Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Aktuelt nå

Lærer underviser elev i klasserommet. lærertetthet.

Rekordmange lærere får videreutdanning

23.04.2018: Til høsten får 7207 lærere videreutdanning. Det er dobbelt så mange som i 2014. – Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer. Om lag 20 000 lærere har allerede gjennomført videreutdanningen, og nå får rekordmange nye lærere muligheten. Denne satsingen gjør gode lærere enda bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

eleversomleser

Forsterker satsingen på språk i 72 kommuner

23.04.2018: Nå får ytterligere 17 kommuner status som språkkommuner. Dermed jobber til sammen 72 kommuner over hele landet med å styrke arbeidet med språk i barnehager og skoler. – Mange barn leser og skriver for dårlig. Derfor er det viktig med tidlig innsats, og å gi lærere og barnehagelærere bedre kompetanse slik at de finner nye og gode løsninger for å styrke språkarbeidet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Bilde av barn

Stortingsmelding:

Tid for lek og læring

11.03.2016: Kunnskapsministeren vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god skolestart.

bilde av elev

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestill dokumenter | Høringer | Lover og regler

Statsbudsjettet 2018

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer.

eInnsyn-offentlig elektronisk potsjournal