Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ansvarsområder og oppgaver i Kunnskapsdepartementet

Kunnskap skapes og deles på mange arenaer - fra barnehager til høyere utdanning, forskning og integrering.

Vi har ansvaret for:

 • barnehager
 • det 13-årige utdanningsløpet fra grunnskolen til og med videregående opplæring
 • folkehøyskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring
 • høyere utdanning og fagskoleutdanning
 • utdanningsstøtte og bevilgninger til studentvelferd
 • kompetanse og livslang læring
 • forskningspolitikken og samordning mellom departementene i utøvelsen av forskningspolitikken
 • integreringspolitikken

Vi har fire overordnede mål for kunnskapssektoren

 • Utdanning og læring for utvikling og deltakelse i samfunnet for hver enkelt.
 • Kompetanse som er nødvendig i dag og i fremtiden.
 • Kunnskap for ny erkjennelse, samfunnsutvikling og konkurransekraft. 
 • En helhetlig reform av integreringsfeltet for å få raskere og bedre resultater.

Vårt arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.

Til toppen