Kunnskapsdepartementet

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Kunnskapsminister

Oddmund Hoel (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Nett-tv

Forsknings og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel, Rektør ved Universitetet i Oslo Svein Støen og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun legger frem profesjonsmeldingen.

Regjeringa vil gjere profesjonsutdanningane meir fleksible og praksisnære

Pressemelding 05.04.2024

No har regjeringa sendt eit forslag til Stortinget om at fagskulane skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbod på eiga hand, utan å søke om godkjenning.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ble vist rundt på Kuben videregående skole av elever på elektrolinjen

Rekordmange søker yrkesfag

Pressemelding 21.03.2024

Ikke siden 2012 har flere unge søkt seg til yrkesfag. Over halvparten av dem som har søkt videregående opplæring til høsten har yrkesfag som førsteønske, viser nye tall.

Illustrasjon av kunstig intelligens

No kjem utlysinga av KI-milliarden

Pressemelding 21.03.2024

I løpet av 2025 kan Noreg få inntil seks nye forskingssenter for kunstig intelligens (KI). Statsråden oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor. – No gjeld det å melde seg på, seier statsråd Oddmund Hoel .

Illustrasjonsfoto av tomt klasserom

Dette er regjeringens forslag til når lærere kan gripe inn fysisk

Pressemelding 22.03.2024

Lovforslaget skal gi ansatte i skolen og på SFO mulighet til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller eiendom.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo