Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og forskning.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Styrking av fagskolestudentenes rettigheter

Regjeringen foreslår å heve statusen til fagskolestudentene ved å gi dem samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

Illustrasjonsbilde

Barn og unge skal være «tett på» realfag

– I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han la i dag frem regjeringens nye strategi «Tett på realfag».

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Bilde av lærer og elever

Lovforslag behandlet i Stortinget:

Ny friskolelov

Dagens privatskolelov stiller krav om at private skoler må drive på et særskilt grunnlag for å få godkjenning. Dette videreføres i friskoleloven, men i tillegg åpnes det for videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestilling av dokumenter