Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Bilde av elever på videregående skole

En videregående opplæring hvor elevene fullfører og kvalifiseres

Det er viktig at elever i videregående opplæring får mulighet til å fullføre og blir kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Slik vil regjeringen skape et bærekraftig velferdssamfunn for alle og gode liv for den enkelte.

Bilde av student som studerer hjemme

Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde av vindmøller

Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022:

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

Regjeringen Støres tilleggsnummer til statsbudsjettet.

NOU 2022: 2

Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak for å styrke den.

Aktuelt fra departementet

Bilde av barn som leser bok i et bibliotek

Styrkar skulebiblioteka i 26 kommunar

Regjeringa gir 17 millionar kroner til 26 kommunar som har søkt om tilskot for å styrke skulebiblioteka. – Vi møter skrift overalt, både på skulen, i jobb og på fritida. Det krev gode leseferdigheiter. Å kunne lese godt er avgjerande for å kunna delta i samfunnet. Derfor er det viktig at vi styrkar skulebiblioteka, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Jente som sager planke

Flere jenter enn noen gang velger utradisjonelt på videregående

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass etter førsteinntaket til videregående opplæring. Mer enn halvparten har yrkesfag på VG1 som førstevalg. Andelen jenter som velger bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag er i år rekordhøy.

Lærer og elever

Foreldre får 20 000 kroner billigere SFO

Til høsten får om lag 60 000 førsteklassinger 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO). Da vil foreldre i snitt spare rundt 20 000 kroner i året.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo