Ansvarsområder og oppgaver i Kunnskapsdepartementet

Kunnskap skapes og deles på mange arenaer - fra barnehager til høyere utdanning, forskning og integrering.

Vi har ansvaret for:

 • barnehager
 • det 13-årige utdanningsløpet fra grunnskolen til og med videregående opplæring
 • folkehøyskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring
 • høyere utdanning og fagskoleutdanning
 • utdanningsstøtte og bevilgninger til studentvelferd
 • kompetanse og livslang læring
 • forskningspolitikken og samordning mellom departementene i utøvelsen av forskningspolitikken
 • integreringspolitikken

Vi har tre overordnede mål for kunnskapssektoren

 • Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
 • Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
 • Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Vårt arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.