skole og barnehage på Svalbard

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard. – Barn og unge i Longyearbyen skal ha et barnehage- og skoletilbud av god kvalitet. Samtidig er svalbardpolitikken tydelig på at omfanget av offentlige tjenester ikke kan være slik som på fastlandet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Lærer og elever

Foreldre får 20 000 kroner billigere SFO

Til høsten får om lag 60 000 førsteklassinger 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO). Da vil foreldre i snitt spare rundt 20 000 kroner i året.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo