Ansvarsområder for Kunnskapsdepartementet

Kunnskap skapes og deles på mange arenaer - fra barnehager til høyere utdanning og forskning.

Vi har ansvaret for:

  • barnehager
  • det 13-årige utdanningsløpet fra grunnskolen til og med videregående opplæring
  • folkehøyskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring
  • høyere utdanning og fagskoleutdanning
  • utdanningsstøtte og bevilgninger til studentvelferd
  • kompetanse og livslang læring
  • forskning og samordning mellom departementene i utøvelsen av forskningspolitikken

Vi har tre overordnede mål for kunnskapssektoren:

  • Utdanning og læring for utvikling og deltakelse i samfunnet for hver enkelt.
  • Kompetanse som er nødvendig i dag og i fremtiden.
  • Kunnskap for ny erkjennelse, samfunnsutvikling og konkurransekraft. 

Vårt arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring.