Ansvarsområder og oppgaver i Kunnskapsdepartementet

Kunnskap skapes og deles på mange arenaer - fra barnehager til høyere utdanning og forskning.

Vi har ansvaret for:

  • barnehager
  • det 13-årige utdanningsløpet fra grunnskolen til og med videregående opplæring
  • folkehøgskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring
  • høyere utdanning og fagskoleutdanning
  • utdanningsstøtte og bevilgninger til studentvelferd
  • kompetanse og livslang læring
  • forskningspolitikken og samordning mellom departementene i utøvelsen av forskningspolitikken

Vi har tre overordnede mål for kunnskapssektoren

  • Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
  • Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
  • Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Vårt arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.